เพิ่งด่าหยกๆว่าหมอทุจริต นี่มาอีกแล้วสดๆ เน่ามากเลย
   มติชน
ป.ป.ช. ชี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21:01:36 น.
Share

นายอภินันทน์ อิศราง *** ร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีเรื่องกล่าวหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กับพวก ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต


ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนิน การไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหา นายบุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กับพวก ร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในการจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งภายใน และการจัดซื้อพัสดุเพื่อตกแต่งและใช้ในพิธีเปิดอาคาร 6 ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมี ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ.2546 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร 6 ซึ่งเมื่อใกล้เสร็จสมบูรณ์ และเตรียมพิธีเปิดอาคารดังกล่าว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โดยนายแพทย์บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายฉันท์ สุขสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายอำนาจ โภชนากรณ์ หัวหน้างานหน่วยสนับสนุนงานบริการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้ร่วมกันดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งภายใน และจัดซื้อพัสดุเพื่อตกแต่ง และใช้ในพิธีเปิดอาคาร 6 โดยมีการแบ่งจ้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๕ ของอาคาร รวม ๔ สัญญาจ้าง และทำการแบ่งซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์และโต๊ะพับอเนกประสงค์อีก ๓ สัญญา นอกจากนั้น ในบริเวณ เดียวกัน และในห้วงระยะเวลาเดียวกันยังมีพฤติการณ์แบ่งจ้างปรับปรุงสำนักงานเภสัชกรรมเวชปฏิบัติครอบครัวและห้องสมุดของสำนักงานเภสัชกรรมเวชปฏิบัติครอบครัว อีก ๔ สัญญา โดยผู้รับจ้างหรือผู้ขายเป็นบริษัทเดียวกันควรจะจ้างหรือซื้อพร้อมกันในคราวเดียว

แต่นายแพทย์บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี กับพวก กลับแบ่งซอยสัญญาจ้างหรือซื้อเพื่อให้วงเงินในการจัดจ้างหรือจัดซื้อแต่ละครั้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้วิธีตกลงราคาให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของตน โดยมีบริษัทซึ่งเป็นกิจการของน้องสาวของนายบุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เป็นผู้รับจ้าง การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของน้องสาว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของ นายแพทย์บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี นายฉันท์ สุขสม และนายอำนาจ โภชนากรณ์ มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง และมีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ การให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษ ทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี กับ นายแพทย์บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี นายฉันท์ สุขสม และนายอำนาจ โภชนากรณ์ ตามฐาน ความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี
โดย: เหลือเชื่อ [25 มี.ค. 54 22:09] ( IP A:58.8.18.119 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เราเชียร์ ภักดี โพธิ์ศิริ ที่ไม่ได้เป็นปลัด เป็นเพียงรองฯ มาตลอด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่
โดย: กวาดล้างหน่อย กระทรวงนี้ทุจริตขึ้นชื่อ [25 มี.ค. 54 22:10] ( IP A:58.8.18.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ต่อไปต้องด่าเพิ่มว่านอกจากกินคอมมิชชั่นยาแล้วยังมีกรณีแจงเงินหลวงให้ญาติตนเอง
เสียชื่อมากเลยกระทรวงสาธารณสุข กินกันจนขึ้นชื่อ พวกหมอนี่
นอกจากกิน แด กันจังแล้วยังมีกรณีทำเสียหายไม่รับผิดชอบให้ชาวบ้านด่าอีก
ควรหาทางแก้ไข เสียชื่อวงการแพทย์หมด
โดย: พรบ กระทอก [26 มี.ค. 54 8:34] ( IP A:58.8.18.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   คุณหมอบุญชัยเป็นคนดีตั้งใจทำงานให้เสร็จทันงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในงานพระเทพทรงรับสั่งชมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลมากมาย แต่คุณหมอคนดีคนนี้โดนกลั่นแกล้งสกัดดาวรุ่งจากคนในโรงพยาบาลที่อยากจะขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการแทนท่านมากกว่า
โดย: ผู้รู้จริง [26 เม.ย. 54 23:11] ( IP A:125.27.236.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อ๋อ ดีสำหรับคุณรึเปล่าคะ55+
โดย: - [6 ส.ค. 54 23:10] ( IP A:125.27.217.224 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   คนทำผิดก็ต้องว่าไปตามความผิด
ไม่ใช่มามัวอาฆาตคนอื่น
ที่ตัวเองทำคนอื่นให้เหมือนตายทั้งเป็นล่ะไม่คิดมั่ง
เรื่องดีก้อมีเรื่องไม่ดีก้อมีมันก้อถูกค่ะแต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องในหัวข้อนี้อยู่
โดย: - [12 ส.ค. 54] ( IP A:182.52.193.234 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน