แพทยสภาชุดใหม่...ชาวบ้านพึ่งได้หรือเปล่า..?
    วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552
เวลา 13:09:22 น.
มติชนออนไลน์


ชิงบอร์ด"แพทยสภา"เดือด "หมอเอกชน" เทคะแนนให้ชุดเก่า กลุ่ม"หมอสมศักดิ์"ได้กลับมายกก๊วน

ชิงบอร์ดแพทยสภา หน้าเก่ากลับนั่งคณะกรรมการยกก๊วน กลุ่ม“หมอสมศักดิ์” ครองคะแนนเสียงสูงสุด กวาดที่นั่ง 17 คน ด้านหมอเอื้อชาติ 7 อิระเข้าวิน 2 เฮลั่นหลัง “หมอวิชัย” ถูกเบียดหลุด เฉือนแค่ 9 คะแนน ขณะที่หมอใช้สิทธิลงคะแนนแค่ 30 %

เมื่อวันที่ 21 มกราคม แพทยสภาทำการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระพ.ศ.2552 – 2554 โดยเริ่มนับเมื่อเวลา 09.00 น.-12.00 น . โดยผศ.นพ.พรณรงค์ โชติสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระพ.ศ. 2552 – 2554 กล่าวภายหลังการนับคะแนนทั้งหมดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ จะเลือกคณะกรรมการแพทยสภา 26 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งจากการส่งบัตรลงคะแนน 36,333 คน มีบัตรเลือกตั้งส่งกลับมาจำนวน 12,296 ใบ เป็นบัตรเสียเนื่องจากลงคะแนนเลือกเกิน 26 คนหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อ 131 ใบ บัตรดี 12,165 ใบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด


ผศ.นพ.พรณรงค์ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภาทั้ง 26 คน เรียงตามลำดับคะแนน ประกอบด้วย
1.ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
2.ศ.คลินิกนพ.อำนาจ กุสลานันท์
3.นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
4.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
5.นอ.พิเศษ นพ.อิทธพร คณะเจริญ
6.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
7.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
8.นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
9.นพ.พินิจ หิรัญโชติ
10.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์


11.นพ.วิสูตร ฟองศิริ
12.ศ.(เกียรติคุณ)พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม
13.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
14.พล.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
15.นพ.สิน อนุราษฎร์
16.นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม
17.พันเอกนพ.สุรจิต สุนทรธรรม
18.นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ 1
9.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
20.ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
21.นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์
22.นพ.วิรุณ บุญนุช
23.รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา
24. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช
25.รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร และ
26.นพ.สุรินทร์ ทองมา

ทั้งนี้ จะมีการนำผลการเลือกตั้งเสนอต่อกรรมการแพทยสภารับรองต่อไป


“การเลือกตั้งครั้งนี้มีแพทย์ส่งไปลงคะแนนเลือกตั้งกลับมาเพียง 30 % อาจเป็นเพราะแพทย์ส่วนมากทำงานอยู่ไกล จึงไม่ให้ความสนใจกับการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภามากนัก อีกทั้ง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ ในอนาคตแพทยสภาต้องมีวิธีการเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งมากขึ้น”ผศ.นพ.พรณรงค์กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนับคะแนนช่วงสุดท้าย ซึ่งเหลือใบลงคะแนนเลือกตั้งประมาณ 100 ใบ คณะกรรมการแพทยสภากลุ่มเดิม อาทิ นพ.สัมพันธ์ ,นพ.อิทธพร และนพ.โชติศักดิ์ ซึ่งสังกัดกลุ่มชพพ.เช่นเดียวกับนพ.สุรินทร์ รวมถึงนพ.เอื้อชาติ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งนั่งเฝ้าการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด ได้จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะคะแนนของ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งขณะนั้นอยู่ในลำดับที่ 26 โดยมีคะแนนนำนพ.สุรินทร์ ทองมา กลุ่มชพพ.ที่อยู่ในลำดับที่ 27 ประมาณ 2-3 คะแนน


เมื่อการนับคะแนนครั้งสุดท้ายผลออกมาว่า นพ.สุรินทร์ พลิกชนะนพ.วิชัย 9 คะแนน ส่งผลให้นพ.สุรินทร์ได้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภาเป็นลำดับสุดท้าย ทำให้แพทย์กลุ่มดังกล่าวส่งเสียงเฮดังลั่น และแสดงท่าทีดีใจอย่างมาก ที่นพ.วิชัย ไม่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการแพทยสภาด้วย และรีบโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนพ.สุรินทร์ ทันที พร้อมกล่าวว่า “เสียวมาก โชคดีที่นพ.สุรินทร์ได้รับเลือก ถือเป็นผู้มีพระคุณขึ้นมาทันที”


นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย อดีตผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านกฎหมาย กล่าวว่า การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาครั้งนี้ คณะกรรมการชุดเก่าที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามามีทั้งหมด 17 คน โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพอพทย์ (ชพพ.) ที่มีศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา อดีตนายกแพทยสภา 4 สมัย เป็นแกนนำ ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 17 คน จากสมาชิกชมรมทั้งหมด 21 คน กลุ่มของนพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 7 คน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม เป็นอดีตหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรศ.นพ.วิทยา ศรีดามา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งลงในนามผู้สมัครอิสระ 2 คน รวมเป็น 26 คน


"กลุ่มของนพ.สมศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว โดยวาระ 2550-2552 ได้รับเลือกตั้ง 14 คน ครั้งนี้เพิ่มอีก 3 คน เป็น 17 คน ซึ่งเหนือกว่าที่ทางกลุ่มคาดการไว้ ซึ่งมีผู้สมัครหน้าใหม่ในกลุ่มนี้หลายคน เพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการทำงานของแพทยสภา คลอบคลุมมากขึ้นทั้งด้านการศึกษา ตัวแทนจากกลุ่มประชาสังคมเช่นเอ็นจีโอ และแพทย์ที่มาจากภาครัฐ ตีรวจ ทหาร ในทุกภาคส่วน"นพ.ไพโรจน์กล่าว


นพ.วิชัย โชควิวัฒน กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าได้รับคะแนนเหนือกว่าที่คาดคิดไว้ ซึ่งคาดว่าคงได้คะแนนเสียงประมาณ 2,000 คะแนน แต่ได้มากถึง 4,000 กว่าคะแนน ถือว่า ทั้งๆ ที่ไม่ได้หาเสียงเลย ซึ่งหากได้เข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา คงตกใจกัน เพราะตนประกาศชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเข้าไปเป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบการทำงาน ซึ่งเมื่อผลออกมาในลัษณะเช่นนี้ก็น่าสนใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีก และเตรียมความพร้อมมากกว่านี้


สำหรับ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา อดีตนายกแพทยสภา 4 สมัย ได้รับคะแนนสูงสุดติดต่อกันเป็นสมัยที่ 9 ด้วยคะแนน 10,3333 คะแนน ขณะที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบริหารองค์การเภสัชกรรม (บอร์ดอภ.) และประธานชมรมแพทย์ชนบทได้คะแนน 4,657 คะแนน ห่างจากอันดับที่ 26 นพ.สุรินทร์ ทองมา ที่ได้คะแนน 4,666 คะแนน เพียง 9 คะแนนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ผลาดหวังจากการเลือกตั้ง เช่น นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ และพญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการแพทยสภาวาระ 2550-2552 ไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีแพทย์ 2 กลุ่มใหญ่ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ กลุ่มชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) มี ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา อดีตนายกแพทยสภา 4 สมัย เป็นแกนนำ 17 คน และกลุ่มของ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 7 คน ส่วนที่เหลืออีก 2 คน เป็นผู้สมัครอิสระ คือ พญ.อนงค์ อดีตหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา อดีตกรรมการแพทยสภา และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท ไม่ได้รับเลือกตั้ง
โดย: โอ...แม่เจ้า...! [22 ม.ค. 52 22:30] ( IP A:58.9.193.67 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   การไปร้องเรียนของผู้เสียหาย

ที่แพทยสภา

ก็คงเป็นลูกไก่บินเข้ากองไฟเหมือนเดิม
โดย: เวร....กำ [22 ม.ค. 52 22:34] ( IP A:58.9.193.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อิ อิ หมอวิชัย สงสารจัง
โดย: คนเก่า [23 ม.ค. 52 8:27] ( IP A:125.26.70.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    เฮ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ คนชั่วครองวงการแพทย์
โดย: แด่เวรและกรรม [23 ม.ค. 52 8:53] ( IP A:117.47.222.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สุดท้ายก็พึ่งศาลแบบเดิม

โดย: ไปไหนไม่รอด [23 ม.ค. 52 9:09] ( IP A:58.8.4.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   อาจารย์วิชัย โชควิวัฒน
ท่านไม่น่าสงสารแบบที่คุณคนเก่าพูด
เนื่องจากท่านเป็นคนเข้มแข็งและใจนักสู้
สู้แบบสุภาพบุรุษด้วย ตรงไปตรงมา
ไม่ชอบบิดเบือนเหมือน เจ้าเก่า เจ้าเดิม
ทีมเดิม ๆ ที่อาศัยความได้เปรียบในการหาเสียง
ลองให้มีเวลา โอกาสหาเสียงเท่า ๆ กัน
รับรองทีมหมอสมศักดิ์ไม่มีวันติดฝุ่น
โดย: อย่าพูดเลยเสียความรู้สึก [23 ม.ค. 52 9:40] ( IP A:58.9.191.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เฮอะ ยังกับหมอวิชัยได้เป็นนายกแพทยสภาแล้วพวกนายจะไม่พึ่งศาลงั้นแหละยิ่งน่ากลัวกว่าอีกหากจะเอาคนใจมีอคติมาเป็นคงได้เห็นหมอติดคุกซักคนสองคน ต่อมาก็จะเห็นภาพหมอเดินขบวน และสุดท้ายก็จะได้เห็นหมอหยุดงานประท้วง คนไข้ตายระหว่าส่งต่อ ค่ารักษาแพงหูฉี่ เอาอย่างเมืองนอกไง
แต่เอ๊ะหมอในที่นี้ไม่รวมหมอเทพนะ เพราะตอนนั้นหมอเทพจะเปลี่ยนเป็นหมอเทวดารับรักษาคนทั่วสารทิศไม่คิดตัง ถ้ารักษาตายคนนึงผิดไม่ผิดจ่ายเงินไปเลย10 ล้าน และถ้าโดนฟ้องอาญาก็รับอาสาเข้าไปนอนคุกโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลโอสุดยอดจริงๆ ท่าน
โดย: คนเก่า [23 ม.ค. 52 11:56] ( IP A:125.26.69.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    วงการแพทย์ไทยมันเลวได้ขนาดนี้
เพราะมันไม่มีคนแบบคุณหมอเทพบริหาร ไง๊...จบ
โดย: คนใหม่ [23 ม.ค. 52 12:00] ( IP A:117.47.222.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   เลวแล้วทำไมฝรั่งมังค่าเมารถเหมาเรือมารักษาด้วยเป็นล้านๆคนวะ งง
โดย: คนเก่า [23 ม.ค. 52 12:06] ( IP A:125.26.69.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ฝรั่งรวยมีตังค์ บริการเต็มที่
คนไทย จน โง่ บัตรทอง
เอาไรมากมาย มาตรฐานการดูแลเท่ากันไหมละ ?

งง อะไรวะ ?
โดย: คนใหม่ ... [23 ม.ค. 52 16:03] ( IP A:222.123.23.179 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    ฝรั่ง แขก ก็โดนหลอกเอาราคาถูกไปล่อเขา โดนดีไปก็หลายราย
โดย: เจ้าบ้าน [23 ม.ค. 52 19:12] ( IP A:124.121.139.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   แต่ยัีงไง หมอสมศักดิ์ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งล่ะครับ...
การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นที่น่าภูมิใจว่า ไม่มีพวกอีแอบ กับพวกนอมินีแพทย์ชนบทเพื่อซีเก้าหลุดมาสักคน
โดย: 555 [23 ม.ค. 52 20:26] ( IP A:114.128.23.224 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   อย่าลำพองไป
ไม่ใช่แพทย์ทุกคนที่เลือกหมอสมศักดิ์
ส่วนใหญ่ไม่ได้เลือก
ที่เลือกเพียงแค่หมื่นกว่าคนจากสามหมื่นกว่าคนไม่ใช่หรือ

นี่ขนาดอาศัยความได้เปรียบ
อาศัยงบหลวงไปเดินสายหาเสียงทั่วประเทศ
ยังได้แค่นี้
โดย: อย่าลำพอง [23 ม.ค. 52 23:41] ( IP A:58.9.202.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   คห.13
โถครับ... แล้วจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่ไม่ออกเสียงน่ะ เลือกคนอื่น...
อย่างน้อยหมอสมศักดิ์ก็มาจากเสียงข้างมากล่ะครับ ได้มากที่สุดที่ได้รับเลือกด้วยซ้ำ
โดย: 555 [24 ม.ค. 52 7:25] ( IP A:117.47.232.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   หน้าเหลี่ยมก็ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุด
โดย: ก็แล้วแต่วะ [26 ม.ค. 52] ( IP A:58.8.6.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ผมว่าดีแล้ว ที่ท่าน อ. วิชัย พลาดเฉียดฉิว

ขืนได้รับเลือกเข้าไป ก็โดนรุมกินโต๊ะเปล่าๆ

ให้พวกแพทยโจรห้าร้อยอยุ่รวมเป็น "กลุ่มก้อนเดียวกัน" ซะ

เวลา "โดนสอย" ร่วงจะได้ "ไปเลยทั้งยวง"

จริงนะ ที่ "ทักษิณ" ได้คะแนนเสียงท่วมท้นถูกเลือกเข้ามา

แต่เราก็พิสูจน์อย่างเป็นทางการแล้วว่า "มันโกงเข้ามา"

ไอ้สภาแพทยโจรก๊วนเดินนี้ที่เข้ามา หากคดีที่ท่านประธานเครือข่ายๆฟ้อง 157 สอยให้ร่วงไม่ได้

ก็ยังมีอีกตั้ง "หลายร้อยคดีที่ยังไม่ขาดอายุความสิบปี" ที่คนไข้ผู้เสียหายที่โดนโกงการพิจารณาคดี" ยังอาศัยช่องทาง ป.ป.ช. สอยร่วงได้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งสิน่า

แผ่นดินขององคืพ่อหลวงนี่ ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน อย่าง ป๋าเปรม ท่านเอ่ยไว้

พวกที่ ชั่วๆ มาอย่างหน้าด้าน อย่างลอยนวลซ้ำซากได้เป็นปีๆ ผมก็ไม่เชื่อว่าจะอยู่ชั่วลอยนวลได้ถาวรตลอดกาล ทำความชิบหายให้ประชาชนคนไข้ได้ตลอดไปหรอกน่า ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือทนายก็แล้วแต่
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [26 ม.ค. 52 14:23] ( IP A:58.8.98.89 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   คะแนนสูงสุด
ไม่ได้หมายความว่า เป็นคนดีที่สุด
ไม่ได้หมายความว่า ชาวบ้านรักที่สุด
ไม่ได้หมายความว่า มีคุณธรรมที่สุด
ไม่ได้หมายความว่า มีใจยุติธรรมที่สุด
ไม่ได้หมายความว่า พูดอะไรถูกต้องที่สุด
โดย: หมอสมศักดิ์ ชอบปกป้องหมออย่างสุดโต่ง [30 ม.ค. 52 23:24] ( IP A:58.9.191.139 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน