ขอค้านหน่อยเจ๊
   เจตนารมณ์ที่เขียนไว้ดูดี ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็ว และลดการฟ้องร้อง แต่การเขียนมาตราต่างๆและบทเฉพาะกาล ไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์ที่เขียนไว้เป็นจริง ม.6 บอกว่าถ้าความเสียหายจากโรคแทรกซ้อนหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จะไม่ได้เงิน ทำให้ต้องตัดสินว่าการรักษามีมาตรฐานหรือไม่ แต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตัดสินมาก่อนเหมือนในต่างประเทศ อาจทำให้ผู้รักษาผู้ป่วยไม่ได้รับความยุติธรรม
///////////////////////////////////////////////////////
ที่ผ่านมา พบว่าการตัดสินของกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภาโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ป่วยในหลายๆกรณี จึงเป็นเหตุให้เขาไม่อยากได้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพหรือกระทรวง แต่เขาย่อมหาผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายได้ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม หลายคดีที่แพทยสภาชี้ว่าไม่มีมูล นำผู้เชี่ยวชาญและผู้ไม่เชี่ยวชาญไปต่อสู้กันในศาล ศาลให้แพทย์แพ้คดี ดังนั้นเหตุผลข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น อีกตัวอย่างก็คือคดีเพชรซาอุสองแม่ลูกศรีธนะขัณฑ์ ผู้การนิติเวช ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ว่าตายจากอุบัติเหตุ แต่น้องชายคนตาย ที่ไม่ใช่แพทย์นิติเวช ไม่เชื่อและให้เหตุผลแย้งนำไปสู่การพิพากษาว่าเป็นคดีฆาตกรรม คดีนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเป็นอุบัติเหตุโดนพักใบอนุญาต (ถ้าจำไม่ผิดก็ 8 เดือน)
****************************************
และบทเฉพาะกาลกำหนดให้ NGO สาธารณสุขมาเป็นกรรมการ 6 คน จาก 11 คน เพื่อมารักษาการคณะกรรมการชุดแรก บ่งบอกความนัยว่าจะมาตั้งกฎเกณฑ์และเลือกกรรมการตัวจริงเอง เพื่อเลือกอนุกรรมการทุกคณะ เพื่อมา ตัดสินเอง กำหนดระเบียบ และวงเงินช่วยเหลือชดเชยเอง และอาจมีผลประโยชน์แอบแฝงอื่นๆที่ยังไม่เห็นชัดเจนในตอนนี้
/////////////////////////////////////////////////////////
ระเบียบที่ออกมานั้นหากไม่ชอบด้วยเหตุผลหรือกฎหมายแม่ ก็สามารถฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนได้ จะกลัวทำไม คนทำงานใช่ว่าจะทำตามใจได้เมื่อไหร่ มีกฏหมายควบคุม มีศาลปกครองคอยเพิกถอนระเบียบที่ไม่ดี อาจารย์ก็ถนัดไปศาลปกครองอยู่แล้ว ขืนทำไม่ดี ตายสถานเดียว
***************************************
ต้องการโยกเงินจากมาตรา 41 ที่เหลืออยู่ประมาณ 4.596,214,400 บาท (ประมาณสี่พันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งกำหนดไว้ในม. 41 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 แต่กันเงินไว้จริง 336,145,300 บาท (300 ล้านบาท เท่ากับ 0.0682%ของงบประมาณตามกฎหมาย)) และจ่ายไปจริง243,509,725 บาท ( ประมาณ สองร้อยสี่สิบล้านบาท) และอยากได้เงินช่วยเหลือและชดเชยมากขึ้น เพราะ ม.41 จ่ายสูงสุดเพียง 200,000 บาทต่อคน
///////////////////////////////////////////////////////
เงินบาปไม่มีใครอยากได้หรอก กันไว้ตั้งเยอะ จ่ายแค่ 78 ล้าน โหดร้ายทารุณไหมคิดกันเอง ที คนไม่ควรได้ ก็ได้ จนต้องเอาเงินมาคืน แม้ สปสช จะยืนยันว่าให้ชอบแล้วก็ตาม
***************************************
ต้องการได้เงินมากขึ้น จึงไปกำหนดให้เก็บเงินจากโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา เพราะคาดว่าเงินจะต้องมากขึ้นแน่นอน
//////////////////////////////////////////////////////////
เงินนี้คนไข้เขายินดีจ่ายช่วยกันเอง ลงขันให้หมอเก็บไปใส่กองทุน ไม่เกิน 3 % หรอก เขาจ่ายไหว มาตรา 41 เก็บ 1% ยังเหลือ(ไม่ควรเหลือ)
*****************************************************************************
แม้สำนักงบประมาณเองก็มองว่า จะเป็นภาระหนักต่องบประมาณในอนาคต จึงปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะจัดสรรเงินงบประมาณมาเพิ่มในระบบ แต่ให้ไปเก็บเอาจากโรงพยาบาลเอง
//////////////////////////////////////////////////////////
สำนักงบประมาณเขามองว่าการให้คนไข้ช่วยกันเองเป็นทางออกที่ดี โดยให้ รพ เก็บจากคนไข้ไปใส่กองทุน
***************************************
โรงพยาบาลรัฐมีเงินไม่พอซื้อยาและพัฒนาอาคารสถานที่และเทคโนโลยีอยู่แล้ว จะทำให้งบประมาณที่ใช้ในการรักษาประชาชนลดลง การทำงานของโรงพยาบาลรัฐจะย่ำแย่ หลังจากขาดเงิน ขาดคน ขาดเตียงอยู่แล้ว คงจะขาดแคลนมากขึ้น ประชาชนจะเสียประโยชน์จากการได้รับบริการที่ย่ำแย่ลงไปอีก
//////////////////////////////////////////////////
กระทรวงโกงยา โกงคอม(ยังสอบสวนกันอยู่) โกงรถหวอ (ยังสอบสวนกันอยู่) ในอดีต บริษัทยาต้องจ่ายค่าสวัสดิการ 15 % ให้ รพ เวลาเก็บค่ายา เงินพวกนี้เป็นเงินที่ไม่ถึงคนไข้ เป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ยังอยู่ได้ตลอด นี่แค่ 3 % ไม่น่าจะมีปัญหา
**************************************
โรงพยาบาลไม่เหมือนบริษัทประกันรถยนต์ เพราะรถที่มาประกันนั้นอยู่ในสภาพดี แต่ผู้ป่วยมีสภาพเจ็บป่วยย่ำแย่แตกต่างกันไปในแต่ละคน (ทั้งภายนอกที่มองเห็นและภายในที่มองไม่เห็นต้องค้นหาเอาเอง) แต่จ่ายเงินค่ารักษาน้อยตามที่รัฐบาลกำหนด แต่เมื่อรักษาไม่ได้ตามคาดหวัง กลับจะเรียกเงินคืนมากกว่าสภาพที่ป่วยแล้ว ควรจะคิดว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วจะมีสมรรถภาพแค่ไหน จะหาเงินได้แค่ไหนหรือไม่อย่างไร ไม่ใช่ว่า ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในสภาพแข็งแรงแล้วจะทำเงินได้เท่าไร แล้วขอชดเชยตามนั้น
//////////////////////////////////////////////////////////
ค่าชดเชยรถยนต์ไม่ได้รอรถป่วยจนผุแล้วค่อยให้ รถมันชนเพราะคนขับมันป่วย ไม่เกี่ยวกับสภาพรถหรือสภาพคนไข้สักหน่อย ตอนมันชนมันก็เยินแบบป่วยโดยไม่ต้องป่วยมาก่อนอันนี้ฟังแล้วรับไม่ได้เลย คนเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้อยู่แล้ว พวกคุณจะจ่ายหรือไม่ก็ตามใจ เรียกเกินเหตุก็ไม่ต้องจ่าย ทุกวันนี้ เรียกไม่ค่อยได้ ดังนั้นหากมีปัญหาก็ไปศาลอยู่ดี แต่ไปบ่อยๆ จะรู้ว่าแบบไหนที่ศาลตัดสิน ต่อไปจะเกิดบรรทัดฐาน จะไปศาลน้อยลง
****************************************
การที่ผู้มีส่วนร่างพ.ร.บ.นี้กล่าวว่า ทำไมแพทยสภาไม่มาคัดค้านแต่แรก ข้าพเจ้าผู้เขียนก็ไม่ใช่แพทยสภา แต่ถ้าดูตามพฤติการณ์แล้ว แพทยสภาส่งกรรมการไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็แพ้โหวต ทำหนังสือคัดค้านเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการและการเก็บเงินจากโรงพยาบาลแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย และแก้ไขตามที่แพทยสภาท้วงติง แต่นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแก้กลับไปเหมือนเดิม โดยไม่ถามความเห็นแพทยสภาที่ตัวเองนั่งเป็นสภานายกพิเศษอยู่ด้วย
/////////////////////////////////////////////////////////
เรื่องนี้ควรยุติได้แล้ว เขาไม่เอาเรา ก็ต้องพิจารณาตัวเองบ้าง ในอดีตเขาเข็ดผลงานเราหรือเปล่า ควรต้องทบทวนดู
****************************************
การกำหนดคณะกรรมการมาวางกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นกรรมการเพียง 3 ใน 18 คน และการตัดสินใจใดๆอาศัยการลงคะแนนเสียงข้างมาก โดยไม่ได้ใช้เหตุผลทางวิชาชีพแพทย์ จึงไม่อาจเชื่อถือได้ว่าจะอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้รักษาสุขภาพผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม
/////////////////////////////////////////////////////
คุณก็ฟ้องศาลปกครองได้นี่นา ตัดสินไม่ดีเดี๋ยวโดนข้อหา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แม้แพทยสภาที่ประกอบว่าวิชาชีพเก่งๆ ก็ยังโดนฟ้องคดี 157 เก่งไม่เก่ง กับชั่วหรือดี บางครั้งไม่ไปด้วยกัน
*************************************
มาตรฐานการทำงานของแพทย์ไทยเทียบอเมริกาไม่ได้ เขามีหมอ 1 คนต่อประชาชน 300 คน ไทยหมอ 1 คน ต่อประชาชน 10,000-30,000 คน ขาดบุคลากร ขาดผู้เชี่ยวชาญ ขาดเวชภัณฑ์ เตียง ยา ประชาชนมารับบริการมาก ความเสี่ยงสูง บุคลากรใช้หลักเมตตา กรุณา ช่วยผู้ป่วยเต็มที่ แต่ถ้ามีพ.ร.บ..นี้ ผู้รักษาอาจต้องยึดอุเบกขา เป็นที่ตั้ง เพราะต้องระมัดระวังว่ากรรมการจะชี้ว่าเป็นฆาตกร เพราะไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ประชาชนจะเป็นผู้เสียประโยชน์

//////////////////////////////////////////////////////
ที่สหรัฐหรือที่เมืองไทย(เอกชน) ก็หมอมากคนไข้น้อยเทียบกับไทย แต่ก็ผิดพลาดมากมาย อันนี้คงอ้างไม่ได้ คดีสมุยก็เป็นตัวอย่าง ก็ไม่มาดูคนไข้ ทิ้งหน้าที่ https://www.pantown.com/board.php?id=12163&area=4&name=board12&topic=1934&action=view
***************************************
กระทรวงสาธารณสุขต้องหาทางป้องกันความเสียหาย โดยจัดสรร เงิน คน สิ่งของ เตียง ยา เวชภัณฑ์ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยมากๆ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้น เพื่อลดการเจ็บป่วยและการใช้โรงพยาบาล พัฒนาระบบให้ดีมีมาตรฐานเหมือนไต้หวันก็พอเขามีประชาชน 23 ล้านคน มีหมอ 50,000 คน ไทยมีหมอรักษาผู้ป่วย 8,000 คน แต่ประชาชนไปใช้บริการโรงพยาบาล 200 ล้านครั้งต่อปี
//////////////////////////////////////////////////////////
ก็คุณผูกขาดไม่ให้ผลิตหมอ สมัยก่อนกว่า ม รังสิตจะผลิตแพทย์ได้ ยื้อกันอยู่นาน ทำไมไม่ผลิตมากๆ อ้างว่าต้องใช้งบเยอะ ก็หาทางผลิตโดยใช้งบเท่าเดิมซิ
******************************************
สำนักงานก.พ.ติงว่า พ.ร.บ.นี้อาจซ้ำซ้อนกับพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
////////////////////////////////////////////////////////
สำนักงาน กพ เชอะ จัดสัมนาหน่อย เชิญเครือข่ายหน่อยจะไปสอนกฏหมายให้ ว่าไม่ซ้ำซ้อนเพราะอะไร
*****************************************
สำนักงานก.พ.ร.เห็นว่าสธ.ควรมอบให้สปสช.ดำเนินการขยายความครอบคลุม โดยไม่ต้องตั้งกองทุนและสำนักงานขึ้นใหม่
///////////////////////////////////////////////////////////
สำนักงาน กพ เชอะ จัดสัมนาหน่อย เชิญเครือข่ายหน่อยจะไปสอนกฏหมายให้ ทำไมขยายมาตรา 41 ไม่ได้
*****************************************
กระทรวงการคลังเห็นว่าใช้เงินตามมาตรา 41 ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 ได้
//////////////////////////////////////////////////
กระทรวงการคลัง หัดหาเงินไว้ จัดสัมนาจะไปสอนกฏหมายให้ ว่าทำไมใช้มาตรา 41 ไม่ได้ พูดอย่างนี้ คนออก พรบ คุ้มครองผู้เสียหายมันต้องบ้าหรือปัญญาอ่อนที่ไม่ใช่ ม.41
************************************************
ประชาชนมีสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง ทั้งร้องเรียนและอุทธรณ์ แต่จะกระทบกับผู้รักษามาก จนขาดความมั่นใจในการรักษา และส่งผู้ป่วยต่อไปที่อื่นมากขึ้น จนอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสที่จะรอดชีวิตได้
////////////////////////////////////////////////
ทุกวันนี้ พวกหมอก็ทำคนไข้ตายแบบป้องกันได้มากกว่ามะเร็ง เอดส์ หรืออุบัติเหตุรถยนต์ อย่ามาขู่ให้ยากเลย ทุกวันนี้ก็ตายจนสยองกันไปทั้งโลก จนองค์การอนามัยโลกออกเป็นมติว่าต้องแก้ไขความผิดพลาดทางการแพทย์
**********************************************

หมายเหตุ บทความนี้เขียนตั้งแต่วันที่ 29 กค. 53 แต่เอามา เผยแพร่อีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนบางคนกำลังออกมาเรียกร้องรัฐมนตรีใหม่ให้รีบเซ็นเส นอกฎหมายนี้เข้าสภาอีก
โดย: คงไม่ว่ากัน [19 ส.ค. 54 23:51] ( IP A:58.8.45.84 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best!  Airco

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:15] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!  Airco prijs

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:27] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

The blog and data is excellent and informative as well  Warmtepomp

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:30] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

You have done a amazing job with you website  Prijs airco

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:32] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.  Warmtepompen

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:36] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.  Airco installatie

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:38] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..  Warmtepomp installateur

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:41] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

If it's not too much trouble share more like that.  Prijzen airco

โดย: mr seo [17 มิ.ย. 64 23:44] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

I'm happy to see the considerable subtle element here!.  Warmtepomp installatie

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

wow... what a great blog, this writter who wrote this article it's realy a great blogger, this article so inspiring me to be a better person  Airconditioning

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

 I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!  Airco installateur Limburg

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

Thank you for the post. I will definitely comeback.  Airconditioning prijs

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best!  Airco Limburg

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

I liked your article and I hope you will have many entries or more  Warmtepompinstallatie

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you!  Airconditioning Limburg

โดย: mr seo [18 มิ.ย. 64] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

I love your content! Great job! https://tummytuckbatonrouge.com

โดย: interkey.cherry@gmail.com [17 ต.ค. 64 16:15] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

I highly appreciate your work here! Thank you so much! https://tummytuckwinnipeg.com

โดย: interkey.cherry@gmail.com [17 ต.ค. 64 16:16] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

I wanna know more about this because this is really informative! https://neworleanstummytuck.com

โดย: interkey.cherry@gmail.com [17 ต.ค. 64 16:16] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน