ใครรู้วิธีไล่เสียงตั้งเเต่โด-ทีค่ะช่วยสอนหน่อย
   ไครรู้วีทีเป่าตั้งเเต่ตัวโด-ทีบ้างค่ะช่วยสอนหน่อยค่ะว่ามันกดยังไง
วันนี้ซื้อฟรุดมาวันเเรกอ่าค่ะ
อยากไล่เสียงเปนๆอ่าค่ะ
สอนหน่อยสิค่ะว่ากดยังไงอ่ะค่ะ
ขอบคุนล่วงหน้าน่ะค่ะ
ขอบคุนมากๆๆ

โดย: Pleng [6 มี.ค. 52 17:58] ( IP A:124.121.244.62 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เสียง.... ไป๊ๆๆๆ ไป๊ ... แหนะโดนไล่แล้วยังไม่ไปอีกเหรอ?
ไปซิไป ไป๊ไป

จะกวนเกินไปหรือเปล่าเนี่ย?
โดย: เมโลดี้ [17 มี.ค. 52 21:00] ( IP A:149.159.17.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เป่าดังรึยังคับ
โดย: atom [18 มี.ค. 52 20:52] ( IP A:124.121.183.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ผมว่าเค้าคงอยากจะรู้วิธีกด น่ะครับ ว่ากดเสียง โด ถึง ที ต้องใช้นิ้วอะไรบ้าง
เค้าจะดูความยากง่าย สำหรับตัวเค้าน่ะครับ
โดย: ชิมิ [20 ม.ค. 56 3:22] ( IP A:110.168.79.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

these days have gotten straightforward with stages like Website. In any case, when it is completely functional, the accompanying tremendous test you have is to convey more traffic to your blog or webpage. Unwind, you don't ought to be a displaying expert to propel your blog. You can without a very remarkable stretch augmentation your blog traffic to get more traffic by using some showed endorsed methods. In this article, we will share irrefutably the most straightforward and attempted tips to fabricate your blog traffic like an expert publicist. Not at all like various articles on creating site traffic, we are basically going to share tips that we have used to construct our site traffic to countless site hits every month.We furthermore have invested a bold energy to make this the most thorough webpage traffic guide, so you can have a far reaching blog traffic framework for your business. It is safe to say that you are down? What about we start.sites help you with staying in touch with your visitors after they leave your site, so you can bring them back. These are the primary 5 traffic sources on WPBeginner. We use the device called PushEngage. It's modifying that we eagerly propose for all bloggers, website owners, and eCommerce objections. It permits you to send alerts to your visitor's compact or work region devices that are hard to miss, so you get significantly higher commission rate than online media or email. The best part is, you can talk with visitors after they've left your site. We use it on the total of our locales, and it's by far the best traffic channel for us.Before you start making content for your blog, contribute a little energy understanding your expected vested party and what they are looking for. You can quickly manufacture a horde of individuals framework by reacting to the going with requests:

Who is your planned vested party?

What issues would they say they are defying that you can help settle?

What kind of content would they say they are looking for?

How should they ideally endeavor to find the answers for their requests?

Reacting to these requests will help you with getting an all the more clear picture of your proposed vested party.

You can in like manner foster this by adding also altered inquiries, for instance,

How old would they say they are?

What are their occupations?

What is their tutoring level?

locales research is a technique used by content creators and SEO subject matter experts. It helps you with discovering unequivocal words and sentences that customers type in Google and other web crawlers to find the substance they are looking for. Ordinarily, tenderfoots just rely upon their most reasonable assessments when making content. As you can imagine, this technique is an in with no reservations or full scale. Expecting you use the "most sensible assessment" method, there's a high chance that your articles will likely not position high in web search instruments.

Fundamentally, on the grounds that no one's looking for the watchwords you have used, or there is just an extreme measure of competition for those expressions. At whatever point you have done the watchword research, you'll presumably consider colossal heaps of blog passage considerations. At times, the huge once-over of watchwords can overwhelm novices to a point where they essentially give up. To guarantee this doesn't happen to you, we propose making a distribution plan (a methodology). Remember, no gigantic blog was innate a day. It requires some venture and consistent effort to make a successful blog. Making a distribution timetable will help you with making and keep on track. There are a great deal of significant gadgets that you can use like Asana and Trello to give a few models. These gadgets go with a stunning game plan of features that will help you keep consistent over your game. The goal is to figure out, make a higher viewpoint of your procedure, and be more helpful. Here are some more tips on managing your article work measure even more viably. Make an effort not to be too hard on yourself. Start with two articles each week and step by step increase your speed when you can. Be consistent with your circulating arrangement. Guarantee you follow your timetable and circulate standard substance as orchestrated.Add notes, expression musings, and outlines to your timetable. This will help you produce better quality substance when you plunk down to make. Use tones, marks, groupings, and various features in your timetable application to make it more visual and composed.

By doing proper watchword research, you will open the going with benefits: Find genuine request terms people are looking for Discover astounding substance contemplations for notable pursuit terms Gain from your opponents and beat them with better substance Make a movement of segment articles to drive steady traffic to your blog Thea primary concern that customers and web search instruments look for is adequate quality substance. For a blog, a quality piece of content is by and large a broad article on a specific point that covers all of the nuances. This makes it incredibly steady for customers. These thorough articles are known as "section articles". Various experts may insinuate them as pioneer content or establishment articles. In a general sense, these are your most critical articles. You need to pick the most reassuring watchword and thereafter give however much information as could reasonably be expected in one long-structure article. You should make notwithstanding numerous section articles as would be reasonable to cover all of the huge watchwords in your industry. Following are a couple of clues that you ought to recollect while making segment content.Segment content could be any sort of article. For example, a how-to immediate, informative exercise, assessment article, appraisal piece, a list item article, and so forth The qualification between segment content and various articles is that your section articles are more extensive and offer start to finish information on the point. Your section articles are not time-subordinate. They are evergreen and reliably significant. Despite the fact that we propose keeping them invigorated with new information to keep consistent over list things. As we referred to previously, web crawlers and customers love longer and complete articles that give all the information they need. By and by the issue is that individuals have a restricted capacity to center.

Slight difficulty in examining or understanding will put off your customers, and they will leave without looking at all the important information that you promoted.To deal with this issue before it happens, you need to simplify every one of your substances to examine. A nice spot to start is accessible your article in decreased down sentences using a very much arranged tone and heaps of visuals. Following are just some basic hints to make your substance more clear and straightforward. Web streamlining is a lot of best practices that help you make your website more web-list cheerful. You shouldn't be a 'Internet advancement to chip away at your webpage. Regardless of common reasoning, anyone can do SEO for their own destinations without enlisting a subject matter expert. Right when customers track down your substance in filed records or RSS channels, the central thing they see is your article highlight. An engaging online journal section title stands out and gets more snaps. However a plain and depleting highlight gets ignored, and customers are most likely going to look by it. This stands apart as really newsworthy indispensable. You need to sort out some way to create better titles for your blog sections that get customer thought and get more traffic. Luckily, adding to a blog experts have been doing investigate on highlights for apparently perpetually, and you can benefit from their revelations. There are so various online media destinations out there, yet most of us contribute the sum of our energy several top stages like Facebook and Twitter.You need to focus in on them to drive more traffic to your blog.Regardless, dependent upon your blog's subjects you may have greater achievement on other social stages that are less pressed. For example, if your blog is connected to building associations, you may find more drew customers on LinkedIn.If you run a lifestyle or configuration blog, Instagram may be the stage you should focus in on. you can by and large contribute energy on Quora to react to customer questions what gather backlinks and help with extending blog traffic. We recommend that you offer contributing more energy a chance casual associations other than the colossal two. You may find a more eager group and a more prominent after there.

 

if you want to get more traffic on your site so please visit my site https://seoplanetx.com/

โดย: seoplanetx [6 ก.ค. 64 15:42] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

these days have gotten direct with stages like Website. Regardless, when it is totally practical, the going with enormous test you have is to pass on more traffic to your blog or site page. Loosen up, you don't should be a showing master to drive your blog. You can without an entirely surprising stretch increase your blog traffic to get more traffic by utilizing some showed embraced strategies. In this article, we will share evidently the most direct and endeavored tips to create your blog traffic like a specialist marketing expert. Not in the least like different articles on making website traffic, we are essentially going to share tips that we have used to develop our webpage traffic to incalculable webpage hits each month.We besides have contributed a striking energy to make this the most careful site page traffic guide, so you can have an expansive blog traffic system for your business. It is protected to say that you are down? What might be said about we start.sites assist you with keeping in contact with your guests after they leave your site, so you can bring them back. These are the essential 5 traffic sources on WPBeginner. We utilize the gadget called PushEngage. It's changing that we excitedly propose for all bloggers, site proprietors, and eCommerce complaints. It grants you to send alarms to your guest's conservative or work locale gadgets that are difficult to miss, so you get more traffic altogether higher commission rate than online media or email. The best part is, you can converse with guests after they've left your site. We use it on the all out of our regions, and it's by a wide margin the best traffic channel for us.Before you begin making content for your blog, contribute a little energy understanding your normal vested gathering and what they are searching for. You can rapidly make a crowd of people structure by responding to the going with demands:

Who is your arranged vested gathering?

What issues would they say they are resisting that you can help settle?

What sort of content would they say they are searching for?

How might they preferably attempt to discover the solutions for their solicitations?

Responding to these solicitations will assist you with getting an even more clear image of your proposed vested gathering.

You can in like way encourage this by adding likewise changed requests, for example,

How old would they say they are?

What are their occupations?

What is their coaching level?

districts research is a strategy utilized by content makers and SEO topic specialists. It assists you with finding unequivocal words and sentences that clients type in Google and other web crawlers to discover the substance they are searching for. Usually, fledglings simply depend upon their most sensible evaluations when making content. As you can envision, this strategy is an in without any reservations or full scale. Expecting you utilize the "most reasonable evaluation" strategy, there's a high possibility that your articles will probably not position high in web search instruments. On a very basic level, because nobody's searching for the watchwords you have utilized, or there is only a drastic action of rivalry for those articulations. Whenever you have done the watchword research, you'll probably think about epic piles of blog entry contemplations. Now and again, the colossal once-over of watchwords can overpower tenderfoots to a point where they basically surrender. To ensure this doesn't occur to you, we propose making a dispersion arrangement (a philosophy). Keep in mind, no immense blog was intrinsic a day. It requires some endeavor and reliable exertion to make a fruitful blog. Making a dissemination schedule will assist you with making and remain focused. There are a lot of critical contraptions that you can utilize like Asana and Trello to give a couple of models. These contraptions go with a shocking strategy of highlights that will help you keep reliable over your game. The objective is to sort out, make a higher perspective of your system, and be more useful. Here are some more tips on dealing with your article work measure much more reasonably. Put forth an attempt not to be too hard on yourself. Start with two articles every week and bit by bit speed up when you can. Be steady with your coursing game plan. Assurance you keep your plan and circle standard substance as orchestrated.Add notes, articulation insights, and layouts to your schedule. This will help you produce better quality substance when you plunk down to make. Use tones, imprints, groupings, and different highlights in your plan application to make it more visual and created. By doing legitimate watchword research, you will open the going with benefits: Find certified solicitation terms individuals are searching for Discover bewildering substance considerations for eminent pursuit terms Gain from your adversaries and beat them with better substance Make a development of section articles to drive consistent traffic to your blog Thea essential worry that clients and web search instruments search for is sufficient quality substance. For a blog, a quality piece of content is overall an expansive article on a particular point that covers the entirety of the subtleties. This makes it amazingly consistent for clients. These intensive articles are known as "segment articles". Different specialists may hint them as pioneer content or foundation articles. From an overall perspective, these are your most basic articles. You need to pick the most consoling watchword and from that point give whatever amount of data as could sensibly be anticipated in one long-structure article. You should make despite various area articles as would be sensible to cover the entirety of the immense watchwords in your industry. Following two or three signs that you should remember while making portion content.Segment content could be any kind of article. For instance, a how-to prompt, enlightening activity, evaluation article, examination piece, a rundown thing article, etc The capability between portion content and different articles is that your part articles are more broad and offer beginning to end data on the point. Your segment articles are not time-subordinate. They are evergreen and dependably critical. In spite of the way that we propose keeping them strengthened with new data to keep reliable over list things. As we alluded to already, web crawlers and clients love longer and complete articles that give all the data they need. Before long the issue is that people have a limited ability to focus. Slight trouble in inspecting or understanding will put off your clients, and they will leave without taking a gander at all the significant data that you promoted.To manage this issue before it occurs, you need to work on all of your substances to look at. A pleasant spot to begin is open your article in diminished down sentences utilizing a particularly organized tone and stacks of visuals. Following are only some essential clues to make your substance more understood and clear. Web smoothing out is a great deal of best practices that help you make your site more web-list lively. You shouldn't be a 'Web progression to work on your page. Notwithstanding normal thinking, anybody can do SEO for their own objections without enrolling a topic master. Right when clients track down your substance in documented records or RSS channels, the focal thing they see is your article feature. A connecting with online diary segment title sticks out and gets more snaps. Nonetheless a plain and exhausting feature gets overlooked, and clients are probably going to look by it. This stands separated as truly newsworthy basic. You need to figure out some approach to make better titles for your blog segments that get client thought and get more traffic. Fortunately, adding to a blog specialists have been doing examine on features for clearly interminably, and you can profit with their disclosures. There are so different online media objections out there, yet the vast majority of us contribute the amount of our energy a few top stages like Facebook and Twitter.You need to zero in on them to drive more traffic to your blog.Regardless, reliant upon your blog's subjects you may have more noteworthy accomplishment on other social stages that are less squeezed. For instance, if your blog is associated with building affiliations, you may discover more drew clients on LinkedIn.If you run a way of life or design blog, Instagram might be the stage you should zero in on. you can overall contribute energy on Quora to respond to client questions what assemble backlinks and assist with expanding blog traffic. We suggest that you offer offering more energy a possibility relaxed affiliations other than the huge two. You may track down a more excited gathering and a more conspicuous after there.

 

if you want to get more traffic on your site so please visit my site https://seoplanetx.com/

โดย: seoplanetx [6 ก.ค. 64 15:51] ( IP A:172.17.0.1 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน