ค่ายดนตรี ISHIKAWA MUSIC ACADEMY
   ค่ายดนตรี ISHIKAWA MUSIC ACADEMY


ความเป็นมา
ในระหว่างฤดูร้อนของแต่ละปี Ishikawa Prefacture Youth Center ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Kanazawa ประเทศญี่ปุ่น จะจัดค่ายดนตรีสำหรับนักดนตรีที่มีจุดมุ่งหมายจะเป็นนักดนตรีอาชีพ โดยรวบรวมปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมทำ Masterclass สำหรับไวโอลิน เชลโล่ และเปียโน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักดนตรีเหล่านั้น

ที่ผ่านมา ค่ายดนตรี Ishikawa Music Academy ได้รับความสนใจจากนักดนตรีทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะมีมาตรฐานสูง อีกทั้งยังได้ผลิตศิลปินเดี่ยวมืออาชีพหลายคนเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในเวทีใหญ่ๆ อาทิ Mayuko Kamio, Clara-Jumi Kang เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม http://ishikawa-ma.jp/en_index.html

ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกนักดนตรีเยาวชนไทยนักไวโอลิน จำนวน 1 คน เพื่อเข้าอบรมในค่ายดนตรีดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2557 ณ Ishikawa Prefacture Youth Center เมือง Kanazawa ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมเป็นการสอนแบบ master class กิจกรรมการแสดง อาทิ คอนเสิร์ทเชมเบอร์มิวสิค คอนเสิร์ท Rising Star เป็นต้น คณะกรรมการดนตรีของค่ายจะเป็นผู้จัดเลือกครูผู้สอนให้กับผู้อบรมเองตามความเหมาะสม

----------------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดและเงื่อนไขผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมค่ายดนตรี Ishikawa Music Academy เมือง Kanazawa ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2557

คุณสมบัติของผู้เข้าคัดเลือก
เยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีความประสงค์จะเป็นนักดนตรีอาชีพ
เครื่องดนตรี : ไวโอลิน

เอกสารประกอบการคัดเลือกเบื้องต้น
ประวัติการศึกษาไวโอลิน พร้อมระบุชื่ออาจารย์ผู้สอน
ประวัติพร้อมรูปถ่ายขนาด 2”x 2” จำนวน 3 ใบ
CD บรรเลงเดี่ยวไวโอลิน 2 เพลงที่มีอารมณ์ต่างกัน (ไม่ต้องมีเปียโนเล่นประกอบ)
รวมความยาวไม่เกิน 10-15 นาที

กำหนดส่งใบสมัครพร้อม CD ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

1) มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
ชั้น 19 อาคารอัลม่า ลิงค์ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-6617-18

2) ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
142 อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส ห้อง 1701 ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2653-2593
โดย: BSO [6 เม.ย. 57 5:32] ( IP A:31.205.18.226 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ขั้นตอนการคัดเลือก
การคัดเลือกจะทำเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนที่ 1 – คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยการฟังจาก CD
ประกาศผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี (BSS)
ชั้น 5 อมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-9938

2) ขั้นตอนที่ 2 – ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 จะต้องมาบรรเลงจริงต่อหน้าคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความสามารถของผู้สมัคร และจะคัดเลือกเหลือเพียง 3 คน
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี (BSS) ชั้น 5 อมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-9938

3) ขั้นตอนที่ 3 – คณะกรรมการจะสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 3 คนดังกล่าว เพื่อเลือกผู้ที่
มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับทุนเพียง 1 คนเท่านั้น คณะกรรมการจะกำหนดวันสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในลำดับต่อไป


ทุนค่ายดนตรี Ishikawa Music Academy ประกอบด้วย
ค่าเดินทางไป-กลับ (กรุงเทพฯ-นาริตะ-โคมัตสึ-กรุงเทพฯ)
ค่าเล่าเรียน 140,000 เยน
ค่าที่พักรวมอาหารเช้า-เย็น 66,000 เยน

โดย: BSO [6 เม.ย. 57 5:35] ( IP A:31.205.18.226 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน