สมองแพทย์ไหล
   แพทย์สมองไหลใหญ่กว่าที่คิด เตรียมตั้งวงวิเคราะห์ใหญ่ทั้งระบบ

โดย ผู้จัดการออนไลน์
24 กรกฎาคม 2551 07:22 น.

https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000086812


สช.รับลูกเตรียมชง วิเคราะห์ปัญหากำลังคนทั้งระบบ เข้าที่ประชุมกำลังพลเดือนหน้า เผยประชุมคณะแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หารือทิศทางการผลิตแพทย์ปี 2552 ให้สอดคล้องกับปัญหาขาดแคลนแพทย์

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 18 ส.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการกำลังพลด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน โดยจะนำเรื่องข้อเสนอแนะของ นพ.ประเวศ ที่จะต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาด้านกำลังคนด้านสาธารณสุขทั้งระบบ มาพิจารณา โดยจะเสนอให้มีคณะวิชาการเพื่อวิเคราะห์ เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แท้จริง ทั้งจำนวนบุคลากร ความขาดแคลน ต้นทุนการผลิตแพทย์ ฯลฯ พร้อมทั้งจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอกลไกเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ร ะหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป ธรรมด้วย

ขณะที่นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการหารือเรื่องการจัดการศึกษาของแพทย์ ทิศทางการผลิตแพทย์ของปี 2552 ว่าจะเป็นอย่างไร โดยจะมีการกำหนดว่าในปีการศึกษาหน้า จะเปิดรับแพทย์แต่ละสาขาจำนวนเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในระบบสาธารณสุข และสถานการณ์ความเจ็บป่วยของประชาชน

นพ.พงศ์พิสุทธิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในการประชุมยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ด้วย มี 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ส่งเสริมเรื่องแพทย์มีหัวใจเป็นเพื่อนมนุษย์ 2.แพทย์ต้องทำงานสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น นอกจากจากการรักษาโรค และ 3.ส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสม โดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพราะปัจจุบันแม้แต่บุคลาการทางการแพทย์เองยังมีการสั่งจ่ายยาที่ไม่ถูกต้อง มีปัญหาหารใช้ยาฟุ่มเฟือยอยู่ ซึ่งหากรณรงค์สำเร็จจะช่วยให้ประทศประหยัดงบประมาณจำนวนมาก

“ส่วนข้อเสนอของ สธ.ที่จะขอเพิ่มค่าปรับกรณีนักเรียนแพทย์ออกก่อนทำงานใช้ทุนครบ 3 ปีนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดเป็นวาระในการประชุม และทาง สธ.ยังไม่ได้แจ้งรื่องให้ทราบ อย่างไรก็ตาม ทาง สธ.สามารถเสนอเป็นวาระเร่งด่วนด้วยวาจาในที่ประชุมได้” นพ.พงษ์พิสุทธิ์ กล่าว
โดย: ไปทวงคืนเอาจากแพทยสภาสิ [24 ก.ค. 51 18:07] ( IP A:58.9.192.123 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ทางเครือข่ายน่าจะช่วยให้แพทย์มีเวลาให้คนไข้แต่ละคนมากขึ้น เช่นส่งเสริม การจํากัดปริมาณคนไข้ที่แพทย์แต่ละคนต้องตรวจต่อวัน ให้แพทย์ได้ใช้ความรอบคอบมาก อธิบายมากๆจนพอใจ
จะได้ลดความผิดพลาด ลดปัญหาการไม่เข้าใจ ไม่ต้องเสี่ยง
ให้จํากัดเวรอยู่เวรของแพทย์ต่อสัปดาห์ จะได้ไม่เหนื่อยมาก มีเวลาหาความรู้เพิ่ม
ช่วยได้ไหม
โดย: เหนื่อยจัง [26 ก.ค. 51 4:07] ( IP A:119.42.69.129 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน