พระผู้สร้างโลก จักรวาล กับพระมหาเมตตาต่อมวลมนุษยชาติ........
   พระผู้สร้างโลก.....1)ถาม-พระผู้สร้างโลกเป็นใคร....อยู่ที่ไหน ชื่ออะไรคะ?


กัลปังหา


ดร.ธัญพร ทิวกลาง

Dr.Thanyaporn@gmail.comตอบ-พระผู้สร้างโลก-ท่านเกิดเอง ไม่มีใครสาวไปถึงได้ เพราะท่านอยู่กับความว่าง
เจ้าจอมจักรวาล


2)ถาม-ขอคำอธิบายถึง 'องค์เจ้าจอมจักรวาล' ว่าเป็นใครครับ เป็นสภาวะใด?

ยรรยงดร.ธัญพร ทิวกลาง

Dr.Thanyaporn@gmail.comไม่ทราบว่า ต้องการรู้ไปเพื่ออะไร....เพื่อประโยชน์อะไร....

ไม่มีประโยชน์อันใดเลย พระองค์เป็นใหญ่ในโลก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใหญ่หรือไม่? แค่ไหน?.....


เป็นสภาวะที่พร้อมเพรียงทุกอย่าง ไม่มีรูป จะให้มีก็ได้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ได้ องค์นี้ก็ได้ พูดภาษาอะไรก็ได้ พระองค์สื่อได้ทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษา หากให้เห็นว่าพระองค์ไม่สวย คนดู คนเห็น จิตก็จะตกไปอีก......
จากจดหมายถึงโลก ของ อาจารย์ปริญญา ตันสกุล ได้กล่าวถึงสาส์นศักดิ์สิทธิ์จากองค์จิตจักรวาล ถึงนักสู้เพื่อการรู้แจ้งและผู้มีปณิธานนิพพานทุกคน แจ้งข่าวสารการชำระโลกก่อนวันสิ้นยุค และเผยองค์พระบิดาแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ครั้งแรกในโลก.....


บิดาแห่งเจ้าผู้เป็นองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ ใคร่ถามพวกเจ้าว่า ในยุคพลังงานเก่าหลายหมื่นปีที่ผ่านมา และหลายภพชาติที่เจ้าได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นั้น ไยเจ้ามีสำนึกกตัญญูแต่เพียงบิดามารดาของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเจ้าเอง โดยปฏิบัติตนอย่างน่าชื่นชมกันได้เพียงเท่านั้น.....


เจ้านำเอาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ ผู้กำหนดสร้างตัวตนแก่นแท้ของเจ้าขึ้นมาไปวางไว้เสียที่ไหนกัน? หรือคิดว่า เครื่องยนต์แห่งกรรมของเจ้า ดำรงความเป็นตัวตนได้ใช้การได้ โดยไม่ต้องมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้กระนั้นหรือ?


เจ้าไม่รู้หรอกหรือว่า ตัวเจ้าเอง ที่แท้จริงนั้น มิใช่เครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบ แต่ที่เป็นตัวเจ้าแท้จริง ก็คือ "จิตวิญญาณ" ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงาน ที่เร้นอยู่ข้างในต่างหาก ร่างกายภายนอกที่เป็นโครงสร้างทางชีววิทยานั้น มันเป็นแค่เปลือกนอกของตัวตนที่แท้จริงของเจ้า หรือเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณแห่งเจ้าเท่านั้น......


ตัวเจ้านั้นมาจากไหน? ก่อกำเนิดขึ้นมาเองได้หรือไม่?ใครเป็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานของเจ้า?....มนุษย์ทั้งโลกส่วนใหญ่รู้ดีว่า พลังงานใหม่เกิดขึ้นได้เสมอ หากมีการสั่นสะเทือนของอนุภาคใดๆเกิดขึ้น และพลังงานใดๆก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะไม่สูญสลายหายไปไหน นอกจากจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตนไปเท่านั้น.....


ถ้าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเจ้า เป็นรูปธรรมทางพลังงาน ที่มีความสมดุลอยู่ในตนเอง ซึ่งพระบิดาแห่งเจ้ากำหนดสร้างขึ้น โดยผ่านการแบ่งภาคขององค์จิตจักรวาลดวงเล็ก ผู้เป็นตัวตนภาคแรกอันสูงส่งของเจ้าเองในแดนสุญญตาแล้ว จิตวิญญาณของเจ้า ก็ย่อมไม่มีทางสูญสลายหายไปไหนได้ใช่หรือไม่? การตายของเจ้า จึงเป็นเพียงแค่การตายไปจากความเป็นมนุษย์ ด้วยการดับสิ้นของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเจ้าเท่านั้น แต่จิตวิญญาณแก่นแท้ ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง หรือที่เป็นตัวเจ้าเอง ก็จะยังคงอยู่ตลอดไป......เนิน แสงทิพย์อริยธรรม ( Nern.SangthipAriyadhamma@gmail.com )องค์แรกสุด


3)ถาม-ใครเป็นองค์แรกสุดที่สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล?


หนูหิ่นพุทธญาณ แสงทิพย์

BuddhayanSangthip@yahoo.com


พระบรมบิดา พระวิสุทธิพุทธรังษี ที่เรานำมาเป็นLogo เว็บไซต์ของสถาบันแสงทิพย์อริยธรรมเกือบทุกแห่งขณะนี้ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่


https://www.sangthip.com

https://www.dhammapratarnporn.com

https://Buddharangsi.in.thแสงทิพย์อริยธรรมที่พระบรมบิดา(ฉัพพรรณรังษี) ส่องมาช่วยโลกใบนี้ โดยเฉพาะคนดีๆ ที่ ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงกับเดือดร้อน โดยยกอริยะฐานะขึ้นไปให้อีก 1 ระดับ แสงที่สำคัญที่สุด คือ แสงสีขาวใสเหมือนแก้ว เหมือนเพชรนั่นแหละ ใครมีบุญวาสนาบารมี ก็รีบไปรับกันเสียตามที่เราได้แจ้งข่าวให้ทราบทั่วกันแล้วเมื่อวานนี้......


ธรรมญาณ


ในดินแดนของผู้รู้(พระเจ้า)-มีแต่แสง-สี-เสียง มีนิกายหนึ่ง เร
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ียกสิ่งนี้ว่า "ผู้สร้าง"หรือ "พระแม่องค์ธรรม"-พระผู้สร้างสรรพสิ่ง เป็นสิ่งที่เหนือกฎกติกา เป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ และกติกาของธรรมชาติ ไม่มีตัวตน เป็นพลังงานที่ให้กำเนิดสรรพสิ่ง เหมือนดวงอาทิตย์ ที่เป็นศูนย์กลางจักรวาล แล้วให้สรรพชีวิตกำเนิดในโลกได้ โดยมีจิตวิญญาณอาศัยโลกแห่งดิน-น้ำ-ไฟ-ลม ผสมกันขึ้นมาเป็นชีวิต แล้วเวียนว่ายตายเกิด นับภพนับชาติไม่ได้....

ถ้าอยากรู้จักสิ่งนี้-ก็จงค้น"ตัวรู้"ที่อยู่ในตัวเราให้พบ แล้วถามตัวรู้ที่อยู่ในตัวเรา ถ้าตัวรู้ในจิตเราตอบได้เมื่อใด เมื่อนั้น เราจะพบคำตอบทุกอย่างที่เราอยากรู้ เพราะคนเรา-คือ ส่วนหนึ่งของแสง-สี-เสียงแห่งดินแดนที่เราจากมา ว่าแต่ยังเที่ยวในโลกนี้ไม่พออีกหรือ? จึงไม่คิดจะกลับบ้านเดิมเสียที.....สาส์นทั้งหกฉบับ จึงล้วนมีคำตอบสำหรับจิตหยาบของเจ้า ที่สับสนสงสัยในเรื่องราวเบื้องหลังมิติโลกของตัวเจ้าเอง ของโลกเสรีของเจ้า และเกี่ยวกับจักรวาลของพระบิดา จนแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์พระบิดาแห่งเจ้า ก็คละเคล้ากันอยู่อย่างมากมาย.....


แท้จริงแล้ว หากเจ้าสามารถยกระดับสติปัญญาให้สูงส่ง จนถึงขั้นใช้ปัญญาญาณ แทนการคิดแบบจิตมนุษย์ได้ คือ สามารถ"หยั่งรู้"ด้วยตนเองได้แล้ว เจ้าก็สามารถที่จะล่วงรู้ข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้น ที่บิดาถ่ายทอดมาให้ทั้งหมดด้วยตนเองได้เสมอ.....


บุตรรักแห่งบิดาทั้งหลาย หากเป็นอดีตชาติหลายร้อยปี ย้อนรอยถอยหลังจากนี้ไปนั้น บิดาแห่งเจ้า คงจะไม่อาจเฉลยความจริง ซึ่งเป็นความลับเบื้องหลังมิติ โลกมายาวนาน นับ 60,000 ปีเศษ ให้เจ้าล่วงรู้ได้ โดยเฉพาะเรื่องราวหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์บิดาแห่งเจ้า และเรื่องราวของกาแล็กซี กับระบบสุริยะจักรวาลของพวกเจ้าเอง เนื่องจากถ้าหากยังไม่ถึงกำหนดเวลาแห่งกาลสิ้นยุคพลังงานเก่าของดาวเคราะห์โลก กับมนุษย์ทั้งหลายแล้ว บิดาแห่งเจ้า ก็จะมิอาจเปิดเผยใดๆได้.....


เพราะเหตุว่า มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกๆคน ที่จะต้องเข้าให้ถึงปัญญาญาณหยั่งรู้ของตนเอง ในความรู้ใหม่ที่จะต้องรู้ ซึ่งได้บันทึกไว้ในซีรี่ส์นี้แล้วนั่นเอง.....


เจ้าอาจมีคำถามว่า ถ้าพวกเจ้ามีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณเพื่อการหยั่งรู้เรื่องราวเหล่านั้นด้วยตนเองแล้ว ไยบิดาแห่งเจ้า จึงยังคงต้องกล่าวเป็นสาส์นถึงพวกเจ้าเพื่อเฉลยสิ่งที่เจ้าต้องไขว่คว้าหาเอาด้วยตนเองด้วยเล่า? ไยมิรอให้เจ้าหยั่งรู้กันด้วยตนเอง ในวันนี้ วันหน้า หรือวันต่อๆไป มิเหมาะสมกว่าหรือ?


คำตอบก็คือ เป็นเพราะเหตุว่า "เวลาและโอกาสสำหรับเจ้า มันสิ้นสุดลงแล้ว!!" เจ้าไม่มีเวลาเป็นสมบัติของตนเองอีกต่อไปแล้ว เพราะมันถึงกำหนดแห่ง"กาลสิ้นยุค"ของเจ้าแล้วนั่นเอง คำเฉลยนี้ จึงจำต้องเกิดขึ้น ไม่ต่างจากการที่เวลาในการทำข้อสอบของนักเรียนสิ้นสุดลงแล้ว คำเฉลยทั้งหลาย ก็ย่อมต้องถูกนำมาเปิดเผยให้นักเรียนรู้ว่า คำตอบที่ถูกต้องคืออะไร? มีความรู้ใหม่ใดบ้างที่นักเรียนต้องเรียนรู้ เป็นต้น.....


บุตรแห่งบิดาทั้งหลาย แม้เจ้าจะมิอาจหยั่งรู้ด้วยตนเองในความรู้ใหม่ต่างๆที่บันทึกไว้ในคัมภีร์จิตจักรวาล ซีรี่ส์ใดๆได้ด้วยตนเองก็ตาม แต่ถ้าเจ้าสามารถยกระดับตนเองสู่การใช้ปัญญาญาณของตน เพื่อการศึกษาพระคัมภีร์เล่มนี้ หรือเล่มไหนๆของบิดาแห่งเจ้าๆได้ก็ตาม โดยการอ่านไปคิดตามไปด้วย เพื่อให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้ใหม่นั้น ได้อย่างแท้จริงแล้ว มันก็มิต่างกันกับการที่เจ้าหยั่งรู้ในความรู้นั้นๆด้วยตัวเจ้าเองเลยแม้แต่น้อย!!!......


บุตรรักแห่งบิดาทั้งหลาย หนังสือจิตจักรวาล ซึ่งเป็นสาส์นจากพระบิดา ซีรี่ส์ 13 นี้ เป็นการเฉลยความรู้ใหม่ในหลายๆด้าน และหลายๆเรื่องราว ที่เจ้าจะต้องรู้ให้ถ่องแท้ และใช้ปัญญาญาณของเจ้า พิจารณาความรู้ใหม่เหล่านี้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรับรู้แรงสั่นสะเทือนด้านบวก ทุกย่านความถี่ ที่บิดาแห่งเจ้าบันทึกไว้ กับคุณสมบัติของตัวอักษรทุกตัวอย่างจงใจ ในอันที่จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกสูงสุดแก่ตัวเจ้าเอง และความรู้สึกดีๆที่พึงมี ต่อความรู้ใหม่ อันเป็นความจริงที่จริงแท้ทั้งหลายได้ ความรู้ใหม่ในเล่มนี้ คือ......


ความจริงที่จริงแท้ เกี่ยวกับตัวเจ้าเอง ซึ่งเป็นความลี้ลับเบื้องหลังมิติโลก ที่เจ้ายังไม่เคยรู้ว่าตนจะต้องรู้!!.......


ความจริงที่จริงแท้ในบางด้าน เกี่ยวกับเอกภพ กาแล็กซีจักรวาล และเพื่อนต่างเผ่าดาวที่เจ้าจะต้องรู้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์จากต่างเผ่าดาว ในยุคพลังงานใหม่ ที่กำลังจะมาถึงข้างหน้านี้!!......


นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2546 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นทั้งวันสิ้นสุดยุคพลังงานเก่า และวันแห่งการเริ่มต้นของยุคพลังงานใหม่นั้น มนุษย์โลกผู้มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ จากยุคพลังงานเก่า ที่ผ่านการชำระจิตสำนึกให้ใสพิสุทธิ์ จากกรณีชำระโลกมาแล้ว และจิตวิญญาณของผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ จะต้องใช้ความรู้ทั้งหลาย ในหนังสือจิตจักวาล ซีรี่ส์ ที่บิดาแห่งเจ้า ถ่ายทอดมาให้ เป็นสมบัติอันล้ำค่าแห่งโลกทั้งหมดนี้ เป็นคัมภีร์ส่องทางไปสู่แสงสว่างของชีวิต และจิตวิญญาณ ทั้งของตน และพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมโลกเดียวกันนี้ตลอดไป ไม่ว่าแต่ละจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้นั้น จะมีเปลือกนอก หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมแบบใด ลักษณะใดก็ตาม......หน้าที่หลักของทุกคน ในโลกยุคพลังงานใหม่นี้ มิมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปจากโลกยุคพลังงานเก่าเลย บิดายังคงเน้นให้เจ้าทั้งหลาย ปฏิบัติตน "เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกของตนให้จงได้" และหากจะทำหน้าที่ดังว่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริงแล้ว เจ้าทั้งหลาย ก็จะต้องเรียนรู้วิธีการสร้าง"ความเป็นหนึ่งเดียวกัน"ในสังคมโลกของเจ้าให้จงได้ นั่นย่อมหมายความว่า มนุษย์ยุคพลังงานใหม่ทุกคน จะต้องตอบคำถามตนเองให้ได้ว่า.-


1.จะสร้างความสงบสุขในจิตใจตนเองในทุกขณะจิตได้อย่างไร?

2.จะต้องสำรวมกายใจอย่างไร จึงจะไม่เป็นเงื่อนไข ทำลายความสงบสุขของผู้อื่น?

3.จะต้องแสดงออกอย่างไร จึงจะสร้าง"ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่น"ได้ทุกเมื่อ?

4.จะต้องคิดและต้องตัดสินใจอย่างไร จึงจะได้ผลึกแห่งการคิดนึก เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสม และดีงามเสมอ?


คำถามที่จะนำไปสู่คำตอบดีๆทั้ง 4 ประการข้างต้นนี้ คือ "ลมหายใจของมนุษย์ยุคพลังงานใหม่" ที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนตนเอง ให้เกิดทักษะความชำนาญ ในการคิดค้นหาคำตอบให้ได้ แล้วนำเอาคำตอบทั้งหลายเหล่านั้น มาแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ......เมื่อพระองค์ทรงบอกกล่าวแนะนำกันถึงขนาดนี้แล้ว พวกเรายังไม่ลงมือทำ หรือยังทำกันไม่ได้อีก ก็สมควรตายได้แล้ว(ตามสำนวนหนังจีน)....

ลมหายใจ-ก็คือ อานาปานสติ การปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละ ทำได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทั้งยืน-เดิน-นั่ง-นอน/ใน 4 ฐาน กาย-เวทนา-จิต-ธรรม.........

การกระทำดังกล่าวนี้-คือ การถึงพร้อมด้วยองค์สาม ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ ด้วย สติ-สมาธิ-ปัญญา/ทาน-ศีล-ภาวนา/ศีล-สมาธิ-ปัญญานั่นเอง ไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้อนอะไรที่ไหนเลย......

โดย: ชัย แสงทิพย์ChaiSangthip@yahoo [15 ส.ค. 49 20:43] ( IP A:202.47.238.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สิ่งที่มองเห็นก็มาจากสิ่งที่มองไม่เห็น พระผู้เป็นเจ้าบริสุทธิ์เกินกว่าที่มนุษย์บาปหนาอย่างเราๆจะมองเห็นด้วยตาได้ พระผู้สร้างทำได้ทุกสิ่งพระองค์รักเราและปรารถนาให้เรากลับใจเป็นคนใหม่ ที่ดีไม่หลงไปกับกระแสความบาปแห่งโลกนี้ คือเชื่อ วางใจ ทำตามคำสอนของพระองค์ไม่มีขาดเลยแม้แต่น้อย

เมื่อเราจะมองเห็นความบริสุทธิ์ร่วมกัน...
โดย: ยู [27 ม.ค. 51 23:22] ( IP A:125.25.241.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบพระคุณท่านผู้ชี้แนะ และแจ้งข่าวสาร
ขอให้บทความทั้งหมดนี้มีผู้มาพบเห็นและเข้าใจตรงกัน
อย่างที่ท่านเข้าใจเยอะๆเถิด
ขอร่วมอนุโมทนา ด้วยจิตบริสุทธิ์
โดย: อ๊อด [16 เม.ย. 53 10:40] ( IP A:203.144.130.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ครับ ปราถนาที่จะหาความรู้เพิ่มเติมและผมได้มาเจอบทความนี้ และอ่านมาทั้งหมด ทุกๆประโยชน์สอดคล้องกันมากๆ กับการที่ผมได้ศึกษามาหากแต่กระผมขอตั้งจิตอธิฐานเพื่อการศึกษา ขอให้ท่านผู้ส่งข่าวสารผู้นี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวผมเพิ่มเติม หากเป็นการรบกวนก็ขออภัย ด้วยครับ
โดย: อ๊อด anthesun_max@hotmail.com [16 เม.ย. 53 10:45] ( IP A:203.144.130.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   พระผู้สร้างผู้บริสุทธ์ อย่าไปเชื่อเลย สร้างพวกเรามาเป็นสัตว์เลี้ยง ถามซักหน่อยสร้างสรรพสิ่งมาทำมัย สร้างมาแล้วมีแต่ความทุกข์ลองมองกันดูดีๆเถิด ไม่ว่าจะความดี ความชั่ว ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่พวกเราได้รับ ล้วนมาจากท่าน อ่างตัวเป็นพระผู้บริสุทธ์ ส่งพระผู้ช่วยให้รอดมา ผู้คนอ้อนวอน แต่แล้วงัยเฮอร์รีเคน แผ่นดินไหว โรคร้าย ใครสร้าง บอกให้อ้อนวอนเราจงเชื่อในเรา แล้วท่านตอบแทนด้วยซึนามิหรอ อย่าไปโทษคนเราด้วยกันเลยครับ เพราะทุกสิ่งกำเหนิดมาจากผู้สร้าง เราไปทำสิ่งเลวร้ายไดไว้หรือก่อนจะสร้างพวกเรามา พอสร้างมาก็โบ้ยความผิดให้พวกเรา ท่านนั่นแหละคิอผู้ที่บาปหนาที่สุด เราเกิดจากท่านจะเป็นอื่นเสียไม่ได้ในเมื่อท่านอวดอ้างเช่นนั้น ทั้งความดีความชั่วในตัวเราล้วนเกิดจากท่าน บอกว่าสร้างมนุษย์มาเพื่อจะได้กล่าวนามของพระองค์ เหนแก่ตัวมาก ต้องการเพียงเท่านี้แต่ได้สร้างความทุกข์ทรมานแก่สัพสัตว์ มากมายเหลือเกิน สัต์โดนเอาชีวิตมาทำอาหาร โรคร้ายมากมาย ภัยพิบัติต่างๆ นี่คือความเมตตาของพระผู้สร้าง จนมีบุรุษผู้นึงมองเกมของพระเจ้าออก ได้บอกไว้ว่า โลกนี้ล้วนเป็นสิ่งหลอกลวง มีแต่ความทุกข์ทรมาน เราต้องหาทางหลุดพ้นให้ได้ ความหมายคือ ไม่ต้องมาเกิดเป็นสรรพสิ่งไดๆทั้งนั้น ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่ร้อน ไม่หนาว นามท่านคือสิทธัตถะ ท่านบอกว่าให้หยุดทำกรรม ผมไม่เข้าใจว่า ตั้งแต่แรกก่อนมีโลกนี้พวกเราไปทำบาปไรไว้ถึงได้ก่อกำเหนิดมาเป็นเรา ความเลวร้ายทั้งหลายน่าจะอยู่ที่คนสร้าง ลองนึกดูถ้าไม่มีโลกนี้เรื่องราวต่างๆคงไม่มี ไม่มีใครต้องเจ็บปวดมากมาย ปีศาจของจริงคือผู้ที่บอกว่าตัวเองคือผู้สร้าง พระผู้ช่วยให้รอดคือลูกน้องผู้มาบอกนามผู้สร้าง พระผู้ช่วยให้รอดได้บอกว่าเราบอมถ่ายบาปเพื่อมนุษย์ แล้วใครถ่ายบาปให้พระผู้สร้าง
โดย: เออเนอะ [26 มิ.ย. 53 7:35] ( IP A:110.49.60.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   "พระผู้สร้างผู้บริสุทธ์ อย่าไปเชื่อเลย สร้างพวกเรามาเป็นสัตว์เลี้ยง ถามซักหน่อยสร้างสรรพสิ่งมาทำมัย สร้างมาแล้วมีแต่ความทุกข์ลองมองกันดูดีๆเถิด ไม่ว่าจะความดี ความชั่ว ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่พวกเราได้รับ ล้วนมาจากท่าน" ก่อนนี้ผมก็เคยเชื่อเหมือนคุณนะ ตั้งแต่วันที่น้องสาวที่ผมรักที่สุดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ผมก็ท้าทายพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุด หากท่านมีจริง ขอให้ผมตกนรกเพียงคนเดียว และขอให้ทุกคนที่ผมรักมากมาย ขึ้นสวรรค์ ผมยอมทนทรมานชดใช้เวรกรรมแทนทุกคน เพื่อทุกคนที่ผมรัก แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคือผมเข้าใจโลกใบนี้เพียงแค่เสี้ยวนาที ทุกสมการของชีวิต ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้ พระผู้สร้างจักวาลล้อวนกำหนดให้ทุกชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ทุกกฎเกณมันน่าดีใจออกที่คนเราได้เกิดมาเจอคนที่เรารักมากมาย ได้กินของอร่อยๆๆ ได้ดวงตาเพื่อมองเห็นสิ่งดีๆๆ ได้ฟังเพลงเพราะๆๆ ได้สมองให้คิดให้จำให้เรียนรู้ ให้ร่างกายได้สัมผัส ได้เคลื่อนไหว ให้หัวใจได้รู้สึกเจ็บปวด เหงา เศร้า อบอุ่น ตื่นเต้น ดีใจ ได้รู้สึกถึงความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เรียนรู้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา หากผมรู้เร็วกว่านี้คงดี เพื่อผมคงได้มีความสุขที่สุดกว่านี้ นี่คือเหตุผลที่ผม อฐิถานขอบพระคุณพระผูสร้างจักวาลทุกวัน มันจึงทำให้ช่วงชีวิตมีแต่ความสุข พระเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องมีเงินมากๆๆจึงจะมีความสุขนินะ แค่มีข้าวกิน3มื้อทุกวันอร่อยๆๆ ท้องฟ้ากว้างๆๆ เนี้ยสุดยอดแล้ว ก็ได้แต่ขอให้ทุกคนค้นพบว่าพระผู้สร้างจักวาลมีจริงไวๆๆเช่นกัน และ ขอให้มีความสุขมากๆๆทุกท่านครับ บางทีมันอยู่ที่ศรัทธานะ ลองศรัทธาว่าท่านมีจริงดูก็คงไม่เสียหายอะไรนินะ เผื่อได้ของดีอีกต่างหาก ทำทุกวันๆๆๆ เดี๋ยวก็จะรู้เองครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ
โดย: leenz [29 ก.ค. 53 2:59] ( IP A:124.121.78.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงมีอยู่โดยไร้จุดเริ่มต้นและไร้จุดจบมีแต่พวกโง่เง่าเท่านั้นแหละที่ชอบหาเหตุผลเรื่องการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือเหตุผลโง่ๆของพวกมึงทุกคนพวกมึงพูดยังกะว่าจะไปหาพระเจ้าได้แบบง่ายๆ
โดย: คิงส์ [25 ส.ค. 53 21:19] ( IP A:222.123.15.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
โดย: พระองค์ดำ [4 พ.ค. 54 12:24] ( IP A:14.207.179.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   123456789101112131415161718192021222324252627282930313
2333435363738394041424534445464748/49505152535455565758
โดย: ฎฉ๑็๐\"ฮฯศ็ษ [4 พ.ค. 54 12:27] ( IP A:14.207.179.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   123456789101112131415161718192021222324252627282930313
2333435363738394041424534445464748/49505152535455565758
โดย: ฎฉ๑็๐\"ฮฯศ็ษ [4 พ.ค. 54 12:28] ( IP A:14.207.179.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนาๆเกี่ยวกับ พระผู้สร้าง จักรวาล กับพระมหาเมตตาต่อมวลมนุษย์ อันที่จริงแค่ได้เห็นพระนามของพระองศ์ก็เกิดความรู้สึกว่าพระผู้สร้างนั้นมีคุณค่ามากอย่างหาที่สุดมิได้เลย เพราะพระผู้สร้างนั้นเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งนั้นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ล้วนเกิดจากพระองศ์
ซึ่งชาวพุทธฝ่ายมหายานเรียกพระองศ์ว่า องศ์ธรรมชาติ และในทุกสรรพสัตว์ที่มีชีวิตเกิดมาก็มาจากพระองศ์ชึ่งมีนามว่า องศ์ประสิทธิ์สรรพยาน ในตัวเราหรือแม้กระทั้งในตัวสัตว์ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือ จิตญาณ ที่มาจากพระองศ์เช่นกัน ชึ่งมนุษย์นั้นได้ขึ่นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีระดับจิตที่สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายและสามารถเรียนรู้หรือยกระดับจิตตัวเองเป็นอาริยเจ้าและสำเร็จธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ เราสามารถเกิดกายมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องรีบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้สร้างเรามา ชึ่งพระองศ์ได้ขึ่นชื่อว่าเป็นผุ้ให้กำเนิดที่ยิ่งใหญ่พระนามว่า "พระแม่องศ์ธรรม" หากวันนี้เรามีความประสงศ์อยากจะกลับคือสู่ที่เดิมหรือที่ๆเราจากมานานนับหกหมื่นกว่าปีมาแล้วก็คือ "การกราบขอรับวิถีธรรม" เท่านั้นเพราะสาเหตุที่เราไม่สามารถกลับคืนที่เดิมหรือบ้านเดิมได้นั้นก็เพราะเรายังมีจิตที่ยึดติดอยู่กับ โลภ โกรธ หลง อยู่ฉะนั้นผู้น้อยจึงหวังอย่างยิ่งว่ามนุษย์ทุกคนควรหาทางรีบกลับเดิมที่มีแต่ความสุขนั้นก็คือดินแดนแห่งพระผู้สร้างกันเถิดโดยการ "การกราบขอรับวิถีธรรม"เพื่อจะได้สุขอันนิรันดร์กันเถิด สาธุ
โดย: lobo-6397@hotmail.com [8 พ.ค. 54 23:22] ( IP A:118.172.210.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

เออคือว่า มนุษย์ นี่แหละที่สร้าง ทุกอย่างขึ้นมาเอง และก็ทำลาย ทุกอย่างด้วยตัวเองครับ

โดย: dddddd@hotmail.com [18 พ.ค. 57 4:51] ( IP A:14.207.46.59 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   
โดย: luddawan [19 พ.ค. 57 19:48] ( IP A:118.172.136.39 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน