หากท่านอยากให้การทุจริต คอร์รัปชั่นฯหมดไป โปรดเรียกร้องให้แก้ รธน.
   ได้โปรดแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานราชการด้วยองค์เองฯ

“อย่ายอมให้นักการเมืองและข้าราชการบางคน/กลุ่มเอาสิทธิ อำนาจและภาษีของท่านมาทำร้ายท่านอีกต่อไป”
ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตื่นตัวและอย่ายอมให้นักการเมืองและข้าราชการเลวๆบางคน/กลุ่ม ทุจริต-คอร์รัปชั่น กดขี่ ข่มเหง คุกคาม เอาเปรียบ ท่านอีกต่อไป ได้โปรดลุกขึ้นมาเรียกร้องความชอบธรรมให้กับตนเองและสังคม เพื่อความสงบสุขและความเจริญของประเทศชาติและประชาชน
ด้วยปัจจุบันนี้ มีข้าราชการและนักการเมืองส่วนหนึ่งรับใช้โจรและเป็นโจร ขายชาติ ปล้นฆ่า ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ให้ร้ายผู้บริสุทธิ์ คุกคาม เอาเปรียบประชาชน ทุจริต-คอร์รัปชั่นฯโดยอยู่เหนือกฎหมาย และยังสามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติได้เรื่อยมา ได้สร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้ตนและพวกพ้องบนความลำบากทุกข์ยากของประชาชน
นักการเมืองที่มีจิตใจสามานย์ได้ใช้อำนาจทางการเมืองมายาวนานสร้างอิทธิพลและวงจรอุบาทว์ไว้ในวงราชการอย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้อง ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบได้อย่างไม่เกรงกลัวใครในแผ่นดิน เข้าครอบงำได้แม้แต่ศาล ก็เพราะนักการเมือง/นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีมีอำนาจเลือกบุคคล/ข้าราชการเพื่อเสนอชื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานราชการ จึงทำให้ข้าราชการต้องทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบของนักการเมืองฯ ถึงเวลาแล้วที่เรา-ท่านจะต้องออกมาเรียกร้องให้ (๑)แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานราชการด้วยองค์เอง และให้พระองค์ท่านมีอำนาจปลดข้าราชการออกหรือให้ออกจากราชการได้ทันที เมื่อข้าราชการผู้นั้นกระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เป็นธรรมต่อหน้าที่ฯ (เพื่อควบคุมข้าราชการไม่ให้กระทำการโดยมิชอบฯ เป็นการถ่วงดุลอำนาจของนักการเมือง) นอกจากนั้น ควรให้พระมหากษัตริย์มีสิทธิที่จะไม่ลงพระปรมาภิไธยให้ความเห็นชอบในการออกกฎหมายที่เสนอขึ้นมาและมีผลให้กฎหมายนั้นตกไป หรือมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เสนอขึ้นมาหรือที่เห็นว่ากฎหมายใดจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด
(๒)ขอให้ออกกฎหมายห้ามข้าราชการและนักการเมืองที่ทุจริต-คอร์รัปชั่น ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบฯ เข้ารับราชการอีก รวมทั้งห้าม ลูก หลาน (โดยสายเลือด ๓ ชั่วคน)เข้ารับข้าราชการและหรือเป็นนักการเมือง
หากท่านอยากให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นฯ ขอท่านได้โปรดลงชื่อในกระดาษแผ่นนี้แล้วส่งไปที่ สภาผู้แทนราษฎร อ.รัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้ต่อและหรือพิมพ์แจก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง)
จากนางสุชาดา บุญญฤทธิ์ “เหยื่อทางการค้าแพทย์” (เมษา'๕๔)
โดย: เหยื่อทางการค้าแพทย์ [3 เม.ย. 54 13:36] ( IP A:110.171.29.127 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ ปจบ.เราพึ่งใครไม่ได้แล้ว ทุกหน่วยงานของรัฐได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกันมาก แม้แต่ศาล และหน่วยงานที่ต้องปราบปรามจัดการข้าราชการที่เลวๆก็เก็บเรื่องเงียบ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ง., ดีเอสไอ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สำนักนายกฯ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีทุกคน, ส.ว., รัฐบาล, ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ..ขอพึ่งพระบารมีในหลวงดีกว่า
โดย: ผู้รักความเป็นธรรม [3 เม.ย. 54 13:44] ( IP A:110.171.29.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ถูใจจริงๆ น่าจะให้อำนาจนั้นแด่ในหลวงไปนานแล้ว ป่านนี้เขมรก็ไม่มีทางเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยและจับคนไทยไปขึ้นศาลเขมร ..เอาพวกเราช่วยกัน..
โดย: LOVE THE KING [3 เม.ย. 54 13:50] ( IP A:110.171.29.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เห็นด้วยครับ
โดย: ABC [12 เม.ย. 54 12:35] ( IP A:110.171.28.108 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   นักการเมืองจะยอมให้แก้ไข รธน.หรือ แล้วพวกมันจะเอาอะไรกิน(แดก)กันละครับผม 555555555
โดย: คนรู้ทันนักการเมือง [26 เม.ย. 54 15:04] ( IP A:110.171.28.147 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นนะ ตอนนี้บ้านเมืองเราถึงจุดต่ำสุดๆ แล้ว ข้าราชการและนักการเมืองและคนบางคน หน้าด๊านด้าน พ่อขี้โกง ลูกก็ขี้โกง ยังจะมารับราชการ และเล่นการเมืองกันอยู่ได้ อีกหน่อยคนไทยคงเป็นตำนาน เพราะมีแต่พวกขี้โกง ขาดจริยธรรม
โดย: นิดหน่อยนะ [26 เม.ย. 54 17:28] ( IP A:110.171.28.147 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ผมว่า คุณสุชาดา บุญญฤทธิ์ หลงทาง+เข้าใจผิดแล้วครับ มากๆด้วย

จะดึงในหลวงฯท่านลงมาใช้นาจในการบริหารบ้านเมืองเอง ผ่านกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ คงจะไม่ใช่หนทางที่เหมาะเจาะนะครับ

แล้วผมก็เชื่อว่า องค์พ่อหลวงท่านก็คงไม่ทรงโปรดเกล้าให้ทำตามที่คุณว่ามานั้น

ตามความเข้าใจของผม ระบอบการปกครองของประเทศไทยเราที่เป็นมาตลอดเกือบ 80 ปี

เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเคยเป็นเจ้าของพระราชอำนาจในการปกครองบ้านเมืองนี้มาก่อนหน้า กลายมาเป็นทรงใช้พระราชอำนาจนั้นภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อยังประโยชน์ที่ชอบธรรมและอย่างทรงธรรมแก่ไพร่ฟ้าประชาชนทั้งประเทศ

พระองค์ท่านยังทรงเป็นเจ้าของพระราชอำนาจโดยสัญญลักษณ์ผ่านกลไกการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มี ศาล สภานิติบัญญัติ และรัฐบาล เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ

การที่บ้านเมืองเรามีสภาพชั่วช้า เลวร้ายอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ได้เป็นเพราะพระองค์ท่านไม่มีพระราชอำนาจ แต่

เป็นเพราะความชั่วของบรรดาคนในกลไกศาล สภา และรัฐบาล (โดยมีนักการเมืองทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน) ร่วมด้วยช่วยกันเบียดบัง ฉ้อฉล และโกงเอาพระราชอำนาจไปจากพระองค์ท่าน

ที่เราทำได้และทำอยู่แล้วรวมทั้งตัวคุณสุชาดาเองก็กำลังทำอยู่อย่างขะมักขะเม้น (ถวายหัวด้วย) ก็อย่างที่เป็นอยู่นั่นแหละ คือ ช่วยกันต่อสู้ คัดง้างและตรวจสอบบรรดาสามสถาบันที่ว่า

และที่กำลังเป็นกระแสสังคมขมวดเกลียว เพื่อนัยแห่ง "การถวายคืนพระราชอำนาจ" แก่พระองค์ท่านในเร็ววันนี้ ก็คือ

การณรงค์ "ไปเลือกตั้ง เข้าคูหา กาในช่อง ไม่ประสงค์จะเลือกใคร" นั่นไง!!!!
โดย: คนรู้ทัน และรู้จริงหลักกฎหมาย [4 พ.ค. 54 10:48] ( IP A:110.168.201.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ขอบคุณมากสำหรับทุกความเห็นและความคิดเห็นของคนรู้ทันฯ ที่คุณพูดมาก็ถูกทุกอย่าง ดิฉันก็ทราบอย่างที่คุณทราบ พวกนักการเมืองและข้าราชการชั่วๆ ไม่ทำตามกฎหมาย และโกงเอาพระราชอำนาจไปจากพระองค์ท่าน แล้วชอบพูดว่าไม่มีกฎหมายระบุให้พระองค์ท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ดิฉันจึงได้ขอให้แก้ รธน. นักกฎหมายเลวๆบางกลุ่ม จะได้ไม่พูดว่าพระองค์ท่านไม่มีอำนาจฯ และไม่กลัวเกรงผู้ใดและไม่กลัวโทษอาญาฯ...

(ยังมีอีกมากที่ดิฉันพบเห็นการทุจริต คอรัปชั่น การให้ร้ายคนบริสุทธิ์ฯนอกจากหน่วยงานของรัฐแล้วยังมีองค์กรเอกชน-มหาชนหลายองค์กร กระทำอย่างไร้ยางอายฯ เพราะผลประโยชน์ฯและบางองค์กรก็มีความเกี่ยวพันกับวิชาชีพและเคยให้ความช่วยเหลือดิฉัน จึงทำให้พูดอะไรตรงๆ แบบเป็นไงเป็นกันตอนนี้ยังไม่ได้ เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเข้าที่ไหนก็ร้องเรียนที่นั่น-เนรคุณ.. แทนที่เขาจะดูข้อเท็จจริงและปรับปรุงบุคลากร...หมดทางแก้เพราะนักการเมืองชั่วๆ ดิฉันจึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ก่อน แล้วค่อยจัดการการเมืองและระบบราชการให้ดีฯ)
โดย: เหยื่อทางการค้าแพทย์ [29 พ.ค. 54 16:37] ( IP A:110.171.154.223 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ผมว่าคุณสุชาดา คงอยากขอให้พวกเราขอพึ่งพระบารมีในหลวง เธอเจตนาดี และคงรู้ว่ายากที่จะให้พวกตัววรนุชทำตามกฎหมายตามหน้าที่
โดย: มะหมา [4 มิ.ย. 54 19:10] ( IP A:58.11.91.174 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน