แพทยสภาหน้าแหก..!
   ข่าวเก่า..เอามาเล่าใหม่


แพทยสภาหน้าแหก สธ.ไม่เอาด้วย
ซัดหมอมงคลไม่เคยผ่าตัดจะรู้อะไร
วัน Monday 17 Dec 07 @ 13:45
หัวข้อ: ข่าวสาธารณสุข
โดย ผู้จัดการออนไลน์


แพทยสภาหน้าแหก สธ.ปัดแถลงข่าว ไม่เอาด้วย หลังเจรจาผลแฮปปี้ทุกฝ่าย ขณะที่เลขาฯ แพทยสภา ชี้ “หมอมงคล” แค่แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่แก้ไม่ตรงจุด ไม่เคยผ่าตัดจะรู้อะไร พร้อมดันสุดตัวร่างกฎหมายไม่เอาผิดหมอเข้าคุก เผยโทษใน พ.ร.บ.ประมาทเลินเล่อร้ายแรงแค่จำคุกไม่เกิด 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

วันนี้ (14 ธ.ค.) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ซึ่งได้เตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนต่อการผ่าตัดผู้ป่วยต่อไปในอนาคตร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากกรณีที่ศาลจังหวัดทุ่งสงที่พิพากษาให้ พญ.สุทธิพร ไกรมาก จำคุก 3 ปี เนื่องจากได้ฉีดยาชาเข้าไขสันหลังในการผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตนั้น

ภายหลังที่นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเจรจากับ น.ส.ศิริมาศ แก้วคงจันทร์ บุตรของนางสมควร แก้วคงจันทร์ ผู้ตาย จากการถูกฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง เพื่อผ่าตัดไส้ติ่ง พญ.ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีการโทรศัพท์เพื่อให้ระงับการแถลงข่าว อย่างไรก็ดี แม้จะไม่มีการแถลงข่าว แต่แพทยสภา แพทยสมาคม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ก็เดินทางมาร่วมประชุมให้ข้อมูลในการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยไม่ให้สื่อมวลชนร่วมฟังแต่อย่างใด

นพ.สมศักดิ์ กล่าวภายหลังว่า การแก้ไขปัญหาของ นพ.มงคล ที่ระดมทุนนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา ซึ่ง รมว.สาธารณสุข ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกราย รวมถึงไม่สามารถติดคุกแทนกันได้ อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.สาธารณสุข จะไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวทางของแพทยสภา อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าแพทย์สุจริตตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วย แต่เกิดความผิดพลาดก็ไม่ควรได้รับผิดทางอาญา ซึ่งจะทำให้ไม่มีใครกล้าช่วยเหลือคนไข้ต่อไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นควรเป็นเรื่องทางแพ่งเท่านั้น

นพ.มงคล ไม่เคยผ่าตัด หรือเคยรักษาด้วยหรือไม่ ถ้าเคยอาจเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทุกวันนี้คนที่ให้การรักษาอยู่ถึงมีความเสี่ยงต่อคดีอาญา ตอนนี้ผมรักษาอยู่ ผมถึงเสี่ยง แพทย์ที่ไปเป็นฝ่ายบริหารก็ไม่มีความเสี่ยงเพราะไม่ต้องรักษา” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่บุคคลภายนอกที่จากเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการแพทยสภา เนื่องจากถ้าประชาชนไม่มีความรู้ทางการแพทย์ มองแต่ความรู้สึก ไม่มองหลักวิชาการก็คงพิจารณาเรื่องราวต่างๆยาก แต่หากเป็นในรูปคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งขณะนี้แพทยสภามีความคิดจะดำเนินการเช่นกัน โดยจะมีภาคประชาชนที่เป็นกลางเข้าร่วมพิจารณาด้วย มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนก่อนที่จะเรื่องราวความผิดพลาดจะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล

“มันไม่ยุติธรรมที่คนมีเจตนาในการบริสุทธิ์ตั้งใจช่วยเหลือคนอื่น แต่เมื่อช่วยไม่ได้กลับมีความผิด แพทยสภาเห็นว่า ควรเสนอร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ... แทนการที่ศาลใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300 และ 390 ที่ใช้สำหรับความผิดทั่วไปมาใช้บังคับลงโทษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่ควรมีกฎหมายพิเศษ ซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแล้วก็ต้องหวังรัฐบาลชุดใหม่ ถ้ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีชีวิตอยู่รอดก็ต้องส่วนเรื่องนนี้ เพราะเรื่องนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดกับแพทย์ แต่ผลตกอยู่ที่ประชาชน” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น คือ คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 12/2550 วันที่ 13 ธ.ค.มีมติให้แพทยสภา จัดการเสวนา เรื่อง “เมื่อแพทย์ติดคุก ประชาชนต้องเสี่ยงต่อความตาย จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร” ในวันที่ 19 ธ.ค.เวลา 08.30-16.30 น.ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารจอดรถ ) โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเสนอร่างพระราชบัญญัติรับผิดและวิธีพิจารณาความเสียหายสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชด้านสุขภาพ พ.ศ. .... พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันการฟ้องร้องแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยเจตนาบริสุทธิ์ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับไตรภาค ประกอบด้วยแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคม ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อให้ขวัญและกำลังใจแพทย์ทั่วประเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด ตามสภาวการณ์ที่สามารถปฏิบัติได้

“ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาว่าจะมีส่วนป้องกันและแก้ไขอย่างไร เพื่อให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความตั้งใจดี และปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ตามสภาพการที่เป็นอยู่ได้รับความช่วยเหลือ หรือความคุ้มครองจากการรับโทษทางอาญา ดังเช่นแพทย์ผู้นี้ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเชื่อแน่ว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้นี้” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.อำนาจ กุสลานันท์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การแถลงข่าวในวันที่ 14 ธ.ค.ต้องงดไปเนื่องจาก พญ.ศิริพร กัญชนะ รองปลัด สธ.ได้ติดต่อมาว่าจะไม่มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างแพทยสภา สธ. แพทยสมาคม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจาก สธ.ได้มีการเจรจาตกลงกันกับผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว

นพ.อำนาจ กล่าวว่า ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ... มีทั้งสิ้น 22 มาตรา ใน 5 หมวด ทีมงานกรรมการแพทยสภาที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ร่างเสร็จตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยเนื้อหาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นี้ในจะเน้นเรื่องการที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีเจตนาตั้งใจบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญา แต่หากเป็นการประมาทเลินเล่อก็ต้องได้รับโทษเช่นกันแต่จะมีรายละเอียดในกฎหมายนี้

“ก่อนหน้านี้ นพ.มงคล เห็นด้วยกับการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว แต่ขณะนี้กลับไม่เห็นด้วยแสดงว่า นพ.มงคล เปลี่ยนใจแล้ว แม้ว่าตอนนี้ สธ.จะไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการผลักดันกฎหมายแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้” นพ.อำนาจ กล่าว

ทั้งนี้ นพ.อำนาจ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบและวิธีพิจารณาความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ...ให้กับ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัด สธ.เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2550 เพื่อให้ สธ.เป็นผู้ผลักดันนำเสนอต่อการพิจารณาของสภานิติบัญญัติโดยด่วนที่สุด

โดยหมวด 1 ความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ มาตรา 7 ระบุว่า ผลกระทบที่คาดหมายได้ อันเกิดจากการกระทำ ซึ่งเป็นการประกอบวิชาชีพที่ได้ตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ มิให้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำโดยประมาท และมาตรา 10 ระบุว่า ผลกระทบอันเกิดจากการกระทำโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยไม่เป็นความผิด

นอกจากนี้ มาตรา 11 กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หมายความว่า กระทำโดยประมาทที่มีระดับของความประมาทมากกว่าประมาทในอนุมาตราก่อน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งความประมาทในการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพตามที่แต่ละสภาวิชาชีพด้านสุขภาพกำหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน ได้แก่ กรณีดังนี้ โดย (ง) ถ้าความเสียหายเกิดจากข้อจำกัดเนื่องจากความบกพร่องหรือความไม่พร้อมของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตัดสินใจภายใต้วิสัยและพฤติการณ์นั้น มิให้ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและในหมวด 3 บทกำหนดโทษ มาตรา 20 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทีได้กระทำการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ได้รับผลกระทบถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
โดย: หมอสมสากไม่เคยสงสารผู้เสียหาย [19 ก.ย. 52 1:24] ( IP A:58.9.201.5 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ให้กำลังใจอาจารย์ครับ ที่สู้เพื่อน้อง ๆ สู้ๆ
ปล. อยากให้ อาจารย์จริงจังกับเรื่องนี้มากๆ และไปยุ่งเรื่องตัดไข่ให้น้อยลงครับ ในความคิดกระผมการตัดไข่แปลงเพศยังไงซะก็ไม่ใช่หน้าที่หมออยู่แล้ว เป็นได้ก็ช่างเสริมสวย เราที่เป็นหมมอก็ไม่ควรไปยุ่งครับ
โดย: สู้ [19 ก.ย. 52 7:20] ( IP A:125.26.107.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
สู้แบบนี้ก็พาวงการแพทย์ไปตายกันพอดี
ปกป้องวงการแพทย์ในทางที่ผิด หมอดี ๆ ไม่มีใครเห็นด้วย
แล้วคุณเอาประชาชนไปไว้ไหน แผ่นดินไทยควรดีใจหรือเสียใจ
ที่ได้นายกแพทยสภาแบบนี้
โดย: เวรกรรมของแผ่นดิน [19 ก.ย. 52 10:09] ( IP A:58.9.224.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เก่ามากแล้ว 2007 ..มีใหม่ๆไหมครับ..
โดย: ซ้ำๆ อ่านไปก็งั้นๆ [19 ก.ย. 52 16:07] ( IP A:61.90.42.15 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ไม่มีอะไรใหม่ เพราะแพทยสภาไม่เปลี่ยนเลย
ไม่รู้จะเอาอะไรไปว่าเขาอีก ก็เลยต้องขุดเรื่องเก่า ๆ มาว่า
ยิ่งแก่ก็ยิ่งเลอะเลือน ยิ่งบ้ากว่าเก่า
โดย: เก่าใหม่ไม่ต่างกันเลย [19 ก.ย. 52 21:03] ( IP A:58.9.193.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ...สิ่งที่เป็นความจริง ที่คนไทยทุกคนทุกท่านและหรือสิ่งมีชืวิตในโลกเบี้ยวๆบูดๆใบนี้ ต้องรับรู้รับทราบ...
..."โรคและหรือความผิดปกติทางการแพทย์ การตรวจและหรือการรักษา อาจมีได้หลายวิธี และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและหรือความพิการได้ แม้ว่าบุคคลาการทางการแพทย์จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม"...
...แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทย์ที่ประสบการณืไม่มาก...
...หนึ่ง.แนะนำผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์ให้เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน"ทุกราย" โดย"ต้องเขียนคำแนะนำนี้ในเวชระเบียน"ด้วย หากมาคนเดียว ให้เซ็นต์ไม่ยินยอมอยู่ ร.พ.ไว้ด้วย หากมีญาติมาด้วย อาจไม่ต้อง แต่ถ้าไม่แน่ใจ ก็ให้เซ็นต์ไม่ยินยอมไว้ด้วย...หากผู้มารับบริการไม่เซ็นต์ ให้ผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจเซ้นต์รับรู้ด้วย(หาก จนท.ไม่ยอมเซ็นต์ ให้เขียนชือผู้ช่วยแพทย์ไว้ในเวชระเบียนด้วย หรือ ขอเพื่อนแพทย์ด้วยกันมาฟังและเซ็นต์ ณ เวลานั้นๆทันที)...ไม่ต้องกังวลเรื่อง"เตียงคนไข้"...
...สอง.หากมีความ"มั่นใจสูงจริงๆ" อาจรักษาแบบคนไข้นอก แต่"ต้องนัดคนไข้มาตรวจซ้ำ"...ตรวจเช้า นัดซ้ำบ่าย...ตรวจบ่ายหรือเย็น นัดซ้ำกลางคืน...เพราะโรคและหรือความผิดปกติทางการแพทย์อาจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [21 ก.ย. 52 15:31] ( IP A:58.10.128.249 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ทำอย่างไรถึงจะโละ จะ delete หน่วยงานที่เรียกว่าแพทยสภากับกองการประกอบโรคศิลปะให้หายไปจากสังคมไทยได้ ไม่เคยทำตัวเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้เลย ทั้งที่มีหน้าที่ตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรม และพรบ.สถานพยาบาล รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ก็ดูเหมือนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ต้องรอให้พ่อแม่ญาติพี่น้องตนเองเจอก่อนหรือไงถึงจะมีใครลุกขึ้นมาทำอะไรได้
โดย: หน่วยงานนี้มันมีด้วยหรือในประเทศไทย [21 ก.ย. 52 21:36] ( IP A:115.87.129.168 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   คงโละยาก เปลี่ยนความคิดก็ยาก อบรมก็แล้ว ดูงานก็แล้ว เพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเติบใหญ่ ไต่เต้ากันไป จากเล็กสู่ใหญ่ ยิ่งมีอำนาจมากเขี้ยวลากดิน ยิ่งเหลิงอำนาจ ประชาชนยกมือไหว้เขาก็คิดว่าเขาใหญ่มาก ทั้งที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ต้องภาวนาให้เขาไปสัมมนาแถวภาคใต้แล้วซึนามิมาโครมเดียว จากนั้นกระทรวงก็ประกาศรับสมัครข้าราชการใหม่ ๆ ก็น่าจะพอมีหวังบ้าง
โดย: ความหวังเดียว [22 ก.ย. 52 1:28] ( IP A:58.9.187.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ...หากต้องการ"โละ" และหรือ "deleat" แพทยสภา มีทางเดียวที่ทำได้ คือ ต้องทำให้ประเทศไทยและคนไทยปราศจาก"พวกที่ประกอบอาชีพ...แพทย์..."...ผมรับรองได้ว่า...ไม่มี แพทยสภา แน่นอน...
โดย: pimsen/policemajor@hotmail.com [22 ก.ย. 52 14:50] ( IP A:58.10.128.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ความเห็น 9
ตามที่คุณพูด หมายความว่ามันก็จะเลวกันต่อไปไม่มีทางแก้ไขได้
เช่นนั้นหรือ
โดย: ถ้าหมายความตามที่พูด [24 ก.ย. 52 9:33] ( IP A:58.9.187.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะจบมาใหม่ คุณคือความหวังที่จะมาล้างระบบแพทยสภา เก่า ๆ ห่วย ๆ ขอให้คุณจบมารับใบปริญญา...พร้อมถือ VIXOL......มาด้วยนะ มาล้างระบบ...เก่า ๆ พวกคุณคือความหวังของปวงชนชาวไทยนะ....หมอดี ๆ มีอยู่เยอะ อย่าให้หมอเลว ๆ ครอบงำนะ...คนดีในอนาคตของสังคมไทย...คุณคือความหวังflower
โดย: คนรอคอย [7 ม.ค. 53 11:19] ( IP A:202.5.84.120 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน