กายนครคำกลอน (บทที่ 10-20 ค่ะ)
    10
ไม่กลัวเกรงรอนราญชาญขยัน
ถ้าศึกเสือเหนือใต้ใครข่มเหง
ทั้งโทโสโกรธากล้าฉกรรจ์
เรื่องแทงฟันชกต่อยไม่ถอยรา

หลวงโลโภโมหะไม่ละนิ่ง
สองนายวิ่งเก็บของเที่ยวมองหา
ทั้งเงินทองของเข้าขนเอามา
ถวายนางตัญหาทุกคราไป

นางโฉมยงจัดแจงให้แต่งตั้ง
มีขุนคลังดูแลกุญแจไข
ชื่อขุนมัจฉริยังไม่ฟังใคร
เบิกสิ่งใดยากแค้นแสนทวี

พยาบาทวิหิงสาเสนาใหญ่
เจ้ากรมในราชวังทั้งกรุงศรี
ถ้าเคืองขัดเข่นฆ่าเที่ยวราวี
ถึงสิบปีก็ไม่หายคลายโกรธา
11
ทหารสององค์อนงค์นาฏ
ล้วนสามารถแต่งกายทั้งซ้ายขวา
พระทรงฤทธิ์จิตราชกระษัตรา
ตั้งเสนาบดีทั้งสี่นาย

สำหรับดูบ้านเมืองจะเคืองเข็ญ
วิบัติเป็นยับบุบสลาย
ขุนปฐวีมีสิบเก้าทั้งบ่าวนาย
ดินกระจายร้าวรานประการใด

คอยเพิ่มเติมเสริมที่ทรุดให้หยุดอยู่
ที่เป็นอู่ลุ่มลาดชลาไหล
ก็สะสมถมเติมให้เติมไป
ระวังระไวป้อมคูประตูวัง

ขุนอาโปสิบสองตรึกตรองชอบ
ว่าที่รอบกรมท่าทั้งหน้าหลัง
ดูวารีมากน้อยคอยระวัง
หมั่นปิดบังมิให้ล้นขึ้นบนนา
12
ถ้าน้ำน้อยถอยถดลดลงมาก
ต้องลำบากวิดวักไว้หนักหนา
ขุนเตโชทั้งสี่มีเดชา
บังคับว่าข้างไฟทั้งไพร่นาย

ทั้งสี่คนขนเชื้อเผื่อไว้เสร็จ
กลัวมีเหตุไฟดับกลับสูญหาย
เที่ยวตีฆ้องร้องป่าวเหล่าหญิงชาย
ให้ขวยขวายเร่งระวังทั้งฟืนไฟ

ขุนวาโยหกเหล่าเจ้าความคิด
เตรียมเชือกชิดผันแปรคอยแก้ไข
ลมพายุบุลั่นสนั่นไป
ต้องไม้ไล่ล้มเอนระเนนนอน

ทั้งปรางค์มาศราชวังบัลลังก์แก้ว
ต้องล้มแล้วทานไม่หยุดแทบหลุดถอน
เอาเชือกรั้งเย่าเรือนแก้เคลื่อนคลอน
มิให้อ่อนระทวยช่วยประทัง
13
ทั้งหอกกลองป้อมคูประตูสม
คราวเมื่อลมพัดมาต้องหน้าหลัง
ต่างป่วนปั่นหันเหียนเจียนจะพัง
เอาเชือกรั้งค่อยดำรงทรงกายา

มีเสนีสามเหล่าเข้าเฝ้าพร้อม
คอยห้อมล้อมจอมวังเมืองสังขาร์
เหล่าหนึ่งนั้นคนดีมีอัชฌาสย์
ยี่สิบห้าคนรวมร่วมใจกัน

ไม่เข้าด้วยอวิชชาตัณหาสอง
พวกหนึ่งรองมิใช่ชั่วตัวขยัน
ครบสิบสี่นี้หยาบช้าใจอาธรรม์
ล้วนพงศ์พันธุ์ตัณหาอวิชชา

คอยประจบจอมท้าวเจ้าสถาน
ให้โปรดปรานผูกพันนางตัณหา
พวกหนึ่งนั้นอัญญสมานา
ท่านกล่าวว่าโดยนามสิบสามคน
14
เข้าประสบคบคล่องทั้งสองข้าง
เป็นกองกลางคอยสังเกตดูเหตุผล
เห็นบาปมากก็ไถลเข้าไปปน
แม้นได้ยลบุญมีก็รี่ไป

ท่านผู้ฟังอย่ากังขานะท่านเอ๋ย
ใช่อื่นเลยเจตสิกเราพริกไหว
ห้าสิบสองกลอกกลับเกิดดับไป
ย่อมไถลเชือนแชไม่แนนอนฯ

ฝ่ายในกรุงรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่
พลไกรคั่งคับสลับสลอน
ไพร่ผู้ดีมีสะพรั่งทั้งนคร
ราษฎรดาษดื่นนับหมื่นพัน

มีรูปร่างหลายอย่างทั้งเล็กใหญ่
ล้วนอาศัยอยู่เสร็จในเขตขัณฑ์
นามกรกิมิชาติฉกาจฉกรรจ์
เป็นตัวกลั่นนายเหล่าเลขเข้าเดือน
15
แต่พวกนี้มีจิตเป็นมิจฉา
ทั้งปากกล้าทรชนทำปนเปื้อน
คบศัตรูเป็นมิตรจิตฟั่นเฟือน
เป็นครัวเรือนไส้ศึกฮึกทั้งนั้น

ทราบถึงจอมจักรพงศ์ทรงกริ้วโกรธ
ให้ลงโทษเนรเทศจากเขตขันฑ์
ที่เหลืออยู่รู้ประจบสงบพลัน
พอประเวียงชัยมิให้โทรม

มีหลวงชาติเป็นพระญาติวงศา
ของชายาสองอนงค์ผู้ทรงโฉม
เป็นปู่ย่าตาเฒ่าคอยเล้าโลม
ไม่จู่โจมใจดีมีปรีชา

อันเมืองนี้ที่จะร่างสร้างสำเร็จ
ก็เพราะเหตุหลวงชาติฉลาดหา
เดิมเป็นสมุทรกว้างสุดคณนา
ทั้งคงคาเป็นคลื่นอยู่ครื้นครัน
16
เหล่าฝูงสัตว์มัจฉาล้วนปลาร้าย
เที่ยวแหวกว่ายวนเวียนอยู่เหียนหัน
เห็นแต่น้ำกับฟ้าน่าอัศจรรย์
จะตั้งมั่นหันคว้างกลางนที

ทั้งแดดลมระดมดื่นเป็นคลื่นซัด
เกิดวิบัติสูญหายไม่เห็นผี
เป็นหลายครั้งจึงได้ตั้งเป็นธานี
ในวารีหลวงชาติฉลาดทำ

กลางนทีเกาะจำเพาะเกิด
กุศลเลิศช่วยชุบอุปถัมภ์
ค่อยสะสมถมเติมมาเสริมซ้ำ
ได้ก่อกรรมบ้านเมืองเป็นเรื่องราว

สมุทัยต่อไปในจตุสัจจ์
จะขอตัดยกไว้ไม่สืบสาว
จะเทียบความตามโลกยังยืดยาว
จะขอกล่าวเปรียบปานนิทานไป ฯ
17
มีหมู่โจรปัจจามิตรคอยคิดร้าย
หกกองกายรอบเสมาพาราใหญ่
แต่หลวงชาติผู้ชำนาญต้านทานไว้
สงบได้เล็กน้อยแล้วค่อยกวน

แต่แรกตั้งสังขารมานานช้า
ยี่สิบห้าปีเต็มเกษมสรวล
ทั่วภูมิพื้นชื่นฉ่ำเป็นน้ำนวล
ประกอบถ้วนในสถานการสบาย

ทั้งไพร่บ้านพลเมืองไม่เคืองเข็ญ
ได้อยู่เย็นพร้อมพรั่งสิ้นทั้งหลาย
เหมือนหมู่หนอนฟอนกินอยู่ในกาย
ทั้งหญิงชายเกษมสุขทุกทิวา

นครนี้มีฤดูอยู่ทั้งสาม
คือมีนามสุขทุกข์อุเบกขา
พระทรงฤทธิ์จิตราชกระษัตรา
ทรงเสวยเวทนาชั่วตาปี
18
เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างละวางเฉย
ตามคราวเคยเปลี่ยนฤดูคู่กรุงศรี
อวิชชาตัณหาสองนารี
พระสามีพิสวาทไม่ขาดวัน

คอยย
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ุยงส่งซ้ำแต่คำผิด
หุ้มห่อจิตทะยานไปใหญ่มหันต์
ในฝ่ายกุศลคุณเป็นบุญธรรม์
คอยเกียจกันเสียมิให้เข้าใกล้กราย

คนไหนดีมีศรัทธาปัญญายิ่ง
คอยค้อนติงไล่ขับให้รับหาย
ส่วนพงศ์พันธ์พาลชนคนสิ้นอาย
ทูลถวายความชอบให้ตอบแทน

ท้าวจิตราชลุอำนาจนางตัณหา
อวิชชาสองศรีนี้เหลือแสน
เฝ้าเคล้าเคลียทั้งคู่ไม่ดูแคลน
ห่อนเคียดแค้นตามจิตเป็นนิจรันดร์
19
เหล่าพวกพ้องสองนางไม่ห่างเฝ้า
ยุให้เข้าแต่ข้างบาปหยาบมหันต์
ทะยานอยากอย่างยิ่งทุกสิ่งอัน
นับร้อยพันทั่วพิภพไม่จบเลย ฯ

ฝ่ายสติโหราปรีชาหาญ
ตรึกตรองการณ์ในบุรีมิเมินเฉย
ดูฤกษ์บนรู้เหตุสังเกตเคย
ไม่ช้าเลยศึกจะมาติดธานี

ด้วยพระหลงอวิชชาตัณหาสอง
ทั้งพวกพ้องจะมายุ่งเสียกรุงศรี
หลงโลโภโมหาชั่วตาปี
เฝ้าพาทียุแต่ให้มีภัยพาล

เราจะนิ่งอยู่ฉะนั้นก็มิชอบ
จำนบนอบทูลพระองค์ด้วยสงสาร
แกรีบมาพระโรงครันมิทันนาน
ก้มกราบกรานทูลพลันโดยทันใด
20
ขอเดชะฤกษ์อากาศประหลาดนัก
ปรปักษ์จะมาแน่นหนาใหญ่
ขอพระองค์เตรียมเสบียงกันเวียงชัย
จึงจะได้รบรอต่อไพรี ฯ

จิตราชฟังโหรามาทูลเหตุ
พระทรงเดชร้อนพระทัยไม่ผ่องศรี
จึงตรัสถามโหรพลันในทันที
เมื่อฉะนี้จะป้องกันเป็นฉันใด ฯ

โหรเคารพนบทูลกิจ
ขอทรงฤทธิ์ผันแปรคอยแก้ไข
จัดโยธาธรรมาวุธที่ว่องไว
ตั้งอยู่ในศีลทานฝ่ายการบุญ

ทรงสวดมนต์ภาวนาเมตตาจิต
จงจำกิจคำพระพุทธเข้าอุดหนุน
อย่าระเริงหลงตามกามคุณ
เพื่อเป็นทุนทรัพย์มั่นกันนคร

โดย: บัวสวรรค์ (บัวสวรรค์ ) [8 ก.พ. 50 14:53] ( IP A:124.121.9.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   แปลกจังเลยค่ะมัยถึงเป็นแบบนี้ละค่ะ
หรือว่าเป็นเพราะยาวเกินไปค่ะเนี่ย
ส่งครั้งเดียวค่ะ

โดย: บัวสวรรค์ (บัวสวรรค์ ) [8 ก.พ. 50 14:58] ( IP A:124.121.9.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ใช่แล้วจ้า ถ้ายาวไป จะโดนตัดไปขึ้นอันใหม่จ้า.....
คำของกลอนเพราะดีนะคะ คุณบัว
โดย: =^____^= (เมฆสีชมพู ) [8 ก.พ. 50 15:51] ( IP A:203.155.60.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สวัสดีค่ะคุณบัว...

พี่ว่าเอาอย่างนี้ดีไหม
เพื่อความสวยงาม คุณบัวพิมพ์เตรียมไว้ให้เสร็จก่อน
แล้วเปิดกระทู้ใหม่ เสร็จแล้วแบ่งโพสต์เป็นช่วงๆ ต่อๆ กันให้แล้วเสร็จในกระทู้เดียว
พี่ว่าจะสวยงามและต่อเนื่องดีนะ
( เตรียมรูปสวยๆ แทรกบ้างก็ได้ )

พอใครว่างเขาก็ค่อยๆ อ่าน หาก็ไม่ยาก
มีประโยชน์แน่นอนค่ะ
คนที่กำลังศึกษาก็มีมากมายที่เข้ามาเก็บเกี่ยวตามเวป

ทำความฝันให้เป็นจริงจ้ะ
flower


แค่เป็นคำแนะนำนะคะ
ส่วนที่ลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอก
เก็บเอาไว้อย่างนั้น หรือลบทิ้งก็ได้

โดย: ม่านฟ้า [8 ก.พ. 50 20:24] ( IP A:125.24.162.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เอารูปมาฝากอีกรูปหนึ่ง..

โดย: ม่านฟ้า [8 ก.พ. 50 20:25] ( IP A:125.24.162.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   งดงาม..

โดย: ม่านฟ้า [8 ก.พ. 50 20:30] ( IP A:125.24.162.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สาธุ..เข้ามาอ่านจนตาลาย ยาวมากไปในการลงแต่ละครั้ง.ต้องค่อยๆทะยอยลง.จะอ่านง่าย..
โดย: ผู้เฒ่า....โง่งม [8 ก.พ. 50 20:31] ( IP A:203.113.80.140 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    พี่ม่านฟ้าค่ะ บัวจะพิมพ์เก็บไว้ค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ที่
และเราจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ อนุชนรุ่นหลังได้อ่านนะค่ะ

ลุงหมอกค่ะบัวเองยังเบลอไปเลยค่ะ อิ อิ อิ
บัวก็ว่าจะลงทีละกะติ๊ดเหมือนกันและค่ะ


บัวจะเก็บรูปทุกรูปไว้ค่ะ

โดย: บัวสวรรค์ (บัวสวรรค์ ) [9 ก.พ. 50 16:30] ( IP A:124.121.9.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ขอบคุณเรื่องดี ๆ ที่นำมาฝากกัน

ลูกแมวอ่านยังไม่จบ ตาลาย

เดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านใหม่อีกทีนะจ๊ะ

ไปพักผ่อนก่อน อิอิ

โดย: ลูกแมวหลงทาง [14 ก.พ. 50 14:03] ( IP A:203.172.176.228 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: บัวสวรรค์ [18 มิ.ย. 51 13:02] ( IP A:124.121.11.189 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   คำทำนายจากโหรกรุงเก่า

เห็นเรือนไทยริมฝั่งก็ยังอยู่ ทุกคนรู้โหราคุณป๋าใหม่
อยู่มานานริมฝั่งเกือบพังไป แม่น้ำใหญ่ไหลผ่านมานานปี
เสียงนกทักหน้าลานขึ้นบ้านก่อน โหราจรสอนว่าคนมานี้
เห็นแขกมาให้ทักถ้ารักดี พอได้ทีทั้งสามจึงถามไป
สิ้นยุคถิ่นกาขาวต่อชาววิไล ผองชาวไทยใจสุขไร้ทุกข์ไซร้
แต่ก่อนสิ้นเกิดเหตุมีเภทภัย ภูเขาไฟใต้น้ำใครห้ามสั่น
น้ำทะเลจะป่วนปั่นถึงชั้นฟ้า นคราสั่นสะเทือนถึงเลื่อนลั่น
พริบตาเดียวจมหายล้มตายพลัน ริมฝั่งนั้นน้ำทับเอากลับคืน
แสวงหาพวกตนเอาคนชอบ ไร้คำตอบยังจะยิ้มระรื่น
นายกภาษีอานเมื่อวานซืน ระวังปืนเป็นเหตุเป็นเปรตไป
โหราโบราณจรท่านสอนไว้ ใช้ตาในมองดูพอรู้ไซร้
มันจะเกิดนอกแค้วนจากแดนไกล ม้วนเข้าใส่นครามหานคร
อาทิตย์จะดับอับแสงที่แรงจ้า นคราเคยสวยจะม้วยมร
คนในชาติน้ำตาจะอาวรณ์ จะถูกสอนด้วยกรรมต้องทำใจ
เห็นซากปรักหักพังก็รั้งรก เห็นศพปกถมทับลงกับไฟ
น้ำตาจะท่วมฟ้าประชาไทย จะทายให้เผื่อรู้อาจสู้ภัย
โอ้อนิจจาเวลาใกล้มาถึง ต้องขอพึ่งพระพุทธพิสุทธิ์ไซร้
ขอปัดเป่าต้นแค้วนถิ่นแดนไกล ปิดบ่อไฟลดระเบิดไม่เกิดหนา
ภูเขาไฟระเบิดนั้นเกิดถี่ แม้ไกลที่ธรนินทร์แผ่นดินข้า
ควรฟังข่าวอย่าสนุกทุกเวลา ภัยอาจมาถึงตัวอย่ามัวเพลิน
โดย: ลุงชอบ แสงธรรม [11 ก.พ. 53 14:20] ( IP A:125.25.27.63 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   https://www.panasonictcl32u22price.info , https://www.panasonicvieratc-l32x30.info , https://www.panasonicvieratc-l37dt30.info , https://www.panasonicvieratc-l37e3.info , https://www.panasonicvieratc-l42d30.info , https://www.panasonicvieratc-l42e30.info , https://www.panasonicvieratc-l42u30.info , https://www.panasonicvieratc-p42s30.info , https://www.panasonicvieratc-p42st30.info , https://www.panasonicvieratc-p42x3.info
โดย: ba [2 ต.ค. 54 2:24] ( IP A:124.13.54.6 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน