ต่อเนื่องจากกระทู้ที่ 77 เล่นของแข็ง
   ศาลปกครองสูงสุดสั่งระงับซื้อขายหุ้นกฟผ.ชั่วคราวจนกว่ามีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ข้ออ้างกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน-กระทบการบริการของกฟผ.ล้วนฟังไม่ขึ้น ด้านองค์ผู้บริโภคเฮลั่น เดินหน้าต่อต้านขายสมบัติชาตินัดชุมนุมใหญ่ 18 พ.ย.นี้ที่สวนลุมพินีและท้องสนามหลวง เตรียมตรวจสอบปตท.ทำผิดไม่แยกบริษัทท่อก๊าซออกมาตามหนังสือชี้ชวนลงทุน

วันนี้(15 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหน้าตึกเอ็มไพร์ ถนนสาทร ก่อนที่ศาลปกครองจะชี้ขาดกรณีการนำหุ้นบริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เวลา 13.30 น. บริเวณห้องพิจารณาคดีที่ 2 ชั้น 31 กลุ่มสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภคได้รวมตัวประมาณ 50 คน ติดป้ายประท้วงคัดค้านการกระจายหุ้นของ กฟผ. และนำไปรษณียบัตรของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระจายหุ้นมาติดไว้บริเวณข้างฟุตบาทหน้าอาคาร โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะปักหลักจนกว่าจะทราบคำพิพากษาของศาลเพื่อกำหนดแนวทางในการต่อสู้ต่อไป

หลังจากนั้นนายจรัล หัตถกรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ได้อ่านคำพิพากษาว่าจากคำฟ้องที่มีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 11 ราย ได้ยื่นฟ้องร้องนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) โดยการออกพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.ฎ.กำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และ พ.ร.ฎ.กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2548 โดยผู้ฟ้องระบุว่าการกระทำของรัฐและกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ สร้างความเสียหายทั้งต่อผู้ยื่นฟ้องและประชาชนทั่วไป และขอให้ศาลมีมาตรการชะลอการเสนอขายหุ้นของ กฟผ. ให้กับประชาชนที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤศจิกายนนี้ ออกไปก่อน

โดยศาลพิจารณาเห็นว่าในส่วนของการออก พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อการกระจายหุ้นของ กฟผ.นั้น และผู้ฟ้องขอให้เพิกถอน แม้ว่าการออก พ.ร.ฎ.จะสามารถดำเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ศาลเห็นว่าจำเป็นจะต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาสาระของ พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับต่อไปในอนาคต และหากปล่อยให้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนไปก่อน และหากศาลมีคำวินิจัยเพิกถอน พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับในภายหลัง ก็จะส่งผลเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างมากกว่า ดังนั้น ศาลจึงมีคำพิพากษาสมควรระงับการดำเนินการเพื่อการเสนอขายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขายหุ้นไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น

สำหรับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องร้องที่ 3 หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ได้เข้าชี้แจงคำไต่สวนของศาล เมื่อวานนี้ (14 พ.ย.) โดยอ้างว่าการระงับการเสนอขายหุ้น กฟผ. จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก โดยจะทำให้ กฟผ. ขาดเงินทุนที่จะขยายการให้บริการแก่ประชาชน ประเด็นดังกล่าวศาลเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยรีบด่วน หรือกระทบต่อการให้บริการต่อสาธารณะของ กฟผ. ส่วนประเด็นที่ระบุว่าการระงับการเสนอขายจะก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน ศาลเห็นว่าการให้ชะลอการซื้อขายนั้นจะไม่กระทบต่อการดำเนินกิจการใด ๆ ของ บมจ.กฟผ. จึงไม่น่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ด้านนายพิชัย จุลพงศธร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริหาร บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้ระงับการกระจายหุ้นก็จะต้องระงับการดำเนินการทั้งหมด ทุกอย่างที่ดำเนินการไปก็ถือว่าสิ้นสุด ส่วนจะอุทธรณ์หรือไม่นั้นคงจะต้องดูกันต่อไป เพราะการฟ้องขององค์กรนอกภาครัฐครั้งนี้ไม่ใช่ฟ้อง กฟผ. แต่เป็นการฟ้องตัวบุคคลคือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี

หลังจากศาลปกครองอ่านคำตัดสิน กลุ่มผู้ฟ้องได้แสดงความยินดีด้วยการปรบมือ และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางลงมาแถลงแก่กลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งต่างแสดงความดีใจ น.ส.รสนา กล่าวว่า คำตัดสินของศาลครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นการสร้างความหวังต่อประชาชน ต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีกลไกเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยศาลมีความยุติธรรม และนอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนที่จะใช้กลไกกฎหมายต่อสู้อย่างสันติวิธีเพื่อประโยน์ของประเทศชาติ จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่นำเสนอต่อศาลนั้นเป็นข้อมูลที่มีที่มาที่ไปไม่ได้หมกเม็ดแต่อย่างใด

น.ส.รสนา กล่าวว่านับจากนี้ เครือข่ายจะให้ข้อมูลทางด้านผู้บริโภคและรับฟังข้อมูลโดยเว็บไซต์ของสหพันธ์องค์กร https://www.consumerthai.org และนอกจากนี้ สหพันธ์จะตรวจสอบกรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่แยกบริษัทท่อก๊าซธรรมชาติออกจาก ปตท. ตามหนังสือชี้ชวนการลงทุน ซึ่งดำเนินการกระจายหุ้นผ่านมา 4 ปีแล้ว แต่ไม่ดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อและอาจจะฟ้องร้องต่อไป

ทางด้านนายนิติธร ล้ำเหลือ กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากนี้ไปสภาทนายความจะร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภครวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อมาเสนอต่อศาล โดยมั่นใจว่าจากข้อมูลที่มีอยู่และความไม่ชอบธรรมในการออก พ.ร.ฎ.เกี่ยวกับการแปรรูป กฟผ. จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าศาลจะนัดไต่สวนหรือจะมีคำสั่งพิจารณาวันใด อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนเบื้องต้น กฟผ.ก็ต้องระงับการดำเนินการกระจายหุ้นหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ

นายเพียร ยงหนู ประธานสหภาพแรงงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และประธานเครือข่ายคัดค้านการแปรรูปกิจการไฟฟ้าและประปา กล่าวว่า จะเดินหน้าให้ข้อมูลคัดค้านการกระจายหุ้นต่อไป โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน จะนัดชุมนุมที่สวนลุมพินี ในขณะที่สมาพันธ์ประชาธิปไตยจะนัดชุมนุมที่สนามหลวง วันที่ 18 พฤศจิกายนเช่นเดิม ซึ่งในกรณีที่พนักงาน กฟผ. เกิดความเสียหายจากศาลสั่งระงับการกระจายหุ้นครั้งนี้ ขอแนะนำว่าขอให้รวบรวมหลักฐานและฟ้องผู้บริหาร กฟผ. เพราะทำให้เสียอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมมา ซึ่งทราบว่ามีพนักงาน กฟผ. ประมาณร้อยละ 60 กู้เงินมาซื้อหุ้น ในขณะเดียวกันตนในฐานะประธานเครือข่ายก็จะฟ้องร้องผู้บริหาร กฟผ.เพราะทำให้พนักงานเกิดความเสียหาย ซึ่งนายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กฟผ. จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้
โดย: jjxyz [15 พ.ย. 48 16:49] ( IP A:61.90.99.176 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   สนุกมากครับ งานนี้

ผมเพิ่งไปงานเลี้ยงรุ่นมาเมื่อวันเสาร์นี้ ขนาดเพื่อนที่อยู่ กฟผ. และเป็นแกนนำไฮด์ปาร์คต้านการกระจายหุ้น ยังกู้เงินไปเตรียมซื้อห้นกับเขาด้วยเลย เพื่อนแซวกันว่าระดับผู้บริหารรับคนละเป็นล้านทีเดียว

พนักงาน 29,500 คน มีสละสิทธิ์จองหุ้นแค่ 26 คนเท่านั้น

แต่สุดท้ายศาลปกครองตัดสินแบบนี้ คนที่เฮก็คือ เครือข่ายผู้บริโภค !?!?

โอย ... ิงานนี้พนักงาน กฟผ. จะดีใจหรือเสียใจเนี่ย
โดย: เจ้าบ้าน [15 พ.ย. 48 21:20] ( IP A:61.91.162.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เมื่อวานเครือข่ายฯ เรา มีไปร่วมกับเขาที่ศาลปกครอง 2 คน
และเพื่อนเครือข่ายบ้าน+เครือข่ายรถ ก็ไปอย่างละ 1 คน
นักข่าวถามว่า พี่มายุ่งอะไรกับเขาด้วย
ก็ตอบไปว่า พี่มาในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ใช้ไฟฟ้า และไม่เห็น
ด้วยกับการขายสมบัติของชาติ ไม่เกี่ยวกับการเป็นเครือข่าย อีก
อย่างศาลปกครองกับบ้านพี่ใกล้กันมาก ทำงนบ้านเสร็จเรียบร้อบ
ก็รีบบึ่งไป เสร็จแล้วก็แว่บไปรับลูกที่โรงเรียน เห็นมั้ยงานราษฎร์
ก็ได้ งานหลวงก็ไม่เสีย
โดย: ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง [16 พ.ย. 48 8:31] ( IP A:61.90.15.235 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน