ร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว
   21 มกราคม 2547
เรื่อง ขอเชิญร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว
2. รายละเอียดหนังสือ มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ
3. แบบฟอร์มใบตอบรับ
ดังที่ทราบกันดีว่า สุนัขบางแก้วเป็นมรดกสำคัญของไทยอย่างหนึ่งควบคู่กับสุนัขไทยหลังอานซึ่งได้รับการรับรองโดยสมาพันธ์สุนัขสากล(FCI )แล้ว สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ( ประเทศไทย ) ก็มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขบางแก้วและให้การเลี้ยงสุนัขบางแก้วเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะให้ได้รับการรับรองจาก FCI ภายในปี 2548
แต่เนื่องจากสุนัขบางแก้วมีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดี รักเจ้าของ หวงแหนอาณาเขตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง ผู้ที่นำไปเลี้ยงโดยขาดความเข้าใจในการเลี้ยงดูที่ถูกต้องมักจะประสบปัญหาต่างๆ ดังที่ได้ยินข่าวบ่อยๆว่าสุนัขไปกัดคนรอบข้างบ้างหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆบ้าง ผู้เลี้ยงหลายคนที่หาทางออกไม่ได้ก็จะนำสุนัขของตนไปปล่อยเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไป
ชุมชนคนรักบางแก้วซึ่งเป็นที่รวมของผู้เลี้ยงและผู้รักสุนัขบางแก้วมองเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน จึงได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเรื่อง มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ ขึ้นเผยแพร่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุนัขบางแก้วในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา
และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทางชุมชนคนรักบางแก้วได้ร่วมมือกับบ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมลและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว ขึ้น เพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับสุนัขที่ถูกทอดทิ้งหรือผู้เลี้ยงมีปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้ ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา
ในการนี้ ทางโครงการฯใคร่ขอบอกบุญมายังท่านและหน่วยงานของท่านเพื่อขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการร่วมสานฝันฯนี้ โดยท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมลโดยตรง หรือท่านสามารถร่วมเผยแพร่เรื่องราวของสุนัขบางแก้วได้โดยสั่งซื้อหนังสือ “มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ” จากทางชุมชนคนรักบางแก้ว ทางชุมชนฯจะนำรายได้จากการขายหนังสือ (50 %ของราคาหน้าปกคูณกับยอดสั่งซื้อ)ไปมอบให้บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมลเพื่อนำไปขยายกรงและเลี้ยงดูสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
องค์กรผู้ร่วมดำเนินการโครงการฯ
ชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว
บ้านคนรักเยอรมันเช็พเพอด
บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล
Thai BARF Club
บ้านรักษ์บางแก้ว
หมายเหตุ
-ดูรายละเอียดขององค์กรต่างๆได้ที่ https://www.bangkaew.net
-สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯได้ที่ bangkaew@bangkaew.net
หรือที่ บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล สถานที่ตั้ง บ้านพัก 1/1 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สำนักงาน 233 ถ.หน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 01 6862228,0-6609-3415 , 0-9130-3415 Fax. 0-3425-9552


จากคุณ : vichien_b - [ 22 ม.ค. 47 06:01:07 ]
โดย: bangkaew@bangkaew.net [22 ม.ค. 47 7:57] ( IP A:203.146.219.200 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ฝากเพื่อนๆช่วยประชาสัมพันธ์หาผู้ร่วมสานฝันให้ด้วยครับ
ท่านใดมีช่องทางอันใด ช่วยชี้แนะด้วย

สามารถดาวน์โหลดจดหมาย รายละเอียดและ แบบฟอร์มใบตอบรับ ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

จดหมาย ขอเชิญร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว
https://www.bangkaew.org/dreamletter.doc
รายละเอียดโครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว
https://www.bangkaew.org/dreamproject.doc
รายละเอียดหนังสือ มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ
https://www.bangkaew.org/bookrecommend.doc
แบบฟอร์มใบตอบรับ
https://www.bangkaew.org/dreamform.doc

จากคุณ : vichien_b - [ 22 ม.ค. 47 06:04:24 ]

โดย: . [22 ม.ค. 47 8:00] ( IP A:203.146.219.200 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J2635470/J2635470.html
โดย: . [22 ม.ค. 47 8:03] ( IP A:203.146.219.200 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน