สอบงานประมง1
   https://www.perdsorb.com/official_government_news_detail.php?news=233&template=computer&home=food
โดย: . [14 พ.ค. 50 6:12] ( IP A:203.172.201.1 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
1.2 ความสามารถทางภาษา
ทดสอบความสามารถในการคิด สรุปหาเหตุผล ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยการอ่านจับใจความของบทความทางสังคมศาสตร์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผล และหาความสัมพันธ์ของคำข้อความ และหรือรูปภาพ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.1 ความเข้าใจภาษา
การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
2.2 การใช้ภาษา
2.2.1 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
2.2.2 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
2.2.3 การเรียงข้อความ
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประมง ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง และด้านการส่งเสริมการประมง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประมงน้ำจืด (40 คะแนน)
2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประมงชายฝั่ง (40 คะแนน)
3. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประมงทะเล (40 คะแนน)
4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง (40 คะแนน)
5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการประมง (40 คะแนน)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมประมงกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 2 ภาค มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลัง ทางเว็บไซต์ https://www.fisheries.go.th หรือ https://job.fisheries.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1” หรือ https://www.fisheries.go.th/personal

โดย: . [23 พ.ค. 50 19:53] ( IP A:203.172.201.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน