ปลัด สธ.ส่งทีมดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกที่ขอนแก่น ล่าสุดยังหาต้นตอติดเชื้อไม่ได้
   ปลัด สธ.ส่งทีมดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกที่ขอนแก่น ล่าสุดยังหาต้นตอติดเชื้อไม่ได้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
4 มกราคม 2553 15:14 น.

https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000000241

ปลัด สธ.ส่งทีมเยียวยาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อหลังผ่าตัดตาต้อกระจกที่ขอนแก่นอย่างใกล้ชิด ล่าสุดผู้ป่วยอาการดีขึ้น และกลับบ้านแล้ว 6 ราย ยังรักษาต่อที่ร.พ.ขอนแก่น 5 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติครอบครัวละ 50,000 บาท และยื่นขอรับค่าชดเชยจากมาตรา 41 พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ 50,000 -120,000 บาทต่อราย ส่วนผู้ไม่มีสิทธิจะมอบเงินให้เท่ากัน พร้อมแจ้งกำชับโรงพยาบาลในสังกัดระมัดระวังการติดเชื้อเป็นกรณีพิเศษ ส่วนต้นตอการติดเชื้อยังสรุปหาสาเหตุแท้จริงไม่ได้

กรณีที่มีข่าวโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้ทำการผ่าตัดตาต้อกระจกให้ผู้ป่วยจำนวน 28 ราย ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2552 และหลังผ่าตัดพบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 11 ราย และตาบอด 3 ราย จึงต้องปิดห้องผ่าตัดชั่วคราว เพื่อตรวจหาสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นว่า ได้ผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจกระหว่าง 14-16 ธันวาคม 2552 จำนวน 25 ราย ต่อมาเมื่อ 16 ธันวาคม 2552 มีผู้ป่วยหลังผ่าตัด 2 ราย มีอาการตาอักเสบ จึงได้รีบส่งรถไปรับผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมดกลับมาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2552 ผลการตรวจพบผู้ป่วยตาอักเสบรวมทั้งหมด 11 ราย แพทย์ได้รีบให้การรักษาทันที โดยรับไว้รักษาที่ร.พ.ขอนแก่น 1 ราย ส่งต่อร.พ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ราย และส่งไปที่ร.พ.เมตตาประชารักษ์ จ.นครปฐมตามความประสงค์ของญาติ 1 ราย ต้องขอชื่นชมโรงพยาบาลขอนแก่น หลังเกิดเหตุการณ์ได้รีบดำเนินการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ในการรักษาผู้ป่วยที่ตาติดเชื้อ แพทย์ได้ผ่าตัดเอาหนองออกและขูดเนื้อเยื่อตาบางส่วนออก 5 ราย ผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อตาออก 2 ราย และผ่าตัดน้ำวุ้นตาและให้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง 4 ราย ล่าสุดในวันนี้(4 มกราคม 2553) ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและกลับบ้านแล้วจำนวน 6 ราย ได้รับย้ายจาก ร.พ.ศรีนครินทร์ และยังคงรักษาต่อที่ร.พ.ขอนแก่น 5 ราย

“รู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาติ และขอแสดงความเสียใจกับญาติในกรณีที่ต้องสูญเสียดวงตา ได้สั่งการให้โรงพยาบาลขอนแก่น ส่งเจ้าหน้าที่ให้การเยียวยาด้านจิตใจและดูแลรักษาผู้ป่วยและญาติทั้ง 11 รายอย่างใกล้ชิด กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ให้ระมัดระวังเรื่องดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก” นายแพทย์ไพจิตร์กล่าว

ทางด้านนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า เหตุการณ์การติดเชื้อหลังผ่าตัดตา ที่ผ่านมาเกิดขี้นน้อยมากๆ เนื่องจากโรงพยาบาลขอนแก่นมีระบบควบคุมป้องกันที่เข้มแข็งมาตลอด โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง ได้เก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลผู้ป่วย ส่งตรวจเพาะเชื้อทันที ผลการตรวจสิ่งคัดหลั่งจากแผล 8 ตัวอย่าง พบติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ซูโดโมแนส เออโรจิโนซ่า (Psudomonas aeruginosa) 6 ตัวอย่าง พบเชื้อสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนอี (Streptococcus pneumoniac) 1 ตัวอย่าง ไม่พบติดเชื้อรา

ส่วนผลการตรวจเพาะเชื้อในเครื่องมือ อุปกรณ์ชุดเดียวกับที่ใช้ในวันที่ผ่าตัดเมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสารน้ำ อากาศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จำนวน 85 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ครั้งนี้ สาเหตุส่งเสริมอาจจะเกิดมาจากสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง ความชื้น อุณหภูมิ อุปกรณ์ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก

นพ.วีระพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลของแก่น ได้มีมติให้หยุดการผ่าตัดผู้ป่วยตาไว้ก่อนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยโดยเร็วได้ประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล ทั้งใน ร.พ.ขอนแก่น ร.พ.ศรีนครินทร์ และร.พ.เมตตาประชารักษ์ ทุกคนมีความตั้งใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย และได้มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เยี่ยมผู้ป่วยและญาติ ส่งรถไปรับที่บ้าน จัดห้องพิเศษให้พัก รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โดยได้มอบของขวัญปีใหม่และเงินไว้เป็นค่าใช้สอยเบื้องต้นให้ผู้ป่วยและครอบครัวคนละ 4,000 บาท และมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวเบื้องต้นครอบครัวละ 50,000 บาท พร้อมทั้งยื่นคำร้องให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพซึ่งมีจำนวน 7 ราย เพื่อรับการช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุขตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือประเภท 2 คือกรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 120,000 บาท และกรณีประเภท 3 บาดเจ็บและเจ็บป่วยต่อเนื่องจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการจำนวน 4 ราย โรงพยาบาลจะพิจารณาเงินช่วยเหลือในจำนวนที่เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าขณะนี้โรงพยาบาลขอนแก่น ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ แต่โรงพยาบาลได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทุกชนิด ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด รวมทั้งขั้นตอนทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อ เพื่อสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจน และวางแผนป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก นายแพทย์วีระพันธ์กล่าว


นพ.ไพจิตร์ วราชิต

โดย: จากผู้จัดการออนไลน์ [4 ม.ค. 53 15:32] ( IP A:61.90.108.232 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แบบนี้เรียกว่า Patient For Patient Safety
พัฒนาระบบป้องกันความเสียหาย
โดย: เครื่อข่ายฯ [5 ม.ค. 53] ( IP A:58.9.192.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เกี่ยวกับเรื่องนี้

https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1262533634
โดย: เครือข่ายฯ [5 ม.ค. 53] ( IP A:58.9.192.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   นี่ก็เกี่ยวด้วย

https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1262534421
โดย: เครือข่ายฯ [5 ม.ค. 53] ( IP A:58.9.192.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สปสช.ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ขอนแก่น

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
5 มกราคม 2553 17:45 น.

สปสช.ช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ขอนแก่น ตามมาตรา 41 รายละไม่เกิน 2 แสนบาทพร้อมกำชับสปสช.เขตขอนแก่นประสานรพ.ศูนย์ค้นหาต้นเหตุการเกิดเชื้อแบคทีเรียซูโดโมแนส

จากกรณีที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นผ่าตัดตาต้อกระจกให้ผู้ป่วยจำนวน 28 ราย ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2552 และหลังผ่าตัดพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 11 ราย และตาบอด 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพ 7 ราย และสิทธิข้าราชการ 4 รายนั้น

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า สปสช.มีความเสียใจเป็นอย่างสุดซึ้งกับผู้ป่วยและญาติ ขณะนี้ได้เร่งรัดให้สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ซึ่งดูแลพื้นที่ดังกล่าว ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนทั้งการเยียวยาด้านจิตใจและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประสานงานเพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ในกรณีทุพพลภาพนั้นจะได้รับการช่วยเหลือได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

“นอกจากเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยแล้ว ได้มอบให้สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางโรงพยาบาลในการตรวจหาสาเหตุ และหาหนทางร่วมกันในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวขึ้น ในกรณีที่จะต้องการผ่าตัดต่อไป ทั้งนี้การผ่าตัดตาต้อกระจกดังกล่าวนั้น เป็นการผ่าตัดเพื่อการรักษาตามปกติของทางโรงพยาบาลอยู่แล้ว ที่ผ่านมาสปสช.มีโครงการให้ผู้ป่วยเข้าโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก เป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยตาต้อกระจกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่สะสมจำนวนมากในประเทศไทย จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อกระจกได้ประมาณปีละ 80,000 ราย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2549 จนถึงขณะนี้สามารถผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยประมาณ 4 แสนราย” นพ.ประทีปกล่าว

นพ.ประทีป กล่าวด้วยว่า โรคตาต้อกระจก นั้นเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวการณ์สูญเสียการมองเห็นของคนไทย ซึ่งแก้ไขได้ โดยทั่วไปแล้ว ต้อกระจกจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ อันมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อเลนส์แก้วตาดังกล่าวและจาก ภาวะผิดปกติมาแต่กำเนิด ยาบางชนิด หรือโรคบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน ทั้งนี้ต้อกระจกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยา การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือวิธีการผ่าตัดเท่านั้น
โดย: เยียวยาตามมาตรา 41 [5 ม.ค. 53 22:24] ( IP A:58.9.218.39 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   หวังว่าจะชดเชยให้เพียงพอกับการที่ผู้พิการจะดำรงชีพต่อไปได้ ไม่งั้นเครือข่ายเราอาจจะงานเข้าอีกหลายเคส
โดย: เสียใจกับผู้ปฏิบติงานและผู้ป่วย [7 ม.ค. 53 14:53] ( IP A:210.86.181.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   MEDLINE Abstract

--------------------------------------------------------------------------------

Molecular epidemiology in a cluster of cases of postoperative Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis.
Clin Infect Dis. 1998; 26(2):330-3 (ISSN: 1058-4838)
Cruciani M ; Malena M ; Amalfitano G ; Monti P ; Bonomi L
Department of Infectious Diseases, University of Verona, Italy.

Between September and October 1994 we observed three cases of Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis in a single ophthalmology center. Endophthalmitis progressed rapidly following surgical intervention, and the three patients completely lost vision in the affected eye. Microbiological surveillance culture specimens were obtained from environmental sites, the operating team, intraocular lenses, irrigation fluids, and surgical equipment. P. aeruginosa was isolated from the internal tubing system of automated cataract surgical equipment. The strains of P. aeruginosa cultured from vitreous and anterior chamber specimens of case patients and from the surgical equipment were analyzed with pulsed-field gel electrophoresis. Genomic DNA typing of these isolates showed an identical banding pattern on ethidium bromide-stained gels. We believe that this is the first reported outbreak of P. aeruginosa endophthalmitis traced to automated surgical equipment. Genomic DNA typing emerged as a practical and reliable option for the epidemiological investigation of the outbreak.

PreMedline Identifier:9502450

From MEDLINE®/PubMed®, a database of the U.S. National Library of Medicine.
โดย: aa [7 ม.ค. 53 20:28] ( IP A:58.11.87.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   Medicolegal Pitfalls
Although endophthalmitis is a rare complication of cataract surgery it ranks as the third most common malpractice claim paid by the Ophthalmic Mutual Insurance Company.[22 >It ranks first in the average total payment of $177,000 per case. Therefore, great care should be taken in communication between the clinicians and between the treating physician and the patient. Prompt diagnosis by the operating surgeon and either treatment or referral to a vitreoretinal specialist is important along with open communication with the patient both before and after the procedure. Because endophthalmitis is a well-recognized complication of intraocular surgery, complete preoperative informed consent, including benefits, risks, and alternatives, is crucial in patient preparation.
โดย: aa [8 ม.ค. 53 9:14] ( IP A:58.11.87.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   1. Thomas R. The role of SICS in the Indian Scenario. Indian J Ophthalmol. 2008;56 [In press>
2. Thomas R, Dogra M. An evaluation of medical college departments of ophthalmology in India and change following provision of modern instrumentation and training. Indian J Ophthalmol. 2008;56:9–16. [PubMed>
3. Kenchappa P, Sangwan VS, Ahmed N, Rao KR, Pathengay A, Mathai A, et al. High-resolution genotyping of Pseudomonas aeruginosa strains linked to acute post cataract surgery endophthalmitis outbreaks in India. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2005;12:19. [PubMed>
4. Cruciani M, Malena M, Amalfitano G, Monti P, Bonomi L. Molecular epidemiology in a cluster of cases of postoperative Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis. Clin Infect Dis. 1998;26:330–3. [PubMed>
5. Zaluski S, Clayman HM, Karsenti G, Bourzeix S, Tournemire A, Faliu B, et al. Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis caused by contamination of the internal fluid pathways of a phacoemulsifier. J Cataract Refract Surg. 1999;25:540–5. [PubMed>
6. Thomas R. Contaminated irrigasol solution. Indian J Ophthalmol. 1998;46:173. [PubMed>
โดย: aa [8 ม.ค. 53 10:03] ( IP A:58.11.87.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   Gibb AP; Fleck BW; Kempton-Smith L
Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, UK. alan.gibb@luht.scot.nhs.uk

SUMMARY: Three cases of serious eye infection (two endophthalmitis, one orbital cellulitis; two caused by Staphylococcus aureus, one caused by viridans streptococci) occurred shortly after surgery (two cataracts, one retinal detachment repair) within two weeks. There had been construction work adjacent to the theatres during this time, and fine dust was found on horizontal surfaces. Further surgery was cancelled, the construction work was completed and theatres were cleaned before recommencing with no further infections. Following a review of factors that may be involved in the pathogenesis of endophthalmitis, it is proposed that the mechanism of infection in these cases may have been due to the presence of foreign material enhancing the pathogenicity of the small numbers of organisms often found in intra-ocular fluids during surgery. This hypothesis could be tested in experimental models of endophthalmitis.
โดย: aa [8 ม.ค. 53 10:05] ( IP A:58.11.87.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   Indian J Ophthalmol. 2008 May–Jun; 56(3): 253. PMCID: PMC2636106

Copyright : © Indian Journal of Ophthalmology
Sterilization of phacoemulsification handpieces
Ravi Thomas, MD
L.V. Prasad Eye Institute, L.V. Prasad Marg, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Andhra Pradesh, India. Email: rt@ravithomas.com
Corresponding author.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Other Sections▼
References
Dear Editor,A recent editorial briefly discussed some issues concerning small incision cataract surgery including phacoemulsification.1 I would like to bring some related matters to the attention of my colleagues.It seems to be an open secret that sterilization of phacoemulsification handpieces between cases is not the norm in many operating rooms in our country. And while sterilization of the tips alone is probably better than no sterilization, it is neither safe, nor is a preferred practice. I have also heard comments that the handpiece ″tuning″ process itself is sufficient to sterilize the tips; this creates a false sense of security not based on any evidence whatsoever. I had suggested poor training as one remediable cause of such malaise.2 There are other measures involving the industry that also need to be addressed.While the primary responsibility is the surgeon′s, the industry supplying the phacoemulsification machines may be guilty of omission, they could do more. The need for strict sterilization protocols for the handpieces and machines can easily be disseminated and demonstrated at the time of installation and corrected during service calls. Printing the recommendation in the brochure is good preventive practice, but probably not good enough to counter accusations when something goes wrong: correcting misplaced beliefs such as the (lack of) need to sterilize the handpieces or the effect of ultrasound energy on tip sterilization is partly the industry′s responsibility. Regrettably I have been unable to persuade those in the business that I have spoken to, to specifically educate their customers about these aspects. They seemed strangely reluctant to instruct or officially condemn the non-sterilization of phacoemulsification handpieces between cases.The risk of infection with and appropriate sterilization procedures for machines with internal tubings is a controversial matter. While there are publications linking internal tubings to infections,3-5 I am told there is also one non-peer-reviewed company document to refute this. Having experienced infections tracked to such internal tubings by modern epidemiological and microbiological techniques, I have tried to convince one reputed manufacturer of such machines to at least disseminate newly revised cleaning instructions for their product to their numerous installations. Implementation was promised 2 years ago. However, despite the fact that the revised protocol was developed by their own engineers they have, to date, neither committed to its dissemination nor demonstrated to all their customers. They have not even done this for all customers with service contracts. Perhaps they have too many installations to cater to or are overly worried about the possible fall out, but I do think industry responsibility should go beyond the sale of their machines. Indeed I get this distinct feeling of déjà vu: we experienced a similar lack of responsibility and follow-up with contaminated irrigating solutions used in cataract surgery.6 Internal tubings may be more controversial and may not merit product recall, they certainly merit post-sales education of safety measures developed by their own engineers.Whereas the issue of internal tubings and infections may be contentious, the actual training of novice surgeons on patients by company technicians is certainly not,1 it is crime. Again, while they concur with my point of view on this unsafe practice in casual conversation, I have been unable to persuade even the same company to take an official stand on this.We can only speculate on the reasons for this casual attitude and how commercial concerns may tie in. I am bringing these issues to the attention of the readership since it is eventually our responsibility to ensure safe practices, not only by our colleagues, but our industry partners as well.
โดย: aa [8 ม.ค. 53 10:13] ( IP A:58.11.87.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ที่จีนกะอินเดียน่าจะมีเยอะ
ที่เมืองไทยก็น่าจะเคยมีแต่ปิดข่าวได้
กรรมก็เลยตกกับที่ขอนแก่น
โดย: ฟฟ [8 ม.ค. 53 10:15] ( IP A:58.11.87.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   For laptops that work as Desktop Replacement, the <a href="https://www.laptopsbatterysupplier.com/toshiba-laptop-battery-pa3534u1bas-c-447_1843.html">Toshiba PA3534U-1BAS battery</a> should be re -installed every 3-4 weeks and allowed to fully discharge. 8. Leaving the <a href=" https://www.laptopsbatterysupplier.com/4400mah-replacement-laptop-battery-for-gateway-nv52-p-1904.html?cPath=35_2094">Gateway Nv52 battery</a> in a laptop while using an electrical outlet for long periods of time will keep the battery in a constant state of charging up and that will reduce the life cycle of the battery.
โดย: hillwestdevelop@gmail.com [30 ก.ค. 54 11:01] ( IP A:113.103.195.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   Choose your Free Apple iPhone We have the latest and greatest of Apple's iPhone range available to get for free, including the super sleek new iPhone 7 and the larger iPhone 7 Plus. We also have the iPhone 6s as well as the powerful new iPhone SE. Getting your Free iPhone is easy - simply earn the required amount of credits needed and exchange them for your Apple iPhone! By clicking an url below, you can see further detailed information. To select your Free iPhone, simply click on apple-gifts.tk
โดย: Marihit [20 พ.ค. 60] ( IP A:203.151.13.141 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   Hello. And Bye.
โดย: RobenDiz [20 มี.ค. 62 11:43] ( IP A:176.117.2.185 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
    12.9 - 8 , apple watch
โดย: WesleyJex [25 เม.ย. 62 19:02] ( IP A:5.8.46.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   
โดย: Robertlet [7 พ.ค. 62 23:48] ( IP A:185.234.218.195 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน