เครื อข่ายเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
   ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและเห็นใจกับผู้ที่สูญเสียพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียที่ไปเจ็บป่วยหรือตายพิการที่โรงพยาบาล
1.การแพทย์แผนปัจจุบันมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากมายคล้ายกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่นไฟฟ้า etc แต่ไม่ได้ปลอดภัย100% เช่นแพ้ยา และอาจเสียชีวิตได้ทันที ดมยาสลบอาจเสียชีวิตได้ ฝ่าฝีธรรมดาๆ ก็อาจเสียชีวิตได้ถึงแม้จะระมัดระวังขนาดไหนก็ตาม และเป็นแบบนี้ทั่วโลก ไม่ได้เป็นเฉพาะที่เมืองไทย
2.ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นโรคที่ต้องตายแน่ๆ บอกได้เลยว่าเสียชีวิตแน่นอน จะช้าหรือเร็วเท่านั้น
3.การที่ผู้ป่วยเสียชีวิตญาติที่ทำใจไม่ได้ก็มักโทษผู้อื่น ผู้ที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคงหนีไม่พ้นแพทย์และโรงพยาบาลที่ทำการรักษา และมักตามด้วยการหาช่องทางว่าการรักษามีข้อผิดพลาดอย่างไรประมาทอย่างไรบ้าง เพื่อหาทางฟ้องร้อง
4.ปฏิกริยาจากแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบหรืออาจเกลียดเครือข่ายเพราะเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่น ผู้ป่วย SLE มีฝีที่หลังชนิด subdural abscessแพทย์ได้ฝ่าฝีให้และลงท้ายด้วยพิการช่วงล่าง ซึ่งผู้ป่วยแบบนี้ก็ต้องพิการทุกรายอยู่แล้ว กลายเป็นว่าหมอทำให้เขาพิการ ซึ่งเป็นการบิดเบือนเรื่องราวอย่างเห็นได้ชัด และผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายนั่นคือหมอรักษาผิดพลาด ถ้ารักษาถูกไม่มีทางตาย ซึ่งอยากบอกว่าพ่อแม่ลูกเมียหมอก็มีสภาพไม่ต่างจากผู้ป่วยทุกราย
4.ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทุกรายโดยเฉพาะที่ป่วยหนักต้องการให้แพทย์มานั่งเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาพของการทำงานในเมืองไทยเพราะปริมาณแพทย์และผู้ป่วยไม่ได้อัตราส่วน ยิ่งรัฐบาลมีโครงการ30 บาท อัตราส่วนนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกเรียกได้ว่าเปิดรพ.อยู่ได้ก็นับว่าบุญแล้ว ดูจากการบรรยายฟ้องส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแพทย์ไม่ได้มาดูแลหรือกว่าจะมาอะไรประมาณนี้
5.ยุคก่อนที่จะมีการเรียกร้องมากๆ โดยเครือข่ายที่คิดว่าจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวงการแพทย์ขนานใหญ่ ก็มีแพทย์ลาออกจากราชการในอัตราส่วนใกล้เคียงกับที่บรรจุเข้าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาด้วยสาเหตุของภาระงาน ซึ่งแก้ไขอย่างไรก็ไม่มีทางแก้ได้นอกจาก...(จะแจ้งให้ทราบตามท้ายว่าอาจมีวิธีแก้ได้) การเรียกร้องในสิ่งที่ผู้ให้บริการไม่สามารถจะทำได้ก็จะตามมาด้วย "อย่างนี้ไม่ทำจะดีกว่า" เป็นสิ่งที่เครือข่ายควรจะศึกษาเรื่องนี้ร่วมไปด้วยจึงจะเห็นภาพชัดขึ้น ยิ่งเร่งปฏิกริยาที่แพทย์ตัดสินใจลาออกได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งซ้ำเติมปั้ญหาให้หนักไปอีก จริงอยู่แพทย์รู้ดีว่าไม่สามารถเอาไปอ้างในศาลได้ว่าทำไม่ไหว แต่เรื่องจริงก็คือทำไม่ไหวจริงๆ
6.การเอาเรื่องไปฟ้องศาลศาลท่านมักจะให้ความเห็นใจและตัดสินให้ผู้ป่วยชนะเพราะเป็นผู้สูญเสียและการศึกษาเวชระเบียนย้อนหลังมักมีช่องทางมากมายที่อาจมีเค้าได้ว่าแพทย์ประมาท เหมือนวงการแพทย์ที่พยาธิแพทย์รู้ทุกอย่างว่าผู้ป่วยเป็นอะไรตายเพราะได้ผ่าศพพิสูจน์อย่างละเอียดแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วแพทย์ผู้รักษาต้องมาย้อนศึกษาดูว่าตนเองรักษาแล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่ตนเองคาดเดา(วินิจฉัย)นั้นใกล้เคียงขนาดไหนเป็นต้น
และแพทย์รู้สึกยอมรับไม่ได้เพราะคิดว่าตนเองได้พยายามเต็มที่แล้ว และผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือขอรับบริการฟ้องให้รับผิดชอบต่อการตาย-->ความรู้สึกก็คือ แบบนี้จะไปช่วยเขาทำไม ไม่ช่วยจะดีกว่าสบายกว่าและการให้การบริการของแพทย์เป็นการแกว่งเท้าหาเสี้ยน เพราะผู้ที่ขอรับบริการมักเป็นผู้ขอรับบริการฟรี
7.ก่อนออกข่าวเครือข่าย ควรศึกษาหาข้อมูลดีๆเสียก่อน เพราะผู้ที่เจ็บป่วยหรือสูญเสียมักจะหาเป้าหมายหรือโยนความผิดไปให้คนอื่นเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว
8.ควรหาทางออกหรือแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง เช่นออกกฏหมายให้มีการสอบสวนทุกกรณีเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. เพื่อความโปร่งใส หรือออกกฏหมายให้สำเนาเวชระเบียนให้ผู้ป่วยหรือญาติเป็นรายวัน หรือ มีกองทุนชดเชยในกรณีที่เป็นการสูญเสียแบบที่โทษใครไม่ได้เช่นแพ้ยาเป็นต้น หรือ etc การเลือกกรณีร้องเรียนหรือฟ้องร้องกันเป็นกรณี นอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังซ้ำเติมป้ญหา และ เครือข่ายอาจกลายเป็นเป้าของการเกลียดชังต่อวงการแพทย์ เรียกว่ามีเจตนาดี แต่วิธีการไม่ดีผลที่ออกมาอาจไม่ดีได้
9.เครือข่ายควรมีแนวคิด มีเสนาธิการที่ดี และไม่ควรเป็นที่รวบรวมพวก เดนมนุษย์ อคติ ไร้การศึกษา ไร้ความคิด แล้วเครือข่ายจะเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และอาจแก้ปัญหาสาธารณสุขได้
โดย: ด้วยความปรารถนาดี จากหมอ [16 ต.ค. 48 10:00] ( IP A:203.188.25.172 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    4.ปฏิกริยาจากแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบหรืออาจเกลียดเครือข่ายเพราะเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่น ผู้ป่วย SLE มีฝีที่หลังชนิด subdural abscessแพทย์ได้ฝ่าฝีให้และลงท้ายด้วยพิการช่วงล่าง ซึ่งผู้ป่วยแบบนี้ก็ต้องพิการทุกรายอยู่แล้ว กลายเป็นว่าหมอทำให้เขาพิการ ซึ่งเป็นการบิดเบือนเรื่องราวอย่างเห็นได้ชัด

rose ขออธิบายข้อนี้หน่อยนะครับ จขกทจะได้ไม่เข้าใจผิด กรณีที่น้อง ศิริรัตน์ฟ้องศิริราช เพราะมีสาเหตุจากการที่โรงพยาบาลมีพิรุธเรื่องการปกปิดเวชระเบียน ที่สุดแล้วถึงกับทำเวชระเบียนหายไปเลย

. ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทุกรายโดยเฉพาะที่ป่วยหนักต้องการให้แพทย์มานั่งเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาพของการทำงานในเมืองไทยเพราะปริมาณแพทย์และผู้ป่วยไม่ได้อัตราส่วน ยิ่งรัฐบาลมีโครงการ30 บาท อัตราส่วนนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกเรียกได้ว่าเปิดรพ.อยู่ได้ก็นับว่าบุญแล้ว ดูจากการบรรยายฟ้องส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแพทย์ไม่ได้มาดูแลหรือกว่าจะมาอะไรประมาณนี้


rose ข้อนี้ขอให้กลับไปดูรายละเอียดให้ดีๆก่อนครับ ทุกรายไม่ได้ต้องการให้หมอเฝ้า 24 ชม.นะ แต่เมื่อมีอาการทรุดหนัก พยาบาลตามหมอแล้วหมอไม่มาดู ต่างหากจึงเป็นความประมาท
..
โดย: เจ้าบ้าน [16 ต.ค. 48 19:15] ( IP A:58.9.175.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ก่อนออกข่าวเครือข่าย ควรศึกษาหาข้อมูลดีๆเสียก่อน เพราะผู้ที่เจ็บป่วยหรือสูญเสียมักจะหาเป้าหมายหรือโยนความผิดไปให้คนอื่นเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว

rose ข้อนี้เราทำอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว ถ้าเป็นการกลั่นแกล้งแพทย์ คุณหมอ jjxyz คอยดูอยู่แล้วครับ และเครือข่ายเองก็ไม่ต้องการที่จะไปแกล้งใครเช่นกัน ทุกกรณีที่ถึงศาลนั่นทางโรงพยาบาลไม่เอาไหนจริงๆ ตั้งแต่เราขอเวชระเบียนมา investigate ก็มีปัญหาแล้วทุกราย มีการทำเอกสารเท็จ เบิกความเท็จด้วยซ้ำไป ไม่เจอคดีอาญาก็บุญแล้ว

.
และไม่ควรเป็นที่รวบรวมพวก เดนมนุษย์ อคติ ไร้การศึกษา ไร้ความคิด
rose ผมก็ไม่ทราบเช่นกันว่าคุณจขกท เป็นใคร เป็นเดนมนุษย์หรือไม่ มีการศึกษาระดับไหน

สมาชิกเครือข่ายเป็นผู้เสียหายทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถเลือกชนชั้นได้ เพราะทุกคนมีสิทธิ์เจอทั้งนั้น เราคงเลือกไม่ได้ว่าจะต้องเป็นคนจบการศึกษาสูงๆเท่านั้น ผมเองจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เงินเดือนปัจจุบัน 50,000 บาท ก็เป็นผู้เสียหายจากโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกันถึงได้มาอยู่ที่นี่ ไม่ทราบว่าพอจะเป็นเดนมนุษย์บ้างได้หรือไม่ ?


.
โดย: เจ้าบ้าน [16 ต.ค. 48 19:35] ( IP A:58.9.175.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   มนุษย์เรียนรู้ได้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่เดี๋ยวนี้ตอบโต้ได้เหมือนหมอเข้าไปทุกที สิ่งหนึ่งที่เครือข่ายจะต้องทำคือรวบรวมคนมีความรู้ ความตั้งใจ มีใจ มาช่วยกันทำงานจะได้มีพลัง ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากที่ ผัวตาย เมียตาย ลูกตาย พ่อแม่ตาย หรือไม่ก็พิการแล้วต้องเสียเงินเสียทองรักษาจนแทบหมดเนื้อหมดตัว
แต่ผมไม่เห็นหมอจะเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ศาลตัดสินให้มาแล้วเลย ดีแต่แก้ตัว ชาติจะเจริญได้อย่างไร วงการแพทย์ก็จะเตี้ยลง เตี้ยลง หมอลาออกจากราชการไปเอกชนก็เป็นสิทธิ์นะ เงินดีงานดี แต่คนไข้ไม่น้อยก็เอาเงินฟาดหัวหมอ ทนได้ก็ทนไป แต่ส่วนใหญ่คนไข้ก็ยังดีนะ เมื่อไหร่สมัครเรียนแพทย์ 3000 มีคนสมัคร 2999 ผมจะสลายตัวออกจากเครือข่าย แสดงว่าคนรับไม่ได้จริงๆ สมควรเป็นเดนมนุษย์ แต่ถ้าเมื่อไหร่คนยังแย่งกันเรียน จนมีคนสงสัยว่าเดี๋ยวนี้สอบเองไม่ผ่านเอ็นทรานซ์ นี่มีการยัดไส้หรือเปล่า ก็ยังแสดงว่าคนยังนิยมเรียนก็คงต้องทำงานต่อ
ขอให้กำลังใจพวกเดนมนุษย์ในเครือข่าย อย่าเพิ่งโกรธเกลียดคนที่ตายังไม่เห็นธรรม พวกนี้อาจต้องใช้เวลา ให้โอกาสเขาหน่อย
โดย: jjxyz [17 ต.ค. 48 1:18] ( IP A:61.90.97.168 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอบคุณคุณหมอครับ เมื่อวันที่ 14 หลังจากไปศาลแพ่งฯ ผมก็ต้องวิ่งกลับไปทำงานที่บริษัทต่อ จึงไม่ได้ไปประชุมเครือข่ายที่คลินิค

ขอ Happy Birthday ย้อนหลังด้วยครับ
.
.
. cake
โดย: LEX [17 ต.ค. 48 20:04] ( IP A:61.91.161.140 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   การที่ ผู้ใหญ่ในวงการแพทย์ไทยพยายามทำให้การแพทย์เป็นการบริการสาธารณะ เพราะต้องการไม่ให้คนไทยต้องทนทุกข์ทรมาน จากการเจ็บป่วยและการไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์แผนปัจจุบันได้
ความเห็นผมคือว่า ถ้าคุณอยากจะฟ้องถ้าไม่พอใจ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเลือกฟ้อง รพ.เอกชนก่อน เพราะที่นั่นคุณเสียเงินเต็มที่ คุณก็มีสิทธิเต็มที่ในการปกป้องสิทธิของตัวเอง
แต่รพ.รัฐ บริการแบบให้เปล่า คุณกินฟรีแล้วยังมายืนชี้หน้าต่อว่า ว่าอาหารไม่อร่อย แบบนี้สมควรหรือ
โดย: หมอคนหนึ่ง [23 ต.ค. 48 16:44] ( IP A:203.188.29.41 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ยินดีเป็นเดนมนุษย์ เพราะกลัวการเป็นมนุษย์แล้วถูกปฏิบัติ
เหมือนไม่ใช่มนุษย์ จากคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ

"ผู้ใดปฏิเสธเสรีภาพของผู้อื่น ผู้นั้นก็ไม่สมควรได้รับสิ่งเดียวกัน
นี้เช่นกัน"
โดย: เดนมนุษย์ตัวจริง [23 ต.ค. 48 22:20] ( IP A:61.90.9.39 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    แต่รพ.รัฐ บริการแบบให้เปล่า คุณกินฟรีแล้วยังมายืนชี้หน้าต่อว่า ว่าอาหารไม่อร่อย แบบนี้สมควรหรือ

บอกตามตรงคือกินแล้ว ตาย หรืออย่าเก่งก็ พิการ น่ะ ของฟรีแบบนี้สมควรฟ้องมั้ยล่ะ ท่าน
.
.
โดย: เจ้าบ้านคนหนึ่ง [25 ต.ค. 48 22:38] ( IP A:61.91.163.64 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ผมเห็นด้วย หมอเดี๋ยวนี้ มันมั่วมาก ผิดต้องรับผิด ต้องเห็นกับสังคมเป็นหลักไม่ใช่เอาแต่เงิน ผมมีปัญหากับพวกหมอที่นึกว่ามันเป็นเทวดามาตลอด และเห็นด้วยกับการที่ใครผิดต้องได้รับโทษ
โดย: Hiroxx [2 พ.ย. 48 3:10] ( IP A:203.148.136.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   โดยความเห็นส่วนตัว คุณหมอที่ผิดพลาดถ้ารูจักแก้ไข ไม่ปกป้องตัวเองจนไปเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนป่วย ก็ไม่ต้องถึงขนาดลงโทษอะไร เดี๋ยวจะไปอยู่ในคุกกันหมด คนป่วยนั่นแหละจะพากันแย่

แต่พวกที่น่าลงโทษให้หนักก็คือพวกที่ผิดแล้วลอยหน้าลอยตาด่าคนไข้กลับอีกว่าโง่เง่า แบบนี้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์
โดย: เจ้าบ้าน [6 พ.ย. 48 22:48] ( IP A:61.91.163.4 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   พวกที่ผิดแล้วลอยหน้าลอยตาดาคนไข้กลับอีกว่าโง่เง่า หมายความว่าอะไร ในความเห็นของ คห.9
โดย: ตาดำๆ [9 พ.ย. 48 22:46] ( IP A:203.188.46.13 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน