ได้เวลา.....เลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม่...!
   "หมอวิชัย" ชิงบอร์ดแพทยสภา

นสพ.ไทยโพสต์
ฉบับวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551


"หมอวิชัย" เสนอตัวชิงกรรมการแพทยสภา ประกาศลั่นขอเข้าไปสังคายนาบทบาทแพทยสภาใหม่ ที่ระยะหลังเปลี่ยนจากองค์กรดูแลสวัสดิภาพประชาชน กลายเป็น "สหภาพหมอ" พิทักษ์ปกป้องสิทธิกลุ่มแพทย์แทนประชาชน

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เปิดเผยว่าตามที่กรรมการแพทยสภาชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงได้มีการเปิดรับสมัครกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ.2552-2554 จำนวน 54 คน เรียงตามหมายเลขคือ
1. นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
2. นพ.พินิจ หัรัญโชติ
3. นพ.พิษณุ มณีโชติ
4. นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์
5. นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
6. นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
7. นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ
8. นพ.สมพล พงศ์ไทย
9. พญ.สมศรี เผ่าสวัสติ์
10. นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
11. นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
12. นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
13. นพ.กวี ทังสุบุตร
14. นพ.การุณ เก่งสกุล
15. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
16. นพ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
17. นพ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์
18. นพ.ดุสิต สถาวร
19. นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
20. พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
21. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
22. นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม
23. นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
24. นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์
25. นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
26. นพ.วิทยา ศรีดามา
27. นพ.ธีรยุทธ นิ่มสกุล
28. นพ.ธาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ
29. พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
30. นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
31. นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
32. นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์
33. นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
34. นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์
35. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
36. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
37. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช
38. นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม
39. นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
40. นพ.สิน อนุราษฎร์
41. นพ.สุรินทร์ ทองมา
42. นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์
43. นพ.วิรุณ บุญนุช
44. นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์
45. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
46. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
47. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ
48. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
49. นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
50. นพ.อำนาจ กุศลานันท์
51. พญ.อนงค์ เพียรกิจธรรม
52. นพ.จักร์ชัย ติตตะบุตร
53. นพ.วัชรพงษ์ พุทธิสวัสดิ์
54. นพ.วิชัย โชควิวัฒน

นายกแพทยสภากล่าวต่อว่า ขอให้สมาชิกแพทยสภาใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการฯ เพียง 26 คน หมดเขตการรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 20 ม.ค. 2552 กำหนดตรวจนับคะแนน วันที่ 21 ม.ค. 2552

ด้านนพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่าเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่คิดถึงแพทยสภา เพราะห่างมานานหลายปี จึงอยากเข้าไปดูการทำงานว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าแพทยสภาได้เปลี่ยนปรัชญาในการทำงาน ที่ต้องทำงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน แต่การทำงานกลายเป็นเหมือนสหภาพ คือเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อตัวแพทย์เองมากกว่าเพื่อประชาชน ยกตัวอย่างกรณีแพทย์ฆ่าคนไข้แม้จะมีการร้องเรียนเรื่องนี้มานานแล้วแต่การดำเนินการยังไปไปถึงไหน

โดย: สาธุ...! ขอให้ได้คนดี [19 พ.ย. 51 12:08] ( IP A:58.9.202.58 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอให้วงการแพทย์ไทยมีดวงตาที่เห็นธรรม
บ้านเมืองเราวุ่นวายมามากแล้ว วงการแพทย์ก็เช่นกัน
อ.หมอประเวศ พูดไว้ว่า "ความเป็นธรรมไม่มี สันติไม่เกิด"

ขอวิงวอนให้แพทย์ดี ๆ ทั้งหลายทั่วประเทศไทย
ได้โปรดเลือกคนดี ๆ ที่มีความเป็นธรรมเข้าไปเป็นบอร์ดแพทยสภา
โดยเฉพาะตำแหน่งนายกแพทยสภา และเลขาธิการแพทยสภา
พวกเราผู้เสียหายไม่ได้ต้องการให้ท่านเหล่านั้นมาเข้าข้างเรา
แต่เราต้องการผู้ที่มีความเป็นธรรม และยืนตรงกลางจริง ๆ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายแพทย์และฝ่ายประชาชน
ชื่อเสียงของแพทยสภาจะได้ไม่เสียหายไปมากกว่าทุกวันนี้
โดย: เครือข่ายฯ [19 พ.ย. 51 12:12] ( IP A:58.9.202.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   “หมอวิชัย” พร้อมดูแลซีแอลหากโดนทาบ ชี้ยาด้านจิตเวชเหมาะทำซีแอลมากสุด

โดย ผู้จัดการออนไลน์
19 พฤศจิกายน 2551 09:30 น.


“หมอวิชัย” พร้อมรับงานดูแลซีแอลหากถูกทาบทาม เตรียมเสนอยาด้านจิตเวช ชี้มีความจำเป็นทำซีแอลมากที่สุด เพราะยาราคาแพง ต้องกินติดต่อกันนาน

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริการองค์การเภสัชกรรรม (อภ.) ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ (ซีแอล) กล่าวว่า หากได้รับการทาบทามให้มาดูแลเรื่องซีแอลต่อ ก็ยินดีเพราะเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังมีปัญหาเข้าไม่ถึงยาอยู่ โดยเฉพาะยาด้านจิตเวช ซึ่งคิดว่ามีความจำเป็นต้องทำซีแอลมากที่สุด เพราะยามีราคาแพงมาก และผู้ป่วยต้องรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานาน

นพ.วิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการซีแอลนั้น ขณะนี้มีคณะอนุกรรมการด้านการเข้าถึงยา ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี รศ.สำลี ใจดี เป็นประธาน อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้อยู่ หากพบว่ามียาที่จำเป็นต้องประกาศซีแอล ก็จะเสนอมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการประกาศซีแอลหรือไม่ ขณะเดียวกัน หาก ร.ต.อ.เฉลิม มีนโยบายเดินหน้าซีแอล ก็สามารถสั่งการให้หน่วยงานในสธ. ที่เป็นกรมวิชาการ เช่น กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และสำนักงานปลัด สธ.ที่ดูแลโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทั้งหมด ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบได้

“ในการศึกษาจะต้องพิจารณาเลือกยาที่มีปัญหาการเข้าไม่ถึงยา เช่น กลุ่มยาจิตเวช ต้องเลือกชนิดยาว่ามีตัวใดบ้างที่ควรประกาศซีแอล โดยพิจารณาจาก สิทธิบัตรที่คุ้มครองยาว่าเป็นลักษณะใด และอายุของสิทธิบัตรที่คุ้มครองนานเท่าใด และมียาสามัญที่มีคุณภาพหรือไม่ ฐานการผลิตอยู่ที่ใด รวมถึงปริมาณการใช้ยาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่หากจะประกาศซีแอล”นพ.วิชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสุขภาพจิตได้เคยรายงานปัญหาผู้ป่วยจิตเวชเข้าไม่ถึงยา เพราะมีราคาแพง เช่น ยาคลอซารีล ริสเพอดาล ไซเปร็กซา ราคาสูงถึงเม็ดละ 60-200 บาท และต้องทานต่อเนื่องนาน 1-6 เดือน จึงทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ทำให้ต้องหยุดยาทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยจิตเวชมีประมาณ 1 คน ต่อประชากร 6 แสนคน
โดย: ขอบคุณผู้จัดการออนไลน์ [19 พ.ย. 51 12:16] ( IP A:58.9.202.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อยากมี เฮ ได้คนดีดีเข้าไปบริหารงานค่ะ

อะไร ๆ ก็ได้ง่ายและเป็นธรรม ....
โดย: GN+ [19 พ.ย. 51 12:37] ( IP A:117.47.216.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ประชาชนคนไข้ เลือก สส แบบไหน
หมอก็เลือกแบบนั้น
โดย: ประชาชน [19 พ.ย. 51 13:14] ( IP A:125.24.0.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เมื่อไหร่ที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกกรรมการแพทยสภาบ้าง
คนดี ๆ จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหา ใครจะเก่าจะใหม่ไม่สำคัญ
เท่ากับ คนคนนั้นดีจริงหรือไม่ เป็นธรรม ยืนอยู่ตรงกลางจริง
หรือไม่
โดย: อยากมีสิทธิ์เลือกหมอดี ๆ บ้าง [19 พ.ย. 51 13:29] ( IP A:58.9.202.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หมอวิชัยเหรอ ถ้าได้ก็ถือว่าฟลุก
อยากรู้นักว่าเป็นแพทย์ชนบทตรงใหน ตรวจคนไข้ในชนบทกี่คนต่อปี
ปากก็พูดว่าแพทย์ชนบทแต่ไม่เคยทำงาน ไม่เคยได้รับการเลือกจากแพทย์ชนบท มีแต่แพทย์ชนบทด่าว่าเอาชื่อพวกเขาไปแอบอ้าง ไม่เคยมาใยดีแพทย์ชนบทด้วยซ้ำ ถ้าได้เป็นก็อย่าหวังเลยว่าจะมีแพทย์ยอมทำงานที่ชนบทแม้แต่คนเดียว อีกอย่างชอบเอาชื่อแพทย์ชนบทไปแอบอ้างทางการเมืองกับเลียนักการเมือง อย่าลงสมัครเลย ไม่มีใครเลือกหรอก ผมคนนึงหล่ะที่ไม่เลือก
โดย: คนเก่า [19 พ.ย. 51 14:26] ( IP A:125.26.71.148 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เอาล่ะสิ...คนดี ๆ มักมีมารผจญเสมอ กระบวนการดิสเครดิตเกิดขึ้นแล้ว

หมอวิชัยเหรอ ถ้าได้ก็ถือว่าฟลุก อยากรู้นักว่าเป็นแพทย์ชนบทตรงใหน ตรวจคนไข้ในชนบทกี่คนต่อปี ปากก็พูดว่าแพทย์ชนบทแต่ไม่เคยทำงาน ไม่เคยได้รับการเลือกจากแพทย์ชนบท
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เคยเป็นกรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง 18 ปีติดต่อกัน

มีแต่แพทย์ชนบทด่าว่าเอาชื่อพวกเขาไปแอบอ้าง ไม่เคยมาใยดีแพทย์ชนบทด้วยซ้ำ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงด้วย อย่ากล่าวหาลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักฟังไม่ขึ้น

ถ้าได้เป็นก็อย่าหวังเลยว่าจะมีแพทย์ยอมทำงานที่ชนบทแม้แต่คนเดียว
จริงหรือ ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเปล่า กล่าวหาลอย ๆ อีกแล้ว

อีกอย่างชอบเอาชื่อแพทย์ชนบทไปแอบอ้างทางการเมืองกับเลียนักการเมือง
คุณกล่าวหานพ.วิชัยลอย ๆ อีกแล้ว ต้องยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคุณต้องไม่กลัวถูกฟ้องหมิ่นประมาทด้วยหากเป็นเรื่องจริง ไม่เช่นนั้นคุณเองจะกลายเป็นคนชุ่ย ปากไม่มีหูรูด

อย่าลงสมัครเลย ไม่มีใครเลือกหรอก ผมคนนึงหล่ะที่ไม่เลือก
คุณไม่มีสิทธิ์ห้ามใครสมัครหรือไม่สมัคร คุณมั่นใจว่าไม่มีใครเลือกเลยหรือ เท่าที่ดูความเห็นของคุณผ่านหลายกระทู้ คุณมันก็พวกแพทยสภายุคเน่าสุดขีด แน่นอนคุณไม่ชอบแพทย์ที่ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนนพ.วิชัยหรอก
โดย: เบื่อแพทยสภาหน้าเก่า นิสัยเก่าด้วย [19 พ.ย. 51 17:11] ( IP A:58.9.196.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ใครต้องการ การเมืองใหม่
ก็ควรเลือกกรรมการแพทยสภาที่คิดแบบการเมืองใหม่ด้วย
โดย: แพทยสภายุคใหม่ [19 พ.ย. 51 17:14] ( IP A:58.9.196.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   แล้วจะได้รับเลือกตั้งหรือเปล่า ต้องดูอีกที
โดย: หมอก้อนหิน [19 พ.ย. 51 17:54] ( IP A:117.47.238.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   เลือกอีกกี่ที คนดีก็กลับมา แพทย์ไม่เคยขายเสียง กรรมการก็ไม่เคยซื้อเสียง

คงเป็นสภาเดียวในประทศไทยที่ไม่มีการซื้อสิทธฺขายเสียงครับ
โดย: ขอ อ สมศักดฺกลับมาอีกครั้งครับ [19 พ.ย. 51 21:40] ( IP A:125.26.107.180 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ใช่...เห็นด้วยกับความเห็น 10 เลือกกี่ที ๆ ก็ได้คนดีของแพทย์กลับมาทุกที แต่คนดีของผู้เสียหายไม่มีเลย

วงการแพทย์คือวงการผูกขาดที่สังคมแตะต้องไม่ได้ หมอส่วนใหญ่เลือกคนที่ปกป้องผลประโยชน์ของหมอ แม้จะรู้ว่าคนคนนั้นทำสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ แต่ก็ชอบที่จะเลือก

คนที่ถูกเลือก ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นจิตสำนึกของคนเลือก ไม่ต่างจากนักการเมือง ที่ชาวบ้านชอบพูดว่าไม่เป็นไรโกงแต่ก็ขอให้ทำงานและผลประโยชน์ตกมาถึงมือบ้าง มันถึงทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบสุขอย่างทุกวันนี้อย่างไรเล่า

วงการแพทย์ก็ไม่ต่างกัน อีกหน่อยลูกหลานของหมอก็คงพบเจอแบบที่ผู้เสียหายอย่างเรา ๆ เจอกันมาแล้ว ไม่เป็นไรหรอก เราก็ถือว่าทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น ของแบบนี้ไม่เจอเองไม่รู้สึกหรอก
โดย: เชิญเลือกกันตามสบาย [19 พ.ย. 51 23:38] ( IP A:58.9.194.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ความเห็นหน้าม้าของนายสมสากนี่ หลุดมาแถวนี้จนได้

นึกว่าจะไม่มีหน้าหมา เอ้ย หน้าม้า โผล่มาซะแล้ว

ไอ้นายสมสากเนี่ย + เลขาธิการแพทยสภา ก็เคยโกหกและตอแหลในตำแหน่งหน้าที่มาแล้ว และคนละมากกว่าหนึ่งครั้ง แล้วก็เป็นการโกหกตอแหลที่ยังความชิบหายทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลัน และทั้งที่เป็นแบบผลสืบเนื่องให้กับคนไข้ผู้เสียหายมาแล้ว แล้วก็มากกว่าหนึ่งรายเสียด้วย

แล้วหน้าม้าที่ทะเล่อทะล่าเข้ามาเชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตา ถามว่า ไปอยู่หลังเขาเขมรลูกไหนมา???

แล้วถ้าจะเถียงว่า นี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีล่ะก็ ฟ้องมาซิครับ ท้าเลยนะ เลือกฟ้องเอาเลย ผมก็ได้ คุณ GN ก็ได้ จ้าวบ้านก็ดีนะ หรือจะฟ้องคนไข้แถวอุดร แถวร่อนพิบูลย์ แถวแปดริ้ว แถวๆเมืองนนท์ เลือกเอาเลยนะ เพราะทุกคนที่ว่าล้วนมีหลักฐานชัดเจนว่าเคยใส่ร้ายกล่าวหานายกสมสากคนเดียวคนนี้มาแล้วทั้งนั้น

เอ้า ก็ขอสาวต่อไปเลยนะ ว่า หากกรรมการ+นายก+เลขาฯ นี่ล้วนต่างโกหก+ตอแหลในตำแหน่งน่าที่ได้ นับประสาอะไรก็อีแค่โกงการเลือกตั้ง ทำไมจะมำไม่ได้????

โดยเฉพาะ พ.ญ. หน้าเดิม 2-3 คนที่เสนอหน้ากลับให้รับเลือกอีกทีหนนี้น่ะ ครั้งที่เท่าไหร่แล้ว????

ไอ้บรรดากรรมการแพทยสภาที่เสนอหน้าซ้ำเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งใหม่เนี่ย ดูซิว่า ต้องคดีอาญาค้างอยู่ถูกฟ้องในข้อหาทุจริต ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ตั้งกี่สิบคนในนั้นน่ะ???

แล้วที่พยายามสมัครรับเลือกตั้งเข้ามาอีก ก็ไม่เพราะต้องการเข้ามากอดหลักฐานการโกงการฉ้อฉลบรรดา "คดีไม่มีมูล" ที่เคยยำกันเละเทะไว้เป็นสิบๆร้อยๆคดีที่ยังไม่หมดอายุความสิบปี เพื่อ ป้องกันการถูกรื๊อ ถูกตรวจสอบ ถูกล้วงถูกควักออกมาใช่ไหม? ใช่ไหม? เถียงซิว่า ไม่จริง

โถ่ ถ้าวงการแพทย์ยังดูดายนิ่งเฉยปล่อยให้หมออย่างท่านอาจารย์วิชัย โชควิวัฒน์ หรืออย่างท่านอดีตเลขาฯ อ.ย. ถูกปลัด ส.ธ. ที่สอพลอ ร.ม.ต. สธ. คอยจ้องเล่นงาน จ้องปลดอยู่ร่ำไป เลือกตั้งครั้งนี้ หรืออีกกี่ทีกี่ที เลือกกันจนเป็นปู่ย่าตายาย ก็ได้แต่โจร ได้แต่พวกปีศาจในเสื้อกาวน์เข้ามาสิงสถิตย์ เท่านั้นแหละ เชื่อผมเฮอะ เฮ้อ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [20 พ.ย. 51 8:12] ( IP A:58.8.104.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
    เอ๊า มีแต่หน้าเดิม ๆ เหมือน สส ขี้โกงชาติอีกแล้วเหรอคะ ?
โดย: หนูไม่รู้นะเนี่ย [20 พ.ย. 51 13:08] ( IP A:222.123.134.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ประชานิยมทำสังคมพินาศมาทุกวงการ
โดย: เจ้าบ้าน [21 พ.ย. 51] ( IP A:124.122.241.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ฟ้องกลับ GN+ เอาสัก 1 ล้าน GN+ ก็หน้ามืดแล้ว ฝันไปเหอะว่าจะจ่าย .....ยอมไปแบกเข้ในคุกแทนละกัน ถ้าผิดจริงนะ เอาเงินล้านไว้ให้แม่ใช้ดีกว่า

แต่ถ้าไม่ผิด คุณหมอต้องจ่าย ทุกบาท ทุกสตางค์ ...ทีทำให้เสียหาย
โดย: 555 [21 พ.ย. 51 9:25] ( IP A:117.47.120.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   เอามาลงให้ดูเปรียบเทียบอีกครั้ง โดยคัดลอกมาจากกระทู้ที่ 12163 ของท่านจ้าวบ้าน เมื่อ 11 ธ.ค. 48

*********************************************************************

นางปรียนันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา
ฟ้องแพทยสภาทั้งคณะเป็นคดีอาญา มาตรา 157
ฐานละเว้นและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี

คดียังคงอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาไม่รับฟ้อง เพราะคดีไม่มีมูล
ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่รับฟ้อง เพราะคดีไม่มีมูล
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาศาลฏีกา (จน ณ. วันนี้ 21 พ.ย. 51ก็ย่างเข้าปีที่ ๕ ของการรอคำพิจาณณาฎีกา ซึ่งคงเป็นฎีกาที่อาจต้องรอตลอดไป)

แพทยสภาทั้งคณะมี

1. แพทยสภา
2. เรือโทวิทูร แสงสิงแก้ว
3. น.พ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
4. พ.ญ.อนงค์ เพียรกิจธรรม
5. น.พ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
6. พ.ญ.ประสบศรี อึ้งถาวร (พิธีกรคู่ แรมปีกับ น.พ. สุรพงษ์ อำพันวงศ์[ ผ.อ. ฝ่ายแพทย์ ร.พ. พญาไท ๑ ปัจจุบันและเมื่อครั้งเป็นคดีกับ ประธานเครือข่ายฯ>ในรายการ "ปัญหาชีวิตและสุขภาพ ช่อง 9 และเป็นผู้ลงนามจดหมายจากแพทยสภาแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร.พ. พญาไท ๑ ของประธานเครือข่ายฯ ว่า คดีไม่มีมูล)
7. น.พ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ
8. น.พ.ปรากรม วุฒิพงษ์
9. พลโทสุจินต์ อุบลวัตร
10. พลเรือโทดำรงศักดิ์ เลียงพิบูลย์
11. พลอากาศโทสัญชัย ศิริวรรณบุศย์
12. พลตำรวจโทประเวสน์ คุ้มภัย
13. น.พ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ (สามีของ พ.ญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์)
14. น.พ.กำพล กลั่นกลิ่น
15. น.พ.บุญชอบ พงษ์พานิช
16. น.พ.สมพร โพธินาม
17. พลตรีจุลเทพ ธีระธาดา
18. น.พ.ธรรมนูญ วานิยะพงศ์
19. น.พ.อารี วัลยะเสวี
20. น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
21. พ.ญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์
22. พันตำรวจเอกชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
23. น.พ.กวี ทังสุบุตร
24. น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
25. น.พ.กำจัด สวัสดิโอ
26. น.พ.จรัล ใจแพทย์
27. น.พ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
28. พันเอกหญิงมยุรี พลางกูร (พี่สาวนายสมัคร สุนทรเวช)
29. พ.ญ.เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์
30. พ.ญ.เทวี วัฒนา
31. น.พ.บรรณสิทธิ์ บุญจิต
32. พันตำรวจเอกวิชิต สมาธิวัฒน์
33. น.พ.จิตตินัดด์ หะวานนท์
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [21 พ.ย. 51 13:13] ( IP A:58.8.104.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   บทความเรื่อง "บทบาทของ คณะกรรมการแพทยสภา"

โดย นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ อดีตเลขาธิการแพทยสภา

จาก เว็บ มติชน วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 02:03 น.

ค นทั่วไปอาจยังไม่เข้าใจว่าแพทยสภาคือใคร ต่างกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างไร ความจริงทั้ง 2 องค์การเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายด้วยกัน ต่างกันเพียงว่า แพทยสภาเป็นองค์การนิติบุคคลที่เกิดจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 แต่แพทยสมาคมฯ เป็นนิติบุคคลโดยการจดทะเบียน อำนาจหน้าที่ของแพทยสภาเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของแพทยสมาคมฯ ปรากฏในข้อบังคับของสมาคมที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย

บทบาทของแพทยสภาตามบทบัญญัติของกฎหมายก็คือ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมการประพฤติ (ปฏิบัติ) ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมีหน้าที่สำคัญคือ รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสมาชิก (แพทยสภา) เท่านั้น ถ้าไม่ใช่สมาชิก ไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตกับพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยกระบวนการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

พูดง่ายๆ ก็คือ แพทยสภามีอำนาจออกใบอนุญาตให้สมาชิก เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขณะเดียวกันก็สอดส่องดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณของวิชาชีพ (กฎหมายใช้คำว่า จริยธรรมแห่งวิชาชีพ)

เมื่อเกิดความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ผู้เสียหายหรือผู้ที่ทราบเรื่อง มีสิทธิร้องเรียนแก่แพทยสภาได้ (ในกฎหมายใช้ถ้อยคำว่า ถ้าเป็นผู้เสียหายร้องเรียนเรียกว่าการกล่าวหา ถ้าผู้อื่นที่ทราบเรื่องจะร้องเรียนเรียกว่าการกล่าวโทษ)

การร้องเรียนดังกล่าวก็เท่ากับ การให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ทำหน้าที่ช่วยเหลือแพทยสภาในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อให้แพทยสภาได้โอกาสที่จะดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูกร้องเรียนนั้นๆ ว่าประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ประการใด หากพบความบกพร่อง แพทยสภาก็มีอำนาจลงโทษตามความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมนั้น

ถ้าแพทยสภาเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ผู้ใดมีความบกพร่องร้ายแรงจนไม่อาจให้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้ แพทยสภาก็มีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสียได้ อันเป็นการขจัดผู้นั้นออกไปจากวงการวิชาชีพ ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดเลยที่บัญญัติให้แพทยสภาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประพฤติผิดคนหนึ่งคนใด
ที่กล่าวมาเป็นหน้าที่ของแพทยสภาตามกฎหมายและคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งเป็นผู้บริหารงานของแพทยสภาก็ต้องมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งก็สอดรับหน้าที่ของแพทยสภา แต่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภากลุ่มหนึ่ง ประกาศจะดำเนินนโยบายเชิงรุกในหลายเรื่อง ที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแพทยสภาตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงทำให้ผมเกิดสงสัยว่า การจะดำเนินนโยบายดังกล่าว จะมีทางเป็นไปได้อย่างไร ดูจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่น่าจะนำมาใช้กับปัญญาชน อย่างกับสมาชิกแพทยสภา เพราะผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ก็มีภูมิปัญญาไม่ต่างไปจากผู้สมัครนั่นแหละ มิได้กินแกลบกินรำมาจากไหน
ตัวอย่างนโยบาย 3 ข้อ ที่ไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยคือ แพทย์ต้องไม่ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญา ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุจริต (ใครจะเป็นคนตัดสินว่าเป็นการกระทำโดยสุจริต ถ้ามิใช่ศาล) ต้องมีการจำกัดเพดานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในคดีที่แพทย์ตกเป็นจำเลยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (จะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่??) การเสนอให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีทางการแพทย์ (คงได้แต่เสนอ และในความเป็นจริง รัฐบาลต้องดูว่ามีจำนวนคดีมากพอแก่การจัดตั้งศาลพิเศษเพียงใด???)

และในข้อสุดท้ายที่ว่า สร้างสามัคคีในหมู่แพทย์ เพื่อจรรโลงศรัทธาประชาชนนั้น ถ้าความพยายามให้เกิดสามัคคีในหมู่แพทย์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยผู้ถูกร้องเรียน ศรัทธาของประชาชนยิ่งจะหดหายไปในที่สุด อย่าลืมว่าแพทยสภามิใช่สหภาพแรงงานของแพทย์

เพราะฉะนั้นจึงขอเตือนบรรดาผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ขอให้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญในการเลือก ให้สมกับเป็นการเลือกของปัญญาชน ผู้ตริตรองและใคร่ครวญถี่ถ้วนแล้ว
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [21 พ.ย. 51 14:28] ( IP A:58.8.230.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ได้แต่หวังว่า พวกเราประชาชนคงไม่ต้องก่อม็อบเพื่อไล่
แพทยสภาทั้งคณะให้ออกไป เหมือนเราไล่นักการเมืองกันอยู่
ตอนนี้
โดย: เหมือนกันไม่มีผิด [22 พ.ย. 51 11:53] ( IP A:58.9.203.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
    ควรมีแพทย์ขึ้นทะเบียนเป็นของศาล โดยตรงเลย เป็นตำแหน่งเฉพาะ และเวลามีคดีที่ศาลใด จังหวัดใด ก็เดินทางไปให้ข้อมูล น่าจะดีกว่า ไหม??????????????????
โดย: ดีดี [22 พ.ย. 51 23:15] ( IP A:115.67.241.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   เห็นด้วยกับความเห็นที่ 19 แต่คุณดูข่าวนี้สิ
ดูตัวหนังสือสีแดงคือสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุด


ศาลประชุมร่วม ก.สาธารณสุข-แพทยสภา ถกปัญหาการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ หลังถูกฟ้องร้องเรียน ที่ประชุมเสนอทางออก 3 ประการ ระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ย-ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานที่เป็นกลาง-ตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย เสนอแนวทางแก้ไข

วันนี้ (30 ต.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม นายพินิจ สุเสารัจ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เชิญ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รมช.สาธารณสุข นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ เลขาธิการแพทยสภา และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข มาประชุมร่วมกัน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีบุคลากรทางการแพทย์ถูกฟ้องคดี โดยกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา ได้เสนอปัญหาที่แพทย์ถูกฟ้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ จิตใจ และความรู้สึก ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมดำเนินการ 3 ประการ

ข้อแรก การใช้วิธีระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์ ทำให้คดีเสร็จจากศาลโดยคู่ความมีความเข้าใจกัน โดยเตรียมขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยในศาลต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข ซึ่งในคดีที่กระทรวงสาธารณสุข ประสงค์ขอเข้าร่วมไกล่เกลี่ยก่อนการฟ้องคดี สำนักงานศาลยุติธรรม ก็ยินดีให้ความร่วมมือ

ประการต่อมา การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม เพื่อให้มีพยานที่เป็นกลาง ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โดยกระทรงสาธารณสุขและแพทยสภาพร้อมจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ.2546

และประการสุดท้าย ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ถูกฟ้องคดี ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 3 คน ผู้แทนจากแพทยสภาจำนวน 3 คน เพื่อหารือร่วมกันในรายละเอียตตามแนวทางที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาข้อขัดข้องในการใช้บังคับ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดย: แพทยสภา...น่ากลัวไว้ใจไม่ได้เลย หน้าเนื้อใจเสือ [23 พ.ย. 51] ( IP A:58.9.218.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   เรียน แพทย์ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาสังคมมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้
แน่นอนที่สุด ความผิดพลาดไม่ใช่ปัญหาของความขัดแย้ง
ความฉ้อฉลในวงการแพทย์คือต้นเหตุของความขัดแย้ง

แพทยสภาหลายสมัยที่ผ่านมา สร้างแต่ปัญหา เข้าข้างแพทย์
ในทางที่ผิด สร้างปัญหาให้กับสังคม วงการแพทย์เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงตกต่ำอย่างถึงที่สุด เหมือนกับรัฐบาลยุคนี้ไม่มีผิด

วงการแพทย์ต้องใช้วิจารณญานว่าจะเลือกเอากลุ่มคนเดิม ๆ
ที่สร้างปัญหากลับเข้ามามีอำนาจมีความเข้มแข็งเพื่อเอาเปรียบ
สังคมเหมือนเดิม และปัญหาต่าง ๆ จะบานปลายไปมากกว่าเดิม
ท่านจะเอาแบบเดิมหรือไม่

ประเทศไทยต้องการการเมืองใหม่ สังคมก็ต้องการแพทยสภา
ที่มีคุณธรรม มีจิตใจของความเป็นมนุษย์สูง เห็นอกเห็นใจชาว
บ้าน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ทำดำให้เป็นขาว ไม่ทำผิดให้เป็น
ถูกเหมือนอย่างที่ผ่านมา

วงการแพทย์ต้องการความสงบ สังคมก็ต้องการความสงบเช่นกัน
ดังนั้น ใช้ความฉลาดของท่านไปในทางที่ถูกต้อง เลือกคนดี ๆ
ที่ดีต่อทั้งสังคม ไม่ใช่ดีต่อวงการแพทย์เพียงอย่างเดียว
โดย: เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ [23 พ.ย. 51 18:25] ( IP A:58.9.222.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   น่าแปลกตรงที่ สติปัญญาของแพทย์กว่า สามหมื่นคนทั่วประเทศกลับสู้คนในเครือข่ายดัง คห 21 ไม่ได้ ถึงได้ไม่รู้จักแยกแยะว่าใครดีใครเลว มีแต่เครือข่ายเท่านั้นที่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครดีใครเลว
โดย: น่าสนใจ [23 พ.ย. 51 22:09] ( IP A:125.26.110.173 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ความเห็น 22

มีแพทย์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
ไม่ถึงครึ่ง ดังนั้นที่คุณอ้างว่า 3 หมื่นกว่าคนทั่วประเทศนั้น
ไม่จริง

เราไม่เคยว่าแพทย์ไม่รู้จักแยกแยะว่าใครดีใครเลว
แต่ท่านก็เลือกคนผิดได้ ไม่ดีจริงได้ เหมือนพวกเรา
เลือกนักการเมือง แรก ๆ อาจดีจริง แต่คนบางคน
เห็นเงินเห็นผลประโยชน์แล้วนิสัยเปลี่ยนก็เห็นกันมาก

เราเพียงแต่ให้ท่านหยุดคิดเสียก่อน คุณไม่อ่านให้ดี
อาจเพราะอคติบังหูบังตา

เลือกคนดี ๆ ที่ดีต่อทั้งสังคม
ไม่ใช่ดีต่อวงการแพทย์เพียงอย่างเดียว
โดย: ไม่แปลก ถ้าไม่มีอคติ [23 พ.ย. 51 22:48] ( IP A:58.9.202.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   วงการแพทย์ไทยไม่เป็นประชาธิปไตย
ให้แต่หมอเลือกหมอ ไม่ให้ประชาชนเลือกบ้าง
รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
โดย: เผด็จการแพทยสภาไทย [24 พ.ย. 51 15:43] ( IP A:58.9.205.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   แพทยสภา กับ รัฐบาล (สัตว์นรก)ชุดปัจจุบัน คล้ายกันมากหลายๆเรื่อง
เช่น

- ต่างอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของ เสียงส่วนใหญ่ (รอบที่แล้วของการเลือดตั้ง กก. แพทยสภา นั้น มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 42%)

- สมาชิกรัฐบาล และ สมาชิกแพทยสภา ล้วนต้องคดีอาญากันคนละหนึ่งคดีเป็นอย่างน้อย แล้วก็ยังหน้าด้านสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง (รอบที่แล้ว) อย่างไม่รู้จักคำว่า "ยางอาย" ทั้ง น.พ. และ พ.ญ. และทั้งๆที่เกือบจะทุกคนที่ต้องคดีอาญานั้น ก็ล้วนแล้วแต่เคยเป็นอาจารย์สอนแพทย์ด้วยกันทั้งนั้น

- สมาชิกรัฐบาล (สัตว์นรก) และสมาชิกแพทยสภา โดยเฉพาะตัวนายกฯ และตัว เลขาธิการ ของทั้งสองหน่วยงาน ต่างล้วนเคย "โกหก" ในตำแหน่งหน้าในประเด็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง มาแล้วทั้งนั้น

ฉะนั้น ในบรรดา 42% สมาชิกแพทยสภาที่เลือกกรรมการชุดนี้เข้ามาดำรงตำแหน่งในรอบที่เพิ่งหมดวาระไป อาจคาดได้ว่า เป็นแนวร่วมที่เออออเห็นด้วยกับพฤติกรรมทุจริตฉ้อฉลของกรรมการชุดนี้ หรือ มีความสัมพันธ์ฉันท์ ลูกศิษย์ - อาจารย์ กัน เกิดเกรงใจและมองไม่เห็นหรือไม่รับรู้ความเลวของอาจารย์

ซึ่งหากเป็นอย่างหลัง ก็ไม่น่าแปลกใจหากกรรมการหน้าเดิมจะถูกเลือกกลับเข้ามาอีก เราน่าจะอนุมานได้ว่า มีอาจารย์อย่างไร ก็น่าจะมีลูกศิษย์อย่างนั้น
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง [28 พ.ย. 51 15:02] ( IP A:58.8.112.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   แล้วแพทยภาชุดนี้ มาจากการชื้อเสียงหรือมากจากความเต็ใจเลือกครับ แล้วมีแพทย์คนไหนขายสิทธิเพื่อเลือกคนเข้ามาบ้างครับ
โดย: สภาเจได [28 พ.ย. 51 19:25] ( IP A:125.26.109.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ฉันใด
กรรมการแพทยสภานิสัยเป็นแบบไหน
ก็ส่อให้เห็นนิสัยของคนที่เลือกฉันนั้น
โดย: เลวได้ใจ [1 ธ.ค. 51 11:17] ( IP A:58.9.188.238 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน