เจอที่อยู่นางดลพร ที่ญี่ปุ่นแล้ว
   PDF
Medical Malpractice and Legal Resolution Systems in Japan
Nakajima et al.
JAMA.2001; 285: 1632-1640.
โดย: จะชวนมาเที่ยวเมืองไทย ไฮ้ [24 ก.ย. 51 21:48] ( IP A:58.8.13.200 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    อาริกาโตะ
โดย: เจ้าบ้าน [24 ก.ย. 51 23:00] ( IP A:124.121.135.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอโทษครับ ไอ้นี่มันบอกว่ามาจากหนังสืออ้างอิงไร หน้าไหน ไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่ที่อยู่นา เชิญมาไม่ได้ครับ
โดย: moonkiss [24 ก.ย. 51 23:49] ( IP A:222.123.202.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ในวารสารจะมีที่อยู่ คนทำวิจัย
เอาทั้งหมดไปใส่ในยาฮู แล้วคลิก ก็จะได้ที่อยู่
โดย: ฟฟ [25 ก.ย. 51 2:29] ( IP A:58.8.13.200 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Medical Malpractice and Legal Resolution Systems in Japan
Kazue Nakajima, MD,PhD; Catherine Keyes, JD; Tatsuo Kuroyanagi, JD; Kozo Tatara, MD


JAMA. 2001;285:1632-1640.

Medical malpractice claims and dispute resolution systems have been examined in Western societies for their impact on the quality of care and efficient compensation for injured patients. However, little is known about the Japanese malpractice environment because claim information has been closely guarded. Based on data from the Japanese Supreme Court, the Ministry of Health, Labor, and Welfare (formerly the Ministry of Health and Welfare), and the Japan Medical Association (JMA), which provides malpractice insurance to 43.5% of Japan's 250 000 physicians, we review Japanese malpractice liability systems and the frequency of claims during the last 30 years. Annual premiums for physician professional liability insurance are relatively low ($454-$491). Although the frequency of claims in Japan is lower than that reported in the United States, England, and Germany, the number of claims is increasing in Japan. According to publicly available data from the Japanese Supreme Court, the annual number of medical malpractice suits filed in district courts has increased from 102 in 1970 to 629 in 1998 (from 0.09 to 0.25 per 100 physicians). The proportion of awards greater than $89 300 increased from 13.6% in 1976 to 65.4% in 1987. Among JMA members, claims increased 31% from 1987 to 1999, but the frequency of claims has remained at approximately 0.3 per 100 JMA members. The JMA's professional liability program offers a nonbinding out-of-court review of claims that is faster and less expensive than judicial resolution (a few months with no attorney required vs 35 months and attorney fees), but is a poor means of deterrence or discipline. Since JMA data represent only 43.5% of Japanese physicians, generalizations cannot be made about all Japanese physicians and institutions. The lack of data on all claims hinders adequate evaluation of dispute resolution methods, development of appropriate risk management activities, and proactive education for Japanese physicians.


Author Affiliations: Department of Social and Environmental Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan (Drs Nakajima and Tatara); Risk Management Foundation, Harvard Medical Institutions, Boston, Mass (Dr Keyes); and law office of Kaneko & Iwamatsu, Tokyo, Japan (Dr Kuroyanagi).ไม่รู้ถูกป่าวหนูกดมั่วไปเหมือนที่ความเห็นที่ 3 บอก ได้มาแบบนี้
แต่แปลได้ไม่หมด ใครกรุณาหน่อยค่ะ หนูโง่ ....
โดย: GN+ [25 ก.ย. 51 8:08] ( IP A:117.47.223.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ประธานเครือข่ายฯ จะพักงาน
มอบหมายให้กรรมการเครือข่ายฯ ทำงานต่อ
จะไปเรียนต่อต่างประเทศ 3 ปี
เพื่อ.........
โดย: ข่าวโคมลอย [25 ก.ย. 51 9:00] ( IP A:58.9.199.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เอ้า แปลมาให้อ่านกันแบบไทยๆ

ระบบการคลี่คลายปัญหาเรียกร้องค่าเสียหายและความขัดแย้งในเรื่องทุรเวชปฏิบัติในวงการแพทย์นั้นได้รับการตรวจสอบในสังคมโลกตะวันตกถึงผลกระทบของระบบที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการและประสิทธิภาพในการชดเชยแก่คนไข้ผู้ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทางด้านความเป็นไปของญี่ปุ่นเองในเรื่องนี้เป็นที่รู้กันน้อยมากเพราะข้อมูลด้านการเรียกร้องค่าเสียหายถูกกันไว้อย่างมิดชิด ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้จากศาลฎีกา, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแรงงาน, และกระทรวงสวัสดิการ (ก่อนหน้านี้คือกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ) รวมทั้งสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ให้ประกันความเสียหายต่อการเกิดกรณีทุรเวชปฏิบัติถึง 43.5% ของแพทย์กว่า 250,000 คนในญี่ปุ่น เราได้ทบทวนระบบการรับผิดด้านทุรเวชปฏิบัติและความถี่ในการเรียกร้องชดเชยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาพบว่า เบี้ยประกันต่อปีต่อการรับผิดของหมอในกรณีเช่นนี้ค่อนข้างต่ำคือ อยู่ที่ประมาณ 454 – 491 เหรียญ สรอ. และแม้ว่าความถี่ในการเรียกร้องค่าชดเชยในญี่ปุ่นเองจะต่ำกว่าในรายงานของในสหรัฐ, อังกฤษ และเยอรมัน แต่จำนวนของกรณีเรียกค่าชดเชยนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น และจากข้อมูลสาธารณะเท่าที่มีอยู่ในศาลสูงญี่ปุ่น จำนวนคดีฟ้องร้องรายปีทางทุรเวชปฏิบัติที่ยื่นสู่ศาลคดีเขตได้เพิ่มจาก 102 คดีในปี 1970 เป็น 629 คดีในปี 1998 (คือจาก 0.09% เป็น 0.25%) และสัดส่วนของค่าชดเชยที่ได้รับอนุมัติที่จากมูลค่ามากกว่า 89,300 สรอ. ซึ่งเป็น 13.6% ในปี 1976 เพิ่มขึ้นเป็น 65.4% ในปี 1987 และในบรรดาสมาชิกของสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นเองการเรียกค่าชดเชยก็เพิ่มขึ้น 31% จากปี 1987 ถึง 1999 แต่ความถี่ในการเรียกร้องยังคงอยู่ที่ระดับราว 0.3% สำหรับตัวโครงการ JMA’s professional liability program นั้นในเสนอวิธีการที่เรียกว่า “การเจรจานอกศาลแบบไม่ผูกพัน” ในการเรียกร้องค่าชดเชยซึ่งจะรวดเร็วกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการผ่านกระบวนการทางศาล (ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยไม่ต้องมีทนายมายุ่งเกี่ยว เทียบกับ 35 เดือนพ่วงกับค่าทนายที่ต้องจ่ายด้วย) แต่ก็เป็นวิธีที่ยับยั้งเรื่องได้น้อยหรือไม่ก็ขาดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน และเนื่องจากสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นเองเป็นตัวแทนประชากรหมอเพียง 43.5% ของทั้งประเทศ การวางกฎเกณฑ์กลางๆเพื่อคลุมวงวิชาชีพและสถาบันทางวิชาชีพทั้งหมดจึงทำไม่ได้ การขาดข้อมูลของกรณีทั้งหมดที่เรียกค่าชดเชยยังเป็นอุปสรรคกีดขวางการประมวลอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้วิธีการสลายข้อขัดแย้งอันเป็นที่ยุติได้ เป็นการกีดขวางการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการให้ความรู้ในเชิงรุกต่อบรรดาแพทย์ในญี่ปุ่นเอง

ผู้สนับสนุนข้อมูลงานเขียน: ภาควิชาเวชศาสตร์ขุมขนและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยแห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์โอซาก้า เมืองโอซาก้า ญี่ปุ่น (ดร. นากาจิม่า และ ทาทาร่า), มูลนิธิเพื่อการศึกษาความเสี่ยงในบริการทางการแพทย์ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งมหาวิยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตั้น แมสซาชูเส็ท (ดร. คียส์), และสำนักกฎหมาย คาเนโกะและอีวามัตซึ โตเกียว ญี่ปุ่น (ดร. คูโรยานากิ)
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [25 ก.ย. 51 12:13] ( IP A:58.8.109.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    but is a poor means of deterrence or discipline
แต่ก็เป็นวิธีที่ยับยั้งเรื่องได้น้อยหรือไม่ก็ขาดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน

อันนี้ต้องแปลใหม่นะครับ เฮีย ต้องขออนุญาตนิดหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องสำคัญ
บางครั้ง การแปลจึงต้องมืออาชีพจริงๆ เรื่องทางแพทย์และกฎหมายก็ต้องอาศัยนักกฎหมายและแพทย์ แปลจึงจะได้ความ
แปลที่ถูกต้อง
but is a poor means of deterrence or discipline
แต่(วิธีไกล่เกลี่ย)เป็นวิธีที่เลวสำหรับการป้องกันไม่ให้ทำผิดอีก หรือเป็นวิธีที่แล้วสำหรับการควบคุมจริยธรรม(แพทย์)
นี่เป็นสาเหตุที่พวกทำผิดชอบเขี่ยไข่ เอ้ข ไข่เขี่ย เอ้ย ไกล่เกลี่ย
*************
เรื่องนี้อาจารย์จรัญ เคยพูดไว้ในสัมนา ว่าทำยังไงจึงจะมีมาตรการควบคุมลงโทษไม่ให้มีการทำการประมาททางการแพทย์มาก โดยท่านก็เห็นด้วยว่าไม่ควรฟ้องอาญาหมอ แต่ทำยังไงจึงจะมีมาตรการปรามไม่ให้ชุ่ยมาก ท่านใช้คำว่า deterence เช่นกัน
ท่านจบนอก ก็ติดศัพท์ฝรั่งนิดหน่อย
ผมบังเอิญอ่านเยอะก็รู้เยอะ
โดย: เหงามือไม่ได้ตัดไข่ [25 ก.ย. 51 12:57] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   หรือเป็นวิธีที่ **เลว** สำหรับการควบคุมจริยธรรม(แพทย์)
โดย: ยังอุตส่าห์พิมพ์ผิดอีก แต่ตรวจทานเจอ [25 ก.ย. 51 12:59] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   discipline
ลองอ่านดู https://www.pac.ca.gov/forms_pubs/disciplinaryactions.shtml
เวลาลูกเต้าขี้เกียจทำการบ้านก็ด่าว่าไม่มี discipline
โดย: aa [25 ก.ย. 51 13:18] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   deterrence
https://www.utexas.edu/law/academics/centers/clcjm/civiljustice/Mello&Brennan.pdf
โดย: aa [25 ก.ย. 51 13:20] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   โอ๊ะโอ๋ เก่งจังเลย ขอบคุณค่ะ....แปลให้อ่านแบบไทยๆ
หนูก็ฉลาดมาอีกนิดหนึ่ง....

โดย: GN+ [25 ก.ย. 51 13:25] ( IP A:117.47.145.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
    ลืมอีกนิด หนูว่า "ทีมไกลเกลี่ย" น่าจะเปลี่ยนชื่อ ว่า "ทีมยุให้ฟ้อง "
มันจะตรงประเด็นกว่านะคะ หนูว่านะ .....
โดย: GN+ [25 ก.ย. 51 13:35] ( IP A:117.47.145.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   Because that it was interested primarily in reducing the amount of tort litigation, the California Medical Association quietly killed the study.
โดย: หมกเม็ด [25 ก.ย. 51 13:53] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   All of these studies were intended to help bring about tort reform. The Californians wanted to reduce the amount of malpractice litigation, and submerged their study for fear that that it would instead suggest there should be more malpractice litigation.
หมกเม็ดเพราะกลัวถูกฟ้องมากขึ้น
โดย: ฟฟ [25 ก.ย. 51 13:59] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   Second, IOM explicitly decided to bypass the medical profession and the hospitals and go “direct to public,” carefully employing public relations techniques to reach the press and promote the study.
โดย: ทำไมต้องใช้สื่อ ฝรั่งยังรู้ [25 ก.ย. 51 14:17] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
    "ไกล่เกลี่ย"
หรือ
"เกลี้ยกล่อม"

ในปัจจุบันไม่ต่างกัน
โดย: ไม่ต่างกัน [25 ก.ย. 51 14:19] ( IP A:58.9.195.214 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   สาเหตุที่ไม่พัฒนา เพราะผูกขาด
พูดมากเดี๋ยวไม่ผ่าสะเลย
As a result, there is ongoing provider hesitance (likely supported by the professionalism and monopolistic tendencies of organized medicine) to pursue quality improvement for business reasons.
โดย: ฟฟ [25 ก.ย. 51 14:21] ( IP A:58.8.8.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   มันไม่ใช่เกลี้ยกล่อมน่ะซิคะ
มันเข้าไปแล้ว เหมือนกับว่าทำอารมณ์เราปิ๊ด ขึ้นมาทันที
เพราะว่าคำพูดทำไม พูดออกมาได้แบบนั้น

บ้างก็ว่า คนไข้ถ่ายรูปตัวเองป่วยไว้อย่างกะดารา
ดูปากมันพูด นี่ขนาดกรูถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะพวกเมิงยังไม่อยากรับกันเลยว่าทำกรูซะขนาดนี้ อันนี้ว่ามันค่ะ...ต้องเรียกมัน คนพวกนี้
โดย: GN+ [25 ก.ย. 51 14:29] ( IP A:117.47.145.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
    เราต้องมีเพื่อนมาก ๆ หลาย ๆ ชาติ
เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลว่า
แพทยสภา ประเทศไหนน่ารักมากกว่ากัน
โดย: เปรียบเทียบกัน [25 ก.ย. 51 16:39] ( IP A:58.9.189.20 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน