ขอค้าน ลองอ่านดู
   พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์กำลังผลักดันตามคำขอร้องแกมบังคับจากกลุ่มคนและแพทย์บางส่วน(ท ี่ไม่ได้รักษาผู้ป่วยแล้ว แต่คอยนั่งชี้นิ้วสั่งงานลูกน้องให้ทำงานแทนตน รับแต่ชอบ ไม่รับผิด) //////////รพ. รามาธิบดีเขาก็เห็นด้วยกับ พรบ เขาก็ยังรักษาโรคอยู่//////////// พรบ.นี้มีการชี้นำจากผู้ผลักดันว่า “ไม่หาคนผิด” (แต่ในเนื้อหามีแต่คำว่า ฟ้องร้องแพทย์ อายุความ รู้ตัวผู้กระทำผิด) //////////////////// ยังไงเขาก็ต้องหาว่าผิดตรงไหนก่อนจ่าย ไม่งั้นก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ ตั้งภารโรงไว้จ่ายเงินก็ได้////////////////////// “ไม่มีความจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องฟ้องร้อง” เพราะมีเงินหลายพันล้านรอให้ผู้บริโภค(กฎหมายนี้อิงจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภคที่มองผู้ป่วยว่าเป็นผู้บริโภคการรักษาพยาบาล )//////////อันนี้เงินเขาเอง เขาลงขันมาช่วยกันเองเวลาหมอทำพลาดแล้วเขาซวยด้วยแพทย์ เช่นลืมเครื่องมือในท้องหลังผ่าตัด (ที่อังกฤษปีละ 772 ราย)///////////// มายื่นคำร้องด้วยปากเปล่าแล้วรับเงินแบบง่าย ๆ (quick cash) “ไม่ต้องสนว่าจะผิดจะถูก” /////////////////// ก็ไม่เห็นจะเสียหาย แต่ก่อนได้ยากได้เย็น ก่อนฟ้องได้แค่ 8 หมื่นพร้อมกับคำว่าสุดวิสัยแต่จะให้ ฟ้องเสร็จไข่เขี่ย เอ้ยไกล่เกลี่ยกันได้ไป 6 ล้านแบบนี้ฟ้องดีกว่า /////////////////////// ขอแต่ชงเงื่อนไขว่าเกิดความเสียหายหลังเดินเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือ คลินิกเล็ก ๆ ก็ตาม มีการประโคมข่าวความดีงามของกฎหมายนี้อย่างเลิศหรู จัดทำเป็น webpage อีกทั้งยังทำการตลาดแบบ social media ด้วยการอาศัย facebook โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการตีความข้อมูลงานวิจัยแบบบิดเบือน ที่ร้ายแรงมากคือการกล่าวหาว่า “มีการฆ่าคนตายในโรงพยาบาลของประเทศไทยถึงปีละไม่ต่ำกว่า 65,000 คน” โดยอ้างว่า “ทุกความตายที่เกิดในโรงพยาบาล จะมีถึง 1 ใน 6 ที่เกิดจากความผิดพลาดทางการแพทย์” //////////////////// คำว่าฆ่าคนตาย ใครเขียนครับ ///////////////////////// แม้ผู้จัด social media ดังกล่าวจะไม่ได้อ้างว่าใครเป็นฆาตกร แต่ในทางปฏิบัติ เป็นที่ทราบกันดีว่า “แพทย์”และ“พยาบาล” เป็นหลักในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวหากพูดให้ชัดก็คือการกล่าวหาว่า “ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเกือบ 20% เกิดขึ้นเพราะน้ำมือแพทย์พยาบาล” แถมยังโฆษณาใส่ร้ายแบบทวงบุญคุณว่า “ยังไม่นับรวมความพิการ” ซึ่งถ้าหากคิดแบบบัญญัติไตรยางค์ง่าย ๆ ที่อ้างมาก็น่าจะได้สถิติทำนองว่า ทุกความพิการ 2 คน จะมี 1 คนที่แพทย์พยาบาลเป็นผู้กระทำ!! //////////////////// องค์การอนามัยโลกคงบ้าจึงตั้งโครงการความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยผู้ป่วย และบอกว่าให้ประเทศสมาชิกแก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งเป็นโรคระบาด แต่เมืองไทยปฏิเสธตลอด น่าจะไปฟ้องคุณพ่อ https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/news/regionalupdate_dec09/en/index.html///////////////////////// โฆษณานี้อ้างเอาผลวิจัยของแพทย์ท่านหนึ่งที่จัดทำและนำเสนอในนามกระทรวงสาธา รณสุขไทยเพื่อรายงานต่อ องค์การอนามัยโลกที่อินเดีย แถมยังอ้างว่ากระทรวงมีเจตนาปกปิดไม่เปิดเผยให้คนไทยรับรู้ แต่มูลนิธินำมาเปิดให้แบบ wikileak ความเป็นจริงแล้วงานวิจัยดังกล่าวอาศัยการการศึกษาเวชระเบียนย้อนหลัง (retrospective review) ของโรงพยาบาลใหญ่เพียง 2 แห่ง แล้วได้ข้อสรุปว่า 10% ของผู้ป่วยในเกิด “ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์” และ 10%เสียชีวิต โดยครึ่งหนึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ (preventable) จะเป็นเพราะขาดความรู้เรื่องระเบียบวิธีการทำวิจัย(Methodlogy) หรือเป็นเพราะเจตนาบิดเบือนเพื่อนำมาเป็นเหตุผลักดันกฎหมายก็ไม่ทราบได้ ทำให้ผู้จัดทำ facebook ดังกล่าวสรุปเอาแบบบัญญัติไตรยางค์ชั้นประถมว่า โรงพยาบาล 2 แห่งดังกล่าวสามารถเป็นตัวแทนโรงพยาบาลทั้งประเทศ แถมยังไม่ทราบรายละเอียดของทั้งสองโรงพยาบาลว่าชื่ออะไร มาตรฐานเป็นเช่นไร (เป็นคำถามที่ผู้ทำวิจัย “ต้อง” ออกมาให้คำตอบ) ว่าไปแล้ว
/////////////////////เขาก็ควรมีสิทธิคิดตามข้อมูลที่มี คุณก็ปฏิเสธแล้วชี้แจงซิว่าเท่าไหร่ แล้วเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกก็ตีพิมพ์ไปทั่วโลก ก็ไปด่าเขาด้วยซิ เขาก็พูดว่าประเทศไทยไม่ใช่หรือ และยังเอาไปอ้างว่าเหมือนประเทศพัฒนาแล้วด้วย https://www.searo.who.int/LinkFiles/Quality_and_safety_in_health_care_HSD-297-First_Regional_Workshop_on_Patient_Safety.pdf ลองแปลมาอ่านกันหน่อยเขาแปลว่าไง ///////////////////////////// งานวิจัยนี้มีข้อมูลซ่อนอยู่หลายประเด็น ประเด็นแรก แพทย์พยาบาลทั่วประเทศทราบดีว่าการลงบันทึกในเวชระเบียนของโรงพยาบาล(โดยเฉพาะรพ.รัฐนั้น)ขาดความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือมากเพราะภาระงานของบุคลากรทำ ให้ไม่สามารถสรุปรายละเอียดให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดได้ ผนวกกับการที่สปสช.บังคับจ่ายเงินตาม DRG ทำให้แพทย์มีแรงกดดันจากฝ่ายบริหารที่จะต้องเขียนเวชระเบียนในลักษณะที่ทำให ้รพ.เบิกเงินได้มากที่สุดไว้ก่อน ซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุให้ประเทศไทยขาดงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเฉพาะงานวิจัยที ่ต้องการความแม่นยำของข้อมูลและอาศัยข้อมูลจากหลายแห่ง(meta analysis) มาประกอบ ดังนั้นการรายงานงานวิจัยลักษณะนี้ของประเทศไทยจึงทำได้ลำบากโดยเฉพาะเมื่อต ้องไปนำเสนอในต่างประเทศ ซึ่งจะถูกตั้งคำถาม(ในใจ)โดยผู้ฟังที่มีความรู้และเป็นนักวิชาการที่ไม่ยอมใ ห้ถูกหลอกง่าย ๆ ว่าเชื่อถือได้แค่ไหน /////////////////// เคยมีงานวิจัยเรื่องเวชระเบียนนะว่าพอใช้ได้อยู่ แล้วจะเอามาให้อ่าน/////////////////////////////// ประเด็นที่สอง หากมองว่างานวิจัยนี้น่าเชื่อถือ แต่ตัวแทน(n)มีเพียงแค่ 2 รพ.ในจำนวนหลายพันโรงพยาบาลทั่วประเทศ หากคิดสัดส่วนตัวเลข 2/1000 เท่ากับ 0.2% ดังนั้นงานวิจัยนี้มีค่าตัวแทน(n)น้อยกว่า 0.2% อยู่มาก ซึ่งนักสถิติทราบดีว่า ค่า n นี้น้อยมากจนไม่สามารถเป็นตัวแทนในกลุ่มใหญ่ทั้งประเทศได้เลย ยิ่งจะนำไปอ้างอิงในที่ประชุมระดับโลกยิ่งไปกันใหญ่ มีแพทย์อาวุโสที่ทำงานในต่างประเทศมาค่อนชีวิต ให้ข้อมูลว่า สหรัฐอเมริกาก็มีการศึกษาลักษณะนี้เช่นกันแต่เป็นการศึกษาที่ยากลำบากมากเพราะต้องให้ได้ค่าตัวแทนที่สูงมาก และต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน จึงจะพอได้สถิติที่น่าเชื่อถือสำหรับอ้างอิงและนำไปใช้พัฒนาได้ ดังนั้นตัวแทนที่ได้จากเพียงแค่ 2 รพ.กับการนั่งอ่านเวชระเบียนย้อนหลังที่ขาดน้ำหนักในเรื่องของความน่าเชื่อถ ือในข้อมูลของตัวมันเอง จะหมายความว่ากระไร //////////////////// คุณก็หัดทำวิจัยบ้าง ว่าเท่าไหร่สหรัฐเขาวิจัยมาตั้งแต่ปี 1999 12 ปีที่แล้ว รอนานมากนะประเทศไทย////////////////////////////// ประเด็นที่สาม ผู้วิจัยนำเสนอ ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ว่า “ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์” หรือเรียกในตำราแพทย์ว่า “Adverse event” ซึ่งไม่ได้หมายถึงแต่ความผิดพลาดของการรักษาแต่อย่างใด คำนี้ยังหมายรวมถึงผลการรักษาที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาด หรือ ความเสียหาย แต่อย่างใด //////////////////////// คำว่าป้องกันได้ ก็น่าจะพออนุโลมว่าผิดพลาด////////////////////////// เช่น กินยาแล้วแพ้ยามีผื่น ผ่าตัดท้องแล้วเกิดพังผืด ///////////////////////ผมว่าคนวิจัยคงไม่บ้ารวมพวกนี้ไว้ในตัวเลข ไม่งั้นโดนถอนหงอกแน่และตัวเลขจะสูงว่านี้แน่ แต่คนเขียนบทเอาพวกเหล่านี้มารวมไว้ คงรู้ดีหรือไม่ก็มีเจตนาอย่างไรดีหรือร้าย/////////////////////////// ดังนั้นการที่ผู้จัดทำประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนำคำนี้มากล่าวอ้างว่าเป็นโรคแพ ทย์ทำ (iatrogenic) หรือ แพทย์ก่อความเสียหาย จึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในทางการแพทย์ เป็นการแสดงเจตนาที่วาระซ่อนเร้นในการผลักดันกม.ทุกรูปวิถีทางโดยไม่คำนึงถึ งความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม //////////////////////ผมว่าเหตุผลเขาก็พอฟังได้หากคิดจากการคำนวนด้วยข้อมูลที่มีที่ดีและมากที่สุดแล้ว เว้นแต่จะมีข้อมูลที่ดีกว่า //////////////////////////// ประเด็นสุดท้าย คือ คำว่า “ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้” หรือ Preventable adverse event นั้นไม่ได้หมายความแต่ว่าความเสียหายที่ป้องกันได้ แต่ยังหมายรวมถึงผลข้างเคียง หรือ ผลกระทบที่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดพลาดหรือการกระทำชั่ วช้าของบุคคลากร(malpractice) ///////////////////////ผมว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียง น่าจะไปเอาเวชระเบียนที่วิจัยมาตรวจสอบดีใหม่เอาให้ชัดๆเลยว่ามีอะไรบ้าง แค่ 2 พันราย ตรวจสอบใหม่ก็คงไม่ยาก แต่อย่าไปแก้ไขละ/////////////////////////// เ ช่น การที่ผู้ป่วยต้องนอนในห้องไอซียูแล้วเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ การที่ผู้ป่วยจะไม่เป็นตับแข็งหากหยุดเหล้าตามที่สั่ง การใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซด์ การที่หากมีแพทย์พอผู้ป่วยก็จะได้รับการผ่าตัดที่ดีกว่าและเร็วกว่า การนอนบนเตียงนาน ๆ แล้วเกิดแผลกดทับ ซึ่ง(อาจ)ป้องกันได้จริงแต่ต้องหมายถึงการที่มีทรัพยากรในการรักษารวมทั้งบุคคลากรมากพอที่จะป้องกันได้ (ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยจัดให้ไม่ได้ แต่ไม่กล้าพอที่จะพูดในที่สาธารณะซึ่งน่าจะเรียกว่า malpractice ระดับนโยบาย แต่ปล่อยให้บุคลากรเป็นแพะรับบาป) ///////////////////////มีคนกล่าวว่าจากการศึกษาในเมืองไทย ค่ายารักษาโรคติดเชื้อบางแห่งเท่ากับ 10 % ของงบ รพ (บางแห่งในประเทศไทย) /////////////////////////// การที่ผู้ผลักดันสร้างภาพและเหมาเอาว่าภาวะนี้เป็นความเสียหายที่เกิดจากน้ำ มือชั่วช้าของบุคลากรการแพทย์แต่อย่างเดียวจึงเป็นเรื่องที่เกินจะรับได้เช่ นกัน ////////////////////// ฝรั่งเขาก็ว่าแบบนั้น เขาว่าตายเป็นล้านเลย https://content.healthaffairs.org/content/22/2/103.full//////////////////////////// จะว่าไปแล้วผลงานวิจัยนี้ก็บอกอะไรบางอย่างที่ผู้จัดทำ facebookดังกล่าว เจตนาละเลยไม่พูดถึง คือ “หากมี 10% ที่ตายจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ แสดงว่ามีอีกถึง 90% ที่ตายเพราะสุดวิสัยสุดขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล” ดังนั้นทำไมถึงต้องพยายามผลักดันให้มีกฎหมายจ่ายเงินมาก ๆ ง่าย ๆ (Quick cash) ///////////////////////////ก็เพราะคุณทำผิดพลาดแล้วเขาตาย เขาก็ลงขันช่วยกันเองทั้งงานศพ ค่าเล่าเรียนลูก คนนมลูก ค่าอาหารเมีย แม่ ปู่ย่า แล้วคุณจะขวางเขาทำไม/////////////////////////// จ่ายแบบไม่ต้องพิสูจน์ผิดถูกอะไร ////////////////////////อันนี้คุณก็ใส่ร้ายเขาอีก ยังไงก็ต้องพิสูจน์ว่าควรจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ ////////////////////////////// เพื่อรองรับ10%นี้ /////////////////////////// ก็คุณทำเขาตาย และเขาลงขันช่วยกันเองไม่น่าจะมาขวางเขา บาปกรรมเปล่าๆ/////////////////////////// (ซึ่งตัวเลขความเป็นจริงน่าจะน้อยกว่านี้มากนัก //////////////////////////ตัวเลขจริงๆเท่าไหร่อ่านนี่ดู https://content.healthaffairs.org/content/22/2/103.full ////////////////////////////) นึกเหตุผลไม่ออกนอกจากว่าผู้ผลักดันต้องการให้มีกองทุนขนาดใหญ่ไว้ภายใต้การ ควบคุมของกลุ่มตน (แต่ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องนี้มาตลอดในที่สาธารณะ) เราจะเห็นว่าผู้ผลักดันพยายามใช้คำว่า “ความเสียหาย” อะไรก็เสียหาย //////////////////////////เรื่องนี้เป็นเรื่องเยียวยาความเสียหายก็ต้องมีแต่ความเสียหายก็ถูกต้องแล้วครับ///////////////////////////// มองแบบ inside out หรือที่เรียกว่า “จับผิด” อยู่ตลอด พยายามอ้างอิงงานวิจัยแบบ “จับแพะชนแกะ” ผลอันไม่พึงประสงค์ตามหลังการให้การรักษาพยาบาลหลายอย่างมิได้เป็นความเสียห ายจากการรักษาพยาบาล /////////////////////////พอๆกับการไปสั่งอาหารกินแล้วแพ้อาหารทะเลละมั่ง////////////////////////////// แต่อย่างใด แต่ก็พยายามใช้คำว่าเสียหายมาตลอดเพื่อประโคมข่าวให้ประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน และสร้างภาพให้บุคลากรการแพทย์เป็นยิ่งกว่าฆาตกร (1/6 ที่ตายในโรงพยาบาลเกิดจากน้ำมือบุคลากร!!!) /////////////////////////////เขาว่าฆาตกรใน รพ สหรัฐ ฆ่าคนสหรัฐมากกว่าสงครามเวียตนามอีก หมอรับได้ไหมคำนี้ ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์เป็นยิ่งกว่าฆาตกรคงไม่ไกลเกินจริง/////////////////////////// ท่านรมต.หรือผู้บริหารคงเห็นแล้วว่าทำไมบุคลากรระดับกรรมกรของกระทรวงท่านถึ ง ออกมาต่อต้านพรบ.นี้อย่างรุนแรง //////////////////////////ถ้าพวกต่อต้านไม่บ้าก็คงปัญญาอ่อน แต่ถ้าเรื่องไม่จริงพวกสนับสนุนก็บ้าหรือปัญญาอ่อน ก็คงต้องพิสูจน์กันว่าใครบ้า ใครปัญญาอ่อน ////////////////////////////// และโฆษณา facebook นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าท่านฉาดใหญ่โดยกลุ่มคนที่พยาย ามโน้มน้าวให้ท่านเห็นดีเห็นงามกับกฎหมายนี้โดยอาศัยท่านเป็นเครื่องมือ และอ้างแต่ว่า “ทำเพื่อประชาชน” ///////////////////////ก็มรึงไม่ถูกฟ้อง ไม่ต้องควักเงินจ่าย กระทรวงถูกฟ้องควักเงินจ่าย ตลอดมา และแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ให้คนไข้ลงขันกันจ่ายก็ดีแล้ว เสียหายตรงไหน ///////////////////////////////// หากตัวเลขนี้เป็นที่ยอมรับได้ของ กระทรวง ก็คงต้องยุบกระทรวงนี้ทิ้งทันทีและส่งเรื่องให้ DSI เข้ามาตามจับผู้กระทำผิดโ ดยเร็ว ///////////////////////////เอาอย่างนั้นก็ได้นะ เริ่มคดีแบบสมุยก่อนไหม เพราะสมุยก็จำคุกไปแล้ว ///////////////////////////// เพราะกระทรวงนี้ล้มเหลวอย่างรุนแรงที่ปล่อยให้คนไทยกว่าล้านคนต่อปีต้องพิกา ร กว่าแสนต่อปีต้องตาย เพราะน้ำมือของบุคลากรของกระทรวงท่านเอง///////////////////////////ไม่ได้ล้มเหลวหรอกที่ไหนในโลกก็แบบนี้ แต่ที่อื่นเขาพยายามแก้ไข ที่ไทยพยายามแก้ตัว TO ERR IS HUMAN ///////////////////////////// ตายหรือพิการมากกว่าระเบิดที่ภาคใต้หรือสงครามที่ชายแดนเสียอีก แต่หากไม่เป็นจริงก็คงต้องรอดูว่า กระทรวงนี้จะทำอะไรเพื่อกอบ *** ้ภาพลักษณ์และเผยแพร่ความจริงให้ประชาชนไทยได้ ทราบ ก่อนที่สำนักข่าวต่างประเทศร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจะนำไปประโคมข่าวประชาสั มพันธ์โครงการ medical hub ของรัฐบาลนี้ ////////////////////////////ไม่ต้องกลัวหรอกต่างประเทศเขาตีข่าวด่าหมอเมืองไทยจนหน้าชามาแล้วแต่เมืองไทยปิดข่าวเก่ง https://www.heraldsun.com.au/news/victoria/holiday-surgeries-botched/story-e6frf7kx-1111113503713
/////////////////// https://www.siliconeclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=550:2010-05-14-21-57-00&catid=57 ////////////////////////////
โดย: ว่าเขาได้แต่ต้องฟังเขาแก้ตัว [24 ก.พ. 54 19:54] ( IP A:58.11.103.14 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   น่าจะมีหมอเทวดานะครับ
จะได้เลิกทะเลาะกันซักที
ผมว่าผมจะไปเรียนหมอเองเลย
ไปเรียนเป็นหมอกับผมมั้ยครับ เราต้องช่วยคนได้เยอะกว่าไปคอยบั่นทอนคนอื่นแน่เลย ถึงผมมือไม่พาย แต่ก้อไม่เคยเอาเท้าราน้ำนะเอ้าจิงๆ
โดย: คนผ่านมา [28 ก.พ. 54 21:46] ( IP A:110.168.14.57 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน