ดูคลิปในหลวงให้โอวาทศาล
   https://www.matichon.co.th/mtc-flv-window.php?newsid=1308576438&grpid=02&catid=&subcatid=
โดย: ทรงงานแม้ยามทรงประชวร [21 มิ.ย. 54 7:24] ( IP A:58.8.10.18 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แก้คำผิด ทรงให้พระบรมราโชวาทศาล
โดย: ผมไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์ [21 มิ.ย. 54 7:28] ( IP A:58.8.10.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทขององค์พ่อหลวงในเรื่องเกี่ยวกับ การใช้กฎหมาย และ การเข้าใจถึงสาระอันเป็นที่สุด ของการมีกฎหมายขึ้นมาใช้

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

๑. “...กฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับกับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบ...”

*พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๑

๒. “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หาก ต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริง ด้วย...”

*พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔

๓. “...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตควรต้องถือว่าทุจริต ...”

*พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

๔. “...กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง มีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสื่อม ความศักดิ์สิทธิ์และ กลายเป็นภัยต่อประชาชน ...”

*พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 มิ.ย. 54 8:54] ( IP A:58.8.100.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ข้างบนนี้ คัดลอกซ้ำจากกระทู้ที่

1662 และ 1794

เพื่อเตือนความจำให้กับทั้งท่านตุลาการที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งใหม่ทุกๆท่าน หวังว่าทุกๆท่านจะได้สำนึกในเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางพระราชหฤทัยที่องค์พ่อหลวงได้ทรงมอบให้

นี่ย่อมหมายรวมถึงบรรดาท่านตุลาการที่อยู่ในหน้าที่และตำแหน่งมาก่อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ของท่านก็คงมีการรับรู้และติดจำกับพระบรมราโชวาทที่ท่านได้รับมาต่างกรรมต่างวาระ

และท้ายสุดก็ขอเตือนท่านที่ได้ใช้อำนาจตุลาการนี้ ซึ่งทั้งหมดต่างล้วนอยู่ภายใต้พระปรมาภิไทในทุกๆคำพิพากษาที่ท่านได้กระทำออกมานั้นว่า องค์พ่อหลวงผู้ทรงเป็นเจ้าของพระปรมาภิไทหนึ่งเดียวนี้

ท่านได้กำหนดวาง เจตนาของการใช้กฎหมาย และ การเข้าใจถึงสาระอันเป็นที่สุดที่บ้านเมืองประเทศไทยนี้จำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นมาใช้นี้ว่า มีใจความรวบยอดปรากฏอยู่ในพระบรมราโชาวาททั้งสามส่วนรวบมาจากสามรพระบรมราชวโรกาสในอดีต

ซึ่งทั้งหมดนั้น จะเป็นวาจาสิทธิ์ และ เป็นอมตะตลอดกาลสำหรับแผ่นดินไทยเรานี้
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 มิ.ย. 54 9:11] ( IP A:58.8.100.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อุ๊บ ขอโทษครับ

มีคำพิมพ์ผิด และที่จริงรวบรวมมาจาก 4 พระบรมราชวโรกาสครับ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 มิ.ย. 54 9:14] ( IP A:58.8.100.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ดีมากๆ เลยที่นำพระบรมราโชวาทของในหลวงมาลงในยามนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานศาลปกครองสูงสุดหรือผู้มีอำนาจในการนี้ ขอท่านได้โปรดดูสำนวนคดีศาลปกครองกลาง ข้าพเจ้าได้ยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 265/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ศาลได้โปรดให้ข้าพเจ้าดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลทั้งหมด แต่จนบัดนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับใบ/หนังสือแจ้งรับคำอุทธรณ์ ซึ่งต้องลงเลขรับคำอุทธรณ์ตามกฎหมายเลย ข้าพเจ้าเกรงว่าผู้มีอำนาจที่มีจิตใจต่ำทรามจะใช้อำนาจนั้น โดยมิชอบเหมือนที่ผ่านมาเข้าครอบงำศาล ขอความเมตตาต่อท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้โปรดอย่ายอมให้ผู้ใดทำร้ายศาลที่ดีๆ อีกเลย และได้โปรดเมตตาประชาชนคนที่บริสุทธิ์ที่จำต้องดำเนินคดีทางศาลด้วยเถิด
โดย: เหยื่อทางการค้าแพทย์ [3 ก.ค. 54 16:42] ( IP A:61.90.26.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work Hulu Free Trial

โดย: wogowa5407@tan9595.com [2 ต.ค. 65 17:29] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. Peacock Premium

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:32] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work peacock free trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:36] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. hbo max free trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:39] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. hbomax free trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:41] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. paramount plus free trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:44] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, paramount free trial

โดย: wvrkbzsudemutpk@alilot.com [2 ต.ค. 65 17:49] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more free netflix trial

โดย: wogowa5407@tan9595.com [2 ต.ค. 65 17:52] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. free trial netflix

โดย: wogowa5407@tan9595.com [2 ต.ค. 65 17:54] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

I adore your websites way of raising the awareness on your readers. netflix free

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:55] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

I think this is a standout amongst the most critical data for me. What"s more, i"m happy perusing your article. Be that as it may, ought to comment on some broad things peacock free trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 17:58] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries peacock premium free trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:00] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. Epix Free Trial

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:02] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts DIRECTV STREAM Free Trial

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:04] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post Now TV Free Trial

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:06] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming. Free Drawing Software

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:07] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... Masterclass Review

โดย: wogowa5407@tan9595.com [2 ต.ค. 65 18:09] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. Doodly

โดย: wogowa5407@tan9595.com [2 ต.ค. 65 18:11] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. Doodly Review

โดย: muhammadsheeraz455@gmail.com [2 ต.ค. 65 18:14] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Best Team Chat Apps

โดย: wogowa5407@tan9595.com [2 ต.ค. 65 18:16] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

This is really very nice post you shared, i like the post, thanks for sharing.. Apple TV Plus

โดย: zxbbroefxrwv@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:22] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. Amazon Prime Video Free Trial

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:25] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it, Amazon Prime free trial

โดย: kyizsokerijpkn@maxresistance.com [2 ต.ค. 65 18:28] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! Leanbiome

โดย: muhammadsheeraz455@gmail.com [2 ต.ค. 65 18:30] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   

This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! leanbiome reviews

โดย: pzrxcxjytrwe@metalunits.com [2 ต.ค. 65 18:32] ( IP A:172.17.0.1 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน