ข่าวเกษตร
   https://news.jobprince.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
โดย: . [18 ก.พ. 52 9:21] ( IP A:203.144.180.66 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   https://www.ku.ac.th/e-magazine/july43/it-agri.htm ค้นหาจากมก.
โดย: โจ้ลาบหมา [8 มี.ค. 52 14:36] ( IP A:203.144.180.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ยืน ภู่วรวรรณ
yuen@nontri.ku.ac.th
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่ครั้งบริษัทอินเทลเริ่มผลิตชิพซีพียูขนาดจิ๋วที่เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ ในปี ค.ศ. 1971 พัฒนาการประมวลผลข้อมูล มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากวัดประสิทธิภาพของซีพียูในอดีตพบว่า มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก ๆ สิบแปดเดือน และรู้กันดีว่าพัฒนาการนี้เป็นไปตาม กฎการคาดคะเนของ กอร์ดอน มัวร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กฎของมัวร์ และจากแนวโน้มนี้ เชื่อว่ายังเป็นไปได้อีกไม่น้อยกว่าสิบปี
รูปที่ 1 ประสิทธิภาพของซีพียูที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน พัฒนาการทางด้านอื่นก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นตามกฎของมัวร์เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องความจุของข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์เก็บข้อมูลจำพวกฮาร์ดดิสค์มีความจุเพิ่มขึ้น และมี แนวโน้มที่จะบรรจุข้อมูลได้สูงขึ้นอีกต่อไป อีกทั้งการพัฒนาสื่อเก็บข้อมูลจำพวก CD และ DVD ก็มีความจุมากพอที่จะเก็บสื่อจำพวกมัลติมีเดียได้
สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้านคนทั่วโลก มีจำนวนเครื่องที่ต่ออยู่บนเครือข่ายมากมาย จากการสำรวจของ https://www.nw.com ได้เสนอข้อมูลว่ามีจำนวนเครื่องต่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตกว่า 70 ล้านเครื่องทั่วโลก
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมยังได้พัฒนาให้ก้าวหน้า โดยมีช่องทางสื่อสารที่มีความเร็วและแถบกว้างสูงขึ้น ระบบการเชื่อมโยง ด้วยเส้นใยแก้วนำแสง ทำให้การติดต่อผ่านช่องทางดังกล่าว มีลักษณะเป็นทางด่วนข้อมูลมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย ได้มากมาย
รูปที่ 2 การสื่อสารแบบไร้สายกำลังมีบทบาทที่สำคัญ

ยิ่งในปัจจุบันการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระทำได้ทุกรูปแบบ ความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในลักษณะเป็นแบบไร้สาย (wireless) มีบทบาทสำคัญมากขึ้น มีการใช้ระบบไร้สายหลากหลายรูปแบบ เพื่อต่อเข้าอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับมือถือ (palm) และโทรศัพท์แบบไร้สาย PCS - Personal Communication System ที่กำลังได้รับการพัฒนาให้ใช้งานแบบโมบาย (mobile) ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์ใช้งานส่วนตัวประเภท PDA (Personal Digital Assistance)
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ การเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ต ทำให้การประสานการทำงาน ระหว่างองค์กรและในองค์กรได้ดี การดำเนินการจึงกลายสภาพเป็น eBusiness มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำการค้าร่วมกัน ก่อให้เกิดการซื้อการขายผ่านเครือข่าย เรียกว่า eCommerce ระบบเศรษฐกิจใหม่จึงเป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับยุคอิเล็กทรอนิกส์ และกลายเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า digital economy หรือ e-Conomy การประยุกต์ใช้งานในด้านการเกษตรก็ไม่น้อยหน้า โดยเฉพาะการดำเนินการทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ ต้องใช้ ข้อมูลข่าวสารอย่างมาก ต้องการงานค้นคว้าวิจัย ต้องการการพัฒนาระบบจัดการฟาร์ม พัฒนาการค้าขาย การตลาด และการดำเนินการงานภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านการเกษตรจึงมีมากมาย


งานวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันต้องการอุปกรณ์เครื่องมือช่วย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมค้นหา และจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และยังสามารถใช้ในการคำนวณโมเดลที่สลับซับซ้อนได้รวดเร็วและแม่นยำ
คอมพิวเตอร์มีส่วนทำให้เกิดการค้นคว้าระบบโมเล *** ลของเซลเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องจีโนม บริษัทเซเรลร่าได้ประกาศความสำเร็จ ในการจัดทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ โดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนกำหนดได้ถึง 3 ปี ก่อนโครงการฮิวแมน จีโนม โปรเจ็ก หรือ เอชจีพี โดยได้ประกาศ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2000
ไอทีได้มีผลต่อการค้นคว้ารหัสพันธุกรรมของพืชและสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้การศึกษาระดับโมเล *** ลของดีเอ็นเอก้าวหน้าไปมาก จนสามารถผลิตพืชและสัตว์สายพันธุ์ใหม่ ๆ และยังสามารถสังเคราะห์และติดต่อจนเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง GMO


(www.er.doe.gov/production/ober/hug_top.html)
รูปที่ 3 โครงการวิจัยจีโนมมนุษย์(www.celera.com)
รูปที่ 4 โฮมเพจของบริษัท celera ทีประสบผลสำเร็จการสร้างแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์

งานวิจัยที่ต้องการคำนวณสูง เช่นการหาลำดับเบสของสายพันธุกรรม ซึ่งมีรหัสที่แทนตัวอักษร และต้องใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ ด้วยเวลานานและขีดความสามารถ แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เร็ว และยังสามารถทำงานแบบขนาน ในรูปแบบคลัสเตอร์


(pirun.ku.ac.th)
รูปที่ 5 พิรุณ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบคลัสเตอร์ ขนาด 72 ซีพียู
เป็นหนึ่งในเครื่องคำนวณ ประสิทธิภาพสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปัจจุบันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก มีระบบข้อมูลที่จัดทำในรูปแบบต่าง ๆ มาก เก็บไว้ในรูป HTML, XML และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลแบบเว็บเพ็จ ข้อมูลเหล่านี้มีลักษณะข้อมูลสาธารณะ และเรียกใช้ได้ ปัจจุบันในประเทศไทยมีข้อมูลเว็บเพ็จ อยู่กว่าเก้าแสนหน้า และเมื่อรวมกันทั่วโลกมีกว่า 1,200 ล้านหน้า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกมาก เอกสารเหล่านี้เก็บไว้บนเครือข่าย ที่กระจัดกระจาย ดังนั้นการเรียกใช้อาจยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีระบบค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลในระบบนี้ใช้ระบบที่เรียกว่า Search Engine ซึ่งสามารถค้นหาคำสำคัญ และตัวเงื่อนไขการค้นหาได้


(search.ku.ac.th)
รูปที่ 6 Nontri Search เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลในประเทศไทย

กล่าวกันว่า ถ้านำเอกสารเว็บทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันมาจัดเก็บไว้จะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่น้อยกว่า 14 เทราไบต์ ข้อมูลจำนวนมากในขณะนี้ยังมีโอกาสเพิ่มขยายตัวได้อีกมาก เชื่อกันว่าอีกห้าปีข้างหน้าจะมีข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมกันกว่า 100 เทราไบต์ และจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ และที่สำคัญคือ ระบบการค้นหาต้องดีขึ้นและทำงานได้รวดเร็ว


ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็น ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการเกษตรให้ใช้งานได้


(bio-mirror.ku.ac.th)
รูปที่ 7 ฐานข้อมูล biomirror

ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการเรียกใช้ข้อมูลในปัจจุบัน เรียกใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว


(karaket.lib.ku.ac.th)
รูปที่ 8 ฐานข้อมูลการเกษตร CD ROM AGRIS ของสำนักหอสมุด


มีชมรมและสมาคมทางด้านการเกษตรตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ และทั่วโลก การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหลายสมาคมมีการส่งข่าวสารผ่านทางอีเมล์ ใช้เว็บบอร์ด ใช้ห้องคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมบนเครือข่ายของชมรม สมาคมทางด้านการเกษตรทำให้แพร่กระจายมวลสมาชิกไปกว้าง และทำให้เกษตรกรได้รับรู้ และได้ติดตามข่าวคราวได้เร็ว


(www.palms.org)
รูปที่ 9 สมาคมปาล์มนานาชาติ

(www.pacsoa.org.au)
รูปที่ 10 สมาคมปาล์มและปรงแห่งชาติออสเตรเลียเพื่อให้การก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตและโลกาภิวัฒน์สมบูรณ์แบบ การดำเนินการในเรื่องสิ่งพิมพ์ของหลายแห่งจึงเน้นการจัดทำ ในรูปแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุค การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำได้ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ มีคุณภาพดี เพราะสามารถใส่รูปภาพ สี เสียงบรรยาย หรือแม้แต่สัญญาณวิดีโอประกอบ
ปัจจุบันมีการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวารสาร นิตยสาร โดยเริ่มมีให้บริการทั้งที่ต้องเสียเงิน และให้บริการฟรี หนังสือทางด้านการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่จะเผยแพร่เข้าสู่มวลประชาชนได้มาก และยังเก็บไว้ในรูปสื่อที่เป็น ซีดี ดีวีดี ได้อีกด้วย


(www.plantapalm.com/vce/vce_index.htm)
รูปที่ 11 ตัวอย่างหนังสือเสมือนจริง (สารานุกรมปรง)


(www.ku.ac.th/e-magazine/july43)
รูปที่ 12 eMagazine ของ KU


เมื่อพัฒนาการทางด้านข้อมูลรุดหน้าไปมาก การจัดเก็บหนังสือสิ่งพิมพ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิตอลทำได้ดีมาก มีเทคนิคการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลง และยังแสดงผลได้เหมือนกระดาษจริง อีกทั้งการนำเสนอผ่านเครือข่ายทำได้รวดเร็วและกว้างขวาง การจัดการห้องสมุดดิจิตอลจึงเป็นไปได้ และจะมีบทบาทที่สำคัญต่อไปในอนาคต


(web.ku.ac.th/schoolnet/index.html)
รูปที่ 13 ดิจิตอลไลบรารี่สำหรับสคูลเน็ต


แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างสื่อ บนถนนข่าวสารนี้ สิ่งที่สำคัญมีทั้งที่เป็นเสียง ภาพ วิดีโอออนดีมานด์ การใช้ระบบกระจายเสียง มีทั้งแบบกระจายแบบจุดไปจุด แบบจุดไปหลายจุด และการกระจายแบบทุกหนทุกแห่ง ระบบวิทยุโทรทัศน์ในอนาคตอันใกล้จะวิ่งอยู่บนเครือข่าย โดยมีอินเทอร์เน็ต เป็นทางร่วมที่ใช้งาน

(kumis.cpc.ku.ac.th/~eto/kurn/)
รูปที่ 14 ระบบการกระจายสัญญาณเสียงเพื่อเผยแพร่งานเกษตร


อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญ อินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางที่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ ในที่สุดอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมโยง เข้าถึงทุกหนทุกแห่ง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 ได้มีการเสนอวาระเข้าที่ประชุม เพื่อจะขยายอินเทอร์เน็ต เข้าถึงหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ ประมาณ 7,000 ตำบล โดยให้หน่วยงาน อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ด้วยเหตุนี้การเผยแพร่และการส่งเสริมความรู้ วิชาการทางด้านการเกษตรจึงสามารถใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่กระจายได้ง่าย เป็นการนำข้อมูลให้ประชาชนเรียกใช้ เช่น ข้อมูลความรู้ทางด้านการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนความรู้และอาชีพที่เป็นประโยชน์ ความรู้ทางด้านสาธารณะสุข การรู้จักดูแลรักษาตนให้ปลอดภัยจากโรค และสารเคมี


(web.ku.ac.th/agri/index.html)
รูปที่ 15 การส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ข้อมูลบนเครือข่ายเพื่อสร้าง one stop service


พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทที่สำคัญต่อการค้าขายในยุคต่อไป การค้าขายผ่าน เครือข่ายทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันได้ง่าย สามารถเลือกหาสินค้าได้จากทั่วโลก งานทางด้านการค้าขายสินค้าเกษตรกรรมมีลักษณะเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่มาก
งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงเป็นโมเดลได้สามแบบคือ แบบองค์กรกับ องค์กร แบบองค์กรกับลูกค้า และแบบลูกค้ากับลูกค้า ปัจจุบันประเทศไทยโดย ECRC ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เน้นเป้าหมายการทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ได้มีการจัดอบรมสัมมนาเรื่องประโยชน์ในเรื่องการค้ากับต่างประเทศ


(www.garden.com)
รูปที่ 16 ร้านขายต้นไม้บนอินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าการเกษตร

สินค้าหลายอย่างที่มีมากมายบางที่ อาจมีความต้องการสูงในอีกที่หนึ่ง สินค้าบางอย่างเป็นของหายากในบางที่ ดังนั้น การนำเสนอสินค้าผ่านทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับสินค้าทางด้านการเกษตร เพราะสินค้าการเกษตรทั่วไปมีมากมายในที่หนึ่ง แต่หายากในอีกที่หนึ่ง


เป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมถึงการจัดการที่ดี ในประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถสร้างผลผลิตต่อพื้นที่ได้สูงมาก มีระบบจัดการด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีส่วนในการควบคุม มีส่วนในการจัดการการผลิตต่าง ๆ การตลาด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดเครื่องมืออัตโนมัติมากมาย มีเครื่องมือวัดที่ดี ความละเอียด แม่นยำ เครื่องควบคุมอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ การประยุกต์ใช้จึงปรับสภาพได้ตามความต้องการ เช่น การควบคุมโรงเรือน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การควบคุมการให้น้ำในฟาร์ม ควบคุมกำหนดสัดส่วนปริมาณอาหารสัตว์


(www.hydroponics.net)
รูปที่ 17 การปลูกพืชไร้ดิน

(www.interurban.com)
รูปที่ 18 ร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตรจากความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีลักษณะก้าวหน้าเป็นไปตามกฎของมัวร์ คำถามจึงมีอยู่ว่า เราจะพัฒนา การเกษตรให้ก้าวหน้าตามกฎของมัวร์ได้บ้างหรือไม่ แต่จากการที่เทคโนโลยีชีวภาพ จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในยุคต่อไป คาดกันว่าหลังจากปี ค.ศ. 2010 จะเป็นยุคของเทคโนโลยีชีวภาพอย่างแท้จริง ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร ในยุคนั้นจะพอเพียงทำให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย
ด้วยเส้นทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องวางรากฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะ โครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้แก่ กำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านสื่อสาร โทรคมนาคมที่เรียกว่า อินทราเน็ต / อินเทอร์เน็ต / เอ็กซ์ทราเน็ต การสร้างเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารภายใน การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล การเพิ่มความสามารถเชิงการคำนวณและการติดตามความรู้ ต่าง ๆ ซึ่งต้องเรียนรู้ได้มากและเร็ว ระบบเครือข่ายจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่ง


(kumis.cpc.ku.ac.th/~trs/nontri.html)
รูปที่ 19 เครือข่ายแคมปัสมีบทบาทที่สำคัญยิ่งขององค์กร


โดยสรุปเห็นได้ชัดว่าการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงาน เราสามารถประมวลผลข้อมูล ข่าวสาร ได้จำนวนมากอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน เราสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ด้วยความเร็วเท่ากับแสง มีการพูดคุยหรือพบปะกับคน ที่ไม่รู้จักได้มากมาย ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนสนทนาปัญหาระหว่างกัน เหมือนที่นักเรียน นิสิต นักศึกษานิยมคือการใช้ chat, ICQ และ webboard การใช้เทคโนโลยียังทำให้เกิดสภาพการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ทันและแข่งขันได้
เกษตรกรไทยจะก้าวไกล เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การพัฒนาการทางด้านการเกษตรของไทย จึงมองข้ามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปไม่ได้
--------------------------------------------------------------------------------
CPเทคโนโลยี
https://www.cpfworldwide.com/cpd/th/page/csr/technology_transfer_combined.aspx
โดย: เบรม่า [8 มี.ค. 52 14:48] ( IP A:203.144.180.66 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน