เรียนไวโอลิน วิโอล่า หรือ เชลโล่ดี
   

ลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่าทำไมไม่เรียนวิโอล่า ? ( สำหรับคนไทย 9 ข้อ)

==============================================================

1.  คนไทยตัวเล็กนิ้ว (เครื่องดนตรีฝรั่ง เหมาะกับฝรั่ง)

2. แบบเรียน การวางนิ้วก็แบบฝรั่ง  เพลงฝรั่ง (เกิดมาไม่เคยฟัง  ใครเขาจะฟั  ง)

3. ราคา ไวโอลิน 3xxx - 6xxx วิโอล่า 8xxx - 1xxxx  เชลโล่ 18xxx - 3xxxx ( แพงมาก )

    นิสัยคนไทยชอบของถูก  ให้เปล่าแหละดี  งง ๆๆๆ  กับมัน

4.  ครูสอน วิโอล่าไม่มี  (เพราะเรียนแล้ว ไม่เท่ห์  ไม่ได้โชว์(เด่น) คนไทยชอบอวด)

    ใช้กุญแจโด อัลโต ( หาคนสอนไม่ได้อ่านไม่ออก )  คนไทยชอบเรียน แบบท่องโน้ต

5.  ไม่มีหนังสือแบบเรียนและสิ่งพิมพ์ลองรับ( โน้ตเพลง  บรรทัด 5 เส้น รู้จัก เปล่า )

6. แนวเพลงวิโอล่า เล่นแนวประสานเป็นส่วนใหญ่  ในวงใหญ่  คนไทยทำสกอร์ไม่เป็น

(ใช้คอมพิวเตอร์ดนตรีทำ ไปทำคาราโอเกะดีกว่าได้ตังดี) แต่งเพลงไม่ได้(เพราะบันทึกไม่

เป็น)ประสานเสียงไม่เก่ง  ที่เป็นก็อยู่ค่ายเพลงหมด  หาทำยามาสอน แสดงในระดับ 

ชาติ ไม่มี   มีอยู่คน  อยู่ต่างประเทศเขียน สกอร์  คุมวงฝรั่งได้  มาเมื่องไทย ครูดนตรี  

สอนแต่ท่องโน้ต  ได้ตังดี  ไม่มีเด็กที่รู้จริงเข้า ไฮสคลู และเตรียมอุดม  เลยสร้างวงไม่

ได้(อ่านกุญแจซอลยังไม่เก่งเลย  แล้วจะไปอ่านกุญแจ ฟา (เบส-เชลโล่) 

กุญแจ โด อัลโต( วิโอล่า เลยลักไก่ใช้กุญแจซอล  ซะ-นั้น )

7.  อ่านโน้ต บรรทัด 5 เส้น นับความยาวตัวโน้ตไม่ได้  ทำนองไม่เกิด  ก็เลยต้องหาเพลงฟัง

เพื่อท่องทำนอง   จึงแต่งเพลงไม่ได้   มีทำนองอยู่ในหัว  จับเสียงมาบันทึกเป็นโน้ต 5 เส้น

ส่งให้ผู้อื่นเล่นไม่ได้(ใช้คอมฯดนตรีไม่เป็น อ่านโน้ตไม่เป็น)  ให้นักดนตรีเล่น  ก็มีแต่ ท่อง

โน้ตและจำทำนองเลียนแบบครูทั้งนั้น  เรียนกันมา 30 ปี แล้วยังไม่ถึงไหนเลย  อ่านแต่

บรรทัด 5 เส้น   แต่นับความยาวตัวโน้ตไม่เป็น  แล้วเรียนกันอยู่ได้  เอากระดาษถ่ายเอกสาร

เพลงของเขามา เป็นเพลงต่างประเทศไว้ก่อน คนจะได้ไม่รู้ว่าผิด  เอามาตั้งไว้แต่ไม่ดู

หรอก  อ่านไม่ทัน  ดูตามๆ ไปเล่นเสียงไม่ออก  ให้หัวหน้า พาท เล่นดังกลบไว้ ท่าดี

คันชักถูก ก็พอ 

8.  การส่งเสริม  คนใหญ่ก็ไม่รู้ ผู้สอนก็ไม่เข้าใจ  ผู้เข้าใจก็ทำธุรกิจ  เน้นองค์ประกอบสังคม

มีหน้าตาเป็นส่วนใหญ่  คนรวยเห็นความสำคัญ เพราะมันไปช่วยสมองให้ คิดเร็ว ตัดสิน

ใจเร็ว  กล้าแสดงออก มีสมาธิในการฟัง ทำให้เรียนหนังสือเก่ง สอบเข้าเรียนต่อร.ร.ดังๆได้

9. การแสดงและรายได้  คนไทยติดค่านิยม  เต้นกินรำกิน  เห็นคนอื่นทำจึงทำตาม  แต่

อยากให้ลูกเก่งกว่าเพือน  ไม่ลงทุนเรียน  มีทุนน้อย  เรียนแต่น้อยให้จบเร็ว  ประหยัด

ทำให้คนเรียนมีน้อยจึงมีรายได้สูง อยู่ในธุรกิจ  ส่วนที่เหลือก็มาสอนกันตามประสา

ถ้านักเรียนเก่ง  จะมาจับกลุ่มกันในสวนหรือเปิดหมวก  เสาร์-อาทิตย์ (30 ปีแล้วยังไม่เห็นมี)

==============================================================

อ่านแล้วอย่าโกรธกันนะและทำความเข้าใจกับมันจะได้ไม่หมดอยาก -----  อ่านต่อจะเข้าใจ

==============================================================

การเรียนการศึกษา(ทุกวิชา)มีองค์ประกอบ 3 อย่าง

1. รู้(ศึกษา-เข้าใจ) หลักการและเหตุผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง(คนเราชอบคิดว่ารู้-เข้าใจแต่จริงแล้วคิดเอาเอง)

2. วางแผนและลงศึกษาหาขอมูลและนำไปปฏิบัตฺิจริง(ศึกษาชนิดดนตรี เครื่องดนตรี ผลที่เกิดจากการใช้เครื่องดนตรีและเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า150 ชม.) ขั้นนี้หาผู้ที่ให้ความสนใจน้อยมาก(ชอบพูดแต่ว่าฉันชอบ)  ยากทำได้เล่นเป็นเพราะมีแรงกระตุ้นภาพนอก(อยากเก่งตามเพื่อน)และขอบเขตข้อ  จำกัดของโรงเรียนบางที่เน้นสอนคนเป็น(คนรู้และเล่นได้แล้ว)มาเรียนแล้วเก่ง(มีผู้สอนแบบนี้มาก)  บางที่เน้นสอนคนไม่เป็น(สอนพ.ฐ.ก่อน)

3. นำผลนั้นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน(เล่นร่วมกับผู้อื่นได้จริง-และนำไปประกอบอาชีพได้){มาตรฐานสถาบันมีชื่อเสียงไว้ก่อน(อวดที่เรียน)}

==============================================================

การเรียนดนตรีสากล-ไทย มีองค์ประกอบ 3 อย่าง(ถึงจะสำเร็จ)

1.  เตรียมตัว (ร่างกาย มือ นิ้ว สมอง เวลา)เรียนและปฏิบัติอย่างตั้งใจ(แต่คิดที่จะเอาแต่ชอบและง่ายมากกว่า)(ไม่รู้ว่าโน้ตและเครื่องดนตรีมันดื้อ

    หรือนิ้วไม่ทำงานหรือขี้เกียจ) ใช้เวลาให้ร่างกายและใจมันพร้อม  6-8 เดือน(ขึ้นอยู่กับบุคคลและอุปกรณ์) ที่เรียนส่วนใหญ่ 90 % อยู่ขั้นนี้ เล่นเพลงได้ เลียนแบบครู ไปแสดงนิดหน่อย เก่งกว่าคนไม่ได้เรียนข้างบ้าน ก็หรูแล้ว {จ่ายไปเท่าไรล่ะ - กระเป๋าแบนไหม(แม่จ่าย?)}

2. เรียนรู้และนำไปฝึกฝน(โน้ตและขบานการปฏิบัติตามสัญลักษณ์ ทฤษฏีดนตรี ไปพร้อมกัน) อ่านโน้ตเป็น เล่นเพลงใหญ่ได้(อย่างน้อย32ห้อง เพลง) ส่วนใหญ่เป็น เมโลดี้หรือดนตรีที่แทนคำร้อง(แย่งนักร้องเล่นหรือเล่นเสียงโน้ตตามคำร้อง ถ้ามีนักร้องก็ไม่มีประโยชน์ที่ต้องแล่น) เช่น เก็บตะวัน หรือ ขอใจเธอแลกเบอร์โทร  ขั้นนี้เป็นการเรียนรู้โครงสร้าง- ทำนอง-จังหวะของเพลง และเล่นร่วมกันพร้อมกัน   ใช้ความสามารถและไมเกี่ยวกับ ระดับ - เล่น - สเตป - ชั้น ไหนเลย (เป็นสิ่งที่เรียนแล้วนักเรียนจะต้องเกิดในตนไม่ได้ ลอกเลียนแบบครูมาเล่น)

    ### เมื่อถึงขั้นนี้ นักเรียนไม่มีเครื่องมือของตนเอง ก็ตีตั๋ว กินแห้วไปเถอะ ###  (ส่วนมากกว่าจะถึงตอนนี้ กระเป๋าก็ฉีกไปตามกันและคิดว่า เล่นได้เพลงสองเพลงก็เดินสายโชว์แล้วก็เลิกเรียนเพราะว่าขี้เกียจท่องเพลงต่อไปเพราะเพลงมันยาว(จำไม่ได้ ขี้เกียจแล้ว หมดอยาก)

3. การนำความรู้และทฤษฏีไปใช้  เล่นเป็นวงประสานเสียง มีนักร้อง ( ไม่เล่นแบบข้อสอง  มันเป็นเด็กๆ เขาเล่น ) ขั้นนี้แหละที่ว่าของจริง  เล่นดนตรีเป็นจริงๆ   อ่านโน้ตได้ เล่นประสานเสียงได้ (ถ้าใครไม่เล่นโน้ต อ่านไม่เป็น ท่องหัวบวมแน่นอน)  โรงเรียนหรือผู้สอน  จะแจกโน้ตแยกชิ้นให้เล่น(Line 1-2-3 Bass Drum Melody) เล่นประกอบกันเป็นเพลง  ที่เราเรียนกว่าประสานเสียง นะ   ที่เด็ก เข้าห้องซ้อมกันนะเห็นมีแต่ตีคอร์ดแล้วร้องเพลง เหมือนพวกเปิดหมวกเลย (เสียดายค่าห้องซ้อม)

==============================================================

  มาถึงขั้นนี้ผู้เรียนจะรู้ว่า  ที่ตั้งใจเรียนดนตรีมา  เล่นโน้ตมาอย่างน้อย  32 ห้อง(ท่องจำเกือบตาย)  มาเล่นนิดเดียว ไม่เกิน 4-8 ห้อง แถมยังมีเล่นซ้ำๆกันอีก  นิดเดียวเอง  ง่ายและไม่เห็นเหนื่อยเลย  ไปแย่งเพื่อนเล่นดีกว่า (คนอ่านโน้ตเคาะจังหวะได้จะเล่นได้ ภายใน 20 นาที) แต่ต้องเล่นเป็นวงนะขาดใครก็ไม่ได้  เพลงมันหาย  ไม่คบ คนฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง

==============================================================

  ทีนี้คงเข้าใจอะไรกันบ้างนะ   จะตอบคำถามแล้ว

1. ไวโอลิน เล่นง่ายที่สุด เรียนไปจะเห็นว่ายากและมากเรื่อง แต่เมื่อเป็นแล้วเหนื่อย  ต้องเล่น นำ เดียว โน้ตมากที่สุด เล่นเมโลดิ้และประสานเสียง

    ทำงาน  1000 ได้ค่าแรง 100 บาท ที่สำคัญต้องเล่นเร็วและแรง เหนื่อย ซ้อมหนัก (อ่านโน้ตเป็นคล่อยยังชั่ว ไม่ท่องหัวบวม)

2. วิโอล่า เมื่อยนิ้ว ข้อมือและคอ ตัวมันใหญ่ยาวมากกว่าไวโอลิน แต่ถ้าเป็นแล้วมีประโยชน์มาก  จะเล่นเชลโล่ได้ง่ายและเป็นเร็ว มันมีเสียงประจำสายเหมือนกัน แต่ใช้คนละกุญแจ แต่เมื่อเป็นแล้ว(เหมาะกับคนนิ้วยาวตัวสูง-ใหญ่ จะดีเหมือนเล่นไวโอลิน) ใช้ประโยชน์ได้มาก เล่นเมโลดิ้และประสานเสียงแต่ส่วนใหญ่ ผู้ประพันธ์เพลงให้เล่นประสานเสียงและประกอบจังหวะ  งานสบายกว่าไวโอลินแต่ต้องอ่านโน้ตเป็นนะ   ทำงาน  200 ได้ค่าแรง 100 บาท (แต่งานสอนได้เงินเพียบ ไม่มีคนเรียนไม่มีครูสอน ผู้คุมวงไม่ชอบทำโน้ต โด อัลโต แต่จะใช้ กุญแจซอลแทน )

3. เชลโล่ เมื่อยนิ้วมาก ข้อมือและแขน ตัวมันใหญ่ยาวมากกว่าไวโอลินและวิโอล่า แต่ถ้าเป็นแล้วมีประโยชน์มากที่สุด  จะเล่นวิโอล่าได้ง่ายและเป็นเร็ว มันมีเสียงประจำสายเหมือนกัน แต่ใช้คนละกุญแจ แต่เมื่อเป็นแล้ว(เหมาะกับคนนิ้วยาวตัวสูง-ใหญ่ ) ใช้ประโยชน์ได้มาก เล่นเมโลดิ้น้อยและ ประสานเสียงแต่ส่วนใหญ่ ผู้ประพันธ์เพลงให้เล่นประสานเสียงและประกอบจังหวะ  งานสบายแต่ต้องอ่านโน้ตเป็นนะ เพราะเป็นผู้ช่วยเบสด้วย ทำงาน  100 ได้ค่าแรง 100 บาท (แต่งานสอนได้เงินเพียบ ไม่มีคนเรียนไม่มีครูสอน ผู้คุมวงทำโน้ต กุญแจฟา )

4. ดับเบิ้ลเบส เมื่อยนิ้ว ข้อมือ แขนและขา ยืนเล่น ตัวมันใหญ่ยาว สูง แต่ถ้าเป็นแล้วมีประโยชน์มาก  เป็นตัวขยายจังหวะให้กลองและส่งเข้าห้อง

เพลง  เป็นแล้วสบาย(เหมาะกับคนนิ้วยาวตัวสูง-ใหญ่) ใช้ประโยชน์มาก เล่นประกอบจังหวะส่วนใหญ่ ผู้ประพันธ์เพลงให้เล่นประสานเสียงและประกอบจังหวะ  งานสบายที่สุดแต่ต้องอ่านโน้ตเป็นนะ  ทำงาน  50 ได้ค่าแรง 100 บาท (แต่งานสอนได้เงินเพียบ มีคนเรียนน้อย ไม่มีครูสอนน้อย ผู้คุมวงทำโน้ต ใช้ กุญแจฟา)

==============================================================

สรุป  อยากโชว์ฝีมือ ได้ยืนหน้าวง เดียวไวโอลินหรือวิโอล่า  เท่ห์แต่เหนื่อย ( คนเก่งน้อย มีคนเรียนมาก แย่งงานกันทำ)  สู่เชลโล่ไม่ได้เป็นราชินี ของเครื่องดนตรี  นั่งโชว์เดี่ยวหน้าวง  แต่งตัวสาย  รายได้ดี  ทั่งวงและสอน

==============================================================

จะเอาอะไรก็ดีทั้งนั้น  ดูหุ่นตัวด้วย  ขยันฝึกซ้อมมีเครื่องเป็นของตัวเอง อ่านโน้ตเป็น  

สวรรค์จะเป็นของเรานะ  ขอให้อ่านตัวเองให้ออกก่อน  แล้วจึงเลือก  โรงเรียนเลือก  แนว

การสอน  แล้วจึงจะได้รู้ว่าเล่นดนตรีเป็นมันเป็นอย่างไร

อนาคตจะได้มีประโยน์ทั้งตนเองและผู้อื่นๆ  ขอให้โชคดีมีความสำเร็จทุกคน

==============================================================

ชมรมดนตรีสากลมีนบุรี  ตลาดจตุจักร2 มีนบุรี  084-101-8819 prsound_new@yahoo.co.th

สอนดนตรีสากล-ไทย ราคาถูกมากๆๆๆๆๆๆ  มีอุปกรณืให้ใช้ฝึก

==============================================================

โดย: prsound_new@yahoo.co.th [27 พ.ค. 58 13:38] ( IP A:110.77.162.230 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

ประเดนคือ

เครื่องดนตรีเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องดนตรีของประเทศไทยเรา

แต่คนไทยส่วนใหญ่ชอบฟังเครื่องสายฝรั่ง แต่กลับไม่ชอบเล่น

อนาคตสำหรับเครื่องดนตรีฝรั่งเหล่านี้ไม่แน่ นะ คิดเอาเองว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้น

เพราะคนไทยรุ่นใหม่ ร้อยละเก้าสิบ ไม่นิยมฟังดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย จะได้ฟังกันจริงๆจังๆ คงจะได้ฟังอยู่สองที่ ถ้าไม่ใช่ลิเก ก็งานศพ

ผมไม่ได้ว่าดนตรีไทยของเราไม่ดีนะ แต่มันเป็นจริง เช่นนั้น

บทความข้างต้นเขียนได้ดีมาก แต่ติดอยู่เรื่อง คือจะเอาถึงขั้นเรียนสอนกันให้จบมาแต่งเพลงยังกับโมสาท บีโทเฟ้น กันเลยทีเดียวหรือ ผมว่าดนตรีของฝรั่งมันเองแท้ๆ  ตัวมันยังแต่งไม่ได้เลย

โดย: pann [1 มิ.ย. 58 23:36] ( IP A:114.109.31.24 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

เห็นด้วยกับบทความค่ะ

เราเป็นคนนึงที่ตั้งใจเลือกเรียนวิโอล่า ทั้งๆที่รู้ว่า เล่นยากกว่า (หนักก็หนักกว่า ปวดคอ สายก็หนากว่า นิ้วด้านหมด ตัวเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆก็แพงกว่าและหายากกว่ามาก : แอบบ่น 555) และครูที่เก่งด้านนี้จริงๆก็มีน้อยเหลือเกิน

แต่ครูที่สอนเราเรียนมาทางด้านนี้่โดยตรง ใจดี ไม่ดุ ไม่กดดัน แต่ตั้งใจสอนมากๆ เก็บทุกรายละเอียดจริงๆ และก็ให้ฝึกนับจังหวะกับเมโทรนอม ฝึกหูกับเปียโน และฝึกอ่านโน้ตกุญแจโดจริงๆ ไม่ได้ให้จำทำนอง หรือเล่นให้ดูแล้วเล่นตาม (อ่านบทความแล้วรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้ครูดี แหะๆ)

อ้อ แต่หลายๆ คน เล่นดนตรี เพื่อเล่น เหมือนคนขับรถเป็น ไม่จำเป็นต้องซ่อมรถเป็นเสมอไปนะคะ คืออาจจะไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะต้องสามารถเรียบเรียงเสียงประสานเป็น อย่างที่ คุณ pann บอกแหละค่ะ 

มาเวิ่นเว้ออะไรตรงนี้เนี่ย ก็แค่อยากจะบอกว่ามีคนเล่นวิโอล่าอยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง //โบกมือสวยๆ

อย่าถือสาเลยนะคะ 555555

โดย: นักเรียนวิโอล่า [23 ก.ค. 58 2:11] ( IP A:1.10.218.160 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน