ลองมาเป็น รมต กันดีไหม
   องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม

ที่ พิเศษ / 2549 14 มกราคม 2549
เรื่อง ขอความกรุณาให้แก้ไขปัญหาเพื่อให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์สามารถให้บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียน ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการเรียกร้อง ร้องเรียน และฟ้องร้องสูงมาก รวมทั้งการมี มาตรา 42 ใน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ( ไล่เบี้ยแพทย์ ) ทำให้แพทย์มีความเครียด ความหวาดระแวง หวาดกลัว ความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่ไม่อาจอยู่ในความควบคุมของแพทย์ ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการผู้ป่วย ส่งผลเสียต่อวงการสาธารณสุขไทย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้
1. ความก้าวหน้าของการแพทย์ไทยในภาครัฐจะเสื่อมถอยลง : เพราะแพทย์ไม่กล้าคิดค้นพัฒนาการรักษาแบบใหม่ๆ ในโรคที่ซับซ้อนรักษายาก จึงต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในกรุงเทพ ทำให้บางโรคต้องรอคิวยาว เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา
2. หลายโรงพยาบาลงดการผ่าตัดใหญ่ หรือการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน เพราะกลัวภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ โดยที่ผู้ป่วย และสังคมภายนอกไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ จึงจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของคณะแพทย์ต่างๆ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยล้นอยู่แล้ว จึงไม่มีเตียงรับ ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการดูแลรักษาที่เหมาะสม เป็นผลเสียต่อผู้ป่วยเอง
3. ภาวะงานที่หนักหน่วงจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และการทำงานไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีความ คุ้มครองจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ ทำให้แพทย์ พยาบาล ต้องลาออก แม้ผลิตมากเท่าไรก็ไม่เพียงพอ
เพื่อให้การบริการทางการแพทย์พัฒนาสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่ อไป จึงขอความกรุณาจาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรี พินิจ จารุสมบัติ ช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. ช่วยเร่งให้มีการตัด ม.42 ใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ โดยด่วน ทราบว่าได้ผ่าน ครม. กำลังจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
2. หาแนวทาง หรือ การร่างกฎหมายใหม่เพื่อคุ้มครองแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขจากคดีอาญา ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดฯ ที่คุ้มครองข้าราชการในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ราชการ
3. จัดสรรจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานที่มากขึ้น
4. แก้ไขปัญหาจำนวนผู้ป่วยที่ล้นตึก จนก่อให้เกิดปัญหาขาดคุณภาพตามมา เพราะเกินกำลังความสามารถ ของบุคลากรที่จะดูแลอย่างมีคุณภาพ
5. เพิ่มขวัญและกำลังใจ โดยการมีเวลาพักงานที่เหมาะสม ไม่ใช่ทำงานติดต่อกันเกิน 24 ชม.
และทำงาน 7 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด ทำให้สมรรถนะลดลง
6. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้เหมาะสมกับภาระงาน โดยเฉพาะ ward round ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปัจจุบันไม่มีค่าตอบแทน ทั้งที่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ต้องให้ค่าตอบแทนอัตราเพิ่มจากการทำงานปกติ
7. เมื่อมีกรณีผู้ป่วยตาย หรือ มีผลแทรกซ้อนจากโรค หรือการรักษา ควรมีงบประมาณกองทุนที่มอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อให้การเยียวยาเบื้องต้น และขอให้มีการสอบสวนตามระบบจนถึงที่สุดก่อน จึงจะระบุว่าแพทย์ผิดพลาด บกพร่อง เพราะจะยิ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ในระบบสาธารณสุข เกิดความหวาดระแวงทั้งที่ไม่ได้เป็นความผิดของแพทย์ แต่เป็นความบกพร่องของระบบ และทำให้แพทย์ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียกำลังใจ เป็นที่มาแห่งการลาออก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านรัฐมนตรีจะเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พวกเราองค์กรแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด เพื่อบริการประชาชนสนองต่อนโยบายของท่านต่อไป
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


( พญ.สุธัญญา บรรจงภาค )

ประธานองค์กรแพทย์ ร.พ.นครปฐม
โดย: ลองดู ดีกว่าอยู่เปล่าๆ [18 ม.ค. 49 23:54] ( IP A:61.90.95.219 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการเรียกร้อง ร้องเรียน และฟ้องร้องสูงมาก รวมทั้งการมี มาตรา 42 ใน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ( ไล่เบี้ยแพทย์ ) ทำให้แพทย์มีความเครียด ความหวาดระแวง หวาดกลัว ความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่ไม่อาจอยู่ในความควบคุมของแพทย์ ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการผู้ป่วย ส่งผลเสียต่อวงการสาธารณสุขไทย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้
ตั้งสติ ใช้สมอง อย่างตีตนไปก่อนไข้ หรือกระต่ายตื่นตูม สังคมหรือรัฐที่ไหนเขาจะทำให้แพทย์ตกระกำลำบาก หรือว่าเป็นการเรียกร้องความเห็นใจ หรือเป็นการหาเสียง ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัย รมต ปากเสียเอง
1. ความก้าวหน้าของการแพทย์ไทยในภาครัฐจะเสื่อมถอยลง : เพราะแพทย์ไม่กล้าคิดค้นพัฒนาการรักษาแบบใหม่ๆ ในโรคที่ซับซ้อนรักษายาก จึงต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในกรุงเทพ ทำให้บางโรคต้องรอคิวยาว เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา
ขอตัวอย่าง อย่าอ้างลอยๆ แบบนี้พูดอะไรก็ได้ ยกตัวอย่างจริงๆมาดู ยกเมฆไม่เอา และถามจริงๆในอดีตเราเคยทำอะไรดีกว่าฝรั่งกี่อย่าง ก็เห็นตามก้นเขามาตลอด ที่เห็นๆว่า เจ๋งจริงๆก็มีนะ หมอที่รักษานิ้วติดที่เลิดสินนี่ ดังจริงๆ ฝรั่งยังทึ่ง แต่ส่วนใหญ่ยังตามก้นฝรั่งอยู่ ถ้าลำบากก็ตามก้นฝรั่งอย่างเดิมไปก่อนก็ได้นะ ไม่ว่ากัน 2. หลายโรงพยาบาลงดการผ่าตัดใหญ่ หรือการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน เพราะกลัวภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ โดยที่ผู้ป่วย และสังคมภายนอกไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ จึงจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของคณะแพทย์ต่างๆ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยล้นอยู่แล้ว จึงไม่มีเตียงรับ ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการดูแลรักษาที่เหมาะสม เป็นผลเสียต่อผู้ป่วยเอง
ยกตัวอย่างมาดูนะ เอาของจริงๆ จะได้แก้ไขให้ ยกเมฆเพื่อขอความเห็นใจไม่เอานะ ถ้ายกตัวอย่างมาจริงจะได้หาทางแก้ไขให้ พูดมาอย่างนี้แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร
3. ภาวะงานที่หนักหน่วงจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และการทำงานไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีความ คุ้มครองจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ ทำให้แพทย์ พยาบาล ต้องลาออก แม้ผลิตมากเท่าไรก็ไม่เพียงพอ
เพื่อให้การบริการทางการแพทย์พัฒนาสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่ อไป จึงขอความกรุณาจาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรี พินิจ จารุสมบัติ ช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนี้
ในวงกาแฟหมอ มีการคุยตลกกันว่า คุณหมอแดง แกคุยว่าคนไข้ที่ร้านแน่นมาก ตรวจวันละสองร้อย เหนื่อยจริงๆ คุณหมอดำก็เลยบอกว่า งั้นพี่ก็ลาออกจากราชการดีกว่า ทำแต่ร้านก็พอ เหนื่อยมากก็ไม่ไหวนา อายุก็มากแล้ว คุณหมอแดงก็ตอบว่าลาออกไม่ได้ ลาออกแล้วจะเอาเวลาที่ไหนพักผ่อน
1. ช่วยเร่งให้มีการตัด ม.42 ใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ โดยด่วน ทราบว่าได้ผ่าน ครม. กำลังจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
มาตรานี้ตัดออก เขาก็ฟ้องหมอได้ตามกฎหมายอื่น อีกอย่างสมัยนี้หมอหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐก็ถูกฟ้องแพ่งไม่ได้แล้ว และหลวงก็จ่ายให้ ไม่รู้ว่าจะไปสนใจทำไมมาตรา 42 ตลกมากเลยนะ ภารโรงชงกาแฟให้แขกรัฐมนตรีทำกาแฟหกลวกขาอ่อนเด็ก ก็ยังฟ้องภารโรงไม่ได้เลย หลวงต้องจ่ายอย่างเดียว ภารโรงไม่ต้องใช้ด้วย ไล่เบี้ยไม่ได้ เพราะกาแฟหกรดขาอ่อนนี่ มีได้ทั่วโลก
2. หาแนวทาง หรือ การร่างกฎหมายใหม่เพื่อคุ้มครองแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขจากคดีอาญา ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดฯ ที่คุ้มครองข้าราชการในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ราชการ
กฎหมายอาญาที่ไหนในโลกก็ไม่ยกเว้นใครเป็นพิเศษ เรื่องนี้คงต้องเลิกพูดได้แล้ว อายเขาหน่า โตๆกันแล้ว รมต พีนิดท่านจบนิติศาสตร์ราม ท่านอ่านแล้วคงขำกลิ้ง ไม่เอาหน่า หมอๆที่จบกฎหมายก็ช่วยเตือนๆเรื่องนี้หน่อยนะครับ แต่เรื่องนี้ ทางตำรวจและอัยการเขามีสิทธิ์สั่งไม่ฟ้องนะ ถ้าเขาเห็นว่าไม่สมควร ถ้าอัยการสูงสุดเห็นด้วยก็ฟ้องไม่ได้ นี่ไง ให้อภิสิทธิ์แล้ว แต่ไม่ตัดสิทธิ์คนไข้ไปฟ้องเอง แบบหมอวิสุทธิ์-ผัสพร อันนี้เป็นสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วโลก ใครจะฟ้องใครห้ามไม่ได้ แต่ถ้าฟ้องมั่วจะโดนกลับ คนไข้ที่ไหนจะไปฟ้องหมอถ้าไม่เหลืออดจริงๆ 3. จัดสรรจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานที่มากขึ้น
หน้าที่พวกแพทย์ไปทำกันเอง แพทย์เท่านั้นที่ผลิตแพทย์ได้ ผลิตเยอะๆเลย ผลิตจนตกงานก็ได้นะ ดีกว่าคนโง่ตกงาน แต่เงินไม่มีให้นะ ใช้สมองทำงาน คุณภาพห่วยไม่มีปัญหา ถูกฟ้องมีจ่าย แต่ต้องรับผิดนะ
นโยบายควบคุมชนิดของแพทย์ จำนวนแพทย์ เห็นที่น่าจะยกเลิก ควรปล่อยเสรีได้แล้ว 4. แก้ไขปัญหาจำนวนผู้ป่วยที่ล้นตึก จนก่อให้เกิดปัญหาขาดคุณภาพตามมา เพราะเกินกำลังความสามารถ ของบุคลากรที่จะดูแลอย่างมีคุณภาพ
น่าจะจ้างโรงพยาบาลบ้านแพ้วบริหารนะ เรื่องพวกนี้ ลองดูไหมละ หรือไม่จ้างพวกนักบริหารเป็นผู้อำนวยการ หมอก็ไปรักษาโรคอย่างเดียว เลิกทำงานบริหาร เอาไหมละ รับรองได้ รวดเร็ว สะอาด 5. เพิ่มขวัญและกำลังใจ โดยการมีเวลาพักงานที่เหมาะสม ไม่ใช่ทำงานติดต่อกันเกิน 24 ชม.
และทำงาน 7 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด ทำให้สมรรถนะลดลง
ดูข้อ 3 และผลิตหมอเยอะๆ ให้เข้าเวร 3 ผลัดแบบตำรวจและพยาบาล 6. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้เหมาะสมกับภาระงาน โดยเฉพาะ ward round ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปัจจุบันไม่มีค่าตอบแทน ทั้งที่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ต้องให้ค่าตอบแทนอัตราเพิ่มจากการทำงานปกติ
ปกติระดับสูงๆ ตามพระราชบัญญัติแรงงานก็ไม่มีโอทีนะ 7. เมื่อมีกรณีผู้ป่วยตาย หรือ มีผลแทรกซ้อนจากโรค หรือการรักษา ควรมีงบประมาณกองทุนที่มอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อให้การเยียวยาเบื้องต้น และขอให้มีการสอบสวนตามระบบจนถึงที่สุดก่อน จึงจะระบุว่าแพทย์ผิดพลาด บกพร่อง เพราะจะยิ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ในระบบสาธารณสุข เกิดความหวาดระแวงทั้งที่ไม่ได้เป็นความผิดของแพทย์ แต่เป็นความบกพร่องของระบบ และทำให้แพทย์ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียกำลังใจ เป็นที่มาแห่งการลาออก
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดเขาใช้เงินให้อยู่แล้ว ไม่ต้องหาเงินที่ไหนมาเยียวยาหรอก ถ้าไม่ผิดก็ไม่ใช้ แต่จะหาสังคมสงเคราะห์ให้ พวกหมอทำไมไม่ยอมรับว่าผิดพลาด เวลาสอบสวนทำไมใช้เวลานานนักหนา ถ้ารักษาโรคนานแบบนี้คนไข้ก็ตายหมดแล้ว เรื่องพวกนี้ตรวจวันเดียวก็รู้แล้ว (ส่วนใหญ่) แต่นี้สอบกี่ทีก็ไม่มีมูล ทำดีแล้ว แล้ว รมต จะไปจ่ายเงินยังไง ดูผมซิ หมอผิด จ่ายเลย คนไข้ไม่ฟ้อง ชาวบ้านเชื่อมั่น ที่ไม่เชื่อมั่นทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องไม่มีมูลนี่แหละ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านรัฐมนตรีจะเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พวกเราองค์กรแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด เพื่อบริการประชาชนสนองต่อนโยบายของท่านต่อไป
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วจักเป็นพระคุณยิ่ง
เอานี่ไปดูส่งท้ายนะ เรียนภาษาได้ด้วย คำพูดเขามีสคริปให้นะ เขาพูดได้ประทับใจมาก คลิกวินโดว์มีเดีย ขวามือด้านบนสุด https://www.josieking.org/speech.html

ถือว่าล้อกันเล่น อย่าถือสาก็ละกัน พี่แก่แล้ว น้องๆโปรดอภัย
โดย: รมต ปากเสีย ขออย่าถือสา [19 ม.ค. 49] ( IP A:61.90.95.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อ้อ ที่ตลกที่สุดในโลก เวลาหมอไม่ผิด สอบแป๊บเดียว วันรุ่งขึ้นแถลงได้เลย แต่เวลาสอบว่าหมอผิดนี้ 3-5 ปียังไม่แล้วเลย
ขำจริงๆโว้ย ก อู ก็เพิ่งนึกได้ โง่จริงๆ มิน่าไปให้เขาหลอกอยู่ได้ พวกเครือข่ายเบื๊อกนี่ (รวมข้าพเจ้าด้วยที่ปรึกษา ต้องโง่ที่สุดรับไป 99 %)
ขำจริงๆ ขำจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: โง่ฉิบหา... [19 ม.ค. 49] ( IP A:61.90.95.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อีกข้อ เวลาหมอผิด ก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เงียบ ไม่เคยออกมารับเลย ว่ากรณีนี้ผิดจริงๆ ผมขอโทษแทนเด็กๆด้วย
ก็เงียบเหมือนกัน
กรณีหมอไม่ผิด เครือข่ายก็เงียบเหมือนกัน แต่เรื่องที่ว่าหมอไม่ผิดเร็วๆนี้หลายกรณี เครือข่ายไม่ได้รับรายงาน
ต่อไปถ้ามี จะออกข่าวแถลงว่าหมอไม่ผิดให้ จะหาว่าเสือกไหมละ
โดย: jjxyz [19 ม.ค. 49] ( IP A:61.90.95.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   IP A:61.90.95.219 X

jjxyz ชงเองกินเองนี่หน่า ..

แล้วไปได้จดหมายจากองค์กรแพทย์นครปฐมจากไหนเนี่ย
1. ทำงานที่นั่น
2. ทำงานที่ที่จดหมายนี้ส่งไปถึง

jjxyz ชักมาแปลกขึ้นทุกๆ วันนะเนี่ย
โดย: ไม่เห็นด้วย [21 ม.ค. 49 18:29] ( IP A:61.90.246.105 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน