อ้าว ตัดไข่ได้แล้วเหยอ
   แพทยสภา คุมเข้ม"แปลงเพศ-เฉือนลูกอัณฑะ"ชายต่ำกว่า 18 ปี ห้ามรักษา
การผ่าตัดแปลงเพศ เป็นประตูบานหนึ่งที่ "เขา" ต้องก้าวผ่าน เป็นหนึ่งในกระบวนการแปลงเพศ ซึ่งหมายถึงการ "ข้ามผ่าน" จาก "การเป็นผู้ชาย" ไปสู่ "การเป็นผู้หญิง" มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าของร่างกายนั้นเพียงคนเดียว และไม่ได้เริ่มต้นที่ห้องผ่าตัด แล้วจบลงตอนที่ศัลยแพทย์ กำจัดอวัยวะเพศชายออกไป และสร้างอวัยวะเพศหญิงขึ้นมาแทนเท่านั้น แม้ว่าในบัตรประชาชนจะยังใช้คำนำหน้าชื่อว่า "นาย" อยู่ก็ตาม " แต่การที่มีคำนำหน้าทั้งนายและนางสาว เป็นการระบุว่าตอนคลอดออกมา เรามีอวัยวะเป็นเพศอะไร ถ้าไม่มีอวัยวะเพศคนก็คงไม่เรียกว่าเป็นกะเทย"

แพทยสภา – วานนี้ (2 มิ.ย. 52) แพทยสภาออกประกาศข้อบังคับว่าด้วยเกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ จากเพศชายให้เป็นเพศหญิง เพื่อคุ้มครองความปลอภัยให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองร่วมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ได้ออกประกาศข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม2552 กำหนดหลักเกณฑ์ในการแปลงเพศชายให้เป็นเพศหญิง เพื่อคุ้มครองความปลอภัยให้แก่ประชาชน มีสาระสำคัญดังต่อไป

เนื่องจากปัจจุบันมีการรักษาด้วยการแปลงเพศอย่างถาวรจำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในการให้การรักษา ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มีความประสงค์ต้องการแปลงเพศ แพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงกำหนดข้อบังคับนี้1. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

การรักษาเพื่อแปลงเพศ หมายความว่า การรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางจิตเวช โดยวิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศชายให้เป็นเพศหญิงหรือเปลี่ยนเพศหญิงให้เป็นเพศชาย ทั้งนี้ให้รวมถึงการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีการอื่น ที่หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสรีระของร่างกายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศอย่างถาวร เช่น การตัดอัณฑะออกทั้งหมด เป็นต้น

“จิตแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา จิตเวชศาสตร์ หรือ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากแพทยสภา“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีสิทธิกระทำการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศ” ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตร หรือแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมแปลงเพศ โดยได้รับการรับรองจากแพทยสภา

“แพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม และสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาจากแพทยสภา

2.การทำศัลยกรรมแปลงเพศตามข้อบังคับนี้จะกระทำได้ใน

(1. )ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองร่วมด้วย
(2 )ผู้ป่วยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

3.ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะทำการศัลยกรรมแปลงเพศเพื่อรักษาผู้ที่มีพฤติกรรมสับสนในเพศตนเองและต้องการทำศัลยกรรมแปลงเพศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ตามประกาศแนวทางปฏิบัติของแพทยสภา โดยต้องผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากจิตแพทย์จำนวนสองท่าน ว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการผ่าตัด

ที่มา : มติชน, สำนักสารนิเทศ
https://www.pattayadailynews.com/thai/shownews.php?IDNEWS=0000009388
ข่าวคราวเงียบหายไปหลายปี เวลาโผล่ดันเงียบแฮะ พวกเดนสื่อมวลชน
สมัยกระทรวงว่าผม ผมเคยบอกว่ากล้าว่าผมหรือ เจ้ากระทรวงท่านกินยาติดคุกยังไม่ออกมาเลย นี่ยังไม่รู้ว่าคดีคอมฯ คดีรถพยาบาลฯ ที่สอบๆๆๆๆกันหลายรอบจะจบยังไง
สุดท้ายผมหันไปด่าสื่อ บอกว่า พวกคุณก็เหมือนักัน ดีแต่ลงหาเรื่องคนที่ถูกต้อง ลงเรื่องตามกระแส สร้างความเสียหายแก่ประชาชนผู้บริโภค สังคมฉิบหายทุกวันนี้ สื่อก็มีส่วน บอกว่าคุณลงไปเลย ว่าผมด่ากระทรวงว่ายังไง ผมไม่กลัวหรอกเรื่องฟ้อง แน่จริงลงไปเลย
เวลาหาเรื่องผม ผมเคยว่าเรื่อย ลงพาดหัวข่าวตัวเท่าศอก เวลาลงแก้ข่าว คอลัมน์เท่าหัวแม่ตี น
โดย: ไหนว่าตัดไม่ได้ [12 มิ.ย. 52 1:02] ( IP A:58.8.3.178 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ไม่ต้องตรวจจิตแพทย์หรอก เขาทำกันอย่างนี้ จนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแปลงเพศโลกไปแล้ว
กฎหมายเขาออกมาสร้างความเจริญ คงไม่มีใครออกกฎหมายมาถ่วงความเจริญ
เอานี่ไปอ่านก่อนเลยสักตัวอย่าง แล้วไม่ต้องไปลบละ ผมเซฟเก็บไว้ มีพยานหลักฐานเป็นบุคคลยืนยันเรียบร้อย
ถ้าแก้เท่ากับยอมรับว่าที่ทำไปนั้นผิด
เหมือนตอนตัดไข่ หนีหดหัวหายไปหมด
ผ่าตัดราคา 3000 เหรียญ 2000 เหรียญ 1300 เหรียญสหรัฐ ไม่มีปัญหา ผ่าตัด ราคา ห้าพันบาทไทยดันมีปัญหา
https://www.thailadyboyz.net/webboard/viewtopic.php?t=10919
เวลาผ่านไป 1 อาทิตย์พอดี ไวเหมือนโกหก... ถึงเสาร์ที่ 18 ก.พ.49 แล้ว พอดีว่าก่อนวันเสาร์ที่จะนัดเป็นวันงานบายเนียร์ของคณะค่ะ งานเลิกดึก แถมน้องรหัสมานอนด้วยที่ห้องอีก พอเช้ามาก็ 8 โมงแล้วค่ะ ก็เลยชวนน้องรหัสไปด้วยกันเลยกับเพื่อนสาวดิชั้นอีกคน แล้วไหนจะอาบน้ำแต่งตัวอีกกว่าจะได้ออกห้องก็เกือบ 10 โมงแล้วค่ะ วันนั้นไปกัน 3 คนค่ะ มีดิชั้น เพื่อนดิชั้น และน้องรหัส พอเราพร้อมก็รีบวิ่งออกไปโบกแทกซี่ ถามราคาว่า ไปชลบุรีคิดราคาเท่าไหร่และให้รอรับกลับด้วยนะ รอไม่นาน 1-2 ชม. แทกซี่เค้าบอก 1,000 บาท โอเค ตกลง ไปโลดดด

รีบมากค่ะ เพราะว่าเราสายกันแล้ว พอไปถึงชลบุรีก็งงๆกับถนนหนทางนิดหน่อย แต่ก็ได้โทรคุยกับพยาบาลของคลินิกเป็นระยะๆ ค่ะ ก็บอกทางเรื่อยๆ ดีที่ว่าทางไม่ซับซ้อนมาก และอยู่ติดถนนใหญ่ ก็เลยทำให้ไม่ลำบากมากมาย จนไปถึงที่คลินิกเวลา 11.30 น. ค่ะ สุดยอดดดดดดดไปเลยค่ะ กลัวว่าจะมาสายมากๆ เพราะถ้าไปถึงเที่ยงปุ๊บ คุณหมอจะไม่อยู่แล้ว ดีนะที่เราไปทัน พอเข้าไปถึงในคลินิกปุ๊บ ต่างชาติเยอะมากค่ะ ส่วนใหญ่ก็คนไข้ของหมอสุพรทั้งนั้น

เข้าไปปุ๊บก็กราบสวัสดีคุณหมองามๆ 1 ครั้ง กลัวว่ากราบไม่งามเดี๋ยวคุณหมอจะทำจิ๊หนูให้ไม่งามไปด้วย อิอิ เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่ทราบค่ะ แต่ก็เอาไว้ก่อน จิ๊จะได้สวยๆ นั่งคุยปุ๊บคุณหมอก็อธิบายต่างๆ นาๆ เปิดภาพประกอบให้ดูด้วยว่า เทคนิคที่คุณหมอทำเป็นอย่างไร ทำคลิสตอริสอย่างไร ช่องคลอดทำอย่างไร เอาส่วนไหนมาทำ อธิบายทุกอย่างค่ะ มีอะไรถามได้เลย อยากรู้ สงสัยอะไร ถามคุณหมอตอนนี้ได้เลยค่ะ แล้วคุณหมอก็จะมีถามนิดหน่อยค่ะว่า... ระหว่างความเหมือน กับความรู้สึก ต้องการอะไรมาอันดับแรก (ความจริงอยากเลือกทั้งสองเลยนะคะ ยังไงก็ต้องเลือกอันไหนมาก่อนค่ะ) ดิชั้นคิดว่าฝีมือของคุณหมอระดับนี้แล้ว ความเหมือนคุณหมอคงเก่งอยู่แล้ว ก็เลยขอเลือกความรู้สึกมาอันดับ 1 และความเหมือนมาอันดับ 2 ค่ะ

และสักพักคุณหมอก็จะถามพวกคำถามจิตวิทยาค่ะ ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมานานเกิน 1 ปีรึยัง?.. 4 ปีแล้วค่ะ , เริ่มอยากเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่?... ตั้งแต่จำความได้ค่ะ , มีแฟนไหม?... เคยมีค่ะ , ทานฮอร์โมนเพศมานานรึยัง?... นาน 3-4 ปีแล้วค่ะ ถามอะไรอีกรึป่าวไม่แน่ใจ จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะ แต่ที่ถามๆ ก็น่าจะมีแค่นี้แหละ...

อ้อ.. เพิ่มเติมหน่อย แล้วคุณหมอก็ถามเพิ่มว่า ต้องการความลึกเท่าไหร่ค่ะ ดิชั้นก็ตอบไปแบบสมน้ำสมเนื้อ
ซัก 6 นิ้วก็กำลังดีค่ะ... หมอก็บอกว่า โอเคดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป...
ความจริงเรื่องความลึกเนี่ย ของหมอสุพรท่านจะทำขั้นต่ำให้ได้ 6 นิ้วอยู่แล้วค่ะ ไม่ว่าขอบคุณจะเล็กแค่ไหน
ก็ทำขั้นต่ำให้ลึกได้ 6 นิ้ว เรื่องความลึกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะ คุณหมอทำให้ได้อยู่แล้วค่ะ

ดิชั้นถามคุณหมอแล้วนะคะว่า ต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อทำแบบทดสอบอะไรรึป่าว แต่คุณหมอบอกไม่ต้องค่ะ หมอบอกว่าหมอถามแค่นี้ก็โอเคแล้ว และคงบวกกับที่ดูสภาพร่างกายเรา ดูกริยามารยาท พูดจา และบรรลุนิติภาวะแล้ว คุณหมอจึงสอบถามเองเลยค่ะ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ทีแรกนึกว่าจะต้องไปทำแบบทดสอบกับจิตแพทย์เสียอีก แล้วสักพักคุณหมอก็บอกว่า เดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะ แป๊บเดียว...
โดย: จิตแพทย์ แปลว่า [12 มิ.ย. 52 1:12] ( IP A:58.8.3.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อืม!!! พึ่งรู้ว่าตัดไข่แล้วเราจะเจริญไปทั่วโลก

เปิด midical hub โดนด่า เปิด รพ ตำบล ก็โดนด่า

แต่ตัดไข่ได้พากันสรรเสริญ ..จำเริญ
โดย: แสดงว่่าพวกเครือข่ายตัดกันหมดแล้ว [12 มิ.ย. 52 6:32] ( IP A:125.26.106.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เปิดเมดิคอลฮับ ประโคมข่าวชาวไทยได้หน้า แต่ชาวหมอ+ลิ่วล้อทุนนิยมทางการแพทย์ "ได้ทั้งหน้าและเงิน บนความวิบัติของการสาธารณสุขมวลชน + ความเหนื่อยพระวรกายขององค์ในหลวง+ครอบครัวมหิดล" ใช่ไหมเอ่ย !!!!!

เปิดโรงพยาบาลตำบล "เอาหน้า+อื่นๆ????" ด้วยไหมเอ่ย ???!!!

จี้ถามไปหลายเรื่องหลายประเด็น เงียบบ้าง ถามไก่ตอบปลาร้ามั่ง

อย่างนี้เขาเรียกว่า คิดเป็นแล้วก็ทำงานเป็นกันล่ะ

ซึ่งถ้าทำเป็นคิดเป็น ทุกวันนี้การสาธารณสุขมวลชน ต้องระคายเบื้องพระยุคคลบาทไหมน๊อ????

ชาวโลกเราใบนี้ ต่างนิยมยกย่องว่า ประเทศไทยโชคดีที่มีองค์ในหลวงที่ทรง "ทศพิธราชธรรม" + เมตตาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาโดยตลอดรัชสมัยที่ครองราชย์มาไม่หยุดหย่อน เสมอต้นเสมอปลาย

*
*
*
*
*
*
*
มีแต่พวกจัญไรที่ไม่เชื่อฟังคำพ่อสอน แถมโกหก แถมทรยศ พ่อทั้งสอน สมเด็จย่าก็ทรงปากเปียกปากแฉะ สอนให้เมตตา สอนให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก่อน เห็นแก่ตัวไว้ทีหลัง

เปล่าเลย คนที่ได้ทุนพ่อไปเรียนเมืองนอก ต่อยอดฐานะชื่อเสียง กลับมานั่งหน้าเชิด ทรยศตระบัดสัตย์ต่อวิชาชีพ ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หนึ่งในสองถึงกับขายชาติ นิ่มๆหน้าตาเฉย

เหอะ เหอะ ยิ่งสาวยิ่งเป็นเสนียดปาก เสนียดความคิด

ต้องขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พ่อหลวง ต่อดวงวิญญาณขององค์สมเด็จย่า ที่ต้องเอ่ยเรื่องจริงให้เป็นที่ระคายเคือง
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [12 มิ.ย. 52 9:39] ( IP A:58.8.109.223 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เราต้องยอมรับว่า ในโลกนี้มีคนพวกหนึ่งที่ไม่ชอบเพศตัวเอง และคิดว่าตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่ง และเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
การที่เขาพยายามกินยา หรือรับการผ่าตัดเพื่อสนองความต้องการของเขา ก็เป็นสิทธิของเขา คนทำให้ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นความผิด ถ้าทำได้ถูกต้อง
เรื่องตัดไข่และแปลงเพศ ทำกันมานาน เมืองไทยก็ทำมานับ 20-30 ปี ขณะนี้ทำมากที่สุดในโลก เพราะฝีมือดี ราคาถูก จะว่าเจริญไปทั่วโลกก็พอว่าได้ ถึงจะประชดก็ยินดีรับ
แล้วมีปัญหาตรงไหน อยู่ดีดีก็มาห้าม มาออกกฎหมายให้เดือดร้อนทั้งคนทำและคนจะทำ ผมสงสัยว่า คุ้มครองผู้บริโภคตรงไหน คงต้องไปศาลปกครองอีก ก็เป็นสิทธิ์ของคนจะฟ้อง จะชนะแพ้อีกเรื่องหนึ่ง จะยอมแก้กฎหมายเองหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
เหมือนสมัยหนึ่งก็ห้ามแพทย์โฆษณา อ้างว่าคุ้มครองผู้บริโภค แต่ตอน ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ก็อนุญาตให้โฆษณาได้ ปีนี้ ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552)
สหรัฐเขาบอกว่าต้องให้โฆษณาให้แข่งขันจึงจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1978) 31 ปีที่แล้ว
อิสราเอลก็ให้โฆษณาด้วยเหตุผลเดียวกัน ปี ค.ศ.1995 (Lancet vol 346 december 16, 1995) หลังสหรัฐ 25 ปี
สิงคโปร์ก็ให้ไม่กี่ปีนี่เอง
ของพี่ไทย หลังสหรัฐ 31 ปี ผมฟ้องตั้งแต่ปี 40 (หลังสหรัฐ 22 ปี)
ผมว่ากฎหมายควรออกมาเพื่อประโยชน์ของคนไข้อย่างจริงจัง ไม่ใช่ทุกครั้งที่ออกก็อ้างว่าออกเพื่อประชาชน (กฎหมายทุกฉบับเวลาออกจะอ้างประชาชนตลอด) แต่เพื่อประชาชนจริงหรือไม่ต้องพิสูจน์ ใครไม่เชื่อก็ต้องเหนื่อยไปศาลฟ้องเอาเอง
เหมือนสมัยหนึ่งห้ามหมอโฆษณา ไปฟ้องศาลปกครอง ผมก็แพ้คดีชั้นต้น อุทธรณ์ไม่ทัน ขาดไป 1 วัน ทั้งที่นายกแพทยสภามาให้ข่าวมติชน(15 พ.ค.47) ว่าศาลปกครองเตือนมาให้แก้กฏหมายโฆษณาที่มีการเลือกปฏิบัติกับแพทย์เอกชน แต่ผมก็แพ้ แต่สุดท้ายแพทยสภาแก้กฎหมายเองในปี 2549
ดังนั้นกฎหมายที่ปกครองคนอื่น เช่นแพทย์ ทนาย ข้าราชการ หรือชาวบ้าน ที่นักปกครองไปออกมา(ไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนฯมา) ก็อาจจะไม่ถูกต้อง ใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปฟ้องศาลปกครอง ฟ้องว่าขัด พรบ ขัดรัฐธรรมนูญ
กฎหมายที่ผ่านสภา ก็ฟ้องได้แต่ต้องฟ้องว่าขัดรัฐธรรมนูญ
ผมไม่ได้ขี้คุย แต่ผมเคยตัดไข่ฝรั่งรายหนึ่ง เขาบอกว่าเขาบี้ไข่ตัวเองตั้งแต่เด็ก สุดท้ายไข่แตกบวม เขาต้องไปตัดออก 1 ข้างที่อังกฤษ หลังตัดนี่เจ็บมากเดินไม่ได้อยู่ 7 วัน ตอนหลังเขาพยายามตัดออกเองอีก ใช้มีดโกน แต่ไม่สำเร็จ มาเจอผมตัดให้ เดินกลับสบายภายในเวลา 6 ชั่วโมง เขาบอกเหมือนขึ้นสวรรค์ จะไปบอกเพื่อนมาตัดอีก แล้วเขาก็ส่งเพื่อนฝูงมาเรื่อยๆ ของดีราคาถูก แล้ววันดีคืนดีก็ออกข่าวมาห้ามตัด นอกจากผมประกอบอาชีพไม่ได้แล้ว คนไข้ก็ไปบี้ไข่ตัวเอง ไปตัดไข่ตัวเองต่อ นี่คือกฎหมายที่ออกมาเพื่อประชาชน
เหมือนกฎหมายทำแท้ง สุดท้ายก็ไปทำแท้งเถื่อน ตกเลือดบ้าง ติดเชื้อบ้าง ตายบ้าง
สวรรค์มีทางออก ไปปิดทางเขาทำไม
โดย: ไปบี้สิวดีกว่า [12 มิ.ย. 52 15:01] ( IP A:58.8.3.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   โห ยังเหลือทำแท้งเสรีอีก แล้วอย่างนี้เมื่อไรเราจะเจริญทัดเทียมเค้าเนี่ย
โดย: แค่เนี่ยยังมั่วไม่พออีก [12 มิ.ย. 52 15:55] ( IP A:125.26.110.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ประเทศที่เจริญแล้ว เขาจะเปิดทางไว้เสมอ
อย่างสหรัฐนี่ บางรัฐทำแท้งได้เสรี ไม่ต้องบอกพ่อแม่ ไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่ แม้จะไม่บรรลุนิติภาวะ บางรัฐ ต้องบอกแต่ไม่ต้องขออนุญาต บางรัฐต้องบอก ต้องขออนุญาต
แต่เขาจะมีทางออกอีกทางให้ บอกว่าถ้าไม่ทำแท้ง จะรอจนคลอด ก็จะมีที่ให้พักอาศัย มีที่คลอด คลอดเสร็จ ไม่เอาก็ให้วางไว้ที่ รพ บอกว่าไม่เอานะ เจ้าหน้าที่ห้ามถาม ห้ามตอแย ให้รับไว้เอาไปเลี้ยง 30 วันมาขอคืนได้ ถ้าเกิน 30 วัน ต้องไปขอศาล (เด็กเป็นของศาล ของประเทศ )
เขาบอกว่าไม่งั้นมันทำแท้งเถื่อน คลอดแล้วเอาเด็กไปทิ้งกองขยะ เด็กตาย แม่ติดคุก
ไม่พร้อม ไม่เอา ไม่ว่ากัน รัฐพอดูแลได้ ไม่ต้องไปทำผิดกฏหมาย
คงอีกนาน เราจึงจะไปเจริญตามด้านจิตใจเขาได้
บ้านเขาเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่
บ้านเราก็เรียนแบบเขาตลอด
ตั้งแต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก็มาจากกรณี นิกสัน บ้านเราเพิ่งมีหลังรัฐธรรมนูญปี 40
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ก็มาหลังเขา หลังจากนางโรซ่า ปาร์คทำไว้หลาย 50 กว่าปีก่อน(1955) https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
กฎหมายอนุญาตให้คนไข้ขอตายได้ (การุณยฆาต) ก็ตามหลัง
บ้านเราคนไม่ได้โง่ แต่คนยอมให้เขากดขี่
และไม่ค่อยกล้าแสดงออก ตามหลังผู้ใหญ่(ฝรั่ง)หมาไม่กัด
โดย: ผผ [12 มิ.ย. 52 16:29] ( IP A:58.8.3.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ตัดไข่ไม่เท่าไร
ตัวหัวคนปัญญาอ่อน นี่ซิ !!!
น่าคิดค่ะ....

แล้วความเห็นที่ 3 รู้ได้ไง ว่าคนในเครือข่ายตัดไข่หมดแล้ว
ขนาดความเห็นที่ 3 ไม่ได้ตัด ยังมีจิตใจไม่เจริญเลย
เอาอะไรมาวัด หือ ???ไปละ ไม่มีไข่ให้ตัด เซ็ง !!!!
โดย: อยากตัดหัวคน [12 มิ.ย. 52 20:05] ( IP A:61.19.65.141 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐบางแห่งห่วยแตก
ไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นมา
แต่เก่งในเรื่องตามล้างตามเช็ดคนที่ทำให้หน่วยงาน
เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งที่มีความเลวอยู่จริง
โดย: ห่วยแตก [13 มิ.ย. 52 10:32] ( IP A:61.90.87.181 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน