ความขัดแย้ง คนไข้ - หมอ
   คสช.ประชาพิจารณ์ "หมอ-คนไข้"ขัดแย้ง
ข่าวสด
24 กรกฎาคม 2551


น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรม การสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะกรรมการฯตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและสร้างสัมพันธ์ในระบบสุขภาพ

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ยกร่างแนวทางแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว และจะจัดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โดยเชิญทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนประชาชนผู้รับบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการสุขภาพทุกวิชาชีพ นักวิชาการ และตัวแทนองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม

ซึ่งข้อสรุปที่ได้คณะทำงานจะนำไปปรับปรุงร่างข้อเสนอเดิมเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ก่อนส่งคสช. และครม.ต่อไป

ด้านน.พ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เลขานุการคณะทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ กล่าวว่า ทางคณะทำงานเสนอแนวทางแก้ไข โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางใหญ่ คือ
1.กลไกจัดการปัญหา ประกอบด้วย การเยียวยา การจัดการความขัดแย้งและฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการช่วยเหลือประชาชนและบุคลากร

2.กลไกสนับสนุน ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน และ
3.กลไกเสริมสร้างและป้องกัน ประกอบด้วยการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ การพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์
โดย: ต้องเอาโจรออกจากสธ.ถึงจะแก้ได้ [24 ก.ค. 51 18:10] ( IP A:58.9.192.123 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ขอเทอดไท้ องค์ราชันย์

ขอเทอดทูน องค์เหนือหัว

ขอเทอดเกล้า ไว้ใส่ตัว

ท สถิตย์ทั่ว แว่นแคว้นไทย

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

บรรทัดต่อจากนี้ เป็นความเห็น ซึ่งผมข้ออ้างว่า แทรกปนอยู่ด้วยความจริงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ ทั้งที่อยู่ในและอยู่นอกวงการแพทย์

"ไม่เคยรับรู้ว่ามีอยู่ หรือแกล้งไม่รับรู้ว่ามันมีอยู่"

ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของวงการแพทย์ในประเทศนี้ ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ผมขอรวบยอดอยู่ที่ การไม่ยอมรับความจริงว่า

"ความผิดพลาดทางการแพทย์ในบริการทางสาธารณสุขของไทยทั้งระบบนั้น มีอยู่มาก (ซึ่งไม่ใช่น้อยเลย) ทั้งก่อความเสียหายที่สาหัสทั้งชีวิต เลือดเนื้อและเงินทอง (โดยที่ไม่ใช่เรื่องซึ่งป้ายสีกันว่าผู้เสียหาย จ้องหาประโยชน์หรือเรียกร้องจนเกินเลยเอากับหมอคู่กรณีอย่างที่ฝ่ายหมอ "กลุ่มฉ้อฉล" พยายามบิดเบือนตลบแตลงกัน) โดยมีแพทยสภาและข้าราชการระดับสูงๆในกระทรวงสาธารณสุขเอง ที่ทำตัวท้าทายกฎหมาย ท้าทายความถูกต้องชอบธรรมของมวลชน ด้วยพฤติการณ์ที่จะขวางกระบวนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและเที่ยงตรงตามที่มีเครื่องมือทางกฎหมายที่เอื้อให้อยู่แล้ว ทั้งขวาง ทั้งบิดเบือนในทุกๆรูปแบบอย่างสุดฤทธิ์สุดโต่ง


ทั้งหมดของข้อความย่อหน้าข้างบนนั้น คือประเด็นใจกลางของเรื่อง ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้ มองข้ามหรือไม่รับรู้ว่ามันมีอยู่ โดยเฉพาะวงการแพทย์ทั้งระบบ ก็ไม่ได้แสดงปฏิกริยาใดเลยที่จะแก้ไขหรือบังคับให้กลับไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมอย่างตรงจุดตรงประเด็น

ความพยายามของคุณหมออำพลนั้น ดี ผมไม่เถียงและสนับสนุน แต่

เป็นความพยายามแก้ปัญหาที่อ้อมไปอ้อมมา ไม่ตรงจุดตรงประเด็นเลย

ประเด็นของเรื่องที่มีความเร่งรีบและหนักหนาสาหัสอยู่ในตัวเรื่องเองโดยธรรมชาติก็คือ มีคนเจ็บคนตาย และ คนเสียหายต่อเนื่องจากการเจ็บและตายเหล่านั้น อยู่ทุ *** ่วัน ในปริมาณที่มากอย่างน่าตกใจ จากความผิดพลาดที่ป้องกันได้ซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจากบริการทางการแพทย์ แต่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุเช่นนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ไม่ยอมรับรู้การมีอยู่ของปัญหานี้ และที่แย่กว่าก็คือ ทั้งที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางงบประมาณและทางกฎหมายที่เปิดช่องให้สามารถแก้หรือบรรเทาปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมา อย่างถูกต้องชอบธรรมและทันท่วงทีอยู่แล้ว กลับไม่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและต่อมวลชน ตรงกันข้าม กลับใช้หรือละเว้นที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในทางที่ฉ้อฉล และ/หรือ ปิดบังปัญหาเหล่านั้นต่อๆไปเรื่อยๆ

ในขณะที่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือ หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหานี้ อย่างแพทยสภาและสำนักปลัดกระทรวง ส.ธ. มีกรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ต่างก็มีผลประโยชน์ส่วนตัวในแวดวงสาธารณสุขเดียวกันนี้ ที่ขัดกันหรือทับซ้อนกับความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยตำแหน่งในการแก้ปัญหานี้อย่างถูกต้องชอบธรรม

ทั้งหมดที่เป็นอยู่นี้ จะเป็นต่อๆไปหากยังขืนปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ ผมขอชี้ว่า ในยุคนี้ที่คนไทยซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเหลืออยู่น้อยเต็มที ในยุคที่การมีชีวิตอยู่นั้นมีต้นทุนทางการเงินที่สูง และเงินหาได้ยากสำหรับชีวิตมนุษย์ชนชั้นกลางและชนชั้นผู้ด้อยโอกาส หากยังแก้ปัญหากันแบบไม่ยอมรับความจริง แบบท้าทายความถูกต้องชอบธรรมของมวลชน แบบที่ตบหน้าสาธารณชนว่าเป็นพวกที่ด้อยความรู้ ไร้ความนึกคิดในการแยกแยะเรื่องถูก/ผิดหรือเรื่องจริง/เรื่องโกหก

ปัญหาก็จะสุมจะลุกลามสะสมต่อไปเรื่อยๆรอวันปะทุ ซึ่งที่ปะทุอยู่ประปรายให้เห็นแล้วก็อย่างกรณีลอบสังหารคุณรวีวรรณ คดีที่แปดริ้ว ซึ่งนั่นแค่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำ "ตกเป็นเหยื่อ"

ที่ปะทุอีกด้านก็คือ นิสิต/นักศึกษาในวิชาแพทย์ลดจำนวนลง หรือเสื่อมความนิยมลง

ที่ปะทุอีกด้านคือ การยอมรับ "บุคคลในอาชีพหมอ" ว่าเป็นผู้ที่สมควรให้เกียรติและเป็นที่ยกย่อง ลดน้อยถอยลง กลายเป็น "ผู้ให้บริการรับจ้าง" และบางคนก็ถูกตราหน้าว่า "โจรในเสื้อกาวน์"

ความสัมพันธ์ที่ว่ามานั้น เปลี่ยนจากที่ "องค์สมเด็จพระบรมราชชนกและหมอบรัดเล่ย์" รวมทั้งองค์สมเด็จย่า "แม่ฟ้าหลวง" ได้สร้างได้สั่งสมไว้ให้กับวงการแพทย์มาตลอดอายุขัยของท่าน และสานต่อๆมาด้วยหมออีกหลายๆท่าน จนเหลือให้ผมเห็นก็อย่าง "คุณหมอ ๕ บาทที่ซอยระนอง ๒" เท่านั้น ที่เห็นอยู่

ก็อยากฝากถามคุณหมออำพล คุณหมอประเวศ และอาจารย์หมอทั้งหลายในทีมแพทย์ พ.อ.ส.ว.รวมทั้งคณาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ว่า ท่านจะปล่อยให้วงการแพทย์ "เป็นไปอย่างนี้อีกจนถึงเมื่อไหร่กัน?????"
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [25 ก.ค. 51 9:57] ( IP A:58.8.103.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   โจร อยู่เต็มกระทรวงสธ.
แล้วก็เห็นมันยังมีอำนาจกันอยู่
มันเพ่นพ่าน ลุแก่อำนาจ
มันรังแกชาวบ้านที่ไม่ยอมก้มหัวให้มันอยู่ทุกวัน
คนพวกนี้ไร้ค่า น่ารังเกียจ

ไล่ไอ้คนขายชาติแบบรัฐบาลหอกหักไม่ได้
โละโจรออกจาก สธ.ไม่ได้ ไม่มีวันแก้ปัญหาได้

สช.จะแก้ปัญหาบนความขัดแย้งเช่นนั้นหรือ
สช.จะปล่อยให้คนเหล่านี้รังแกชาวบ้านอยู่ทุกวันหรือ
สช. จะกันไม่ให้ชาวบ้านโวยวายได้นานแค่ไหน

ชาวบ้านที่ถูกรังแกพูดหวานไม่เป็น
เพราะความเป็นนจริงมันแสนเจ็บปวดรวดร้าว
โดย: สช.จะเป็นความหวังให้เราได้หรือไม่ [25 ก.ค. 51 10:10] ( IP A:58.9.195.121 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน