บทความ พี่อุ้ยในสยามรัฐ
   การเมือง - บทความพิเศษ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ - 12/5/2549

บทความพิเศษ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
++ มุมมองคนไข้ไทยกับ 30 บาท รักษาทุกโรค

ข้าพเจ้าในฐานะคนไข้ที่ได้รับความเสียหายจากทางการแพทย์ คลุกคลีกับผู้เสียหายด้วยกันมาก็มากและหลายปี มองเรื่อง มาตรฐานการรักษาของคนไข้ไทยที่ใช้สิทธิบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ด้วยความเป็นห่วงชีวิตและสวัสดิภาพของคนไข้ไทย ที่เปรียบไปแล้ว เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ อีกทั้งยังห่วงรวมไปถึงสวัสดิการของคุณหมอในระบบ 30 บาทเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางปัญหาวิกฤติความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรม

ข้าพเจ้ามองเรื่องนี้เป็นสองด้าน ได้แก่ 1. ด้านบวก 30 บาทรักษาทุกโรค ช่วยให้คนไข้ที่ยากจนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล แม้จะด้อยคุณภาพ แต่ก็ยังดีกว่าแทบเข้าไม่ถึงเลยในอดีต คนไข้เหล่านั้นโชคดีหากเผอิญโรคที่เป็นนั้นไม่ร้ายแรงหนักหนาสาหัส และเผอิญโชคดีไปเจอหมอที่มีมาตรฐานดี

2. ด้านลบ ปัญหาการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นมีอยู่จริง มีข่าวผู้เสียหายออกมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมตามสื่อต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ดีถึงปัญหานี้ จึงได้จัดให้มีกองทุนเยียวยาความเสียหาย (ม.41, 42) โดยไม่มีการพิสูจน์ถูก-ผิด (ปกปิดความผิดพลาดไว้ไม่เปิดเผย) ข้าพเจ้าขอเรียกว่า กองทุนปิดปาก เพราะจำนวนเงินที่เขาเยียวยานั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายของคนไข้ ถึงแม้จะบอกว่าเยียวยาแล้วก็ไม่ตัดสิทธิในการไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็ตาม เพราะในความเป็นจริงคนไข้สู้คดีกับหมอแทบไม่ได้เลย แถมเสี่ยงกับการถูกตามเช็คบิลฟ้องกลับคนไข้ที่มีมากขึ้นทุกวันอีกด้วย

ทุกวันนี้เป็นที่รับรู้กันว่าบ้านเมืองเรานั้นมี 2 มาตรฐานการศึกษา คือมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชน และมาตรฐานของบัตร 30 บาท จึงมีคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆ ว่า “คณะรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กี่ท่าน ที่ไปใช้บริการบัตร 30 บาท”

ท่านผลักคนไข้ให้เข้าไปรับบริการที่มีมาตรฐานต่ำ ใช้ยาคุณภาพต่ำ เสี่ยงต่อความเสียหายของชีวิตและร่างกาย ขณะที่บางท่านไปกว้านซื้อหุ้นโรงพยาบาลเอกชนเอาไว้ เพื่อเป็นโรงพยาบาลทางเลือกและเรียกค่ารักษาที่มหาโหด และพยายามจะผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของเอเชียอีกด้วย

ลองเทียบกับประเทศแม่แบบอย่างอเมริกา หมอเขาตรวจคนไข้น้อยกว่า ใช้เวลานานกว่า ยังมีคนไข้ตายเพราะความผิดพลาดทางการแพทย์ในปี 1997 สูงถึง 44,000-98,000 คนต่อปี นับเป็นอันดับ 5-9 ของสาเหตุการตายจากโรคอื่นๆ (ข้อมูลอ้างอิงจากสถาบัน IOM - Institute of Medicine - https://www.iom.edu/) ในบ้านเราลองคำนวณเทียบกับของอเมริกาจะมีคนตายวันละประมาณ 30 คนต่อวันปีหนึ่งก็ประมาณ 10,000 คน แต่ในความเป็นจริงเมืองไทยเรานั้นคนไข้ล้นโรงพยาบาล หมอตรวจคนไข้บางคนไม่ถึง 5 นาที แล้ววันหนึ่งๆ จะมีคนตายโดยไม่สมควรตาย ตายโดยป้องกันได้มากมายแค่ไหนข้าพเจ้ไม่อยากคิดให้ขนหัวลุกว่าวันหนึ่งจะเวียนมาเป็นคนใกล้ตัวเราหรือไม่

ปัญหาเรื่องความผิดพลาดทางการแพทย์ในระบบ 30 บาทที่มีมากขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนั้น เป็นเพราะหมอเก่งๆ ดีๆ มีประสบการณ์ ลาออกหนีไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนกันหมด เพราะรายได้ดีกว่า คนไข้น้อยมีเวลาตรวจคนไข้นานกว่า เครื่องมือเครื่องไม้พร้อมกว่า มีเรื่องฟ้องร้องก็มีเจ้านายคอยตั้งทนายเก่งๆ ช่วย และถ้าเจ้าของโรงพยาบาลเป็นนักการเมือง หรือเป็นคณะกรรมการแพทยสภาด้วยแล้ว เหมือนมีคนคอยสยายปีกปกป้อง หมอแทบไม่ต้องรับผิดเลย

ดังนั้นหมอที่เหลืออยู่ในระบบ 30 บาทนั้นส่วนใหญ่แล้ว คือหมอใช้ทุนที่ขาดประสบการณ์ มักขาดที่ปรึกษาเก่งๆ คนไข้เยอะ งานหนัก รายได้ก็น้อย บุคลากร+เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์การแพทย์บางโรงพยาบาลก็ไม่พร้อม คุณภาพยาก็ไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาการฟ้องร้องก็มากขึ้น แม้จะมี พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไว้คอยช่วยหมอก็ตาม ดังนั้นชีวิตคนไข้ที่ไปใช้บริการบัตร 30 บาท นั้นจะเป็นอย่างไร

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า ความผิดพลาดทางการแพทย์นั้น ต้องนำมาเปิดเผย แล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น เป็นการป้องกันและลดความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การมองว่าคนไข้และครอบครัวคนไข้ไม่ได้ช่วยอะไรหรือเป็นศัตรู เป็นการผลักดันให้ออกห่างจากการทำงานที่มีประโยชน์ถูกต้อง โครงการนี้เขาทดลองมาหลายปีแล้วปรากฏว่าได้ผลดี ประหยัดงบประมาณของประเทศชาติที่จะนำมาชดเชยความเสียหาย หรือนำมาเยียวยารักษาหลังจากเกิดความเสียหาย เจ้ากระทรวงสาธารณสุขของไทยรับนโยบายมาตั้งแต่ปี 2545 แต่กลับไม่นำเรื่องดีๆ อย่างนี้มาปฏิบัติ เป็นเพราะอะไร?

รัฐบาลดูเหมือนจะรู้ดีถึงปัญหานี้ แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โครงการ 30 บาทนั้นดีแต่ต้องมีการปรับปรุง ทั้งมาตรฐานการรักษาและมาตรการป้องกันปัญหาไปพร้อมๆ กันด้วยดังต่อไปนี้

1. ต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้คนไข้สามารถขอถ่ายสำเนาเวชระเบียนได้ทันทีที่ร้องขอ
2. ต้องมีการตั้งองค์กรกลางที่เชื่อถือได้ เพื่อพิสูจน์ถูก-ผิด นำไปสู่การชดเชยที่เป็นธรรม
3. ตั้งกองทุนชดเชยความเสียหาย ทั้งของ รพ.รัฐและเอกชน ชดเชยมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับความเสียหาย
4. นำความผิดพลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้น เปิดเผยแล้วนำไปเป็นบทเรียนสอนหมอ และให้ความรู้กับคนไข้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เมื่อมีการยกระดับมาตรฐานการรักษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง รพ.ของรัฐและเอกชน แล้วต่อไปเจ้ากระทรวงก็ไม่ต้องมัวไปเสียเวลาต่อรองค่าเสียหายกับคนไข้ให้เสียอารมณ์ และเป็นที่ครหาของสังคม ไม่ต้องคอยผวาคอยนับว่าเดือนนี้กระทรวงถูกคนไข้ฟ้องกี่ราย

ทั้งนี้รัฐบาลต้องดูแลรายได้และสวัสดิการของหมอในระบบ ให้สอดคล้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบ จะทำให้หมอทำงานมีความสุขมากขึ้น มีรายได้เพียงพอ ความผิดพลาดน้อยลง จำนวนคนเจ็บป่วยน้อยลง คนไข้ฟ้องร้องหมอลดลง หมอก็ไม่ต้องย้ายหนีไปอยู่เอกชน

ข้าพเจ้าไปร่วมงานสัมมนา เสวนา บ่อยๆ มานานหลายปีแล้ว มองการแก้ปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่า แก้ปัญหาไม่ถูกจุด แก้วนอยู่รอบๆ ปัญหาจนกลายเป็นลิงแก้แห ทั้งๆ ที่ทุกคนก็รู้ถึงปัญหาแต่ไม่มีใครกล้าผ่าทางตัน

พูดง่าย...อาจจะทำยาก แต่... “มีการผ่าตัดอะไรบ้างที่ไม่เจ็บปวด?” หากทุกฝ่ายขานรับ และเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวกันบ้าง...เสียหน้ายอมรับความผิดพลาดกันบ้าง....เท่านั้นเอง
โดย: copy มาฝาก [18 พ.ค. 49 10:11] ( IP A:58.9.192.63 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   https://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1147922544
โดย: จะได้ต่อเนื่อง [18 พ.ค. 49 15:37] ( IP A:58.9.191.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ทั้งคนไข้และทั้งแพทย์กำลังถูกกัดกินโดยทุนนิยม เงินหายากมากขึ้นเพราะไปกองกับคนบางคนเป็นหมื่นๆล้าน สมัยก่อนเงินไม่ได้ไปกองที่คนใดคนหนึ่งมากเกินไปความขัดแย้งของคนหมู่มากจะไม่มีเพราะพอแบ่งปันกันได้
ประเทศทุนนิยมอนุญาตให้นายทุนสะสมความมั่งคั่งทุกรูปแบบ เดือดร้อนกับคนหมู่มาก ต้องเข้าพึ่งสวัสดิการรัฐ รวมถึงคนมีการศึกษาและคนที่พอมีฐานะอยู่บ้างเพื่อประหยัดรายจ่ายจากการรักษาที่รพ.เอกชน ความคาดหวังของคนที่รับบริการที่รพ.รัฐสูงขึ้นในขณะที่คนให้บริการงานมากขึ้นโดยค่าตอบแทนเท่าเดิมfixed cost ท้ายสุดจะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในขณะที่นายทุนที่เข้าบริหารประเทศตักตวงทรัพยากรเข้าสู่พรรคพวกตนเองมากขึ้นๆ....นี่คือรากเหง้าของปัญหา
โดย: บางคนมีมากเกินไปทำให้คนอื่นมีน้อยลง [18 พ.ค. 49 18:49] ( IP A:202.149.122.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   คุณความเห็น 3
แล้วคุณมีทางออกอย่างไร ในเมื่อเรารู้แล้วแต่ทำไมยังแก้กันอยู่
รอบ ๆ ปัญหากันอยู่อย่างนี้
โดย: ถามหน่อย [19 พ.ค. 49] ( IP A:58.9.183.218 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Our Girls wanna to show you what they are able to do!
Streaming and wet ;)

<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-piss-hole.html>girls piss hole</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/www-girls-pissing.html>www girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-in-girls.html>piss in girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-girls.html>girls pissing in girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-everywhere.html>girls pissing everywhere</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-bed.html>girls pissing in bed</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-girls-pissing-video.html>free girls pissing video</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-toilets.html>girls pissing in toilets</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/drunk-girl-piss.html>drunk girl piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/r-kelly-pissing-on-girl-video.html>r kelly pissing on girl video</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-peeing.html>girls pissing peeing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-piss-pants.html>girl piss pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-at-hoes-com.html>girls pissing at hoes com</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-diapers.html>girls pissing in diapers</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-movies-girls-only.html>pissing movies girls only</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-girl-pissing.html>girl girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-covered-in-cheese-pissing-in-hat.html>girl covered in cheese pissing in hat</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/video-of-girl-pissing.html>video of girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-caught-squating-and-pissing.html>girls caught squating and pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-piss-porn.html>girl piss porn</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/little-girl-pissing.html>little girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-toilet.html>girls pissing in toilet</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/naked-girls-piss.html>naked girls piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-there-pants.html>girls pissing in there pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-on-herself.html>girl pissing on herself</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/black-girls-piss.html>black girls piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-in-girls-mouth.html>piss in girls mouth</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-outside.html>girl pissing outside</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-piss-pants.html>girls piss pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-who-love-piss.html>girls who love piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/how-do-girls-piss.html>how do girls piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/search-pissing-girls.html>search pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-piss-hoes-com.html>girls piss hoes com</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-movie.html>girl pissing movie</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-on-street.html>girl pissing on street</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-while-getting-fucked.html>girls pissing while getting fucked</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/black-girl-piss.html>black girl piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/1-girl-pissing.html>1 girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/nude-girl-pissing.html>nude girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-taking-piss.html>girls taking piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-herself.html>girl pissing herself</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-on-a-girl.html>piss on a girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-the-toilet.html>girls pissing on the toilet</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-thier-panties.html>girls pissing thier panties</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-video-of-girls-pissing.html>free video of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-drink-piss-movies.html>girls drink piss movies</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-in-toilet.html>girl pissing in toilet</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-video-clips.html>girls pissing video clips</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-piss-video.html>girl piss video</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-drink-piss.html>girl drink piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-that-drink-piss.html>girls that drink piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/r-kelly-piss-on-girl.html>r kelly piss on girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/naked-girl-pissing.html>naked girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/a-girl-pissing.html>a girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-swallowing-piss.html>girls swallowing piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-piss-me-off.html>girls piss me off</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/hot-girl-pissing.html>hot girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-the-toilet.html>girls pissing in the toilet</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/guys-pissing-in-girls.html>guys pissing in girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/where-girls-learn-to-piss-on-command.html>where girls learn to piss on command</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-eachother.html>girls pissing on eachother</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/www-girls-pissing-org.html>www girls pissing org</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/guys-pissing-girls.html>guys pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/asian-girl-pissing.html>asian girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-gallery.html>girls pissing gallery</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/clips-of-girls-pissing.html>clips of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/athens-girls-piss.html>athens girls piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-girl-piss.html>free girl piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-galleries.html>girls pissing galleries</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/movies-of-girls-pissing.html>movies of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-vids.html>girls pissing vids</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/drunk-girl-pissing.html>drunk girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-themselves.html>girls pissing on themselves</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/public-piss-girls.html>public piss girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-photos.html>girls pissing photos</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-her-pants.html>girl pissing her pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-pictures-of-girls-pissing.html>free pictures of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-each.html>girls pissing on each</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/r-kelly-pissing-on-a-girl.html>r kelly pissing on a girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-drinks-piss.html>girl drinks piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/guys-pissing-girls-mouth.html>guys pissing girls mouth</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-girls-com.html>piss girls com</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/teenage-girls-pissing.html>teenage girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-urinals.html>girls pissing in urinals</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/teen-girl-pissing.html>teen girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-taking-a-piss.html>girl taking a piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-on-a-girl.html>pissing on a girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-little-girls.html>pissing little girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/video-of-girls-pissing.html>video of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-there-panties.html>girls pissing there panties</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-pants.html>girl pissing pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-in-girls.html>pissing in girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-standing.html>girls pissing standing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-in-public.html>girl pissing in public</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/school-girls-pissing.html>school girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-in-girls-mouth.html>pissing in girls mouth</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-drinking-piss.html>girl drinking piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/black-girl-pissing.html>black girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/fat-girls-pissing.html>fat girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/japanese-girls-pissing.html>japanese girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-their-panties.html>girls pissing in their panties</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-clips.html>girls pissing clips</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-there-pants.html>girls pissing there pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-their-pants.html>girls pissing in their pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-panties.html>girls pissing in panties</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-that-piss.html>girls that piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-pics-of-girls-pissing.html>free pics of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-covered-in-cheese-pissing-into-hat.html>girl covered in cheese pissing into hat</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/r-kelly-pissing-on-girl.html>r kelly pissing on girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-who-piss.html>girls who piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/public-piss-girl.html>public piss girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-on-girl.html>piss on girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-pants.html>girls pissing in pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/drunk-girls-pissing.html>drunk girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-standing-up.html>girls pissing standing up</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-outside.html>girls pissing outside</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-outdoors.html>girls pissing outdoors</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-panties.html>girls pissing panties</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-their-panties.html>girls pissing their panties</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/sexy-pissing-girls.html>sexy pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-themselves.html>girls pissing themselves</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-who-drink-piss.html>girls who drink piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-videos-of-girls-pissing.html>free videos of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-each-other.html>girls pissing on each other</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-caught-pissing.html>girls caught pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-drink-piss.html>girls drink piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-on-girls.html>piss on girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-on-girl.html>pissing on girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-taking-a-piss.html>girls taking a piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pictures-of-girls-pissing.html>pictures of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pics-of-girls-pissing.html>pics of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-in-public.html>girls pissing in public</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-pants.html>girls pissing pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-girls.html>girls pissing on girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-their-pants.html>girls pissing their pants</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/videos-of-girls-pissing.html>videos of girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-on-girls.html>pissing on girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-girls-pics.html>pissing girls pics</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-pee-girls.html>piss pee girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-and-fucking.html>girls pissing and fucking</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/naked-teen-girls-pissing.html>naked teen girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-galleries.html>girl pissing galleries</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/piss-girls-off.html>piss girls off</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-teen-girls.html>pissing teen girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-shitting-girls.html>pissing shitting girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-on-boys.html>girls pissing on boys</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-girls-movies.html>pissing girls movies</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/how-to-piss-off-a-girl.html>how to piss off a girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-and-shiting.html>girls pissing and shiting</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/xxx-girls-pissing.html>xxx girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-pissing-girls.html>free pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-in-girls-mouths.html>pissing in girls mouths</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/guy-pissing-on-girl.html>guy pissing on girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/public-pissing-girls.html>public pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-pics-girls-pissing.html>free pics girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-girl-pissing-videos.html>free girl pissing videos</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/hairy-girls-pissing.html>hairy girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-public-pissing.html>girls public pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-pics.html>girl pissing pics</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-and-pooping.html>girls pissing and pooping</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-movies.html>girl pissing movies</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-on-girl-pissing.html>girl on girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-pictures.html>girls pissing pictures</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/men-pissing-on-girls.html>men pissing on girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-videos.html>girl pissing videos</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/sexy-girls-pissing.html>sexy girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/little-girls-pissing.html>little girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-and-shitting.html>girls pissing and shitting</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/porn-pissing-girls.html>porn pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/shit-girl-loves-piss-girl.html>shit girl loves piss girl</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/college-girls-pissing.html>college girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-girls-com.html>pissing girls com</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/teen-girls-pissing.html>teen girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/guys-pissing-on-girls.html>guys pissing on girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/black-girls-pissing.html>black girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/hot-girls-pissing.html>hot girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-piss.html>girl piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-piss.html>girls piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing.html>girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/young-pissing-girls.html>young pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-asian-girls.html>pissing asian girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-nude-girls.html>pissing nude girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-shitting-pissing.html>girls shitting pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-girl-pissing.html>free girl pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girl-pissing-video.html>girl pissing video</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-naked-girls.html>pissing naked girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/asian-girls-pissing.html>asian girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/panty-pissing-girls.html>panty pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-pics.html>girls pissing pics</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-movies.html>girls pissing movies</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-video.html>girls pissing video</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/nude-girls-pissing.html>nude girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-videos.html>girls pissing videos</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-drinking-piss.html>girls drinking piss</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/pissing-girls.html>pissing girls</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing-porn.html>girls pissing porn</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-girls-pissing.html>free girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/girls-pissing.html>girls pissing</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/free-girls-pissing-videos.html>free girls pissing videos</a>
<a href=https://ladyone.mygoldenrain.org/naked-girls-pissing.html>naked girls pissing</a>
โดย: HowardtheDuck [22 มิ.ย. 50 3:17] ( IP A:70.84.209.210 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน