อิ่มอุ่น 3.1 ดาวกระจาย...
    อิ่มอุ่น 3.1 ดาวกระจาย... จั๋วหัว...น่ากลัวมาก...

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 13:40] ( IP A:110.49.93.124 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อ้างถึง..อิ่มอุ่น 3
"จรดปลายปากกาผ่านฟ้ากว้าง" เพื่อไถ่ชีวิตโคฯ ณ.โรงฆ่าสัตว์ ปทุมธานี 8 พ.ย.51
ที่ได้ทำไปแล้ว...

ข้าพเจ้าขายหนังสือ..(ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ) บริจาคไถ่โค ไปแล้ว
1 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท

ยังเหลือเงินอีก 3,000 บาท
วัตถุประสงค์เดิม
อยากไถ่โค สัก 2 ตัว...แต่เงินไม่พอ...
เลยได้ตัวเดียว...
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 13:45] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ตอนแรกตั้งใจจะทำโครงการ 4 ในปี 52 ...แต่ภาระมันเยอะ...
เลยไม่ได้รันต่อ....

ข้าพเจ้าเลยขอใช้การบริจาค...แบบดาวกระจาย....
ตามที่ใจข้าพเจ้าอยากจะทำ...ดังนี้...
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 14:23] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด *** ุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2584-4896, 0-2961-5625 โทรสาร 0-2961-5305


บริจาค 1,000 บาท
ออมทรัพย์ 422-220785-7 ธ.กสิกรไทย-สาขาสงประภา
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 14:25] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    ที่นี่..มีเจ้าสี่ขา..ทั้งหมาและแมว...รอคอยอยู่...
เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ...ตามเจตจำนงของข้าพเจ้า...คงช่วยพวกเจ้าได้ส่วนหนึ่ง...

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 14:28] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    แห่งที่ 2 ข้าพเจ้าขอเลือก... มูลนิเพื่อนช้าง...
สำนักงานสาขามูลนิธิเพื่อนช้าง ณ โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง ในเขตป่าสงวนแม่ยาว
295 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ (ก.ม. 28-28) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทร. 081-914-6113, 054-247-869 โทรสาร 054-247-870 email: fae@elephant-soraida.com

บริจาค 1,000 บาท
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนช้าง
เลขที่บัญชี 088-2-20983-0
ธ.กสิกรไทย - สาขารามอินทรา...

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 14:36] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    แห่งที่ 3 ที่ข้าพเจ้าขอเลือกที่จะทำคือ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


เพราะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ดี

การบริจาคเงินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเงินทุกบาทที่บริจาคของท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย จะแจกจ่ายกันไปสู่ผู้คนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาสในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือจากกรณีต่าง ๆ เช่น
1. ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เพลิงไหม้ ฯ

2. ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

3. งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

4. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหัวเฉียว / ในโรงพยาบาลและศูนย์อนามัยของรัฐต่าง ๆ / จัดตั้งหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาพยา- บาล และ จ่ายยาโดยไม่คิดมูลค่าทั่วประเทศ / จัดตั้งหน่วยแพทย์กู้ชีพผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ทั้งระดับ Basic และ Advance

5. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ฯ

6. สงเคราะห์ทุนการศึกษาทุกระดับชั้น

7. สงเคราะห์เด็ก และ เยาวชน เช่น แจกสมุด เครื่องเขียนในวันด็กแห่งชาติ / เครื่อง แบบนักเรียน / ทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน / ฯลฯ

8. ทะนุบำรุงศาสนา เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น เป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี / จัดตั้งโรงครัวสำหรับงานวันพุทธศาสนา ฯ และ ศาสนาอื่น

9. สงเคราะห์ภัยแล้งโดยการสร้างถังเก็บน้ำขนาดสองหมื่นลิตร สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารแจกเครื่องอุปโภคบรีโภคตามชุมขนต่าง ๆ และ งานสงเคราะห์อื่น ๆ

ดังนั้น ผู้มีจิตศรัทธาที่ปวารณาตัวจะบริจาคเงินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้มูลนธิ ฯ นำไปใช้เพื่อกิจกรรมกุศลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยประสงค์จะ

1) บริจาคเงินเข้ากองทุนการกุศล

2) บริจาคให้มูลนิธิเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของผู้บริจาค และ มูลนิธิ ฯ

3) บริจาคสงเคราะห์อื่น ๆ
บริจาค จำนวน 1,000 บาท
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสือป่า เลขที่ 027-2-07939-0

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 14:57] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    สรุป อิ่มอุ่น 3.1 ดาวกระจาย...
บริจาคเงิน รวม 3,000 บาท ให้กับ

1 มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำนวน 1,000 บาท
2 มูลนิธิเพื่อนช้าง จำนวน 1,000 บาท
3 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 1,000 บาท


เงินขายหนังสือหมดแล้วครับพี่น้อง...กระจายหมด...

สมทบเพิ่มเติมด้วยตังค์ในกระเป๋าอันน้อยนิดของข้าพเจ้าอีก...

บริจาคเพิ่ม 500 บาท ให้ วัดวัดโบสถ์วรดิษฐ์
เลขบัญชีวัดโบสถ์วรดิษฐ์ กสิกรไทยสาขาป่าโมก
ออมทรัพย์ 1822-113-644


สุดท้าย....บริจาคเพิ่ม จำนวน 500 บาท
เพื่อ "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”
กสิกรไทย สยามสแควร์ ออมทรัพย์
026-2-49994-4

รวมดาวกระจายครั้งนี้... 5 แห่ง...
ตามกำลังที่ข้าพเจ้าจะทำได้....

ขอให้ผู้ที่รู้จักข้าพเจ้าทุกท่าน..และเคยร่วมช่วยข้าพเจ้า..
ในทุก ๆ โครงการ...ร่วมมีความสุขกับการให้...ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 15:22] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    รวมบริจาค 4,000 บาท ดาวกระจาย 5 แห่ง...
เดี่ยวจะไปโอนเงินเข้าบัญชีทุกแห่ง...
แล้วจะ post pay in ให้ดูทุกคนจ้า...
มีความสุขร่วมกัน..น่ะ....

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 15:27] ( IP A:110.49.93.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:41] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ..โอนเงินเรียบร้อยแล้ว 1,000 บาท
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:42] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:45] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
    โอนเงิน เข้า มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 500 บาท เรียบร้อยแล้วจ้า
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:46] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:47] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
    โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิเพื่อนช้าง จำนวน 1,000 บาท เรียบร้อยแล้วจ้า
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:48] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:53] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
    โอนเงินให้ วัดโบสถ์วรดิษฐ จำนวน 500 บาท เรียบร้อยแล้วจ้า
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:55] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:55] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
    โอนเงินให้ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 1,000 บาท เรียบร้อยแล้วจ้า
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 20:56] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
    ดาวกระจาย...บริจาค ให้ 5 มูลนิธิเรียบร้อยแล้วจ้า...

ช่วงนี้...ยังไม่ว่าง...ที่จะทำโครงการใด ๆ ...
เลยขอเป็นบริจาคไปเรื่อย ๆ ก่อนตามกำลังที่มี....
ทำบุญ..ทำทาน...กันไป...เรื่อย ๆ

ครั้งนี้..

คนเป็น
คนตาย..
คนพิการ
สัตว์พิการ...


ครบถ้วน...

มีความสุขร่วมกันน่ะพวกเรา...
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.พ. 53 21:00] ( IP A:119.31.24.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ทำบุญให้ครบเลยนะคะทั้งคนเป็น..คนตาย..คนพิการ..สัตว์พิการ

อนุโมทนาบุญด้วยคนนะคะพี่ภูฯ

โดย: คุณนายฯ [22 ก.พ. 53 13:45] ( IP A:119.63.93.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   จ้า...ร่วมด้วยช่วยกัน...
แหม..เอาหมามาล่ออีกแระ...:)
โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 53 10:35] ( IP A:119.63.93.6 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน