สธ. ปรับโฉมรพ. ดึงคนนอกรั้ว เป็นกรรมการบริหาร หวังฟื้นฟูความสัมพันธ์หมอ-คนไข้
   สาธารณสุข เร่งปรับโฉมโรงพยาบาลในสังกัด ฟื้นฟูความสัมพันธ์หมอกับผู้ป่วยและญาติ โดยดึงคนนอกรั้วหลากสาขาอาชีพ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาล พัฒนาปรับพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจไมตรี และให้เร่งคลี่คลายทุกข์ สร้างความยุติธรรมให้ผู้ป่วยและญาติหลังมีปัญหาทันที

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลสุโขทัย ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 98 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข เป็นช่องทางหลักรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการใช้บริการ และเร่งแก้ไขคลี่คลายความกังวลใจอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันและยุติความขัดแย้ง ไม่ให้ปัญหาบานปลายถึงขั้นต้องฟ้องร้องศาล โดยผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย

นายแพทย์ศิริวัฒน์ กล่าวว่า จากการรับฟังสภาพปัญหาทั้ง 2 แห่ง พบว่าในปี 2551 มีเรื่องร้องเรียนที่รพ.พุทธชินราช 63 ครั้ง ที่รพ.สุโขทัย 113 ครั้ง ซึ่งศูนย์สันติวิธี หรือบางแห่งเรียก ห้องสบายใจ สามารถสร้างความเข้าใจกันได้อย่างดี ไม่ถึงขั้นต้องฟ้องร้อง เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มาจากพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ แต่ประเด็นที่น่าห่วงและเป็นความเสี่ยงหลัก อาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ง่ายคือ การขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคนมีภาระงานหนัก บริการล้นมือ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ต้องทำงานเยี่ยงกรรมกรทางการแพทย์ ถูกเรียกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพราะมีจำนวนไม่สมดุลกับปริมาณผู้ป่วย ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ การศึกษาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยและญาติฟ้องร้องศาลที่ผ่านมาเกิดจาก 3 เรื่อง ได้แก่ รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี และต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่ให้เกิดซ้ำอีก

นายแพทย์ศิริวัฒน์ กล่าวต่อว่า ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการฟ้องร้อง และพัฒนาระบบบริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน ในปี 2552 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มการดำเนินงานเชิงรุก ลดช่องว่างปัญหาให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย โดยได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เน้นหนักพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ 1.ให้ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 ชุด โดยดึงบุคคลภายนอก เช่น พระสงฆ์ พ่อค้า อัยการ สื่อมวลชน อสม. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น นักการเมือง ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัด ตำรวจ ผู้บริหารการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อรับรู้สภาพภาระงานของโรงพยาบาลที่แท้จริง และให้ความรู้เรื่องเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่สังคมขาดความเข้าใจ เช่น ปัญหาน้ำคร่ำอุดตันที่ปอดในหญิงคลอด ซึ่งพบไม่บ่อยแต่ป้องกันได้ยาก เพื่อให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น แต่ยังเน้นการให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเป็นหัวใจหลัก 2.เร่งสร้างพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยน้ำใจ ติดตามเยี่ยมเยียนหลังมีปัญหา และ 3.ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงและเร่งแก้ไขให้คลี่คลายโดยเร็ว มั่นใจว่าจะลดข้อขัดแย้งต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยจะดีขึ้นเรื่อยๆ

ทางด้านนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า งานของศูนย์สันติวิธีนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากความคาดหวังต่อระบบริการสาธารณสุขมีมากขึ้น แต่ความไว้วางใจลดลง ขณะนี้ศูนย์ฯ ได้อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ในการรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คน ในปี 2552 จะพัฒนาให้เข้าสู่ระบบและสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น โดยอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย คาดจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ จะอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจรจาไกล่เกลี่ย รวมทั้งจัดประชุมวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะความชำนาญให้เจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

****************************13 มกราคม 2552แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ
ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
[13/ม.ค/2552>
โดย: คนเก่า [13 ม.ค. 52 15:26] ( IP A:125.26.68.60 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เฮ้อ

ทำงานวนไปเวียนมาแบบพายเรือในอ่าง

ก็บอกแล้วว่า กระทรวงฯเอง โดยตำแหน่งตั้ง สธ.๑+สธ.๒+สธ.๓ ที่ผ่านๆมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆตั้งแต่หมายเลข ๒ ลงไปโดยมีหมายเลขหนึ่งที่ไม่ได้เป็นหมอ แต่เป็นคนขายยาบ้ามั่ง คนขายใบอนุมัติสั่งปืนเข้ามาขายมั่ง เหล่านี้เป็นต้น พวกที่เข้ามารอรับส่วนแบ่งที่คนในพื้นที่ชงไว้ให้ เป็นอย่างนี้เรื่อยมา

ประวัติ์ทำงานระดับหัวกระทรวงเหล่าที่ผมพาดพิงที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับเรื่องระหว่างหมอกับคนไข้ ก็ฉ้อฉลลำเอียงเข้าข้างหมอโดยตลอด

แล้วตั้งศูนย์สันติวิธีนี้ขึ้นมาถลุงเงินงบประมาณทำไมกัน??

แค่ทำง่ายๆตรงๆ แค่แยกแยะเรื่องที่หมอทำผิดพลาด ที่รักษาเกินโรค ที่เป็นเหตุสุดวิสัย ออกมาให้เห็นชัดๆ ขจัดกระบวนการทำงานขี้โกงขี้ฉ้อของแพทยสภาให้ขาวสะอาดแล้วพิจารณาคดีแบบตรงไปตรงมา แล้วก็ใช้กระบวนการทางงบประมาณแผ่นดินและกฎหมายที่มีอยู่สลายข้อพิพาทอย่างเป็นธรรม+เปิดเผย+โปร่งใส เท่านี้เอง เรื่องก็จะจบแบบง่ายๆ

ไม่ต้องมาเสกสรรปั้นแต่งสร้างโครงการละลายเงินงบประมาณ เสียกำลังแรงงานทางแพทย์และสาธารณสุขมาอบรมคนอีกนับพันที่ไม่ได้เอื้อเลยต่อการทำงานด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่จะกลับเป็นภาระแก่ระบบ

เฮ้อ งานที่ง่ายๆ ตรงไปตรงมา ไม่รู้จักไปทำ รู้จักแต่สร้างงานถลุงเงินภาษีและงบประมาณเพื่อสร้างผลงานเอาหน้า แบบลูบหน้าปะจมูก แค่หมอโดนฟ้องเป็นคดีความไม่กี่สิบคดี กลับชงกันให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต
แต่คนไข้ตาย+ชิบหายต่อเนื่องจากความผิดพลาดทางหมอๆที่ป้องกันได้ปีละนับพันนับหมื่น ไม่รู้จักไประดมแก้ไขให้มันลดน้อยลง แล้วก็ไม่ยอมแตะไม่ยอมพูดถึงกันซะแอะ

อย่างนี้เขาเรียกว่า ทำงานเป็น ทำงานมีกึ๋นเนาะๆๆๆๆ อนาถจริงๆ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [15 ม.ค. 52 9:12] ( IP A:58.8.114.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   พอดีหนูไม่ตาย แค่เกือบตาย หมอเลยโดนฟ้อง เหอ ๆ ๆ ๆ


หมอเค้าเก่งจะตาย มาตรฐานดีเป๊ะ ๆ ๆ หมอไม่ผิดหรอกค่ะ

หนูมันผิดเองที่เจือกย้ายเอาตัวรอดมาได้ และก็มาฟ้องหมอ


เนอะ ๆ ๆ ๆ
โดย: GN+ [15 ม.ค. 52 9:34] ( IP A:117.47.230.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ทางที่ดีกระทรวงควรจะตั้งสำนักกฎหมายฟ้องกลับดีกว่า ก่อนฟ้องจะได้คิดดีดีก่อน น่าจะลดลงได้มากและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
โดย: คนเก่า [15 ม.ค. 52 11:51] ( IP A:125.26.69.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ตั้งกฎหมายฟ้องกลับคนไข้ เงินกระทรวงเยอะนี่เนอะ จะทำอะไรก็ได้

คนไข้ไม่มีเงิน จะมาตั้งทีมกฎหมายฟ้องหมอบ้างไม่มีทางหรอกเนอะ

โส น้ำ หน้า เจือกเกิดเป็นคนไข้ไทยเนอะ

ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไป

ในเมื่อบริสุทธิ์ใจจะกลัวโดนฟ้องทำไม ไปสู้กันที่ศาลซี๊ จบ
โดย: คนใหม่ ๆ [15 ม.ค. 52 12:54] ( IP A:117.47.230.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   แก้ปัญหาปลายเหตุกันทั้งนั้น
วิ่งตามปัญหา
แต่หมอศิริวัฒน์ ท่านน่าจะเป็นคนมีหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่บ้าง
ก็ลองดูงานเครือข่ายฯ จะได้ไม่โหลด
ไม่งั้นคุณหมอเทพก็งานหนัก
ทั้งงานราษฎร์งานหลวง
โดย: ดี [15 ม.ค. 52 22:02] ( IP A:61.90.110.12 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน