ขอค้านหน่อยเจ๊
   เจตนารมณ์ที่เขียนไว้ดูดี ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็ว และลดการฟ้องร้อง แต่การเขียนมาตราต่างๆและบทเฉพาะกาล ไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์ที่เขียนไว้เป็นจริง ม.6 บอกว่าถ้าความเสียหายจากโรคแทรกซ้อนหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จะไม่ได้เงิน ทำให้ต้องตัดสินว่าการรักษามีมาตรฐานหรือไม่ แต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตัดสินมาก่อนเหมือนในต่างประเทศ อาจทำให้ผู้รักษาผู้ป่วยไม่ได้รับความยุติธรรม
///////////////////////////////////////////////////////
ที่ผ่านมา พบว่าการตัดสินของกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภาโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ป่วยในหลายๆกรณี จึงเป็นเหตุให้เขาไม่อยากได้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพหรือกระทรวง แต่เขาย่อมหาผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายได้ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม หลายคดีที่แพทยสภาชี้ว่าไม่มีมูล นำผู้เชี่ยวชาญและผู้ไม่เชี่ยวชาญไปต่อสู้กันในศาล ศาลให้แพทย์แพ้คดี ดังนั้นเหตุผลข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น อีกตัวอย่างก็คือคดีเพชรซาอุสองแม่ลูกศรีธนะขัณฑ์ ผู้การนิติเวช ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ว่าตายจากอุบัติเหตุ แต่น้องชายคนตาย ที่ไม่ใช่แพทย์นิติเวช ไม่เชื่อและให้เหตุผลแย้งนำไปสู่การพิพากษาว่าเป็นคดีฆาตกรรม คดีนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเป็นอุบัติเหตุโดนพักใบอนุญาต (ถ้าจำไม่ผิดก็ 8 เดือน)
****************************************
และบทเฉพาะกาลกำหนดให้ NGO สาธารณสุขมาเป็นกรรมการ 6 คน จาก 11 คน เพื่อมารักษาการคณะกรรมการชุดแรก บ่งบอกความนัยว่าจะมาตั้งกฎเกณฑ์และเลือกกรรมการตัวจริงเอง เพื่อเลือกอนุกรรมการทุกคณะ เพื่อมา ตัดสินเอง กำหนดระเบียบ และวงเงินช่วยเหลือชดเชยเอง และอาจมีผลประโยชน์แอบแฝงอื่นๆที่ยังไม่เห็นชัดเจนในตอนนี้
/////////////////////////////////////////////////////////
ระเบียบที่ออกมานั้นหากไม่ชอบด้วยเหตุผลหรือกฎหมายแม่ ก็สามารถฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนได้ จะกลัวทำไม คนทำงานใช่ว่าจะทำตามใจได้เมื่อไหร่ มีกฏหมายควบคุม มีศาลปกครองคอยเพิกถอนระเบียบที่ไม่ดี อาจารย์ก็ถนัดไปศาลปกครองอยู่แล้ว ขืนทำไม่ดี ตายสถานเดียว
***************************************
ต้องการโยกเงินจากมาตรา 41 ที่เหลืออยู่ประมาณ 4.596,214,400 บาท (ประมาณสี่พันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งกำหนดไว้ในม. 41 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 แต่กันเงินไว้จริง 336,145,300 บาท (300 ล้านบาท เท่ากับ 0.0682%ของงบประมาณตามกฎหมาย)) และจ่ายไปจริง243,509,725 บาท ( ประมาณ สองร้อยสี่สิบล้านบาท) และอยากได้เงินช่วยเหลือและชดเชยมากขึ้น เพราะ ม.41 จ่ายสูงสุดเพียง 200,000 บาทต่อคน
///////////////////////////////////////////////////////
เงินบาปไม่มีใครอยากได้หรอก กันไว้ตั้งเยอะ จ่ายแค่ 78 ล้าน โหดร้ายทารุณไหมคิดกันเอง ที คนไม่ควรได้ ก็ได้ จนต้องเอาเงินมาคืน แม้ สปสช จะยืนยันว่าให้ชอบแล้วก็ตาม
***************************************
ต้องการได้เงินมากขึ้น จึงไปกำหนดให้เก็บเงินจากโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา เพราะคาดว่าเงินจะต้องมากขึ้นแน่นอน
//////////////////////////////////////////////////////////
เงินนี้คนไข้เขายินดีจ่ายช่วยกันเอง ลงขันให้หมอเก็บไปใส่กองทุน ไม่เกิน 3 % หรอก เขาจ่ายไหว มาตรา 41 เก็บ 1% ยังเหลือ(ไม่ควรเหลือ)
*****************************************************************************
แม้สำนักงบประมาณเองก็มองว่า จะเป็นภาระหนักต่องบประมาณในอนาคต จึงปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะจัดสรรเงินงบประมาณมาเพิ่มในระบบ แต่ให้ไปเก็บเอาจากโรงพยาบาลเอง
//////////////////////////////////////////////////////////
สำนักงบประมาณเขามองว่าการให้คนไข้ช่วยกันเองเป็นทางออกที่ดี โดยให้ รพ เก็บจากคนไข้ไปใส่กองทุน
***************************************
โรงพยาบาลรัฐมีเงินไม่พอซื้อยาและพัฒนาอาคารสถานที่และเทคโนโลยีอยู่แล้ว จะทำให้งบประมาณที่ใช้ในการรักษาประชาชนลดลง การทำงานของโรงพยาบาลรัฐจะย่ำแย่ หลังจากขาดเงิน ขาดคน ขาดเตียงอยู่แล้ว คงจะขาดแคลนมากขึ้น ประชาชนจะเสียประโยชน์จากการได้รับบริการที่ย่ำแย่ลงไปอีก
//////////////////////////////////////////////////
กระทรวงโกงยา โกงคอม(ยังสอบสวนกันอยู่) โกงรถหวอ (ยังสอบสวนกันอยู่) ในอดีต บริษัทยาต้องจ่ายค่าสวัสดิการ 15 % ให้ รพ เวลาเก็บค่ายา เงินพวกนี้เป็นเงินที่ไม่ถึงคนไข้ เป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ยังอยู่ได้ตลอด นี่แค่ 3 % ไม่น่าจะมีปัญหา
**************************************
โรงพยาบาลไม่เหมือนบริษัทประกันรถยนต์ เพราะรถที่มาประกันนั้นอยู่ในสภาพดี แต่ผู้ป่วยมีสภาพเจ็บป่วยย่ำแย่แตกต่างกันไปในแต่ละคน (ทั้งภายนอกที่มองเห็นและภายในที่มองไม่เห็นต้องค้นหาเอาเอง) แต่จ่ายเงินค่ารักษาน้อยตามที่รัฐบาลกำหนด แต่เมื่อรักษาไม่ได้ตามคาดหวัง กลับจะเรียกเงินคืนมากกว่าสภาพที่ป่วยแล้ว ควรจะคิดว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วจะมีสมรรถภาพแค่ไหน จะหาเงินได้แค่ไหนหรือไม่อย่างไร ไม่ใช่ว่า ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในสภาพแข็งแรงแล้วจะทำเงินได้เท่าไร แล้วขอชดเชยตามนั้น
//////////////////////////////////////////////////////////
ค่าชดเชยรถยนต์ไม่ได้รอรถป่วยจนผุแล้วค่อยให้ รถมันชนเพราะคนขับมันป่วย ไม่เกี่ยวกับสภาพรถหรือสภาพคนไข้สักหน่อย ตอนมันชนมันก็เยินแบบป่วยโดยไม่ต้องป่วยมาก่อนอันนี้ฟังแล้วรับไม่ได้เลย คนเรียกร้องเขาก็เรียกร้องได้อยู่แล้ว พวกคุณจะจ่ายหรือไม่ก็ตามใจ เรียกเกินเหตุก็ไม่ต้องจ่าย ทุกวันนี้ เรียกไม่ค่อยได้ ดังนั้นหากมีปัญหาก็ไปศาลอยู่ดี แต่ไปบ่อยๆ จะรู้ว่าแบบไหนที่ศาลตัดสิน ต่อไปจะเกิดบรรทัดฐาน จะไปศาลน้อยลง
****************************************
การที่ผู้มีส่วนร่างพ.ร.บ.นี้กล่าวว่า ทำไมแพทยสภาไม่มาคัดค้านแต่แรก ข้าพเจ้าผู้เขียนก็ไม่ใช่แพทยสภา แต่ถ้าดูตามพฤติการณ์แล้ว แพทยสภาส่งกรรมการไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็แพ้โหวต ทำหนังสือคัดค้านเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการและการเก็บเงินจากโรงพยาบาลแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นด้วย และแก้ไขตามที่แพทยสภาท้วงติง แต่นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแก้กลับไปเหมือนเดิม โดยไม่ถามความเห็นแพทยสภาที่ตัวเองนั่งเป็นสภานายกพิเศษอยู่ด้วย
/////////////////////////////////////////////////////////
เรื่องนี้ควรยุติได้แล้ว เขาไม่เอาเรา ก็ต้องพิจารณาตัวเองบ้าง ในอดีตเขาเข็ดผลงานเราหรือเปล่า ควรต้องทบทวนดู
****************************************
การกำหนดคณะกรรมการมาวางกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นกรรมการเพียง 3 ใน 18 คน และการตัดสินใจใดๆอาศัยการลงคะแนนเสียงข้างมาก โดยไม่ได้ใช้เหตุผลทางวิชาชีพแพทย์ จึงไม่อาจเชื่อถือได้ว่าจะอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้รักษาสุขภาพผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม
/////////////////////////////////////////////////////
คุณก็ฟ้องศาลปกครองได้นี่นา ตัดสินไม่ดีเดี๋ยวโดนข้อหา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ แม้แพทยสภาที่ประกอบว่าวิชาชีพเก่งๆ ก็ยังโดนฟ้องคดี 157 เก่งไม่เก่ง กับชั่วหรือดี บางครั้งไม่ไปด้วยกัน
*************************************
มาตรฐานการทำงานของแพทย์ไทยเทียบอเมริกาไม่ได้ เขามีหมอ 1 คนต่อประชาชน 300 คน ไทยหมอ 1 คน ต่อประชาชน 10,000-30,000 คน ขาดบุคลากร ขาดผู้เชี่ยวชาญ ขาดเวชภัณฑ์ เตียง ยา ประชาชนมารับบริการมาก ความเสี่ยงสูง บุคลากรใช้หลักเมตตา กรุณา ช่วยผู้ป่วยเต็มที่ แต่ถ้ามีพ.ร.บ..นี้ ผู้รักษาอาจต้องยึดอุเบกขา เป็นที่ตั้ง เพราะต้องระมัดระวังว่ากรรมการจะชี้ว่าเป็นฆาตกร เพราะไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ประชาชนจะเป็นผู้เสียประโยชน์

//////////////////////////////////////////////////////
ที่สหรัฐหรือที่เมืองไทย(เอกชน) ก็หมอมากคนไข้น้อยเทียบกับไทย แต่ก็ผิดพลาดมากมาย อันนี้คงอ้างไม่ได้ คดีสมุยก็เป็นตัวอย่าง ก็ไม่มาดูคนไข้ ทิ้งหน้าที่ https://www.pantown.com/board.php?id=12163&area=4&name=board12&topic=1934&action=view
***************************************
กระทรวงสาธารณสุขต้องหาทางป้องกันความเสียหาย โดยจัดสรร เงิน คน สิ่งของ เตียง ยา เวชภัณฑ์ และป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยมากๆ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้น เพื่อลดการเจ็บป่วยและการใช้โรงพยาบาล พัฒนาระบบให้ดีมีมาตรฐานเหมือนไต้หวันก็พอเขามีประชาชน 23 ล้านคน มีหมอ 50,000 คน ไทยมีหมอรักษาผู้ป่วย 8,000 คน แต่ประชาชนไปใช้บริการโรงพยาบาล 200 ล้านครั้งต่อปี
//////////////////////////////////////////////////////////
ก็คุณผูกขาดไม่ให้ผลิตหมอ สมัยก่อนกว่า ม รังสิตจะผลิตแพทย์ได้ ยื้อกันอยู่นาน ทำไมไม่ผลิตมากๆ อ้างว่าต้องใช้งบเยอะ ก็หาทางผลิตโดยใช้งบเท่าเดิมซิ
******************************************
สำนักงานก.พ.ติงว่า พ.ร.บ.นี้อาจซ้ำซ้อนกับพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
////////////////////////////////////////////////////////
สำนักงาน กพ เชอะ จัดสัมนาหน่อย เชิญเครือข่ายหน่อยจะไปสอนกฏหมายให้ ว่าไม่ซ้ำซ้อนเพราะอะไร
*****************************************
สำนักงานก.พ.ร.เห็นว่าสธ.ควรมอบให้สปสช.ดำเนินการขยายความครอบคลุม โดยไม่ต้องตั้งกองทุนและสำนักงานขึ้นใหม่
///////////////////////////////////////////////////////////
สำนักงาน กพ เชอะ จัดสัมนาหน่อย เชิญเครือข่ายหน่อยจะไปสอนกฏหมายให้ ทำไมขยายมาตรา 41 ไม่ได้
*****************************************
กระทรวงการคลังเห็นว่าใช้เงินตามมาตรา 41 ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 ได้
//////////////////////////////////////////////////
กระทรวงการคลัง หัดหาเงินไว้ จัดสัมนาจะไปสอนกฏหมายให้ ว่าทำไมใช้มาตรา 41 ไม่ได้ พูดอย่างนี้ คนออก พรบ คุ้มครองผู้เสียหายมันต้องบ้าหรือปัญญาอ่อนที่ไม่ใช่ ม.41
************************************************
ประชาชนมีสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง ทั้งร้องเรียนและอุทธรณ์ แต่จะกระทบกับผู้รักษามาก จนขาดความมั่นใจในการรักษา และส่งผู้ป่วยต่อไปที่อื่นมากขึ้น จนอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสที่จะรอดชีวิตได้
////////////////////////////////////////////////
ทุกวันนี้ พวกหมอก็ทำคนไข้ตายแบบป้องกันได้มากกว่ามะเร็ง เอดส์ หรืออุบัติเหตุรถยนต์ อย่ามาขู่ให้ยากเลย ทุกวันนี้ก็ตายจนสยองกันไปทั้งโลก จนองค์การอนามัยโลกออกเป็นมติว่าต้องแก้ไขความผิดพลาดทางการแพทย์
**********************************************

หมายเหตุ บทความนี้เขียนตั้งแต่วันที่ 29 กค. 53 แต่เอามา เผยแพร่อีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนบางคนกำลังออกมาเรียกร้องรัฐมนตรีใหม่ให้รีบเซ็นเส นอกฎหมายนี้เข้าสภาอีก
โดย: คงไม่ว่ากัน [19 ส.ค. 54 23:51] ( IP A:58.8.45.84 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน