**คนไทยรักในหลวง**
   ***คนไทยรักในหลวง***


“คนไทยรักในหลวง”-ดวงใจชาติ เลิกวิวาททะเลาะกันนั่นได้ไหม?
ต้อง”รู้รักสามัคคี”มีน้ำใจ ต้องรักใคร่ปรองดอง”พี่น้องกัน”
“เลิกฟ้องร้องเป็นคดี”ไม่ดีแน่ ต้องเผื่อแผ่ชื่นชมอารมณ์ขัน
“เหมือนหลานลูก”ผูกจิตมิตรสัมพันธ์ “ต้องรักกันมั่นคงและยงยืน”
“รักในหลวง”มิใช่ใส่เสื้อเหลือง แล้วขัดเคืองแค้นใจภายในฝืน
“เป็นคนดีมีศีลธรรม”ทุกค่ำคืน มีจุดยืน”รักในหลวงเท่าดวงใจ”
“เรามีพ่อคนเดียวกัน”ผูกพันอยู่ หากไม่รู้ให้”กลับจิต”แล้วคิดใหม่
เราเกิดมารู้เห็นว่าเป็นใคร? “เป็นคนไทยด้วยกัน”สัมพันธ์เตือน
“เราลูกไทยหลานไทย”มิใช่อื่น จงยิ้มชื่นสุขใจหาใครเหมือน
“ไทยเมืองยิ้ม”จงยิ้มแย้มดั่งแจ่มเดือน อย่าให้เลือนลืมคำทำมึนตึง
มีผลเหตุ”เมตตา””ศีลห้า”มั่น เป็นนิรันดร์ประจำจิตเฝ้าคิดถึง
“ทำหน้าที่ดีที่สุด”จุดคำนึง เป็น”น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”รักมั่นคง
ผู้ใหญ่เด็กเล็กน้อยให้พลอยชื่น ระเริงรื่น”คนไทย”ไม่ใหลหลง
“มีสติปัญญา”พาไทยคง ยั้งยืนยงคงมั่นนิรันดร์กาล
เลิกทะเลาะเบาะแว้งเลิกแข่งโง่ ยึด”พุทโธ”ไร้ทุกข์เป็นศุขศานติ์
“พระไตรรัตน์คือฉัตรไชย”พ้นภัยพาล ผูกประสานไมตรีจิตสนิทเนา
“คนไทยต้องรักชาติ-พุทธศาสนา” จึงจักพาสุขสบายดับคลายเขลา
“ดับความชั่ว-ตัวตน”ที่คนเมา เลิกงี่เง่า”อย่ามั่ว”หลงตัวเอง
เป็นผู้ใหญ่ทำตัวอย่าง”สร้างความดี” “สามัคคี”เสริมส่งให้ตรงเผง
เป็นเด็กดี-มีศรีศักดิ์ใช่นักเลง “รักตัวเอง”แล้วอย่าทำใครช้ำทรวง
กฎแห่งกรรม-ทำชั่วไปก็ได้ชั่ว ทำดีทั่วได้ดีไป-อย่าได้ห่วง
“อนาคตคือปัจจุบัน”กันทั้งปวง จงผูกดวงด้วยปัจจุบันเท่านั้นพอ.....
“ทำปัจจุบันให้ดี”ดีที่สุด เป็นชาวพุทธนั้นล้ำเลิศประเสริฐหนอ
“ศึกษาแล้วปฏิบัติ”จัดว่าพอ จักเกิดก่อ”ความก้าวหน้า”สถาพร
“เจริญทั้งโลก-ธรรม”นำชีวิต มีความคิดปัญหาคลายทุกข์ถ่ายถอน
เปี่ยม”เมตตาบารมี”ที่อาทร “พุทธพร”นำสุขเห็นเยือกเย็นเอยฯ......

โดย: ฉัตรไชย ชินะปัญชรChatrchai_Chi [3 ก.ค. 49 15:55] ( IP A:202.47.238.249 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   บุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงทรงเป็นห่วงผองไทยให้ไกลกังวล พระราชดำรัชชี้ชัดให้เราพึ่งตนเมื่อไทยสุขล้นเป็นผล ทรงพระเจริญ
โดย: โชคภูธร [24 พ.ย. 51 12:59] ( IP A:125.26.209.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

โดย: ร้อย.ลว.ไกล๑ [23 พ.ค. 54 13:38] ( IP A:125.25.128.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ของไทยเราที่เสียสละทั้งใจและกายตรากตำทำงานเพื่อชาติไทยเรา ดังนั้นเราพสกนิกรชาวไทยขอเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์........ขอจงทรงพระเจริญ
โดย: ร้อย.ลว.ไกล๑ [23 พ.ค. 54 13:39] ( IP A:125.25.128.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

โดย: ร้อย.ลว.ไกล๑ [23 พ.ค. 54 13:40] ( IP A:125.25.128.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข
โดย: ร้อย.ลว.ไกล๑ [23 พ.ค. 54 13:42] ( IP A:125.25.128.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   84 พรรษามหาราช
ทรงประกาศชาติระบือชื่อสยาม
ไทยแซ่ซ้องก้องเกียรติหล้าฟ้าธาราม
กิจเกริกงามนามเป็นศรีจักรีวงศ์
โดย: กวค.กพ.ทบ. [19 ก.ย. 54 10:29] ( IP A:101.108.22.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนิยาม พระราชกรณียกิจของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยคือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินไทย
โดย: กวค.กพ.ทบ. [21 ก.ย. 54 10:01] ( IP A:101.108.8.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
โดย: กวค.กพ.ทบ. [22 ก.ย. 54 10:01] ( IP A:101.108.6.76 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงอย่างดีที่สุด
โดย: กวค.กพ.ทบ. [23 ก.ย. 54 14:27] ( IP A:101.108.2.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
โดย: กวค.กพ.ทบ. [27 ก.ย. 54 12:55] ( IP A:125.24.169.86 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยหายเหนื่อย
โดย: กวค.กพ.ทบ. [27 ก.ย. 54 13:45] ( IP A:101.108.20.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
โดย: กวค.กพ.ทบ. [29 ก.ย. 54 9:28] ( IP A:125.24.171.113 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ
โดย: กวค.กพ.ทบ. [29 ก.ย. 54 14:47] ( IP A:182.53.14.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
โดย: กวค.กพ.ทบ. [3 ต.ค. 54 12:24] ( IP A:101.108.26.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ
โดย: กวค.กพ.ทบ. [4 ต.ค. 54 9:56] ( IP A:101.108.25.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   พระองค์ทรงเป็นจอมทัพของเราเหล่าทหารหาญ
พ่อเป็นพ่อฟ้า พ่อแผ่นดิน ของปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงให้แสงสว่าง นำทางชีวิตให้แก่พสกนิกร
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
โดย: กวค.กพ.ทบ. [5 ต.ค. 54 9:25] ( IP A:125.24.160.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
โดย: กวค.กพ.ทบ. [5 ต.ค. 54 14:15] ( IP A:101.108.20.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
โดย: กวค.กพ.ทบ. [7 ต.ค. 54 12:07] ( IP A:101.108.31.245 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายและพระหทัยแข็งแรง
โดย: กวค.กพ.ทบ. [10 ต.ค. 54 14:30] ( IP A:125.24.168.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

โดย: แมว [7 มี.ค. 57 12:15] ( IP A:110.170.149.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

พระองค์คือแสงนำทาง


มิ่งขวัญพวงประชาองค์สมเด็จพระประมุข


อยู่คู่พวงประชาตลอดไป


ขอให้ในหลวงมีสุขภาพที่แข็งแรง ขอให้พระองศ์ทรงเจริญ


ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และขอให้พระองค์หายากโรคภัยไข้เจ็บ


ขอให้พระองค์เป็นกษัตริย์ อยู่คู่ประเทศไทยนานๆ


รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมมือกันสมัคสมาน ทรงพระเจริญ


พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน


ท่านมีแผนทำกินเศรษฐ์กิจพอเพียงและเป็นตะเกียงส่อนนำทาง


รักพ่อของแผ่นดิน มากๆ

 

โดย: ช.พัน.9 [2 ก.ค. 57 9:06] ( IP A:223.206.186.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและอยู่คู่คนไทยไปตลอด


ขอสรรเสริญพระบารมี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจใดๆในสามภพ

 

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพที่แข็งแรง ขอให้พระองศ์ทรงเจริญ

 

พระองค์คงเป็นที่รักยิ่งของ พวกเราทุกคน


ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน

ถึงอย่างไร พวกเราชาวไทย คงรักยั้งยืน


ขอให้ในหลวงมีสุขภาพที่แข็งแรง ขอให้พระองศ์ทรงเจริญ


ล้นเกล้าของชาวไทย ยอดดวงใจชาวประชา คือภูมิพลมหาราชา


พวกเราเหล่าชาวไทย จะร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง 

โดย: ช.พัน.9 [2 ก.ค. 57 9:08] ( IP A:223.206.186.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

โดย: อินทร [14 มี.ค. 59 9:55] ( IP A:110.170.149.6 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน