ด้วยความเคารพนะ หมอโชติ
   เรืองเดิม แพทย์ 3 คน นพ.โชติศักดิ์ , นพ.ธนาธิป , นพ.สุกิจ ยื่นฟ้อง กระทรวงสาธารณสุข ( ที่ ๑) , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ ๒) ต่อศาลปกครองกลาง กรณีผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้ม ครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยถือว่าขั้นตอนดังกล่าวมีการใช้อำนาจทางปกครอง และเป็นการใช้อำนาจอย่างผิดกฎหมาย คดีนี้นิติกร รับเรื่องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๗/๒๕๕๔

ต่อมาศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๓/๒๕๕๔
โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2554 หนังสือนำส่งออกจากศาลเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2554 ผู้ฟ้องได้รับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

คำสั่งโดยย่อมีดังนี้
คำฟ้องในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติซึ่งอยู่ใน อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่โดยที่การดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริกา รสาธารณสุข พ.ศ. .... ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการร่วมร่าง แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญและรับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที ่ ๒ เป็นเพียงการดำเนินการให้มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อจะได้นำร่างพระราช บัญญัติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษ ฎรต่อไป การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกับคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เสนอร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยสภาพแล้วการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอ กไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมใด ๆ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามหรือของบุคคลใด หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก ่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามหรือบุคคลใด ๆ โดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเ ดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

หมายเหตุ
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองฯ เป็นร่างกฎหมายประวัติศาสตร์อีกฉบับหนึ่งที่บุคลากรสาธารณสุข สภาวิชาชีพ สมาคม องค์กรต่าง ๆ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมพลังกันค้าน จึงสรุปมาให้อ่านกันเพื่อจะได้ทราบความคืบหน้ากัน
โดย: ไม่ได้ซ้ำเติม [8 มี.ค. 54 22:36] ( IP A:58.11.102.66 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   นพ.โชติศักดิ์ , นพ.ธนาธิป , นพ.สุกิจ
แต่ผมมองว่า แม้หมอหลายคนจะจบกฎหมาย จบเนติฯ แต่หากไม่ได้ทำคดี ก็จะเหมือนจบแพทย์แต่ไม่ได้รักษาคนไข้ แม้แต่ใบสั่งยา สั่งแล็ปก็อาจจะเขียนไม่ถุก
คดีนี้ ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง ยังไงก็ฟ้องไม่ได้
ผมจึงตั้งกระทู้ไว้ว่า ถ้าศาลไม่รับฟ้องก็จะหน้าแหก
ผมก็ไม่รู้ว่า ที่ปรึกษากฎหมายและนักกฎหมายของกระทรวง แพทยสภา ฯลฯ ไปไหนหมด ทำคดีปรึกษาทนายบ้างก็ดี สภาทนายความก็ยังดี
ทำให้เห็นว่าความรู้กฎหมายพวกหมอยังมีปัญหา นี่ไม่นับเรื่องความเป็นธรรม ซึ่งยังเป็นขั้นสูงกว่ากฏหมาย ว่าพวกหมอมีมากน้อยเพียงใด
แต่ผมเห็นพวกหมอตีรวน พรบ และสัมนา เขียนบทความนะ บอกตรงๆ ก็ไม่ต่างกับคดีนี้สักเท่าไหร่ บางครั้งรับไม่ได้เลย ขนาดศาลให้ส่งไปกฤษฎีกา ก็ต้องคิดเอาว่าเป็นอย่างไร ตั้งนิยามผู้ได้รับผลกระทบ ชนิดว่าลืมกรรไกรไว้ในท้องผ่าเอาออกยังไม่เสียหายไม่ได้เงิน แบบนี้ ก็ ไม่ไหวละครับ
สิ่งหนึ่งซึ่งพวกหมอจะต้องมีก่อนในการทำคดีครั้งหน้า ไม่ว่าจะฟ้องหรือถูกฟ้อง คือปรึกษาทนายความดีดีสักสำนักงานหนึ่ง คดีแบบนี้ ไปสภาทนายความ ไม่มีใครไปฟ้องให้หรอกครับ นักเรียนกฎหมายที่มีความรู้ดีดียังไม่จบปริญญาตรี เขายังไม่เอาด้วยเลย
ผมวิจารณ์ไม่ได้ต้องการซ้ำเติมหรือดูถูกพวกหมอนะ แต่อยากจะชี้ว่ากรรมวิธี (process/procedure) ในการแก้ปัญหาพวกหมอไม่ถูกต้อง
ความจริงการแพทย์กับกฎหมายไม่ต่างกัน สูตรเดียวกันในการทำงาน
แต่พวกหมอไม่ได้ทำเป็นอาชีพ ทำประจำ จึงย่อมผิดพลาดได้ง่าย ส่วนคนที่ทำประจำ เขาไม่ค่อยผิด เพราะเขาทำประจำ
โดย: ฟฟ [8 มี.ค. 54 22:47] ( IP A:58.11.102.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เสียใจด้วยก็แล้วกัน
เราก็ไม่ได้ซ้ำเติมพวกคุณ
แต่การใช้ความรู้ในทางที่ผิดสังคมก็รับพวกคุณไม่ได้ไปเรื่อย ๆ
โดย: เก่งแต่อย่าเอาเปรียยคนอื่น [9 มี.ค. 54] ( IP A:58.9.38.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ใน Thaiclinic เขาปิดกระทู้หนีไปแล้ว เรื่องแบบนี้ทำไมไม่กล้าเปิดเผยต่อสังคม
โดย: หน้าบางซะงั้น [9 มี.ค. 54 14:44] ( IP A:58.9.38.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ผิดเป็นครูนะไม่เสียหายหรอก
โดย: มีใครไม่เคยทำผิด [9 มี.ค. 54 18:24] ( IP A:58.11.101.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   พวก HIA นี่มันว่างไม่มีอะไรทำคนไข้มันก็ไม่ตรวจเที่ยวไล่หาเรื่องคนไปทั่ว
โดย: เพราะรพ.มันได้HA ไงมันถึงได้เป็นหมอHA [16 มี.ค. 54 11:11] ( IP A:58.9.148.52 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน