ห่วงโซ่ 6 เส้น...ถึงเครือข่าย
    ถึง...คห. 43(ในกระทู้"จากใจนังมารร้าย") และทุกคนในเครือข่าย

ถ้าความนึกคิดของคุณ..คห. 43 (ในกระทู้"จากใจนังมารร้าย") และทุกๆคนในเครือข่ายยังไม่กระจ่างแจ้งอีก... จะอธิบายให้ฟังอีกครั้ง

เอาเป็นว่าความผิดพลาดที่เกิดจากการรับการบริการและการให้การบริการทางการแพทย์มีอยู่ 6 กลุ่ม(ห่วงโซ่ 6 เส้น) ด้วยกัน คือ..

1. รพ.รัฐ( รวมถึงพวกรัฐบาลและพวกที่ได้แต่นั่งบริหารอยู่ในกระทรวงสธ.)(จอมสร้างภาพ) และ (ประชาชน,โดยเฉพาะในยุคของ 30 บาท) ----> ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการอาศัยแรงงานของแพทย์ที่ทำงานให้กับรัฐ ----> แพทย์ (ผู้ที่ตั้งใจทำงาน) ----> ภาระของแพทย์ที่ต้องรับผิดชอบดูแลคนไข้(อัตราแพทย์ 1 คนต่อการรับผิดชอบดูแลคนไข้ในแต่ละวัน 1: 100-200 คน) + ศักยภาพอันจำกัดของรพ.(ที่รัฐปล่อยให้ดูแลรักษากันตามมีตามเกิด..โดยเฉพาะ รพ.ตามบ้านนอกๆต่างจังหวัด) ----> ปัจจัยต่างๆเหล่านั้น..นำมาซึ่งความผิดพลาดเสียหายต่อคนไข้ ----> คนไข้และญาติ(ที่คิดถึงแต่ตัวเองและไม่เคยยอมรับหรือเข้าใจการทำงานของคนอื่น/พวกที่ดีแต่แหกปากเรียกร้องมาตรฐานการรักษาและเรียกร้องสิทธิของตัวเอง...โดยไม่เคยมองดูสภาพความเป็นจริง ----> แพทย์ผู้รักษาถูกประณามซ้ำเติม (ทั้งๆที่ตนตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลัง)

2. รพ.รัฐ (และประชาชน ,โดยเฉพาะในยุคของ 30 บาท) ----> ในฐานะผู้คาดหวังที่จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ที่ทำงานให้กับรัฐ) ----> แพทย์(พวกที่ชอบกระทำผิดซ้ำซาก/ขาดความรับผิดชอบ,ไม่เคยใส่ใจดูแลคนไข้) ----> คนไข้ตาดำๆได้รับความเสียหายมากขึ้น ----> คนไข้และญาติร้องเรียน/ฟ้องร้อง---->แพทย์ผู้กระทำผิดซ้ำซาก(ที่สมควรถูกประณาม)

3.รพ.เอกชน/คลินิกเอกชนส่วนตัว(ผู้ซึ่งได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการให้การรักษา) ----> แพทย์รพ.เอกชน/คลินิกเอกชนส่วนตัว ----> ภาระงานน้อยแล้วยังไม่ตั้งใจดูแลคนไข้/ชอบกระทำผิดจรรยาบรรณเป็นวิสัย/ขูดรีดขูดเนื้อและหากินบนความไม่รู้ของคนไข้ /รักษาเกินความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง ----> คนไข้ได้รับความเสียหาย(เสียทั้งเงินทอง,เสียทั้งคุณภาพชีวิต) ----> คนไข้หรือญาติ(ที่คาดหวังการรักษาไว้สูง)ร้องเรียน/ฟ้องร้อง ----> แพทย์ที่เห็นแก่กิน (ที่สมควรได้รับผลของการกระทำ)

4.รพ.รัฐ/รพ.เอกชน/คลินิกเอกชนส่วนตัว ----> แพทย์ผู้รักษา(ที่ได้กระทำถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วทุกอย่าง ----> คนไข้และญาติที่ไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเอง ----> เกิดความเสียหายต่อตัวเอง(เนื่องจากกระทำตัวเอง/หรือคนไข้และญาติที่ไม่เคยคิดที่จะใส่ใจดูแลตัวเอง) ----> (นอกจากไม่มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองแล้ว)ยังโทษความผิดพลาดให้ผู้อื่น ----> ร้องเรียน,ฟ้องสื่อ ----> แพทย์ผู้ถูกคนไข้หรือญาติ(ที่ไร้สติ)โยนความผิดพลาดให้

5.รพ.รัฐ/รพ.เอกชน/คลินิกเอกชนส่วนตัว ----> แพทย์ผู้รักษา ----> คนไข้พวกฉวยโอกาส/บุคคลที่ 3 ที่หวังจะได้ผลประโยชน์จากการฟ้องร้อง ----> ร้องเรียน,ฟ้องสื่อ(ที่เห็นแก่ตัวและแสวงหาผลกำไรจากการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น) ----> แพทย์ผู้ถูกสังคม(ที่ไร้หัวคิด)ประณามอย่างรุนแรง

6.รพ.รัฐ/รพ.เอกชน/คลินิกเอกชนส่วนตัว ----> แพทย์ผู้รักษา ----> คนไข้หรือญาติ(ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางการแพทย์) ----> คิดว่าตนหรือญาติของตนได้รับการรักษาที่ผิดพลาดจากการบริการทางการแพทย์ ----> ร้องเรียน/ฟ้องสื่อ(มั่วนิ่ม) ----> แพทย์ผู้รักษาถูกชาวบ้านด่าอย่างเสียๆหายๆฟรีๆ

จากกลุ่มความเสียหายที่ยกมาข้างบน กลุ่มต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่จริง...!!

ซึ่งอยากจะแสดงให้เห็นว่า ..." คนในเครือข่ายนั้นยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ไม่เข้าใจ" และ " พวกคุณอย่าได้แต่คิดว่าตนเป็นผู้อยู่กับปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว "...เพียงเพราะพวกคุณบางคนอาจจะเคยประสบมาอย่างในกลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่มที่ 3 (หรือบางคนจัดอยู่ในกลุ่มที่ 6..??) (แต่ดูๆแล้ว...คนในเครือข่ายส่วนใหญ่ อยู่ในเมืองหลวง แต่ละคน มีเงินมีทอง และ มีการศึกษา กันทั้งนั้น ความเสียหายจึงเกิดมาจากกลุ่มที่ 3 เป็นส่วนใหญ่ ..?? )

ดังนั้น...เมื่อมีข่าวความเสียหายเกิดขึ้นหรือคนนอกเครือข่ายมาร้องทุกข์ร้องเรียน...เครือข่ายเองควรใช้ดุลยวินิจ อย่างมีสติ ...ว่า " แพทย์และผู้เสียหายในกรณีนั้นๆจัดอยู่ในกลุ่มไหน..??" ไม่ใช่ว่าดีแต่พูดหรือดีแต่จะกล่าวหาว่า " แพทย์ผู้รักษาชั่วไปหมด "

และอีกอย่าง อย่างในกรณีกลุ่มที่ 1 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น คุณก็ไม่ควรคอยแต่จี้จับผิดแพทย์เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งถ้าคุณมีความจริงใจและอยากช่วยให้เกิดสิ่งที่ดีๆแก่ทั้งสองฝ่ายจริง...คุณก็ควรประณามความเห็นแก่ตัวของพวกรัฐบาล(หรือพวกบริหารที่นั่งอยู่ในกระทรวงสธ.)ด้วย ซึ่งมันอาจจะกระตุ้นให้รัฐได้มองตัวเอง..หากทั้งแพทย์และผู้เสียหายได้ช่วยกันผลักดัน คิดว่าระบบทางการแพทย์คงก่อเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาให้เห็นมากมาย (เช่น การจัดตั้งกองทุนเยียวยา, การสร้างมาตรฐานทางการแพทย์, และการสร้างคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการทางการแพทย์อย่างแท้จริง) แต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกัน...ก็ขอบอกไว้เลยว่า " อนาคต...มันก็ยังมีความเสียหายจากการให้การบริการทางการแพทย์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกมากมาย"

ส่วนในคนไข้หรือญาติในประเภทกลุ่มที่ 5 และ 6 ...หมอ(โดยเฉพาะในรพ.รัฐ) ขอร้อง.. " อย่ามาซ้ำเติมให้เสียน้ำใจ " กันอีกเลย ทุกวันนี้ทุกคนก็อดทนกันมามากพอ ไม่ได้รับความเห็นใจกันก็ไม่เป็นไร...เพียงขอแค่จิตใต้สำนึก(ของมนุษย์)อย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนที่ตั้งใจทำงานคนอื่นๆเลย

ที่อยากจะพูดก็แค่นี้แหละ..

ทุกท่านในเครือข่าย...พวกคุณจะทำอะไรกับแพทย์ในกลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่มที่ 3 ก็เชิญตามสบาย แต่ ก็อย่าลืมมองข้ามสิ่งที่ตัวเองควรจะมี(อย่างในกลุ่มที่ 4 )ด้วย และ ให้ระวังญาติหรือบุคคลผู้เสียหาย/หรือผู้ได้ผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มที่ 5 ที่มาร้องเรียนกับเครือข่ายหรือร้องเรียนผ่านสื่อด้วย

ท้ายสุดนี้ อยากจะบอกทุกๆคนว่า...ทุกสังคมมันมีทั้งคนดีคนเลว มีทั้งแพะและแกะ ถ้าหากเรารู้จักคิดแยกแยะ( ไม่เอาโซ่ทั้ง 6 เส้นมาพันกัน ) และรู้จักไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะ ออกมาแสดงความคิดเห็น ,ก่อนที่จะวิจารณ์เหตุกาณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะวิจารณ์การกระทำของผู้อื่น(โดยไม่มีเหตุผล)...คิดว่าสังคมไทยคงจะอุดมไปด้วยกลุ่มของปัญญาชนอย่างแท้จริง

หมอนอกเครือข่าย...ขออธิบายอีกแค่ครั้งเดียว(ถ้าใครผิดจริงก็ว่าไปตามผิด..ไม่อยากคิดเข้าข้างใคร) และจะขอยุติความคิดเห็นแต่เพียงแค่นี้ ขอให้ทุกคนทั้งแพทย์หรือคนไข้ที่มีกุศลจิตและมีเจตนาในสิ่งที่ถูกต้องจงพบกับสิ่งที่ดีๆ...ขอให้โชคดี
...
โดย: หมอนอกเครือข่าย [17 พ.ย. 48 22:53] ( IP A:203.170.228.172 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   "ห่วงโซ่ 6 เส้น" ที่ว่า ไม่ได้มอบให้พวกคุณได้แก้หรือได้รับเป็นภาระหรอกนะ แต่แค่ให้พวกคุณได้พิจารณาดูว่า " บางสิ่งบางอย่าง หากเราไม่รู้จักแยกแยะ แต่กลับเอามารวมเป็นปมเดียวกัน พอยิ่งแก้มันก็ยิ่งพันแน่น แต่หากเราแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคืออะไร พวกคุณก็จะเห็นเส้นทางและยิ่งหากว่าทุกคนในเครือข่ายมีเจตนาที่ดีจริง...พวกคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ดีๆ(คนกลาง)นอกเครือข่ายคนอื่นๆเพิ่มขึ้น....และอาจจะเดินไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดของพวกคุณก็ได้ "
...
โดย: หมอนอกเครือข่าย...ขอยุติความคิดเห็นแต่เพียงแค่นี้ [17 พ.ย. 48 23:16] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ห่วงโซ่ที่ทุกคนในบ้านนี้ผูกติดอยู่ ไม่ใช่ห่วงโซ่ที่คุณหมอนอกฯ ตั้งสมมติฐาน

คนป่วยที่ศรัทธาการแพทย์แผนปัจจุบัน -----> แพทย์ที่ขาดความเอาใจใส่ในงาน -----> ความเสียหายจากการรักษาชนิดที่ไม่ควรเกิด --------> ร้องขอความเป็นธรรมต่อรพ. -------> ปฏิเสธอ้างคำแนะนำของแพทยสภาไม่ให้เวชระเบียน ------> ทำสรุปการรักษาที่มีการเสริมแต่งความเท็จ ------> ร้องแพทยสภา ------> ไม่พิจารณาลงโทษแพทย์ที่แต่งเติมเวชระเบียน ซ้ำบอกว่าคดีไม่มีมูล -----> คนไข้โง่เง่า -----> มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค -----> เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ -------> ศึกษาวิเคราะห์เวชระเบียน และประวัติการรักษา -----> เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ------>พิสูจน์ในศาลสถิตยุติธรรม ------> ก่อศัตรูกับแพทย์บางกลุ่ม -------> เครือข่ายฯผู้เสียหาย ------>แพทย์------>เครือข่ายฯ ------>แพทย์------>เครือข่ายฯ ------>แพทย์------>เครือข่ายฯ ------>แพทย์------>เครือข่ายฯ .........

.เจ้าบ้าน
โดย: . [17 พ.ย. 48 23:26] ( IP A:61.91.163.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ปลาเน่าตัวเดียว ต้องหาให้เจอแล้วโยนทิ้งไปซะ
โดย: . [17 พ.ย. 48 23:33] ( IP A:61.91.163.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เห็นใจในความพยายามของคุณหมอนอกเครือข่ายฯ นะ
ที่พยายามจะอธิบาย คุณอธิบายมาเราก็อ่านและพยายามเข้าใจ
สิ่งที่คุณสื่อ แต่คุณก็บังคับจะให้เราเป็นในสิ่งที่คุณคิดว่าเราเป็น
แต่เราไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิด จะให้เราเป็นก็เป็นไปไม่ได้

คุณต้องดูที่ต้นเหตุ อะไรคือต้นเหตุ ง่าย ๆ ไม่ต้องมี 6 ห่วงโซ่
ไม่ต้องมีทฤษฎีมากมาย มีผลมันต้องมีเหตุ
โดย: ปวดหัวกับหมอนอกเครือข่ายฯ [18 พ.ย. 48] ( IP A:61.90.10.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ปัญหามีแน่ เพราะหมอก็เป็นมนุษย์ ความผิดพลาดเป็นของธรรมดา เกิดขึ้นได้ทุกวัน และเกิดขึ้นจริงแล้ว องค์การอนามัยโลกก็พยายามจะแก้ไข สาเหตุที่หมอทำคนไข้ตายจากความผิดพลาดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 5-8 ของประเทศ
การเอาความจริงมาเปิดเผยและยอมรับพร้อมจะแก้ไข จะแก้ไขปัญหาได้บ้างและป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต หรือเกิดก็น้อยที่สุด ไม่ใช่หมกเม็ด ปฎิเสธ ไม่รับผิดชอบ ให้ไปเผชิญความลำบากตามยถากรรม หาเงินเยียวยากันเอง กู้หนี้ยืมสิน ใส่ร้ายป้ายสี เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น
ปัญหาก็จะแก้ไขไม่ได้
เปิดใจกว้างได้แล้วนะหมอ องค์การอนามัยโลกยังเปลี่ยนแล้ว ทำไมพวกหมอจึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โดย: jjxyz [18 พ.ย. 48 1:02] ( IP A:61.90.98.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    เข้าใจมั้ย..!! ที่พูด หมายถึงว่า.. ไม่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริง ในกรณีไหนก็ตามแต่...ที่อาจจะเกิดกับคนในเครือข่ายเอง..?? หรือเกิดกับคนอื่นนอกเครือข่ายหรือแม้แต่การแสดงออกความคิดเห็นที่คนในเครือข่ายพยายามที่จะฟาดฟันกันให้ถึงที่สุด เอาผิดมันให้ได้ โดยที่ไม่รู้จักแยกแยะโซ่ห่วง และบางคนเต็มไปด้วยอคติความคับแค้นใจ เวลามีอะไรก็ชอบเหมารวมว่า "หมอเลว" "ผิดแล้วชอบแก้ตัว" "เข้าข้างกันเอง"...เป็นแบบนี้ตลอด (ถ้าใครที่ได้เข้ามาอ่านความคิดเห็นของคนในเครือข่ายนี้หลายๆกระทู้ตลอดตั้งแต่ต้นเปิดเว็บ...แล้วจะเห็นว่า "ความอคิติที่เคยมียังไง..มันก็ยังมีอย่างนั้น..!!")

พวกคุณคิดหรือว่า " จะมีหมอที่ดีๆที่ไหนอยากจะมายื่นมือให้ความช่วยเหลือ(มาเป็นคนกลาง)ให้..!?! " ในเมื่อกรณีเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริง พวกคุณชอบเหมารวมไปหมด เอะอะก็คิดแต่จะให้ยอมรับความผิดพลาดโดยที่ไม่แหกตาดูหลายๆสิ่งที่พวกคุณปล่อยให้ความอคติมันมาบัดบัง..!!

จริงๆมีหมอหลายคนเสียด้วยซ้ำที่อยากเป็นตัวกลาง แต่มาเห็นวิสัยทัศน์ของคนในเครือข่ายแต่ละคนแล้ว..ขอบอกตรงๆว่า.. "ไม่ไหวจริงๆ"

ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ ก็อย่ารอความหวังขอความช่วยเหลือจากหมอคนอื่นๆหรือใครๆอีกเลย

ขอให้พวกคุณเอาตัวเองให้รอดไปถึงฝั่งละกัน...!!
โดย: หมอนอกเครือข่ายทุกคน...สุดจะระอา [18 พ.ย. 48 2:43] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   คุณหมอตั้งสติหน่อย ประเมินกันว่า ในเมืองไทยตามตัวเลขเท่าที่มีการวิจัยในสหรัฐ และองค์การอนามัยโลกประเมินไว้ พออนุมานได้ว่าเมืองไทยมีคนไข้ที่ตายจากความผิดพลาดของหมอชนิดที่ป้องกันได้ วันละ ประมาณ ๗๐ คน ที่ตายแบบป้องกันไม่ได้ เจ็บพิการไม่นับ ผิดนิดๆหน่อยๆไม่นับ เอาเฉพาะที่ตาย และป้องกันได้ ปีหนึ่งๆน่าจะมีสัก สามหมื่นคน ที่โวยๆกันในเว็บนี่มีแค่เป็นร้อยเท่านั้นเอง คุณหมอก็ว่าเขาทำนองว่าไม่มีมูล และโวยมากเกินเหตุ
ผมว่าคุณหมอกลับบ้านตั้งสติแล้วหาข้อมูลนะ จากองค์การอนามัยโลกก็ได้ แล้วดูว่าประเทศที่เจริญแล้วเขาเป็นแบบหมอไหม
โดย: ที่รอดๆมาก็ญาติตายญาติเจ็บทั้งนั้น [18 พ.ย. 48 2:58] ( IP A:61.90.98.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    อ้อ..หมอ jjxyz

คุณไม่ต้องทำมาเป็นหยิบยกข้อมูลมาสั่งสอนหมอคนอื่นหรอกนะ คุณน่าจะลองถามตัวเองดูนะว่า " ทุกวันนี้ที่คลินิกเอกชนส่วนตัวของคุณ (ที่ถึงขนาดเปิดให้คนไข้นอนรักษาตัวในคลินิก)...คุณยังวินิจฉัยรักษาคนไข้ของคุณผิดพลาด..หรือตัวคุณเองยังทำทุรเวชปฏิบัติอยู่บ้างหรือเปล่า..??" (คำว่า"ทุรเวชปฏิบัติ" หากใครไม่เข้าใจความหมาย ก็ลองไปเปิดดู คห. 7 ในกระทู้"นางมารร้าย" ) และไม่ต้องมาพูดอีกนะว่า "ยอมรับผิด แต่...ผิดพลาดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมช่วยเหลือ" เพราะคำพูดเหล่านี้มันก็เป็นข้อแก้ตัวทั้งสิ้น

ถ้าใครเคยได้เข้าไปดูกระทู้หัวข้อ "ตรรกศาสตร์สมานฉันท์"...คนในเครือข่าย คห.7 ที่พูดว่า...

ขอตอบความเห็นที่ 5 หน่อย
ผมเคยถามคุณหมอสมาชิกเครือข่ายทั้งหลาย ท่านก็บอกตามตรงว่า ในการทำงานของท่านก็มีเหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นบ้าง แต่ท่านเน้นว่าท่านไม่เคยทำ ทุรเวชปฏิบัติ (medical malpractice) ซึ่งผมเองก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนัก เพราะไม่ใช่หมอ


และกระทู้ "จากใจ นังมารร้าย"...ที่ได้ถามหมอในเครือข่ายว่าเคยได้รักษาคนไข้ผิดพลาดหรือเคยปฏิบัติทุรเวช หรือไม่ มีหมอคนๆหนึ่งในเครือข่าย(คห.ที่ 8 ) ตอบว่า...

" เคยครับ แต่ไม่เคยโวยวายไม่รับผิดชอบ
และก็เห็นว่าคนไข้เรียกร้องสิทธิก็ไม่ควรไปว่าเขา
และก็เห็นว่าควรมีระบบประกัน/กองทุนที่ช่วยเหลือผู้เสียหาย
และก็เห็นว่าการทีแพทยสภาสอนผมเป็นหมอแล้วให้ผมไปทำงานแบบต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเองนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
คุณต้องหาระบบที่ช่วยเหลือผมและช่วยเหลือผู้ป่วยที่เสียหาย
ไม่มีหมอคนไหนที่ไม่ทำผิดพลาด
คุณไม่น่าจะถามคำถามนี้เลย น่าจะถามตัวเองว่าคนไข้เขาควรได้รับความช่วยเหลือไหม เวลาคุณทำผิดพลาด ยังกะว่าคุณจะมาอ้างว่าผมเองก็ทำผิดพลาดผมจะมาว่าคนอื่นได้อย่างไร
หมอที่ไม่เคยวินิจฉัยผิดพลาดเลยก็คงต้องเป็นหมอที่ไม่ตรวจคนไข้อีกเลย
โดย: jjxyz [14 พ.ย. 48 22:36> ( IP A:61.90.99.176 X: ) "


ใครตอแ-ล ใครกลับกลอกปลิ้นปล้อน ก็ดูจากหลักฐานเอาละกัน...

คนเรานะ..ริอาจสอนคนอื่น..แต่กลับไม่ยอมมองตัวเอง แล้วยังมีหน้าจะมาพูดอีกว่า "ทำพลาดก็รับผิดชอบไม่เคยโวยวาย" ถ้าหมอ jjxyz ทำได้อย่างที่ชอบหยิบยกบทความมาได้จริง ทำไมตัวเองไม่ป้องกันให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น ซึ่งมันดีกว่าที่จะมารับผิดชอบในภายหลังไม่ดีกว่าเหรอ..!?!

อ้อ...อีกอย่างหนึ่งคลินิกเอกชนส่วนตัวที่คุณเปิด คุณคิดเหรอว่าคุณจะหลีกเลี่ยงทุรเวชปฏิบัติได้ ถามจริงมีคนไข้คุณสักคนมั้ยที่คุณวินิจฉัยผิดหรือรักษาผิด..?? นี่ขนาดรพ.ยังสามารถ investigation ส่งตรวจอะไรต่ออะไรเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคได้หลายอย่าง..ยังมีความผิดพลาดได้เลย นับประสาอะไรกับคลินิกร้านเล็กๆที่ชอบนั่งทางในกันวินิจฉัยแล้วรักษา..!?!

จริงๆไม่อยากจะพูดต่อหน้าสาธารณชนแล้วนะเนี่ย แต่หมอ jjxyz ชอบหยิบยกประเด็นชอบหยิบยกบทความเหลือเกิน คนที่ชอบพูดว่าคนอื่นผิดพลาด "ส่วนใหญ่มันก็เข้าตัวเองทั้งนั้น" ..หรือหมอ jjxyz จะปฏิเสธว่า " ไม่จริง..!!" ... ไหนลองตอบให้คนในเครือข่าย(ที่นับถือยกย่องคุณ)ได้ชื่นใจหน่อยสิ
...
โดย: หมอนอกเครือข่าย รู้งี้..ไม่อยากจะมาพูดให้เปลืองน้ำลาย [18 พ.ย. 48 4:44] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   คนที่อคติอย่างยิ่งก็คือคุณนั่นแหละหมอนอกเครือฯ
พวกเราไม่เคยคิดเหมารวมว่าหมอทุกคนเลว คุณตี
ความเพื่อจะใส่ร้ายพวกเราต่างหาก ต้องการดิสเครดิต
พวกเราเพื่อหาพวก ปลุกปั่นให้หมอทั้งหมดเกลียดพวกเรา
คุณทำอะไร คุณรู้ตัวเองดี พวกเรารักในความถูกต้อง เพราะ
ฉะนั้นเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่แม้องค์การอนามัยโลกก็ทำ แต่
คุณกลับมองว่าสิ่งที่เครือข่ายทำเป็นสิ่งเลวร้าย เอาเวลาไปบริหาร
แพทยสภาให้กลับมามีชื่อเสียงที่ดีขึ้นดีกว่ามานั่งเถียงกับพวกเรา

คุณตักน้ำใส่กระโหลก ชะโงกดูเงาหัวตัวเองบ้าง
อย่างเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น
โดย: เหม็นน้ำลายเหมอนอกเครือฯ [18 พ.ย. 48 8:46] ( IP A:61.90.14.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   หมอนอกเครือข่ายฯ เยี่ยม
หมอนอกเครือข่ายฯ สู้ๆ
โดย: ปสด. [18 พ.ย. 48 13:18] ( IP A:203.188.27.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    ทุรเวชปฏิบัติ (medical malpractice) ซึ่งผมเองก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนัก เพราะไม่ใช่หมอ

ทุรเวชปฏิบัติ ในความหมายของผม คือ การรักษาที่ผิดวิธี หรือไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรจะทำอย่างเต็มความสามารถ จนคนไข้บาดเจ็บมากขึ้น หรือเสียชีวิต

คุณหมอ jjxyz ท่านบอกว่า ท่านเคยทำผิดพลาดเหมือนมนุษย์ทั่วๆไป ซึ่งไม่ว่าหมอคนไหนบอกกับคนไข้แบบนี้ ไม่ว่าเป็นหมอนอกฯ หรือหมอในฯ เราทุกคนรับได้ และปรบมือให้ ถ้าการผิดพลาดที่เกิดขึนภายหลังจากได้ทำตามขั้นตอนรักษาที่ถูกต้องตามตำราแล้ว ไม่น่าจะเป็นทุรเวชปฏิบัติ นะ

//SMILE
โดย: เจ้าบ้าน [18 พ.ย. 48 20:15] ( IP A:58.9.176.189 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ฟ้องศาลปกครองเลยดิ ที่หมอไม่ให้เวชระเบียนนะ
โดย: ปสด. [19 พ.ย. 48 8:25] ( IP A:203.188.16.41 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน