อิ่มอุ่น 3 หนังสือทำมือที่ใช้ใจทำ "จรดปลายปากกา สู่ฟ้ากว้าง" เพื่อไถ่ชีวิต โค - กระบือ
    อีกครั้ง สำหรับโครงการดี ๆ ในปีนี้...ที่บ้านภูตะวัน ได้จัดทำขึ้น...
ก็ขอแจ้งข่าวคราว แก่เพื่อน ๆ สมาชิก ผ่านกระทูนี้ก็แล้วกัน
รายได้จากการขายหนังสือเล่มนี้ และจากการบริจาคเพิ่มของเพื่อน ๆ
ก็ทำให้ ความฝัน ของพี่ ภูฯ เป็นจริงขึ้นมาได้...
เราสามารถหาเงินได้พอที่จะไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้ 1 ตัว แล้ว
ราคาตัวละ 15,000 บาท และมีเงินเหลืออีกจำนวนหนึ่งเล็กน้อย
(ไม่พอที่จะไถ่ โค-กระบือ ตัวที่ 2) ก็จะนำไปบริจาคซื้อโลงศพ ให้กับมูลนิธิฯ ต่าง ๆก็จะแจ้งข่าว
ให้ทราบอีกที

โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 9:58] ( IP A:119.63.93.10 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   มารู้จัก โครงการนี้กันอีกที

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ

โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 10:01] ( IP A:119.63.93.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 10:05] ( IP A:119.63.93.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    ปัจจุบัน ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ มีวิธีการให้บริการแก่เกษตรกรในลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ ๑. การให้ยืมเพื่อการผลิต
๒. การให้เช่าซื้อ
๓. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือแก่เกษตรกร
๔. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน
๕. การให้บริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1-4 ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก ธคก. เพื่อให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
สรุป
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารโค-กระบือ นั้น ส่งผลโดยตรงกับตัวเกษตรกรที่ยากจน คือได้ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถมีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง ไม่ต้องเสียค่าเช่าแรงงานโค-กระบือ ในอัตราสูง เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งซึ่งเอื้ออำนวยให้การผลิตเกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ส่วนผลประโยชน์ทางอ้อมนั้น เกิดขึ้นจากการเลือกใช้กลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนา เพราะแรงงานแบบดั้งเดิมนี้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ ซึ่งเกษตรกรมีฐานะยากจนจะมีพื้นที่ทำกินขนาดเล็ก แรงงานแบบดั้งเดิมนี้ไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิควิชาการชั้นสูงใดๆ ในการบำรุงรักษา การใช้แรงงานโค-กระบือ ในการทำนา ปลูกข้าว เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพากันตามธรรมชาติ เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้เองจากการดำรงชีพ อีกทางหนึ่ง การใช้แรงงานสัตว์เป็นการเลือกใช้พลังงานจากธรรมชาติ แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นทรัพยากรที่นับว่าจะเหลือน้อยลงไป และมีราคาสูงขึ้น ดูจะเป็นประโยชน์หลายทางซึ่งสอดคล้องกันอย่างพอเหมาะยิ่ง
โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 10:06] ( IP A:119.63.93.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    การบริจาค
1.รับบริจาคเงิน(ไม่จำกัดจำนวน)
1.1 บริจาคโดยตรง
ส่วนกลาง
บริจาคที่ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ( ติดกับ BTS พญาไท เข้าไปที่ตึกผู้เชียวชาญ ชั้นล่าง เดินเข้าไปทางขวามือจะมีป้ายโครงการธนาคารโค-กระบือติดอยู่ )
ส่วนภูมิภาค
บริจาคที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และุสุขอนามัย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประเทศ

1.2 บริจาคโดยวิธีโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บัญชี กระแสรายวัน สาขา ราชเทวี หมายเลขบัญชี 030-6-01239-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ พันธุ์ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ บัญชี เดินสะพัด สาขา ชิดลม หมายเลขบัญชี 001-3-48169-3
หมายเหตุ
ในเว็บของกรมปศุสัตว์ จะมีแต่บัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับ แต่ไปสอบถามที่กรมฯมาแล้วได้รับการยืนยันว่าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็ใช้บริจาคได้ครับ

1.3 บริจาคโดยธนาณัติ
ระบุผู้รับเงิน คือ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ที่อยู่ กองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี เพื่อสะดวกในการติดต่อเบิกเงิน

1.4 บริจาคโดยตั๋วแลกเงินหรือเช็ค
ระบุผู้รับเงิน คือ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

หมายเหตุ กรุณาส่ง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้บริจาค ไปที่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อการตอบรับ " ใบรับบริจาคเงิน " หรือส่งใบนำฝากทางโทรสาร หมายเลข 0-2653-4926
โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 10:08] ( IP A:119.63.93.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    การบริจาคเป็นตัวโค-กระบือ 2.รับบริจาคโคกระบือ(ไม่จำกัดจำนวน)
ขอรับบริจาคเป็นโค-กระบือ เพศเมีย อายุประมาณ 3-4 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้ทำพันธุ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และปราศจากโรคระบาดติดต่อ
โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ มี 2แห่งคือ
1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานีโทร(02)978-0725,(02)581-6367
2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา โทร(035)251-454 FAX(035)232-553
โค-กระบือที่เราบริจาคทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิต กับทางโรงฆ่าสัตว์ทั้งสองแห่งนี้จะไม่มีการนำมาหมุนเวียนหลอกลวง ให้ผู้มีจิตกุศลท่านอื่นๆบริจาคทรัพย์ช่วยชีวิตใหม่
โดยโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือฯไปแล้ว จะถูกแยกนำออกไปไว้ต่างหาก เพื่อตรวจและกักกันโรค พอได้ได้ครบจำนวน (เจ้าหน้าที่ ที่กรมปศุสัตว์แจ้งว่า 30ตัว ซึ่งจะพอดีกับขนาดรถที่กรมใช้ขนไปได้) โรงฆ่าสัตว์จะแจ้งไปยังกรมปศุสัตว์เพื่อให้มานำ โค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตนี้ ไปมอบให้กับเกษตรกรในแต่ละจังหวัด ในที่สุดครับ


ราคาโค-กระบือที่เราบริจาคทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิต ราคาโรงฆ่า
อยุธยา ตัวละ 14,000 บาท ราคาโรงฆ่าปทุมธานี ตัวละ 15,000 บาท
(ข้อมูลสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เมื่อ ต.ค.51)

โดย โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค และทางกรมปศุสัตว์จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาคอีกต่อหนึ่ง หลังจากที่โรงฆ่าสัตว์ได้ส่งรายชื่อผู้บริจาค ไปให้ทางกรมฯเรียบร้อยแล้ว
โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 10:11] ( IP A:119.63.93.10 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 คือวันพรุ่งนี้ ข้าพเจ้า จะนำเงินไปไถ่ชีวิต โค-กระบือที่โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี ดู แผนที่ก็ยังงง ๆ อยู่
แต่ไปด้วยใจ ถึงจะหลงยังไง ก็ต้องไปให้ถูก 1 ชีวิต รอข้าพเจ้าอยุ๋
และขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มีจิตอนุโมทนา ร่วมกับข้าพเจ้าทุก ทุกท่าน

ขอบคุณจากใจ
ภูตะวัน ตะวันรอน, ภูผา ฟ้ากว้าง และ คุณหอยขม


ปล. จะเก็บภาพมาฝากในกระทู้ต่อไป....

โดย: เจ้าบ้าน [7 พ.ย. 51 10:16] ( IP A:119.63.93.10 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน