หมิ่นประมาท กับ ดูหมิ่น ต่างกันยังไง
   นี่เป็นอ่านเขียนเก่าๆๆๆ ที่แต่ก่อนเอาไว้ให้เพื่อนอ่านและทบทวนความเข้าใจด้วยตัวเอง
ตัวละครอาจจะเก่าไปนิดนึง สมัยแหม่มเพิ่งท้อง และ สนธิกะทักษิณ หุหุ
คือเขียนเองอ่านเอง ให้เพื่อนอ่านบ้าง เวลาเค้าสนใจครับ


เรื่อง กฎหมายกับนักดนตรี จะตามมาหลังๆสอบแน่นอนครับ
แต่ก่อนหน้านั้น จะว่ากันเรื่อง ลูกจ้าง กับ รับจ้าง หรือ รับจ้างทำของครับอ่านเก่าๆไปพลางๆก่อนครับ(หมิ่นประมาท กะั ดูหมิ่น ต่างกันยังไง)


ก้อไม่มีไรมากมาย แค่อยากอธิบายให้เข้าใจ
วันนี้จะมาอธิบายว่า คำว่า ดูหมิ่น กับ หมิ่นประมาท
มันเหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่ ต่างกันยังไง
แล้วยังไงจะเรียกว่า หมิ่นประมาท ยังไงเรียกว่าดูหมิ่น

แนะนำว่าใครอยากทราบละเอียดให้ลองดูตัวหลักกฎหมายก้อได้
หรือถ้าใครไม่ค่อยสนก้ออ่านคำอธิบายก้อได้


หมิ่นประมาท จะได้ทั้งสองทาง คือ ทางแพ่งและอาญาฯ
อาจจะเห็นดาราออกมาฟ้องว่าโดนหมิ่นประมาท
หน้าเหลี่ยมออกมาฟ้องสนธิเป็นต้น เรียกเงินเท่านั้นเท่านี้
และหลายเรื่องอื่นๆเป็นต้น


หมิ่นประมาท คือ เรียกง่ายๆว่าไปโกหกเรื่องไม่จริงของคนอื่นให้
อีกคนนึงฟัง หรือได้รู้(ได้รู้คือได้ยินรับทราบ) ไม่ว่าทางไหนก้อตาม ทำนองนั้น
ประมาณใส่ร้ายแหละ

มาดูทางแพ่งก่อนนะ(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืน ต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่น ก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดย ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อ ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
(วรรค2)
ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเอง หรือผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม ทดแทนไม่


มันจะแยกองค์ประกอบได้คือ

1.ผู้ใด(คนทำหมิ่นประมาท)

2.กล่าวหรือไขข่าว(ก้อคือพูดดูหมิ่นไม่ว่าจะทางใด)

3.ฝ่าฝืนต่อความจริง (คือโกหกนั่นเอง)

4.เป็นความเสียหาย

ต้องครบองค์ประกอบ ถึงจะมีความผิด ในฐานหมิ่นประมาทนอกนั้นก้อจะเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเสียค่าเสียหายจากที่ได้หมิ่นประมาท
อันนี้ก้อแล้วแต่คนโดนหมิ่นประมาทจะฟ้องยังไงเอาเท่าไหร่
ข้อสังเกตคือ คนที่หมิ่นประมาทต้องรู้ว่าข้อความนั้นเป็นความไม่จริง
และเค้าควรจะรู้หมายถึง น่าจะรู้ว่า ไอ้เรื่องที่พูดไปมันไม่จริง
อย่างนี้จะโดนความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เอาง่ายๆเลย


เห็นวรรคท้ายของกฎหมายป่ะ เค้าบอกว่าถ้าคนที่หมิ่นประมาทคนไหน
มีส่วนได้เสียกับการหมิ่นประมาท ก้อไม่ต้องเสียค่าสินไหมทดแทน
แต่ยังมีความผิดนะ แต่ไม่เสียค่าสินไหมทดแทน


มาดูตัวอย่างกัน

เช่น เอาง่ายๆเลย เรื่องแฮมท้อง ถ้าสมมติว่า ซ้อแปดออกมาบอกว่าท้อง
แล้วจริงๆแฮมเนี่ยไม่ได้ท้องเลย ท้องแฟ่บมากๆ อย่างงี้ถือว่าซ้อแปด
หมิ่นประมาทแฮมคือแฮมเสียหาย แฮมก้อฟ้องซ้อแปดได้เป็นต้น
แต่ถ้าแฮมท้องจริง ซ้อแปดก้อรอดตัวไป


มาดูอีกตัวอย่างกัน คือ ยังไงเรียกว่ามีส่วนได้เสีย คือมีผลประโยชน์
เช่น เอกเป็นประธานบริษัท โทเป็นรองประธาน โทไปโกหกว่าเอกเนี่ย
เป็นคนไม่ดี โกงบริษัททำนองนั้น ซึ่งเมื่อเอกโดนไล่ออกหรือต้องลาออก
โทก้อจะขึ้นเป็นประธานบริษัทเอง อย่างงี้เรียกว่ามีส่วนได้เสียในที่ทำไป

มาดูทางอาญากันว่าเป็นยังไง


ทางอาญาก้อจะคล้ายๆกัน คือ ความผิดเรื่องหมิ่นประมาท
จะฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและอาญา ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหาย
ฟ้องทางอาญาเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมาย มาดูความเหมือนความต่างกัน

มาดูกฎหมายอาญากันต่อ(ตามประมวลกฎหมายอาญา)

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้น น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 326 นั้น

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวา
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   งโทษ จำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุม
ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท


มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ
แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

มาตรา 331 คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิด เห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดี ของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 332 ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความ ผิด ศาลอาจสั่ง
(1) ให้ยึด และทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่น
ประมาท
(2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือ พิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลย เป็นผู้ชำระค่าโฆษณา

มาตรา 333 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ ถือว่าเป็นผู้เสียหายจะเน้น ที่มาตรา 330


มาตรา 330 ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ
แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน


มันจะเป็นเรื่องที่ว่า หมิ่นประมาทไปนั้น ผู้ที่หมิ่นนั้นพิสูจน์ได้ว่าที่หมิ่นประมาทไป
เป็นความจริง!!! คนนั้นก้อไม่ต้องรับโทษ

แต่มันมีข้อยกเว้นว่า เรื่องนั้นจะต้อง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนยกตัวอย่าง

เช่นเรื่อง หน้ากลม ฟ้อง สิทธิ
ถ้าแบบว่าเรื่องที่ สิทธิพูดไปเป็นเรื่องจริง
และพิสูจน์ได้ว่าจริง และ การพิสูจน์ต้องเป็นประโยชน์ แต่เท่าที่ดูก้อเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ฮาาาาา และไม่เป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องประเทศชิล
เอาอีกตัวอย่างละกัน

เรื่อง แฮมท้อง จะฟ้องซ้อแปด ถ้าซ้อแปดข้อพิสูจน์จะทำได้มั้ย ทำไม่ได้หรอก

1คือเป็นเรื่องส่วนตัว หนูแฮมจะท้องเป็นเรื่องส่วนตัว และพิสุจน์ไปไม่เกิดประโยชน์

มันเหมือนกันต่างกัน กันยังไงระหว่างแพ่งและอาญา
ถ้าพิสูจน์ได้ ก้อไม่มีความผิด ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหม
แต่ถ้ามีความผิด ก้อต้องรับโทษตามอาญาและอาจจะต้อง
โดนฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหาย แล้วแต่เค้าจะเรียก
และศาลจะเป็นคนตัดสินว่า เหมาะสมหรือไม่


แล้วหมิ่นประมาท กะ ดูหมิ่นต่างกันยังไงหล่ะ

หมิ่นประมาทก้อทราบกันไปแล้วว่าเป็นยังไง คือ
กล่าวเท็จ ใส่ความ แก่ บุคคลอีกบุคคลนึง เท่านั้นเอง

ทางอาญาก้อ (ตามประมวลกฎหมายอาญา)

มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนดูหมิ่น ก้อเช่นคำด่า ** ** ** ** ** เซนเซอร์
ยกตัวอย่างกรณีที่น่าจะเป็นดูหมิ่นแต่เป็นหมิ่นประมาท

เช่น นางเตี้ย โดนนางสูงหา ว่าสำส่อน นอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้า
ป่านนี้ดูดิ ท้องไม่มีพ่อ

ซึ่ง สำส่อน นอนผู้ชายไม่เลือกหน้า เป็นคำดูหมิ่น
ส่วน ท้องไม่มีพ่อ นี่เข้าข่ายหมิ่นประมาท เพราะอาจจะเป็น
เรื่องไม่จริง และ ทำให้นางเตี้ยได้รับความเสียหาย


จบไปแล้ว หมิ่นประมาทกะดูหมิ่น ใครสงสัยถามได้นะครับสรุปอีกทีนะครับ

หมิ่นประมาท คือ ใส่ความ กล่าวความเท็จ ซึ่งองค์ประกอบต้องครบตามข้างบน

ดูหมิ่น คือ คำด่า หรือ คำอื่นๆที่มีลักษณะทำนองเดียวกันหมิ่นประมาททางอาญา กฎหมายให้พิสูจน์ได้ถ้าเป็นเรื่องจริง

แต่ เรื่องที่พิสูจน์นั้นต้องไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม

ป.ล.

กฎหมายกะนักดนตรี เร็วๆนี้นะครับ
ป.ล.2

ภาษาดูอ่านง่ายและเด็ก เพราะเขียนตอนปี2 หุึหุ
โดย: ลิงน้อย ตุลาการคิขุ [15 มี.ค. 50] ( IP A:58.8.143.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ลืมมมมมม

หมิ่นประมาท ทางแพ่งนะครับ ที่บอกว่า ใส่ความให้อีกคนนึงฟังอยู่ มีข้อยกเว้นอีก2ข้อคือ


1. สามีและภรรยา ถือเป็นคนๆเดียวกัน เช่น

เมียมาเม้าว่า หัวหน้าตัวเอง ท้องไม่มีพ่อ กะ สามี เนี่ย ไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับ

เพราะ กฎหมายถือว่าเป็นคนๆเดียวกัน แสดงว่าไม่มีการไปใส่ความหรือกล่าวความเท็จ

ให้อีกคนฟังนะครับ2.คนที่แอบฟังก้อไม่ถือว่าเป็น บุคคลที่3หรือคนที่เรียกว่า รับฟังความเท็จจากคน
ที่หมิ่นประมาทเช่น

ตัวอย่างเมื่อกี้ เมียเม้า หัวหน้าให้ สามีฟัง แต่ลูกแอบฟังอยู่

ลูกที่แอบฟังไม่ถือว่าเป็น บุคคลอีกคนนึง จะไม่ครบองค์ประกอบที่ ว่าก่อให้เกิดความเสียหาย
ครับ คือ ถ้าพูดคนเดียว ไม่มีใครได้ยิน มันก้อไม่เสียหายครับ

ดังนั้น จึงถือได้ว่า สามีและภรรยา เป็นคนๆเดียวกันและคนที่แอบฟังด้วย หุหุเสริม องค์ประกอบนะคับ เพิ่มเติม ม.423มันจะแยกองค์ประกอบได้คือ

1.ผู้ใด(คนทำหมิ่นประมาท)

2.กล่าวหรือไขข่าว(ก้อคือพูดดูหมิ่นไม่ว่าจะทางใด)

3.ฝ่าฝืนต่อความจริง (คือโกหกนั่นเอง)

5.ต่อผุ้อื่น หรือ บุคคลที่3

5.เป็นความเสียหาย
โดย: ลิงน้อย ตุลาการคิขุ [15 มี.ค. 50] ( IP A:58.8.143.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ถ้า ถามว่า แล้วทางแพ่งกะทางอาญาละ ทำไมมี2ทาง

ตอบนะครับ คือ

1.ทางแพ่งไว้ฟ้องค่าเสียหาย กี่บาทก้อได้ ตามแต่จะเรียกแล้วศาลจะตัดสินว่าจะให้เท่าไหร่

2.ทางอาญา เป็นโทษทางความผิด เช่น ม.328 เป็นการหมิ่นโดยโฆษณาเป็นต้น

ในม.อื่นๆต้องลองดูครับ
โดย: ลิงน้อย ตุลาการคิขุ [15 มี.ค. 50 1:00] ( IP A:58.8.143.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เรื่องที่เขียนว่ากันบนเวบไซด์ ก้อฟ้องร้องกันได้นะครับ

กรณี ตั๊ก บงกช ก้อมีมาแล้ว หุึหุ ฟ้องตามเนี่ยแหละครับ
โดย: ลิงน้อย ตุลาการคิขุ [15 มี.ค. 50 1:04] ( IP A:58.8.143.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ใว้ว่างๆจะมาอ่านะ มันเยอะมากเลย มึน -.-
โดย: suchii [15 มี.ค. 50 1:40] ( IP A:124.120.73.175 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   อิๆๆ ทั่นตะลากานลิงน้อย G ชัวร์
เอ! ทั่นตะลากานงับ ในกรณีที่คนขับรถโดยสารประจำทางโมโห ยกเท้าใส่ตำรวจที่เปิดไฟแดงนานๆในป้อมการจราจร จะมีความผิดไหม! (ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท) งับทั่น เอี๊ยกๆ
โดย: หางเต่า [15 มี.ค. 50 15:31] ( IP A:125.25.191.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เอ่อ... คุณลิงครับ
จริงจังเกินไปหรือปล่าวครับ
โดย: หอยทาก [15 มี.ค. 50 15:49] ( IP A:202.28.180.201 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ฮิๆๆ คุณหมอหอยทากครับ
ปล่อยๆน้องเค้าเถอะครับ อากาศมันร้อนมาก แถมจะสอบอีก
ผมหางเต่าก็ใกล้ๆจะวิกลจริตแล้วเหมือนกัน อิๆๆ
ชักหิวละครับลืมกินอาหารเที่ยง .... จะหาปลาดิบกินสักหน่อย ....
โดย: หางเต่า [15 มี.ค. 50 17:11] ( IP A:125.25.191.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อิอิ...
โดย: หอยทาก [15 มี.ค. 50 22:28] ( IP A:203.118.75.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   อ่าหุหุ ไปเที่ยวกับแฟนกลับมาละ ฮ่าๆ

วิชานี่ผ่านไปแล้วครับ หุหุ ละเมิด กะ อาญา 2กรณีที่พี่หางเต่าถาม นี่ก็ ต้องดูว่ากระทำซึ่งหน้าหรือเปล่าคับ หุหุ แต่เท่าที่ฟัง คงไม่มีใครกล้า

เอาเท้าชูใส่ตำรวจ ซึ่งๆหน้าหรอก หุหุไม่ได้เครียดเลยครับ สอบขำๆ เล่นฟลุทไม่ได้เครียดกว่า


นี่ถ้าเรื่อง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นจริงจัง

วิธีพิจารณาความ จริงจัง เครียดกว่า 100 เท่า อ่าหุ อ่าหุึเด๋วจะไปนอนก่อนนะครับ มีสอนตอนเย็น หิหิ
โดย: ลิงน้อย ตุลาการคิขุ [16 มี.ค. 50 13:23] ( IP A:58.8.142.123 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   อ่าน คห.8 ของพี่หางเต่าแล้ว เพิ่งทราบว่าที่แท้พี่ลิงวิกลจริตนี่เอง O_o!!

พักนี้กัดพี่ลิงบ่อยแหะ 55

พี่ลิงครับ เขียนเป็นเว็บเลยสิครับ จับมือกับผู้เชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างพี่เมโลดี้ ทำเป็นเว็บไซท์ ที่เกี่ยวกับนักดนตรีทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ฯลฯ

โบ้ยให้พี่เมอีกแล้ว :D

ปล.ต่อกระทู้เก่าก่อนดีกว่ามั้งครับ ประเด็นหมิ่นประมาท ดูหมิ่นคงไม่น่าสนใจไปกว่าประเด็นกฎหมายกับนักดนตรี ในเว็บบอร์ดแห่งนี้ (จริงไหมครับ O_o?)
โดย: Tony [16 มี.ค. 50 16:17] ( IP A:58.9.136.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ฮิๆๆ Tony ซัง เป็นนักกฏหมายได้นี่
ผมหางเต่าบอกว่าตัวเองใกล้จะวิกลจริต ไม่ได้ว่าทั่นลิงน้อยสักกะหน้อย อิๆ

ภาษิตหางเต่า ฉบับหมิ่นประมาท
เป็นชาย อย่าหมิ่นชาย
แล้วจะเสียเชิงชาย
นะ Tony ซัง อิๆ
คลายเครียดเล่นๆ
โดย: หางเต่า [16 มี.ค. 50 17:12] ( IP A:125.25.206.93 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ผลสอบเป็นไงล่ะ ห้าวดีนัก
โดย: เล่นกับไฟ [22 เม.ย. 50 8:35] ( IP A:203.131.212.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   นิ๊ กว่ า ๆ ๆ มา ตร าเ นี้ ย สำ คั ญ น๊ ะ

นิ๊ กชอ บข้ อเนี้ ย ย

โดย: nick_nick102@hotmail.com [7 ต.ค. 51 16:44] ( IP A:222.123.18.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ดิฉันถูกทางบริษัทฟ้องว่าหมิ่นประมาทเขาด้วยการโพสต์ข้อความ ที่ว่า อย่าเที่ยวโยนความผิดให้คนอื่นว่าทำงานไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้หัดนึกถึงศักยภาพของบริษัทตัวเองมั่งว่ามีศักยภาพเรื่องเงินมากเพียงใด แล้วก็ ใส่คำว่าอี....แล้วก้อชื่อเล่น แต่เรื่องที่พูดอ่ะเป็นเรื่องจริง อย่างนี้จะเข้าข่ายหมิ่นประมาทไมค่ะ แต่คำว่าบริษัทไม่ได้มีการเอ๋ยชื่อแต่อย่างใด
โดย: foen_baifoen@hotmail.com [19 พ.ค. 56 10:22] ( IP A:14.207.123.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   สามีดิฉันไปรับไปส่ง(ไปทำธุระหรืออย่างอื่นไม่รู้)หญิงอื่นที่มีสามีแล้ว คนใกล้ชิดเห็นก็เลย
มาบอกให้ทราบ ดิฉันเลยไปคาดคั้นเอาความจริงกับหญิงคนนี้(ทั้งด่าทั้งขู่ทั้งพูดดี)จนมันสารภาพว่าไปด้วยกันจริงๆ(สามีไม่ยอมรับ)แต่ครั้งแรกก็ไม่รับคงจะนัดแนะกับสามีดิฉันไว้แล้ว
แต่จนด้วยหลักฐานคือกล้องวงจรปิดของธนาคารที่เธอเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้แล้วขึ้นรถยนตร์สามีดิฉันไปต่อที่อื่น(แต่ยังไม่ได้ไปขอดูกล้อง เพียงแต่ขู่ผู้หญิงคนนี้)
ดิฉันไปรายงานเรื่องนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัด(เจ้านายผู้หญิง)ทราบว่าให้เตือนนางด้วยว่าผิดวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(เป็นครูสอนเด็กเล็กของเทศบาล)
พอตอนเย็นวันเดียวกัน สามีทราบก็เลยมาตบตีทำร้ายดิฉันอย่างรุนแรงหาว่าไประรานผู้หญิงคนนี้(ดิฉันให้ลูกถ่ายคลิปไว้หมดตอนที่คุยกับนาง)ดิฉันเจ็บใจเลยไปบ้านของนางเจอสามี ญาติๆของนาง ก็เลยบอกว่าให้สามีนางตักเตือนด้วยอย่ามายุ่งกับสามีของดิฉัน(ถ่ายคลิปไว้ที่พูดตั้งแต่ต้นจนจบ)ไม่ได้ด่าว่าอะไรเลยพูดดีๆ ตอนหลังสามีรู้ก็เลยมาด่าใส่ดิฉันว่าสามีนางจะฟ้องดิฉันว่าบุกรุก หมิ่นประมาท ช่วยอธิบายว่าดิฉันผิดไหมตามข้อหาที่ว่า(สามีนางและสามีดิฉันรับราชการทั้งคู่ ตัวดิฉันก็รับราชการค่ะ)
โดย: srimoy1@hotmail.com [12 ก.ค. 56 23:12] ( IP A:118.172.70.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ผู้พูด ไปบอกกับแฟนฉันว่า ฉันมีอะไรกับเขา แล้วก็ไปกล่าวให้เพื่อนๆอีกหลายคนฟัง
แต่ฉันไม่ได้มีอะไรกับเขาเลย แถมโดนเขาลวนลามทั้งๆที่ไม่ได้ยอม เราจะแจ้งความได้ไหมค่ะ
โดย: JAN [31 ก.ค. 56 1:20] ( IP A:101.51.138.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   เหตุการณ์มีอยู่ว่า ....มีการประขุมร่างพ.ร.บ ประชาวิจารณ์ เกี่ยวกับมาตารต่างๆๆมหาวิทยาลัย .....และมีการแสดงความคิดเห็น.....ด้วยความสงสัย นาง ก ก็เลยถาม ว่า ถ้ามีพนักงานมหาวิทยาลัย ติดทุน กพ. 20 ล้าน (เป็นขั้นตอนของกระทรวงฟ้องอยู่) โดยที่มหาวิทยาลัยไม่รู้มาอยู่ที่เรา จะเป็นอย่างไรและถ้าไม่ผ่านการประเมินจะเป็นอย่างไร มีสิทธิ์เลิกจ้างได้ไหม นิติกรก็ตอบรายละเอียด.........หลังจากนั้นมีนางค ร้อนตัวบอกว่าที่ นาง ก พูด ตัวเขาเอง โดยที่นางก ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าอย่างไรและเพียงแต่ถามข้อสงสัย แต่นางค ไประบุชื่อตัวเอง ........หลังจากนั้น นา งค ได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ถึงผู้บริหาร ว่านางก ใส่ร้ายป้ายสีทำให้ตนเสียหน้าต่อหน้าสาธารณชน โดยนางค ระบุชื่อ นางก และพวก ในบันทึก โดยเขียนข้อความเสียหายเหมือนนางก และคณะ ไม่มีจรรยาบรรณ ดังนั้น
1. อยากทราบว่า ในกรณีเหตุการณ์แบบนี้ นางก พูดในที่ประชุม ถามข้อสงสัยและไม่ได้กล่าวหานาง ค เลย และนางค มาแสดงตนว่าเป็นตนเอง นางก มีความผิดหรือไม่
2. นาง ค เขียนบันทึกร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บริหาร โดยระบุชื่อ นาง กและคณะ ให้เสียหาย นางก สามารถฟ้องหมิ่นนางค ได้หรือไม่
นาง ก. มีหลักฐานทั้งพยานบุคคลในที่ประชุมและ เทปบันทึกเสียงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยไม่มีข้อความใดที่กล่าวหานางค เลย แต่นางค เขียนร้องขอความเป็นธรรมระบุชื่อนางกและคณะเสียหายเพื่อให้ผู้บริหารสอบ นางก สามารถเอาผิดนางค คืน โดยทางแพ่งและอาญาได้หรือไม่
โดย: นก [18 ส.ค. 56 10:24] ( IP A:171.4.108.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ผมได้บอกกับอดีตแฟนเก่าว่าให้ลบเบอร์โทรทิ้งในเฟสบุค(เบอร์โทรของผม) แต่แฟนเก่าก็ไม่ยอมทำให้
ผมเลยโทรไปบอกว่าคนอื่นเค้าโทรเข้ามาหาผม แล้วเค้าก็ไม่ยอมทำให้ผมเลยด่าแฟนเก่าในทางแชท แล้วแฟนเก่าเค้ายังไปแจ้งความอีก ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ
โดย: 1_3652@hotmail.co.th [21 ก.ย. 56 4:45] ( IP A:182.53.118.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   มีคนกล่าวร้ายป้ายสีหาว่าด่าโคตรพ่อโคตรแม่ต่อบุคคลหลาย ๆบุคคลทำใหผู้ถูกหมิ่นเสียชื่อเสียงสามารฟ้องได้ไหมค่ะ
โดย: หนิง [29 ต.ค. 56 18:35] ( IP A:27.55.27.147 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   มีคนมาใส่ร้ายว่าเราขายยาบ้า สามารถฟ้องได้ไหมคะ
โดย: ลิลลี่ [10 ม.ค. 57 22:08] ( IP A:1.20.192.69 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

เขาหาว่าเรา  ......อันนั้นของผู้หญิงไม่มีค่าและคำหยาบๆอีกมากมายจะฟ้องได้ไหมค๊ะ

โดย: จตุรภัทร ห้วยใส [8 ก.พ. 57 19:45] ( IP A:111.84.242.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   


แบบนี่ถือว่าดูหมิ่นไหมค่ะ

โดย: Kunnika536@gmail.com [17 ม.ค. 58 23:30] ( IP 49.230.130.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

kate spade outlet

hollister co

mulberry purse

coach factory outlet

adidas outlet

cheap jerseys from china

cheap jerseys

sac longchamp pas cher

birkenstocks

michael kors outlet

coach outlet

adidas nmd

chi flat iron

ray ban sunglasses

coach factory outlet

gucci handbags

louboutin

michael kors canada

abercrombie and fitch

hermes handbags

hermes handbags

birkenstock sandals

cheap jordans

adidas superstar shoes

coach factory outlet

losangeles lakers jerseys

sac longchamp pas cher

louis vuitton pas cher

james harden shoes

dansko shoes

fitflops uk

timberland boots

coach outlet store

coach outlet

kate spade handbags

michael kors outlet

steph curry shoes

boston celtics jerseys

rolex replica

yeezy boost 350

rolex watches

coach factory outlet

parada handbags

coach outlet store

adidas yeezy

chicago bulls jerseys

christian louboutin shoes

gucci handbags

fitflops

longchamp handbags

rolex replica watches

coach outlet

cheap mlb jerseys

louis vuitton

adidas yeezy

tory burch outlet store

louboutin chaussures

fitflops sale clearance

adidas nmd

mlb jerseys cheap

pandora charms

coach outlet

christian louboutin outlet

burberry outlet store

michael kors handbags

nike shoes for men

miami heat jerseys

oakley sunglasses

pandora charms

adidas shoes

wholesale nike shoes

coach outlet

louboutin pas cher

coach factory outlet

adidas superstar

gucci purses

birkenstock sandals

versace shoes

tory burch outlet

longchamp outlet store

nike roshe

cheap nfl jerseys wholesale

adidas shoes

kate spade handbags

nike outlet online

oakley sunglasses

nike outlet

gucci outlet

nike shoes outlet

true religion jeans

red bottoms shoes

birkenstocks

coach outlet store

moncler

true religion jeans

michael kors uk

moncler outlet

ralph lauren

kate spade

coach outlet

xushengda0602

โดย: xushengda66@gmail.com [2 มิ.ย. 60 13:48] ( IP A:128.1.179.130 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน