พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับ3)
    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องประกอบด้วยหลักการต่อไปนี้
1. หลักนิติธรรม (การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกำหนดกฎกติกา ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ยุติธรรม)
--การบริหารงานภาครัฐ ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย คล่องตัว บริการประชาชนอย่างมีเสมอภาค การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ทำงานที่สุจริต สร้างประโยชน์ต่อสังคม อย่างถูกกฎหมาย

2. หลักคุณธรรม (คือการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้พัฒนาตนเองพร้อมกัน)
- - เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพโดยสุจริต ต้องเริ่มที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนในที่สุด

3. หลักความโปร่งใส
-- การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีกระบวนการตรวจสอบ นั่นคือ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 ( เทศบัญญัติ ที่มีผลแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย มาตรา 63 พรบ.เทศบาล พศ.2496) 4. หลักความมีส่วนร่วม
-- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอข้อคิดเห็น ในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของชาติ การไต่สวนสาธารณะ ทำประชาพิจารณ์ หรือทำประชามติ เพื่อให้ภาครัฐ มีแนวทางตัดสินใจ ที่จะดำเนินงาน อันมีผลกระทบต่อประชาชน

5. หลักความรับผิดชอบ
-- คือการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง

6. หลักความคุ้มค่า
-- คือการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม หน่วยงานราชการต้องเป็นตัวอย่าง ในการใช้งบประมาณอย่างประหยัด รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า ที่สำคัญคือ การรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดย: ยามบ้านโป่ง [8 ก.ค. 50 9:29] ( IP A:202.91.18.200 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน