บ่นถึง นายกแพทยสภา
   ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำ กำลังจัดสัมมนาขึ้นมาเพื่อปลุกระดม
หมอให้ต่อต้านคนไข้และไม่ให้เวชระเบียนแก่ผู้เสียหายทางการแพทย์
เป็นสิ่งถูกต้องแล้วหรือ ทำไมท่านไม่หันหน้าแล้วโน้มตัวลงมาคุยกับ
ผู้เสียหาย ใช้หลักเมตตา ไม่มองผู้เสียหายแบบเหยียดหยาม แล้ว
ใช้วิธีเดียวกับที่รัฐบาลกำลังใช้กับประชาชนอยู่ทุกวันนี้ แล้วบ้านเมือง
เป็นอย่างไรก็เห็นกันอยู่ คิดว่าอำนาจจะอยู่ในมือท่านอีกนานแค่ไหน
ในเมื่อมีแล้วก็รีบ ๆ ใช้เสีย ก่อนที่จะไม่ได้ใช้อีก


“จริยธรรมวิชาชีพแพทย์กับการฟ้องร้อง”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

8.00-9.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

9.00-9.15 น. พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

9.15–10.45 น.
กฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรด้านสาธารณสุข
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องวิชาชีพของบุคลากรด้านสาธารณสุข
-มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพแพทย์ ปัญหาและอุปสรรค
-กระบวนการของการฟ้องแพทย์และหน่วยงานของรัฐ ความเหมือนและความแตกต่าง
-กลยุทธ์ในการฟ้องแพทย์และหน่วยงานของรัฐ
โดย
1.น.พ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
(กรรมการแพทยสภา)
2.น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
(นายกแพทยสภา)
3.น.พ.พินิจ หิรัญโชติ
(กรรมการแพทยสภา)
4.น.พ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยะกุล
(รองเลขาธิการแพทยสภา)ผู้ดำเนินการอภิปราย

10.45–12.15 น.
ทำไมจึงฟ้องแพทย์ ผลกระทบของการฟ้องต่อวิชาชีพต่อสังคม และแนวทางการป้องกันการฟ้องร้อง
-สาเหตุที่ต้องฟ้องแพทย์
-ผลกระทบของการฟ้องต่อการประกอบวิชาชีพด้านการรักษาพยาบาล
-ผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
-แนวทางการป้องกันการฟ้องร้อง
โดย
1.น.พ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
(กรรมการกฤษฎีกา, ศ.เกียรติคุณด้านนิติเวช)
2.อ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
(ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
3.น.พ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
(ประธานชมรมองค์กรแพทย์ฯ)
ผู้ดำเนินการอภิปราย

12.15-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30–13.30 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์กรแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถีและชมรมองค์กรแพทย์แห่งประเทศไทย และรับฟังข้อเสนอแนะการทำงานขององค์กรแพทย์ทั่วประเทศและชมรมฯ
เฉพาะแพทย์และทันตแพทย์

13.30-15.00 น.
การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการฟ้องร้องแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข
-การเปลี่ยนแปลงวิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบริการด้านสาธารณสุขทั้งภ าครัฐและเอกชน
-วิธีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อมาตรฐานวิชาชีพ
-เทคนิคและวิธีการสู้ความคดีฟ้องร้องแพทย์หรือหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
โดย
.น.พ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ
(อุปนายกแพทยสภา)
2.น.พ.สุรพงษ์ อำพันวงษ์
(ผู้ดำเนินรายการชีวิตและสุขภาพ)
3.อัยการณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
(สำนักงานอัยการสูงสุด)
4.น.พ.ธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ์
(ประธานสภาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ผู้อภิปรายและผู้ดำเนินรายการ

15.00-16.00 น.
- ข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขจากผู้เข้าร่วมประชุม

16.00 – ปิดการประชุม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีท https://www.thaimso.org ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป หรือโทรแจ้ง 02-3548108 ต่อ 3120

แล้วนี่ก็อีกงาน

เรื่องประกาศแพทยสภา กับข้อเท็จจริงทางการแพทย์
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 500 คน

วิทยาการ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา และ................ฯลฯ
"กิจกรรมนี้จะเป็นโกสสำคัญที่สมาชิกแพทยสภาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้แสดงพลังในการสนับสนุนแพทยสภา ตลอดจนแสดงต่อสังคมให้ทราบถึงการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สังคมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป"
โดย: เครือข่ายฯ [24 พ.ย. 48 11:32] ( IP A:61.91.79.231 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอบอกว่า

"ที่ไหนมีแรงกด ที่นั่นก็มีแรงดันโต้ตอบฉันนั้น
เช่นเดียวกันเมื่อตั้งกาต้มน้ำ ยิ่งมีไฟโหมเท่าไร น้าก็เดือดเร็วเท่านั้น
กาต้มน้ำที่ที่ปิดฝาย่อมพวยพุ่งด้วยไอน้ำ หากไม่มีทางระบายออกมา
พักเดียวมันก็ต้องระเบิดออกมาจะเร็วจะช้าอยู่กับแรงไฟที่โหมเข้าไป
นั่นแหละ"

โหมเชื้อไฟกันเข้าไป
โดย: กลับมาอีกที [24 พ.ย. 48 11:33] ( IP A:61.91.79.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ความละโมบที่มาจากความต้องการที่มีแล้วรวยแล้ว แต่ไม่รู้จักความพอ มีอำนาจไม่ไม่อิ่มต่ออำนาจ เพราะว่าอำนาจเอื้อผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อส่วนรวม
โดย: อีกที [24 พ.ย. 48 11:39] ( IP A:61.91.79.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ปกติหมอเป็นอาชีพที่คิดว่าตัวเองเก่ง ไม่มีใครฟังใคร รวมตัวได้ยากมาก ไม่เหมือนครูที่มีพลังน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การที่เครือข่ายกดดันนี่ก็ดีเพราะจะทำให้หมอรู้จักรวมพลังรู้รักสามัคคีเสียที ถ้าวันนึงหมอสไตรขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึก แต่หมอก็คงไม่ strike หรอกก็เพราะเห็นแก่คนไข้นั่นแหละ
ปล. ไม่ทราบว่าหัดเอาแบบรัฐบาลที่ขายการไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
โดย: นศพ [25 พ.ย. 48 17:13] ( IP A:203.157.14.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   คุณ นศพ คุณเองก็ยอมรับว่า "ปกติหมอเป็นอาชีพที่คิดว่าตัวเองเก่ง ไม่มีใครฟังใคร" ในเมื่อหมอเป็นแบบนี้แล้วจะฟังประชาชนก็คงยาก
ถ้าหากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ ที่คุณมองในแง่ร้ายว่าเป็นการ
กดดัน จะทำให้หมอรวมตัวกันแล้วสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้คนไข้เราก็
ยินดี

แล้วที่คุณ ปล.ว่า"ไม่ทราบว่าหัดเอาแบบรัฐบาลที่ขายการไฟฟ้าหรือเปล่าครับ" นั้น จะบอกความจริงให้วันนั้นเครือข่ายฯ ได้ทำหน้าที
ของคนไทยไปร่วมถือป้ายที่ศาลปกครองด้วย แล้วคุณล่ะได้ทำอะไร
ที่เพื่อชาติบ้านเมืองแล้วบ้างนอกจากจ้องจับผิดเครือข่ายฯ
โดย: กลับไปคิดใหม่ [26 พ.ย. 48 14:15] ( IP A:61.90.73.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   พูดถึงกิจกรรมแบบนี้เขาน่าจะชวนเครือข่ายไปร่มสัมนาด้วนน่ะ มันจะได้ครบองค์ประกอบ
โดย: ท่านภร [26 พ.ย. 48 19:52] ( IP A:61.90.99.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ฝันไปเถอะท่านภร วัวสันหลังหวะ จะกล้าสู้หน้าใครได้
ปล่อยให้เขาทำไป ถ้าจะเป็นประโยชน์จริง ๆ ต่อสังคม
ขอให้จริงใจ กลัวจะไม่จริง คนพวกนี้คิดไม่ใช่สองสามชั้น
เขาคิดกัน 20-30 ชั้นโน่น จับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันไม่มีวันยอมรับ
หรอก
โดย: ไม่มีทางสู้ก็สู้มันกลางถนน [1 ธ.ค. 48 17:25] ( IP A:61.90.73.61 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน