องค์กรแพทย์มช.ไม่เห็นด้วยกับการไม่ตรวจตำรวจ
   บันทึกข้อความ
สถานที่ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร. 5179
ที่ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม 2551
เรื่อง ขอให้ผู้บริหารแสดงจุดยืนในการรักษาจริยธรรมทางการแพทย์ในกรณีแพทย์กลุ่มหนึ ่งปฏิเสธการรักษาพยาบาลฯ
เรียน คณบดี

สืบเนื่องจากกรณีการสลายการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นเหตุให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และในวันต่อมามีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แถลงข่าวจะไม่ทำการตรวจและรักษาพยาบาลตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสล ายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งในเหตุการณ์ที่ผ่านมาและในอนาคต โดยอ้างถึงอาจารย์แพทย์กลุ่มหนึ่งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรวมทั้งคณะแพทยศาสตร์อีก ๗ สถาบันเข้าร่วมในมาตรการดังกล่าว ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และทางทีวี ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ทางองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเห็นต่อมาตรการดังกล่าวดังนี้
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๒. ยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในการร ักษาพยาบาลประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้น
๓. เคารพในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและการดำเนินมาตรการต่างๆของแพทย์และบุ คลากรทางการแพทย์ตามสิทธิส่วนบุคคล แต่ต้องไม่นำเอาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยไม่เป็นการอันสมควรและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
๔. ขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงจุดยืนในการรักษาจริยธรรมทางการแพทย์ในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้จะได้ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีและเข้าใจแพทย์ส่วนใหญ่ใ นทางที่ผิดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย)
ประธานองค์แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดย: ... [10 ต.ค. 51 23:13] ( IP A:124.157.239.123 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
เราเป็นประชาชนที่ดี เราไม่ใช่ตำรวจชั่ว
และนักการเมืองเลว หมอที่ดีจะยินดีดูแล
รักษาพวกเราหรือเปล่า
โดย: เครือข่ายฯ [11 ต.ค. 51 8:01] ( IP A:58.9.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: ก็อปเขามาอีกที [11 ต.ค. 51 8:07] ( IP A:58.9.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1223648456
โดย: บ้านเมืองวันนี้ต้องเลือกข้าง [11 ต.ค. 51 8:09] ( IP A:58.9.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1223631884
โดย: วันนี้...วันพรุ่งนี้...วันต่อไปจะเป็นอย่างไร [11 ต.ค. 51 8:10] ( IP A:58.9.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    ทั้งหมดนี้ เป็นเพราะเงินของทักษิณ..ใช่หรือไม่
เงินคือบ่อเกิดของความแตกแยก

https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1223603549
โดย: เราเลือกข้างเช่นกัน [11 ต.ค. 51 8:13] ( IP A:58.9.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เดลินิวส์
วันที่ 9 ตุลาคม 2551 .

แพทยสภาออกแถลงการณ์ย้ำ 'หมอต้องรักษาคนไข้'

ระบุกรณีเร่งด่วนไม่มีสิทธิปฏิเสธ เผยมีคนร้องเรียนหมอจุฬาฯเข้ามาแล้ว รับลูกสอบจริยธรรมทันที.

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นพ.อำนาจ กุสลานันท์ เลขาธิการแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา และ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ร่วมกันอ่านแถลงการณ์แพทยสภา ระบุว่า ตามที่สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประสบวิกฤตการณ์จากความเห็นขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มประชาชนและภาครัฐนั้น เป็นเหตุให้มีการดำเนินการหลายประการทางการเมือง เช่น การชุมนุม การใช้อำนาจรัฐ แพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรกลางของแพทย์ 38,00 คนในประเทศไทย ขอแถลงว่า

1.แพทยสภาขอคัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งทุกรูปแบบ จากทุกหมู่เหล่า อันจะนำไปสู่ความสูญเสียอวัยวะ ร่างกายและชีวิต ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันเอง

2.แพทยสภาขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับความสูญเสียทุกรูปแบบจากเหตุการณ์ ดังกล่าว และขอให้ทั้งผู้บริหารรัฐบาลและกลุ่มความเห็นที่แตกต่าง เห็นแก่ประเทศชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ หันหน้าปรึกษากันเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมืองโดยเร็ว บนประโยชน์แท้จริงต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ

3.แพทยสภาขอให้แพทย์ทุกท่านยึดมั่นในจริยธรรม ว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ ผู้ที่อย่าในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ ความคิดทางการเมือง ตามหลักมนุษยสากล ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และเพื่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ของพี่น้องชาวไทยในสภาวะวิกฤตนี้

4.แพทยสภาไม่สนับสนุนให้มีการนำ “วิชาชีพเวชกรรมของแพทย์” ไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

และ 5.แพทยสภาขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ บรรเทาความเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ปกติในสภาวะ ดังกล่าว ด้วยความเหนื่อยยากและเสียสละ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตามที่มีแพทย์ รพ.จุฬาฯบางคนออกมาระบุว่าจะไม่รักษาคนไข้นั้น ขณะนี้ได้มีผู้ร้องเรียนแพทย์คนดังกล่าวมายังแพทยสภาแล้ว และทางแพทยสภาได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจริยธรรมแพทย์คนดังกล่าวต่อไป โดยส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้จะนำคำให้สัมภาษณ์ของแพทย์คนดังกล่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มาประกอบการ พิจารณาด้วย โดยการพิจารณาทางจิรยธรรมนั้นจะมีตั้งแต่ ตันเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าในส่วนของ ทาง รพ.ต้นสังกัดแพทย์คนดังกล่าวได้มีการดำเนินการทางวินัยหรือไม่อย่างไร

นพ.สัมพันธ์ กล่าวว่า แถลงการณ์ของแพทยสภาฉบับนี้ต้องการสื่อไปยังแพทย์ทั่วประเทศ หลักสำคัญคือแพทย์ทุกคนจะต้องรักษาผู้ป่วย ในกรณีเร่งด่วนจะปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับกรณีไม่เร่งด่วน นั้นแพทย์มีสิทธิปฏิเสธได้ แต่ต้องแนะนำในการส่งต่อตามความเหมาะสม
โดย: เอาเข้าแล้ว...แพทยสภา [11 ต.ค. 51 8:15] ( IP A:58.9.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เฉลิมชี้หมอปฎิเสธคนไข้ผิดกม.

โดย โพสต์ทูเดย์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551


หมอจุฬา แจงติดป้ายไม่รับรักษาตำรวจ แค่แสดงออกถึงการประท้วงเพื่อเตือนสติอย่าทำร้ายประชาชน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุงร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.สาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีคณะแพทย์จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ไม่รับรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุคคลในรัฐบาล เพื่อแสดงถึงมาตรการทางสังคม ไม่เห็นด้วยต่อกรณีเหตุการณ์สลายกลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ 7ตุลาคม 2551 ว่า ส่วนตัวในฐานะทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คงไม่ไปคัดค้านการแสดงความคิดเห็นของคณะแพทย์ เพราะถือเป็นสิทธิ์ในการแสดงความเห็น และคงอยู่ในช่วงที่มีอารมณ์ทางการเมือง แต่เห็นว่าแพทย์คงไม่สามารถปฎิเสธการรักษาผู้ป่วยได้ เนื่องด้วยหลักวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ประกอบกับ มีกฎหมายแพทยสภากำกับอยู่ และมีผู้ที่รับผิดชอบ ในเรื่องนี้ ได้ออกมาให้ความชัดเจนแล้วว่า ไม่สามารถกระทำการได้ และตนคงจะไม่มีการมอบนโยบาย หรือ กำชับอะไรเป็นพิเศษ

ด้านนพ.เกรียง ตั้งสง่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยกรณีติดป้ายหน้าห้องว่าไม่รับตำรวจที่ทำร้ายประชาชนเข้ารักษา ว่า มีแพทย์หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้เห็นว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ ไม่พิทักษ์สุขภาพและทรัพย์สิน สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรม ดังนั้น ในฐานะแพทย์จึงอยากออกมาเตือนสติบางอย่าง ที่ติดป้ายก็เป็นเพียงการประท้วง แต่ด้วยจิตสำนึกของแพทย์ ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินมาก็ต้องรักษาคนไข้ไม่มีสิทธิ์เลือก เพียงแต่ต้องการแสดงออกบางอย่างให้สังคมรับรู้ และไม่ได้พูดถึงตำรวจทั้งหมด เพราะตำรวจดียังมีเยอะมาก

ยอดคนเจ็บนอนรพ.51 คน มีอาการทรุดหนัก 2 ราย

ส่วนความคืบหน้า กรณีอาการบาดเจ็บของกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 33 ราย ทุกคนพ้นขีดอันตรายแล้ว และในวันนี้ แพทย์อาจอนุญาตให้กลับบ้านได้บางส่วน

ส่วนโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ป่วยยังพักรักษาตัวอยู่อีก 16 ราย โดยมีนายชิงชัย อุดมเจริญกิจ มีอาการทรุดหนัก ซึ่งแพทย์ให้พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู แพทย์จึงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีผู้ป่วย 2ราย แพทย์ให้พักรักษาตัวในห้องไอซียู 1รายส่วนอีกรายรักษาตัวอยู่ที่อาคารตึกศัลยกรรม
โดย: หมอเหลิม....ออกโรงแล้ว [11 ต.ค. 51 8:17] ( IP A:58.9.192.145 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน