เครือข่ายแพทย์ผู้เสียหาย
   **สธ.เดือดหมอสาวไส้เละ
ข่าวหน้า 1 9 มกราคม 2553 - 00:00

สาธารณสุขเดือด "หมอ" สาวไส้กันเอง สมาพันธ์แพทย์ "รพศ.-รพท." ชำแหละสาธารณสุขยุค 2499 ชื่อย่อ "ก-อ" ครอบงำกระทรวงจนล้มรัฐมนตรีได้ เหตุมีเทวดาคุ้มครอง เตือนระวังวิบากกรรมย้อนศร ข้องใจผลสอบ "นพ.บรรลุ" คนอายุ 80 ปีอ่านผลสอบ 4,000 หน้า โกงรถพยาบาล 232 คัน อุบเงียบใกล้ขาดอายุความ แต่ขยันจับผิดรถยังไม่ได้ซื้อ "รพ.นพรัตน์" ร่วมจวก

เมื่อวันศุกร์ ตัวแทนสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กว่า 10 คน ประกอบด้วย พญ.พจนา กองเงิน ประธานสมาพันธ์ฯ, พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ รองประธานสมาพันธ์ฯ, นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา นพ.เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ที่ปรึกษาสมาพันธ์, พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร เลขานุการ, พญ.สุธัญญา บรรจภาค และ นพ.วัชรพงศ์ แย้มศรี ร่วมกันแถลงข่าวกรณีงบโครงการไทยเข้มแข็ง ที่กระทรวงสาธารณสุข

โดย พญ.พจนากล่าวว่า แพทย์ใน รพศ./รพท.กว่า 9,000 คนที่ดูแลผู้ป่วยทั่วประเทศ ถือเป็นตัวแทนประชาชน จึงต้องการแถลงความจริงโครงการไทยเข้มแข็งให้ทราบ ซึ่งพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมว่า รพศ./รพท.บริการผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน แต่ไม่มีการลงทุนเพิ่มในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาทั้งขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และบุคลากรทั้งระบบ ทำให้แพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีการผ่าตัดน้อยมาก เพราะส่งต่อมาให้ รพศ./รพท.ทำทั้งหมด ซึ่งหากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนก็จะกระทบต่องานบริการอย่างมาก

พญ.ประชุมพรกล่าวว่า ที่ผ่านมา รพศ./รพท.ไม่เคยออกมาแสดงความเห็นอะไร เพราะมุ่งทำงานในพื้นที่ แต่พอตั้งปลัด สธ.คนใหม่ได้มีการออกข่าวต่อต้าน ทำให้รู้สึกว่าการเมืองแรงขึ้น ต่อมาก็มีการพูดถึงปัญหาโครงการไทยเข้มแข็ง ทั้งๆ ที่เป็นโครงการดำเนินการมาตั้งแต่อดีตปลัด แต่ช่วงนั้นกลับไม่ทักท้วงใดๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาทุจริตรถพยาบาล 232 คันที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ กลับไม่ดำเนินการตรวจสอบ ทั้งที่รถพยาบาลดังกล่าวอุปกรณ์บางตัวไม่ได้ใช้ เพราะไม่ได้มาตรฐาน ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

นพ.วัชรพงศ์กล่าวว่า ปรากฏการณ์ไทยเข้มแข็งที่เกิดขึ้นมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ คณะกรรมการคนหนึ่งเคยเสนอให้นายกฯ ตั้งแพทย์คนหนึ่งเป็น ปลัด สธ. แต่นายวิทยา แก้วภราดัย อดีต รมว.สธ. กลับตั้ง นพ.ไพจิตร์ วราชิต เป็นแทน และมีคนออกมาประกาศว่ารู้สึกผิดหวัง และจะตรวจสอบทุจริตทันที ทั้งๆ ที่ยังไม่เริ่มทำงาน เพราะเมื่อสามารถบีบให้นายวิทยาลาออกได้ คิวต่อไปคือนายมานิต นพอมรบดี รมช.สธ. และปลัด สธ. เพื่อให้คนของตัวเองเข้ามานั่งแทน หากทำสำเร็จจะทำให้ข้าราชการเกรงกลัวกลุ่มคนเหล่านี้ และสามารถแทรกแซงสั่งการทุกอย่างได้เหมือนในอดีต อีกทั้งทำให้กระทรวงถูกครอบงำ เพราะสามารถเสนอความเห็นร่วมกับผู้บริหารได้ รวมทั้งจัดสรรอัตรากำลังแพทย์ทั่วประเทศ จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขาดแคลนแพทย์

"คนกลุ่มนี้ปกติไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตนเองตามที่ควรจะเป็น แต่สิงสถิตอยู่ในกระทรวงแทน ทำหน้าที่เหมือนรองปลัด เป็นคนกำหนดจำนวนแพทย์ใช้ทุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง จึงไม่เข้าใจความจำเป็นของการทำงานเป็นทีม จัดโควตาตามใจให้โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ แพทย์ที่ได้ทุนฝึกอบรมเหล่านี้เมื่อทำงานไม่ได้ก็ลาออก กลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก" นพ.วัชรพงศ์กล่าว

หมอผู้นี้ยังะบุถึงผลสอบของคณะกรรมการที่มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็นประธาน ว่าสะท้อนให้เห็นความไม่เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากกรรมการบางคนเกษียณอายุราชการนานกว่า 20 ปี อาจไม่ทราบว่า รพช.ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าตัดแล้ว แต่ส่งต่อให้ รพศ./รพท. เนื่องจากกลัวถูกฟ้อง และกรรมการบางคนก็ไม่ได้รักษาผู้ป่วยมานาน อาจไม่ทราบว่าการที่รถพยาบาลราคาแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในรถ

ด้าน นพ.ศิริชัยกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจด้วยฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ใช่ตามแรงกดดัน และขอเรียกร้องให้ นพ.ไพจิตร์ตั้งตัวแทนสมาพันธ์เข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณางบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งด้วย และขอเรียกร้องให้ รมว.สธ.คนใหม่ และนายมานิตเป็นตัวของตัวเอง ไม่ปล่อยให้ สธ.อยู่ภายใต้การครอบงำ และขอเรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถพยาบาล 232 คัน ที่สำนักงานการตรวจแผ่นดิน (สตง.) ได้ชี้มูลแล้วให้เกิดความชัดเจน เพราะคดีใกล้หมดอายุความ แล้วไม่ใช่มุ่งตรวจสอบรถพยาบาลที่ยังไม่ทุจริต

"ผมมาเหยียบกระทรวงไม่กี่ครั้ง มาแถลงข่าววันนี้ยังเดินหลง พวกเราเป็นเหมือนมดตัวหนึ่งที่มุ่งแต่ทำงาน แต่ทนเห็นวิบากกรรมกระทรวงมานานแล้ว จึงคิดว่าต้องทำอะไรซักอย่าง จึงขอเล่านิทานให้ฟังเรื่อง "ชมรมคน 2 คนแอบอ้างชนบท" ในชมรมดังกล่าวมีคน 2 คน อักษรย่อ ก.ถึง อ. มีอำนาจมาก สามารถล้มรัฐมนตรีได้ เพราะมีเทวดาคุ้มครอง จึงอยากฝากไปเทวดาว่า ขอให้ระวังวิบากกรรมที่จะสะท้อนไปยังท่านด้วย" นพ.ศิริชัยกล่าว และว่า ไม่สงสัยหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเล็กๆ ถึงมาไล่รัฐมนตรีได้ หากไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังนอกกระทรวง แสดงว่าคนคนนั้นเทวดาคุ้มครอง

นพ.ศิริชัยยังกล่าวถึงผลสอบสวนของคณะกรรมการที่มี นพ.บรรลุเป็นประธานว่า ต้องมองที่ตัวคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา ซึ่งคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ควรเป็นกรรมการ เพราะจะทำให้การตัดสินใจออกมาอีกแบบหนึ่ง รวมทั้งผลสอบที่ออกมากว่า 4,000 หน้าก็ไม่เชื่อว่าคนอายุ 80 ปีจะอ่านทุกหน้า ดังนั้นก็คงพอรู้ว่าใครเป็นคนสรุปผลการสอบสวน

"ผลสอบที่ออกมามีการสอบบุคคลหลายคน แต่พอสรุปออกมากลับกลายเป็นอีกคนผิด เช่น กรณีปลัด สธ.ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีนี้เหมือนประกวดนางงามที่มีผู้ประกวดแค่ 10 คน แต่ผลตัดสินกลับเป็นคนที่ 11 ได้" นพ.ศิริชัยระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากโยกย้ายปลัด สธ.จะดำเนินการอย่างไรต่อไป นพ.ศิริชัยกล่าวว่า คงทำอะไรไม่ได้ ถือว่าเป็นชะตากรรมบ้านเมืองที่ก้าวไปสู่ยุค 2499 แต่จะไม่ปล่อยให้ชะตากรรมบ้านเมืองเป็นเช่นนั้นเด็ดขาด โดยสมาพันธ์จะไม่ปล่อยให้มีอำนาจมาซ้อนอำนาจ มีที่ไหนให้ ผอ.รพ.ด่าปลัดเหมือนพนักงานมาไล่ประธานบริษัท ถ้าเป็นเช่นนี้สามารถตั้งคณะกรรมการสอบวินัยได้ แต่อย่างว่าข้าราชการเข้าง่ายออกยาก การดำเนินการใดๆ ก็ลำบาก ซึ่งการออกมาพูดทั้งหมดไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อประชาชนที่มาใช้บริการและได้ประโยชน์จากงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง

ต่อมาคณะแพทย์จาก รพ.นพรัตนราชธานี นำโดย นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ ผอ.รพ.ก็ได้มาแถลงข่าวกรณีผลตรวจสอบของ นพ.บรรลุ ชี้มูลความผิดว่ามีการตั้งราคาสิ่งก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาล และสำนักงาน 16 ชั้น ในราคาที่แพงเกินจริงเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารลักษณะใกล้เคียงกันของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณ 829.080 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาอาคารที่มีอยู่เดิม ซึ่งการกล่าวโทษเรื่องนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลและกรมการแพทย์ เนื่องจากได้คำนวณผิดพลาดโดยคิดจากพื้นที่ 34,480 ตารางเมตร ซึ่งความจริงมีพื้นที่ 39,480 ตารางเมตร พื้นที่หายไปถึง 5,000 ตารางเมตร และหากเปรียบเทียบเรื่องราคาต่อตารางเมตร พบว่าราคาสูงกว่าความเป็นจริง 3,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการระบุราคาต่อตารางเมตร 24,045.24 บาท ในขณะที่ราคาจริง 21,000 บาท

"การที่กรรมการตรวจสอบไทยเข้มแข็งมีต้นทุนทางสังคมสูง ทำให้มีความน่าเชื่อถือทางสังคมมากกว่า แต่ความจริงก็คือความจริง การมีต้นทุนสูงไม่ใช่หมายความว่าท่านจะผิดพลาดไม่ได้ ขณะเดียวกันเราแม้ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนเลว จึงขอความเป็นธรรมด้วย เพราะตอนนี้เราเหมือนลูกแกะ" นพ.ภาสกรกล่าว.
โดย: ชื่อคุ้นๆ หน้าเดิมๆ [9 ม.ค. 53 18:13] ( IP A:58.8.15.43 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   คนนี้ หมอสาว ไส้ไม่เละ
https://www.zazana.com/Photo-Gallery/id5225.aspx
โดย: ฟฟ [9 ม.ค. 53 18:17] ( IP A:58.8.15.43 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://news.mcot.net/social/inside.php?value=bmlkPTEzMzU4NSZudHlwZT10ZXh0
โดย: แล้วเราจะแวะไปเยี่ยมท่าน [9 ม.ค. 53 18:21] ( IP A:58.8.15.43 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   สาวไส้จริงๆ รูรั่วอยู่ไหนหว่า ไปตามช่างปะยางรถมาช่วยหน่อย

โดย: ฟฟ [9 ม.ค. 53 18:28] ( IP A:58.8.15.43 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ป้าชูออกโลงอีกแล้ว
ทุกงานเลยนะป้า หาเสียงไปด้วยในตัว
ป้าเป็นที่ปรึกษารพ.เอกชนไม่ใช่หรือ
โดย: ใช่หรือเปล่าป้า [10 ม.ค. 53] ( IP A:58.9.198.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ต้องเปลี่ยน ปะไม่ได้
เด๋วไปตามทางมันก็ซึมรั่วอยู่ดีค่ะ
โดย: จีเอ็น [11 ม.ค. 53 16:58] ( IP A:114.128.108.237 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน