สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   

นักวิทยาศาสตร์แอตทริบิวต์ภาวะโลกร้อนแนวโน้มสังเกตตั้งแต่กลาง-20 TH ศตวรรษที่การขยายตัวของมนุษย์ของ "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" 1 - ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เมื่อดักบรรยากาศความร้อนที่แผ่ออกมาจากโลกไปยังพื้นที่ โดย บุหรี่ไฟฟ้า Kspodsmoke

ก๊าซบางชนิดในชั้นบรรยากาศปิดกั้นความร้อนไม่ให้หลุดออกไป ก๊าซที่มีอายุยาวนานซึ่งยังคงอยู่กึ่งถาวรในบรรยากาศและไม่ตอบสนองทางร่างกายหรือทางเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะถูกอธิบายว่าเป็นการ "บังคับ" ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก๊าซเช่นไอน้ำซึ่งตอบสนองทางกายภาพหรือทางเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะถูกมองว่าเป็น "การตอบกลับ"

ก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ได้แก่ :

ไอน้ำ. ก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่มากที่สุด แต่ที่สำคัญคือมันทำหน้าที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ ไอน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อชั้นบรรยากาศของโลกร้อนขึ้น แต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเมฆและการตกตะกอนทำให้เกิดกลไกตอบรับที่สำคัญที่สุดต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) องค์ประกอบเล็กน้อย แต่สำคัญมากของบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมาผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเช่นการหายใจและการระเบิดของภูเขาไฟและผ่านกิจกรรมของมนุษย์เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล มนุษย์ได้เพิ่มความเข้มข้นของCO 2 ในชั้นบรรยากาศขึ้น47% นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้น นี่คือการ "บังคับ" ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวที่สำคัญที่สุด

มีเทน. ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ผลิตได้ทั้งจากแหล่งธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์รวมถึงการย่อยสลายของเสียในหลุมฝังกลบการเกษตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวตลอดจนการย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและการจัดการมูลสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ในประเทศ มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ออกฤทธิ์มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับโมเลกุล แต่ยังเป็นก๊าซที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศน้อยกว่ามาก

ไนตรัสออกไซด์. ก๊าซเรือนกระจกอันทรงพลังที่เกิดจากแนวทางการเพาะปลูกในดินโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเชิงพาณิชย์และปุ๋ยอินทรีย์การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการผลิตกรดไนตริกและการเผาไหม้ชีวมวล

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) สารประกอบสังเคราะห์จากแหล่งกำเนิดทางอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ใช้ในการใช้งานหลายประเภท แต่ปัจจุบันได้รับการควบคุมโดยส่วนใหญ่ในการผลิตและการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับความสามารถในการทำลายชั้นโอโซน พวกมันยังเป็นก๊าซเรือนกระจก

ปรากฏการณ์เรือนกระจกไม่เพียงพอ: ดาวเคราะห์ดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศเบาบางมากคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมด  เนื่องจากความดันบรรยากาศต่ำและมีก๊าซมีเทนหรือไอน้ำเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อเสริมสร้างปรากฏการณ์เรือนกระจกที่อ่อนแอดาวอังคารจึงมีพื้นผิวที่แข็งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่แสดงหลักฐานของสิ่งมีชีวิต

ปรากฏการณ์เรือนกระจกไม่เพียงพอ:ดาวเคราะห์ดาวอังคารมีบรรยากาศเบาบางมากคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมด เนื่องจากความดันบรรยากาศต่ำและมีก๊าซมีเทนหรือไอน้ำเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่จะเสริมสร้างปรากฏการณ์เรือนกระจกที่อ่อนแอดาวอังคารจึงมีพื้นผิวที่แข็งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่แสดงหลักฐานของสิ่งมีชีวิต

ปรากฏการณ์เรือนกระจกมากเกินไป: บรรยากาศของดาวศุกร์เช่นดาวอังคารเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมด  แต่ดาวศุกร์มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากกว่าโลกประมาณ 154,000 เท่า (และสูงกว่าดาวอังคารประมาณ 19,000 เท่า) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอุณหภูมิพื้นผิวร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้

ปรากฏการณ์เรือนกระจกมากเกินไป:บรรยากาศของดาวศุกร์เช่นดาวอังคารเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมด แต่ดาวศุกร์มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากกว่าโลกประมาณ 154,000 เท่า (และสูงกว่าดาวอังคารประมาณ 19,000 เท่า) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอุณหภูมิพื้นผิวร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้

บนโลกกิจกรรมของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงเรือนกระจกตามธรรมชาติ ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินและน้ำมันได้เพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO 2 ) นี้เกิดขึ้นเพราะคาร์บอนถ่านหินหรือกระบวนการเผาไหม้น้ำมันรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศที่จะทำให้ CO 2 ในระดับที่น้อยลงการแผ้วถางที่ดินเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ได้เพิ่มความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก

ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงเรือนกระจกในบรรยากาศตามธรรมชาตินั้นยากที่จะคาดเดา แต่ผลกระทบบางอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้:

โดยเฉลี่ยแล้วโลกจะอุ่นขึ้น บางภูมิภาคอาจต้อนรับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น แต่บางภูมิภาคอาจไม่

สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นอาจทำให้เกิดการระเหยและการตกตะกอนโดยรวมมากขึ้น แต่แต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปบางพื้นที่เปียกกว่าและอื่น ๆ ก็แห้ง

ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้นจะทำให้มหาสมุทรอุ่นขึ้นและละลายธารน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งบางส่วนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น น้ำทะเลจะขยายตัวเช่นกันหากอุ่นขึ้นซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ภายนอกเรือนกระจกระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO 2 ) ที่สูงขึ้นอาจมีทั้งผลบวกและผลเสียต่อผลผลิตของพืช การทดลองในห้องปฏิบัติการบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าระดับ CO 2 ที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่น ๆ เช่นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงโอโซนและข้อ จำกัด ของน้ำและสารอาหารอาจขัดขวางการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเกินช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพืชบางชนิดผลกำไรที่เป็นไปได้ก่อนหน้านี้อาจลดลงหรือกลับรายการทั้งหมด

สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเช่นความแห้งแล้งน้ำท่วมและอุณหภูมิที่สูงมากสามารถนำไปสู่การสูญเสียพืชผลและคุกคามต่อการดำรงชีวิตของผู้ผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนทั่วโลก วัชพืชศัตรูพืชและเชื้อรายังสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นสภาพอากาศที่ชื้นและระดับCO 2 ที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทำให้วัชพืชและศัตรูพืชเพิ่มขึ้น

สุดท้ายแม้จะเพิ่มขึ้น CO 2สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช, การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ามันยังสามารถลดคุณค่าทางโภชนาการของพืชอาหารมากที่สุดโดยreduc ไอเอ็นจีมีความเข้มข้นของโปรตีนและแร่ธาตุที่จำเป็นในที่สุดสายพันธุ์พืช การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้ศัตรูพืชและโรครูปแบบใหม่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์และมนุษย์และก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ ต่อความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของมนุษย์ 2

โดย: ริต้า [11 ต.ค. 63 20:30] ( IP A:51.83.3.220 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

https://images.google.nl/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://maps.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.in/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://images.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://cse.google.co.in/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.co.in/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.com.tw/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.com.tw/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://images.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://maps.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.com.tw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2F

โดย: seoplanetx [7 มิ.ย. 64 16:53] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

https://maps.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://maps.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://cse.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.co.id/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.co.id/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://maps.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://images.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.be/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.be/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2F

โดย: seoplanetx [7 มิ.ย. 64 16:59] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

https://images.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://maps.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://images.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://images.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.ch/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.ch/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://images.google.ch/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fseoplanetx.comhttps://cse.google.ch/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://cse.google.ch/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.ch/url?q=https%3A%2F%2Fwww.seoplanetx.com%2Fhttps://maps.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fseoplanetx.com

โดย: seoplanetx [7 มิ.ย. 64 17:06] ( IP A:172.17.0.1 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน