ไป เจอมา เอามาให้อ่าน
   ก่อนที่ท่านทั้งหลาย จะไปในทิศทางใด โปรดอ่าน นี้ก่อน

https://www.thaisnews.com/prdnews/king/tamroy/united.html
กราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่อ่าน

การน้อมนำพระราชดำรัส “รู้รักสามัคคี” แก้ปัญหาของประเทศ สร้างกระแสผลักดันให้เกิดความสามัคคี โดยผู้นำต้องศรัทธาจะปฏิรูปจริงจัง เรียกร้องให้สร้างระบบดึงคนดีมาทำงาน แต่ต้องทะนุถนอมเพราะคนดีจะเปราะบาง เราต้องยอมรับว่าปัญหาของประเทศไทยเป็นปัญหาที่น่าห่วง ยิ่งปัญหามีมากขึ้นเท่าไหร่ ประเทศไทยก็อยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงมากขึ้น ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ มีให้เห็นอยู่ แต่เราก็ยังเดินตามรอยนี้ตลอดเวลา ความหวังที่จะแก้ปัญหาของประเทศในความเห็นของข้าพเจ้าในขณะนี้นั้นคิดว่าริบหรี่ เพราะพื้นฐานทางวัฒนธรรมประเพณีและหลักศาสนา สอนให้รักสันติ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเห็นใครทำผิดก็คิดว่าธุระไม่ใช่ ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรม ปัญหาของประเทศควรใช้คำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรับสั่ง “รู้รักสามัคคี” ต้องพร้อมที่จะรู้และเข้าใจก่อนว่าปัญหาของประเทศคืออะไร แล้วใจรักที่จะแก้หรือไม่ ควรคิดระดมสมองแล้วจะต้องผลักดันให้ออกไปใช้แก้ไขได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำได้ต้องสามัคคีกัน การแก้ปัญหาของประเทศนั้นยากยิ่ง ต้องการกระแสที่จะมาผลักดันให้เกิด ความสามัคคี และต้องโดยผู้นำที่มีฐานศรัทธาและหลักธรรมาภิบาลที่จะปฏิวัติปฏิรูปให้เกิดเป็นกระแสจริงจัง จนเกิดความเชื่อมั่นร่วมกันเป็นค่านิยมและวิถีชีวิตร่วมกัน จริง ๆ แล้วแนวทางต่างของการแก้ปัญหามีแนวทางหมดแล้ว แต่วิกฤติขณะนี้เกิดกระแส การขาดความสามัคคี ในประเทศ อาจกลายเป็นเรื่องบานปลายได้ในที่สุด ดังนั้นเรื่องความสามัคคี หรือ เรื่องการทำความดีให้ประเทศ เรื่องการพัฒนาประเทศ แล้วใครจะอยากทำอีก เพราะไม่ได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนเลย บางทีทำดีมาก หรือสร้างความสามัคคีให้กันและกัน ก็เสร็จอีก โดยเล่นงาน จริง ๆ นะข้าพเจ้ารับประกันได้ ลองทำดีซิลองให้คนรัก มีความสามัคคีกัน ซิ จะมีคนหมั่นไส้ ขึ้นมาทันที ข้าพเจ้ายังโดนบ่อย ๆ แต่ก็ทนได้ เหมือนกับอะไรมาสงเสียงดังใกล้ๆ หนวกหูเดี๋ยวก็หาย คนดีที่ถูกด่าใส่ความก็จะหายไปหมด คนดีในสังคมเปราะบางที่สุดจะใช้ก็ต้องรักษาทะนุถนอม เพราะคนดีมักจะไม่สู้ไม่มีแรงกระตุ้น ทุกคนต้องช่วยกันออกมาทำความดี ออกมาระดมความคิด ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อแก้ปัญหาของประเทศให้มาก ให้มีความรัก และสามัคคีกัน

ในวิกฤติของประเทศไทยตอนนี้กลับมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเพราะคนไทย ขาดความสามัคคีกัน ทั้งที่ปัญหาของประเทศมีมากมายที่ประชาชนทุก สาขาอาชีพ ที่ต้องร่วมมือกัน ที่ข้าพเจ้า เป็นห่วงมากที่สุด คือเรื่อง อาหาร ไม่ว่า จะเป็นข้าว ผัก ผลไม้ หมู เห็ด เป็ด ไก่ นี่ถือว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ อีกอย่างหนึ่งก็ได้ เพราะ เราจะเห็นได้ว่า ภัยธรรมชาติ ทุกวันนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่เตรียมอาหารไว้ให้เพียงพอ เราอาจต้องมารบเพื่อแย่งชิงอาหารกันเอง ข้าพเจ้าอยากเห็นว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ทุกตำบลมี ที่เก็บข้าวแล้วเก็บข้าวไว้กินได้ เป็นปีๆ พอสำหรับเลี้ยงคนในตำบลนั้นๆ พื้นที่ว่างไม่ว่าที่ไหนจะมีแต่ข้าวและผัก ดังนั้นประชาชนคนไทยทุกคน ต้องตระหนักให้มาก มองให้เห็นถึงปัญหาของประเทศที่ผ่านมา และปัญหาของประเทศในอนาคตที่จะมาถึงอีกไม่ช้า และต้องร่วมแรงร่วมใจกัน มีความสามัคคีกัน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อ หรือรัฐบาล หรือข้าราชการ หรือประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ เพราะเราสร้างระบบประธิปไตยของเรามาไกล พอสมควรแล้ว

ข้าพเจ้า อยากเห็นและได้ยินว่า
สื่อ ก ช่วยดูแลเรื่อง พลังงาน ช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สื่อ ข ช่วยดูแลเรื่อง สาธารณะสุข ที่ไหนไม่มียา จะเป็นตัวกลางในการจัดหาให้
สื่อ ค ช่วยดูแลเรื่องยาเสพติด เป็นแม่งานช่วยเรื่องปราบปรามยาเสพติด
สื่อ ง ช่วยดูแลเรื่องน้ำ

ในส่วนประชาชนจะเข้าไปช่วยเหลือ หรือช่วยทำงานเรื่องอะไร ก็ไปอยู่เรื่องนั้น นี่คือจิตสำนึกที่มีต่อประเทศชาติ และต้องมีความรักสามัคคีกัน ถึงจะทำให้ประเทศนี้น่าอยู่มากขึ้น ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี มากขึ้น ส่วนทุกวันนี้ ที่เกิดการขัดแย้งกันนั้น ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดว่าได้ทำความดีกันแล้ว ได้ช่วยกันสร้างความสามัคคีกันแล้ว สิ่งที่กำลังทำได้แก้ปัญหาของประเทศแล้ว นำประเทศและประชาชนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ก็ขอให้ทำต่อไป ส่วนข้าพเจ้า จะไปทำนา ปลูกผัก ตามที่ ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน และจะปลูกจิตสำนึกให้คนที่ข้าพเจ้ารู้จัก มีความรักสามัคคีต่อกัน และช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศต่อไป เพราะข้าพเจ้าคิดว่า เวลาที่เหลือนี้ได้ให้อะไรแก้ประเทศนี้แล้วหรือยัง
ท่านทั้งหลายที่อ่าน แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ ให้ช่วยกันบอกต่อๆ กันไป ไม่ว่าการส่ง Email ถ่ายเอกสาร แจก หรือโทรศัพท์ ไปบอก หรือเล่าให้ หรือ ช่วยปลูกจิตสำนึก

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณโดย : warcraft วันที่ :2005-11-20 00:54:10 IP :203.118.116.xx
โดย: Devil ชวนป๋วยปี่แปกอ ตราคนไข้ก [21 พ.ย. 48 9:47] ( IP A:202.12.74.8 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    เห็นของข้าพเจ้าในขณะนี้นั้นคิดว่าริบหรี่ เพราะพื้นฐานทางวัฒนธรรมประเพณีและหลักศาสนา สอนให้รักสันติ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเห็นใครทำผิดก็คิดว่าธุระไม่ใช่ ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรม

“รู้รักสามัคคี” ต้องพร้อมที่จะรู้และเข้าใจก่อนว่า ปัญหาของประเทศคืออะไร แล้วใจรักที่จะแก้หรือไม่ ควรคิดระดมสมองแล้วจะต้องผลักดันให้ออกไปใช้แก้ไขได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำได้ต้องสามัคคีกัน การแก้ปัญหาของประเทศนั้นยากยิ่ง ต้องการกระแสที่จะมาผลักดันให้เกิด

THANKS Devil.
โดย: LEX [21 พ.ย. 48 10:13] ( IP A:210.86.181.20 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน