หมอเชิดชู ออกโรงต้าน พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
   จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการสภานายกพิเศษ แพทยสภา
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551


เรื่อง การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551

เรียน นายวิชาญ มีนชัยนันท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข


สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความเรื่องการตีความพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้
บริโภค พ.ศ. 2551


สืบเนื่องจาการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านเป็นประธานในที่ประชุม โดย ผุ้แทนจากฝ่ายศาลได้แสดงความคิดเห็นว่า คดีการบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลควรพิจารณาโดยพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บ ริโภคด้วย ถึงแม้ว่าทางฝ่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่นแพทยสภา แพทยสมาคม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาพยาบาล และกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความวิ ตกกังวลว่า การพิจารณาคดีผู้รับบริการทางการแพทย์โดยยึดถือตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บ ริโภคพ.ศ. 2551 จะก่อให้เกิดคดีฟ้องร้องทางการแพทย์มากขึ้น ประชาชนจะต้องการเรียกร้องมากขึ้นเพราะการฟ้องร้องทำได้ง่าย ส่วนแพทย์ต้องกลายเป็นผู้พิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้ทำผิด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความลังเลที่จะตัดสินใจรักษาผู้ป่วยหนัก เพราะมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ป่วยจะตายทั้งๆที่แพทย์ได้รักษาอย่างสุดความสามา รถแล้วก็ตามและแพทย์จะถูกฟ้อง อันจะนำไปสู่ความเสียหายแก่ผู้ป่วยหนักที่อาจจะต้องถูกส่งตัวไปที่อื่น(และอ าจไปตายกลางทาง) เพราะแพทย์ไม่กล้าเสี่ยงที่จะรักษาผู้ป่วยเนื่องจากกลัวว่าผู้ป่วยจะตายในมื อ อันจะนำไปสู่ความเสียหายแก่ประชาชนและแพทย์ทั่วไป

จึงเห็นควรจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสภานายกพิเศษของแพทยส ภา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และดูแลให้การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป ควรพิจารณาทำคำขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551 เพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เข้าใจเจต นารมณ์และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง

ถ้าพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551 รวมเอาคดีฟ้องร้องในการรับบริการทางการแพทย์ด้วย ดิฉันเห็นว่า ควรดำเนินการแก้ไขพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปที่จะได้รับการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพที ่มีความมั่นใจว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องและได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่เป็นธรรม ทั้งๆที่มีความตั้งใจดีที่จะช่วยเยียวยาประชาชนผู้ป่วยเจ็บและทุกข์ทรมาน
หวังว่าท่านจะพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
ขอแสดงความนับถือ
พญ.เชิดชู อริยศรีวัมนา
อนุกรรมการพัฒนากฎหมาย แพทยสภา
โดย: ตายมาก ก็ต้องฟ้องมาก.. [28 ก.ค. 51 9:00] ( IP A:58.9.195.114 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    จากอดีต...จนถึงปัจจุบัน
ถ้าแพทยสภา, กองประกอบฯ, สำนักปลัดกระทรวงฯ
เป็นที่พึ่งให้ชาวบ้าน ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนพวกพ้อง
ก็จะไม่มีวันนี้

ถึงตอนนี้จะมาแหกปากทำไม พวกคนบาปทำกรรมกับชาวบ้าน
เขาไว้เท่าไหร่ กี่ศพ กี่วิญญาน กี่ความพิการ ที่พวกคุณตัดสิน
พวกเขาด้วยความอยุติธรรม กรรมมันเลยตกอยู่กับวงการแพทย์
เพราะมีแพทยสภาที่บัดซบไง

แพทยสภาคิดจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือตลอดมา
บางครั้งก็ปิดด้วยฝ่าตืน หลายตีน

สภาใด....ไม่มีคนดี...เขาไม่เรียกว่า "สภา"
เขาเรียกว่า "ซ่องโจร"
โดย: หน่วยงานมันพึ่งไม่ได้ [28 ก.ค. 51 9:06] ( IP A:58.9.195.114 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ความจริงตายเยอะมาก ฟ้องแค่นี้ถือว่าน้อย
น่าจะบอกว่าควรฟ้องอีก ที่ตายหรือพิการที่เหลือหายไปไหน
จะตามช่วยเหลืออย่างไร
เงินก็ของคนไข้ หมอไม่ได้จ่ายสักกะหน่อย
จะโวยวายไปทำไม
คุณธรรมอยุ่ที่ไหน
โดย: คิดใหม่เถอะครับอาจารย์ ผมยังแก่แล้วเลย [28 ก.ค. 51 9:36] ( IP A:58.8.1.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อภิโธ่ คุณหมอเชิดชู ครับ จะไปกลัวอะไรกันอีกล่ะ????

ก็อุตส่าห์ไปวางคนไว้ที่ศาลคุ้มครองผู้บริโภคไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ใช่หรือ?

เห็นว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ดองเรื่องของประธานเครือข่ายฯตอนร้องเรียนขอเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาในชั้นอุธรณ์จนข้ามปีเลยใช่ไหม?

ก็ทำอย่างที่เคยทำนั่นแหละ หาเรื่องเตะถ่วงให้คดีหมดอายุความ หรือไม่ก็คนไข้ผู้เสียหายหมดสภาพที่จะสู้นั่นแหละ เอาอย่างที่เคยๆทำกันเลย

หรือไม่ก็

ถ้ายังไงก็แปลงกายหมอที่จบเนติฯอีกซัก 2-3 คน เข้าไปทำงานที่นี่ด้วยก็สิ้นเรื่อง ไม่เห็นยากเลย ทำยิ่งกว่านี้ก็เคยทำมาแล้วไม่ใช่เหรอ????
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [28 ก.ค. 51 12:40] ( IP A:58.8.103.147 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ถ้าการรักษาทำด้วยความบริสุทธ์ และระมัดระวัง ไม่หวังผลประโยชน์มากจนเกินไป...ก็ไม่ต้องกลัว นะครับ
โดย: อย่ากลัว [28 ก.ค. 51 13:51] ( IP A:58.10.0.193 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน