งบการเงินปี 2555 เป็นการนำเสนองบการเงินปีเดียว ที่มีข้อมูลปีก่อนมาเปรียบเทียบ
   ..

งบการเงินปี 2555 เป็นการนำเสนองบการเงินปีเดียว ที่มีข้อมูลปีก่อนมาเปรียบเทียบ

ประเด็นปัญหา คือ

1. รอบบัญชีที่ระบุในงบ ควรจะระบุ พ.ศ.เดียว หรือ สอง พ.ศ เหมือนที่เคยทำมา

TAS 1 ตัวอย่างในภาคผนวกหน้า 45 เขียนวันที่ในงบการเงินไว้วันที่เดียวครับ คือ 31 ธ.ค. x2 ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขเปรียบเทียบ 31 ธ.ค. x1 อยู่ด้วย


2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน น่าจะมีการกล่าวถึง ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบจะได้ไม่เข้าใจผิด หรือไม่

โดยส่วนตัว เห็นว่าน่าจะมีการกล่าวถึง ไปดูความหมายในมาตรฐานสอบบัญชี 710 เห็นว่า น่าจะใช้ได้ เพราะอธิบายไว้ชัดเจนดี เลยลอกมาให้ดูกัน เผื่อจะเป็นประโยชน์

ข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นสำหรับงวดก่อน (ตัวเลขเปรียบเทียบ) ที่ได้นำมาแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินงวดปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้เฉพาะในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นในที่เกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน ทั้งนี้ ความละเอียดของการนำเสนอ จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื่นดังกล่าวกับตัวเลขงวดปัจจุบันเป็นหลัก


Comparative information where amounts and other disclosure for the prior period (corresponding figures) are included as in integral part of the current period financial statements, and are intended to be read only in relation to the amount and other disclosures relating to the current period. The level of the details presented in the corresponding amount and disclosures is dictated primarily by its relevance to the current period figures.

..
โดย: I-am (เจ้าบ้าน ) [11 ก.พ. 56 15:01] ( IP A:110.169.217.159 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน