ทีระเบียบเกี่ยวกับคดีฟ้องแพทย์ทำไมเร็ว
   ศาลปกครองพิพากษาเร่งพิจารณาตำแหน่ง

ตำรวจพนักงานสอบสวนเฮ หลังศาลปกครองพิพากษา ผบ.ตร.-ก.ตร.-สตช. ละเลยพนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ดองเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน และระเบียบการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชานาน 7 ปี สั่งให้เร่งปฏิบัติภายใน 90 วัน

ที่ศาลปกครอง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ก.ค. ศาลปกครองกลาง โดยนายศรศักดิ์ นิยมธรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางและคณะ ออกบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีที่ พ.ต.ท.มานะ เผาะช่วย ผกก.สน.นางเลิ้ง ฐานะประธานชมรมพนักงานสอบสวน พร้อมพวกนายตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนรวม 223 ราย ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร., คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ต้องออกระเบียบ ก.ตร.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน, ระเบียบ ก.ตร.กำหนดเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลังให้แก่พนักงานสอบสวน และระเบียบการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องซึ่งคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนขาดความเจริญก้าวหน้า ขาดขวัญกำลังใจ โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ สตช., นายกรัฐมนตรี, ผบ.ตร., ก.ตร., ก.ต.ช. ให้ดำเนินการออกระเบียบ ก.ตร.กำหนดเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง ให้แก่พนักงานสอบสวน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ระเบียบ ก.ตร.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพิจารณา เลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน และระเบียบการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2547

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการออกระเบียบ ก.ตร.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน และระเบียบการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เป็นการดำเนินหน้าที่ของ สตช., ผบ.ตร. และ ก.ตร. ที่จะต้องเร่งรัดออกระเบียบดังกล่าวให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้พนักงานสอบสวนมีความเจริญก้าว หน้าในหน้าที่ราชการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ต้องการให้พนักงานสอบสวนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและผ่านการประเมินแล้วได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ สตช., ผบ.ตร. และ ก.ตร.มิได้เร่งรัดดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนล่วงเลยมาเป็นเวลามากกว่า 7 ปีแล้ว นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ จึงเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเกินควร สตช., ผบ.ตร. และ ก.ตร. จึงต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด ไม่อาจยกปัญหาต่างๆมาอ้างเพื่อเลื่อนการดำเนินการออกไปโดยไม่กำหนดเวลาได้อีกต่อไป

ศาลจึงพิพากษาให้ สตช.และ ผบ.ตร. เสนอระเบียบ ก.ตร.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน และระเบียบการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ต่อ ก.ตร.ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้ ก.ตร.ดำเนินการออกระเบียบ ก.ตร.ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก สตช.และ ผบ.ตร. ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช. ให้ยกฟ้อง เนื่องจากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องทั้งสองไม่ได้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนทั้ง 223 รายเดือดร้อนและให้ยกคำร้องที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ สตช., ผบ.ตร. และ ก.ตร. ออกระเบียบ ก.ตร.กำหนดเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลังให้แก่พนักงานสอบสวน เนื่องจากเห็นว่า ก.ตร.ได้ระเบียบ ก.ตร.กำหนดเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลังให้แก่พนักงานสอบสวน พ.ศ.2554 บังคับใช้แล้ว

ภายหลังคณะตุลาการศาลปกครองอ่านคำพิพากษา พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย ผกก.สน.นางเลิ้ง ฐานะประธานชมรมพนักงานสอบสวนกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ศาลปกครองให้ความเป็นธรรม เพราะพนักงานงานสอบสวนต่อสู้เรื่องนี้มานาน เนื่องจากผู้บังคับบัญชาขณะนั้นไม่ยอมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จนเป็นเหตุให้ทุกวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใด อยากมาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสอบสวน เนื่องจากเป็นงานยุ่งยาก ซับซ้อน ขาดความเจริญก้าวหน้า ขวัญกำลังใจ อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูว่า ทาง สตช.จะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ เพราะมีเวลาในการยื่นอุทธรณ์อีก 30 วัน
โดย: ถามหน่อย [27 ก.ค. 54 10:56] ( IP A:58.11.101.36 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site.  Isolatiechape

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:36] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.  Vloerisolatie

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:41] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more!  Chape

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:43] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles.  Isolerende mortel

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:45] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well.  Vloer isoleren

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:47] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!  Chapewerken

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:50] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you!  Isolerende chape

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:53] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

I liked your article and I hope you will have many entries or more  Vloer isolatie

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:55] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best!  Isolatie vloer

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 16:57] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

Thank you for the post. I will definitely comeback.  Isoleren vloer

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 17:00] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!  Isolatiemortel

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 17:02] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

wow... what a great blog, this writter who wrote this article it's realy a great blogger, this article so inspiring me to be a better person  Chapes

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 17:05] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

I'm happy to see the considerable subtle element here!.  Low lambda isolerende mortel

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 17:07] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

If it's not too much trouble share more like that.   Aanleggen zwembad

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 17:09] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..  Aanleg zwembad

โดย: bayiy33662@brownal.net [27 ก.ค. 64 17:11] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

I love your content! Great job! https://microbladingstlouismo.com

โดย: interkey.cherry@gmail.com [17 ต.ค. 64 15:50] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

I wanna know more about this because this is really informative! https://microbladingtulsaok.com

โดย: interkey.cherry@gmail.com [17 ต.ค. 64 15:51] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

Thank you for sharing this with us! This is really helpful https://microbladingfortworthtx.com

โดย: interkey.cherry@gmail.com [17 ต.ค. 64 15:51] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

This forum is awesome and has lots of helpful content here. Companies can use this content to further improve the quality of disposable nitrile gloves even though they have not received any complaints about them. However, there is still room for improvement. run 3

โดย: nobit2021@gmail.com [3 มิ.ย. 65 15:02] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน