วิธีแก้ปัญหาให้คนไข้ โดยการประชุมกันเอง ไม่มีผู้เสียหายเข้าร่วม
   และชมรมองค์กรแพทย์แห่งประเทศไทย

“จริยธรรมวิชาชีพแพทย์กับการฟ้องร้อง”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

8.00-9.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

9.00-9.15 น. พิธีเปิด โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

9.15–10.45 น.
กฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรด้านสาธารณสุข
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องวิชาชีพของบุคลากรด้านสาธารณสุข
-มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพแพทย์ ปัญหาและอุปสรรค
-กระบวนการของการฟ้องแพทย์และหน่วยงานของรัฐ ความเหมือนและความแตกต่าง
-กลยุทธ์ในการฟ้องแพทย์และหน่วยงานของรัฐ
โดย
1.น.พ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
(กรรมการแพทยสภา)
2.น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
(นายกแพทยสภา)
3.น.พ.พินิจ หิรัญโชติ
(กรรมการแพทยสภา)
4.น.พ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยะกุล
(รองเลขาธิการแพทยสภา)ผู้ดำเนินการอภิปราย

10.45–12.15 น.
ทำไมจึงฟ้องแพทย์ ผลกระทบของการฟ้องต่อวิชาชีพต่อสังคม และแนวทางการป้องกันการฟ้องร้อง
-สาเหตุที่ต้องฟ้องแพทย์
-ผลกระทบของการฟ้องต่อการประกอบวิชาชีพด้านการรักษาพยาบาล
-ผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
-แนวทางการป้องกันการฟ้องร้อง
โดย
1.น.พ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
(กรรมการกฤษฎีกา, ศ.เกียรติคุณด้านนิติเวช)
2.อ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
(ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
3.น.พ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
(ประธานชมรมองค์กรแพทย์ฯ)
ผู้ดำเนินการอภิปราย

12.15-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30–13.30 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์กรแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถีและชมรมองค์กรแพทย์แห่งประเทศไทย และรับฟังข้อเสนอแนะการทำงานขององค์กรแพทย์ทั่วประเทศและชมรมฯ
เฉพาะแพทย์และทันตแพทย์

13.30-15.00 น.
การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการฟ้องร้องแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข
-การเปลี่ยนแปลงวิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบริการด้านสาธารณสุขทั้งภ าครัฐและเอกชน
-วิธีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อมาตรฐานวิชาชีพ
-เทคนิคและวิธีการสู้ความคดีฟ้องร้องแพทย์หรือหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
โดย
.น.พ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ
(อุปนายกแพทยสภา)
2.น.พ.สุรพงษ์ อำพันวงษ์
(ผู้ดำเนินรายการชีวิตและสุขภาพ)
3.อัยการณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
(สำนักงานอัยการสูงสุด)
4.น.พ.ธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ์
(ประธานสภาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ผู้อภิปรายและผู้ดำเนินรายการ

15.00-16.00 น.
- ข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขจากผู้เข้าร่วมประชุม

16.00 – ปิดการประชุม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีท https://www.thaimso.org ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป หรือโทรแจ้ง 02-3548108 ต่อ 3120
โดย: ปัผ [16 พ.ย. 48 23:38] ( IP A:61.90.95.203 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอโทษนะครับผมโพสต์เอง แต่ไม่ได้เปลียนตัวพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
มีหมอหลายคนที่ผมว่าคนไข้พอพึ่งได้สนิทใจ เช่นอาจารย์วิฑูรย์ อาจารย์วิสูตร์ อาจารย์พินิจ และอาจารย์แสวง(นักกฎหมายที่ธรรมศาสตร์แต่เพื่อนๆเรียกอาจารย์กันว่าหมอแหวง)
คุณหมอท่านอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ดูถูกท่านนะครับ อย่าเพิ่งน้อยใจ เพียงแต่ท่านต้องพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นก่อนก่อนที่เขาจะเชื่อโดยสนิทใจว่าท่านทั้งหลายพึ่งได้
โดย: jjxyz [16 พ.ย. 48 23:44] ( IP A:61.90.95.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ที่นี่ประเทศไทย

ทางเลือกมีไม่มากสำหรับพวกรากหญ้า

จะยอมถูกเหยียบ หรือถูกกิน คุณเลือกได้

.
โดย: เจ้าบ้าน [16 พ.ย. 48 23:46] ( IP A:58.9.175.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   มีอาจารยท่านหนึ่งเคยปรารภว่าชั่วชีวิตไม่รู้ท่านจะได้เห็นความถูกต้องหรือไม่ ผมไม่รู้ว่าท่านได้เห็นแล้วหรือยัง ถ้าท่านคิดว่าท่านได้เริ่มเห็นแล้ว ผมในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์ที่ท่านมาเล็กเช่อร์ให้ฟัง ก็ดีใจที่มีส่วนทำให้ท่านได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นแม้ว่าผมคิดว่ายังไม่ได้ดังใจที่ท่านซึ่งมีความเป็นธรรมในจิตใจอยากจะให้เป็น
โดย: แด่นางดลพร ล้อเสริมวัฒนา [16 พ.ย. 48 23:49] ( IP A:61.90.95.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   คงไม่ไปนะครับ ผมไปเดี๋ยวบรรยากาศอิสระทางวิชาการจะเสีย
ปล่อยท่านชมหรือด่าผู้ป่วยตามใจสมัครอย่างเสรีดีกว่า เราต้องให้อิสระทางวิชาการ ต้องให้เสรีเขาเต็มที่ ให้เขาด่าผู้ป่วยบ้างก็ได้ เพราะผู้ป่วยก็ด่าท่านมาเยอะแล้ว จะได้ยุติธรรม
พวกเราก็อย่าไปละผมขอร้อง ถ้าเขาไม่เชิญ อย่าไปป่วนเขานะ ผมขอร้อง บางทีเราก็ต้องให้เขาถกกันให้เต็มที่
อิสระเสรีเหนืออื่นใด
แต่จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
ขอให้ประชุมกันให้สนุกและได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์นะครับ ขอเอาใจช่วย ถ้าไม่ได้ดังใจหรือขัดข้อง คราวหน้าเชิญผู้เสียหายบ้างก็ได้นะครับ คิดว่าหลายๆคนคงไม่ขัดข้องที่จะให้ความร่วมมือ
โดย: jjxyz ชอบความแฟร์ [17 พ.ย. 48] ( IP A:61.90.95.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หมอพินิจ ในแพทยสภามี 2 คน
คนไหนที่คุณหมอ jjxyz พูดถึง

ว้าว....มีหมอสมศักดิ์ โล่ห์
มีหมอสุรพงษ์ อำพันวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการด้วย
โดย: ไปดีมั้ย [17 พ.ย. 48 10:59] ( IP A:61.90.21.233 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เครือข่ายควรไปทุกคนนะครับ จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง ถ้ามีโอกาสจะได้หาหมอซี้ๆ ไว้ปรึกษาบ้าง หาความรู้ทางการแพทย์ไว้บ้าง หรือหาหมอจริงๆไว้ปรึกษาบ้าง จะได้หูกว้างตาสว่าง และเป็นที่พึ่งพิงได้(จริงๆ)ของคนที่ได้รับผลเสียจากการให้บริการทางการแพทย์ได้ ไม่งั้นก็จะมั่วไปเรื่อยแบบที่แล้วมา จากใจจริง
โดย: ปสด. [17 พ.ย. 48 12:28] ( IP A:203.114.124.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   คุณ ปสด.

คุณว่ามั่วไปเรื่อย มั่วยังไง ศาลถึงให้ชนะไม่รู้กี่คดี ที่ไม่เป็น
ข่าวก็เยอะอยู่นา 555555555 สงสัยจาประสาทแดกจริง ๆ
ที่แน่ ๆ หมอเราไม่มั่วแน่นอน พวกข้างบนนั่นมีบางคนชอบมั่วนิ่ม

อ้อ...อยากจะให้เพิ่มหัวข้อ วิธีช่วยเหลือหมอให้พ้นผิดด้วย จะได้
เข้ากับบรรยากาศ แนะให้ตีซี้แบบหมอสุรพงษ์ตีซี้กับกรรมการแพทยสภา แล้วได้ประโยชน์ไม่ถูกสอบสวนหรือเปล่า

หมดศรัทธา ไม่ไปหรอก
โดย: 555 [17 พ.ย. 48 19:01] ( IP A:58.8.53.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อูยๆๆๆ วันนี้มาดุเลยนะคร้าบ คุณพี่ 555


.
โดย: เจ้าบ้านคนหนึ่ง [21 พ.ย. 48 22:11] ( IP A:58.9.176.30 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน