จะทำยังไงดีลูกโดนครูทำโทษ รุนแรง
   ลูกเรียนอนุบาล 3 ที่บ้านโป่ง อาทิตย์ที่แล้ว กลับมาบ้านลูกมีรอยช้ำบริเวณหน้าอก พอสอบถามลูกก็บอกว่าโดนครูหยิกมา แล้วใช้ไม้ตีที่หัว พอวันนี้ลูกก็เล่าให้ฟังอีกว่าครูกระชากผม ควรจะทำยังไงกับครูคนนี้ดี ใจนึงก็อยากไปจัดการกับครูคนนี้ แต่ก็กลัว ลับหลังเราลูกจะโดนมันรังแก ได้แต่ถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานแล้วอัดเสียงตอนที่ลูกเล่าให้ฟัง
โดย: คุณพ่อคนหนึ่ง [13 พ.ย. 55 23:14] ( IP A:223.206.37.171 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   รร อะไร
โดย: [14 พ.ย. 55] ( IP A:125.25.199.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ไป โรงเรียนเลยบอก ผอ. ก็ได้ๆอย่าปล่อยไว้ไม่งั้นไปทำกะคนอื่นอีก แล้วไปถามครูว่าจบ คุรุศาสตร์มาป่าว ถ้าจบมาให้ท่อง 16 ข้อกฎของความเป้นครูให้ฟังหน่อยว่าเรื่องการทำโทษมีแบบนี้ด้วยเหรอ..เอาให้หนักเลยนะ
โดย: นกน้ำแข็ง.. [14 พ.ย. 55 3:23] ( IP A:101.109.183.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   https://www.kroobannok.com/7416 จากเว็บนี้
ความหมายของการลงโทษนักเรียน
กรมสามัญศึกษา (2534: 12) ได้ให้ความหมายของการลงโทษนักเรียนไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารวัตรนักเรียนว่า การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มีความประพฤติดีหรือให้เข็ดหลาบเพื่อจะได้ไม่ประพฤติผิดอีก
หลักในการลงโทษนักเรียน
สมพร สุทัศนีย์ (2523: 70-71) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนไว้ว่าการลงโทษส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเพื่อที่จะว่ากล่าวสั่งสอน โดยมีเจตนาจะแก้นิสัย และความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนให้รู้สึกสำ นึกในความผิด และเว้นการประพฤติชั่วเพื่อกลับประพฤติตนในทางที่ดี ซึ่งสรุปสาระที่ควรคำนึงอันจะเป็นหลักในการลงโทษดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยวิธีแบบกลั่นแกล้ง ด้วยการเคียดแค้น และพยาบาท
2. หลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยวิธีรุนแรง
3.หลีกเลี่ยงการลงโทษนักเรียนที่กำ ลังเจ็บป่วยหรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
4.หลีกเลี่ยงการลงโทษลักษณะประจานนักเรียน
5. ก่อนลงโทษควรชี้แจงให้นักเรียนทราบด้วยว่าพฤติกรรมอะไรของเขาที่ทำ ให้เขาถูก
ลงโทษ และควรบอกพฤติกรรมที่ครูต้องการ
6.ลงโทษด้วยความยุติธรรม ไม่มีอคติ
7.พยายามให้นักเรียนรับรู้ว่า ครูลงโทษด้วยความรักความปรารถนาดีและมีเหตุผล
8. การลงโทษควรคำนึงอายุ เพศ และพัฒนาการของจิตใจนักเรียน
9. การลงโทษครูควรกระทำ ด้วยความสุขุม รอบคอบที่สุด
10. ควรลงโทษนักเรียนทันทีทำความผิด
11. การลงโทษต้องไม่พรํ่าเพรื่อมากเกินไป เน้นการลงโทษเพื่อปรับปรุงให้นักเรียนทำ
ตัวดีขึ้น จึงจะเรียนรู้ได้ดี
12. เป็นการลงโทษที่นักเรียนยอมรับและเห็นด้วย
13.ควรลงโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกครั้ง
14. การลงโทษควรเป็นวิธีสุดท้ายที่ครูจะใช้
ระเบียบ แนวคิด และวิธีการต่างๆ ในการลงโทษนักเรียนมีอยู่หลายวิธีการลงโทษเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่มากทั้งนี้เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องระเบียบวินัย และการลงโทษ ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการลงโทษจะช่วยให้เด็กเป็นคนมีระเบียบวินัย ประพฤติตัวดี ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษมองเห็นว่าระเบียบวินัยควรเกิดจากการควบคุมภายในตนเองอันจะนำ ไปสู่การเคารพนับถือในตนเอง ผู้บริหารและครูต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการลงโทษนักเรียนควรใช้เฉพาะเมื่อสามารถหาสาเหตุที่แน่นอนและสามารถแก้ไขสาเหตุนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องใช้การลงโทษ ก็ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความผิดที่เกิดขึ้น ต้องให้นักเรียนเข้าใจและการลงโทษต้องมีเหตุผลอย่างเพียงพอ การลงโทษต้องกระทำอย่างยุติธรรม ไม่ใช้วิธีที่รุนแรงหรือดุร้าย ไม่กระทำ ในขณะที่ผู้ใหญ่ยังมีอารมณ์โกรธและจะต้องไม่กระทำให้นักเรียนได้รับความอับอาย ให้คิดเสมอว่าการลงโทษนักเรียนนั้นไม่ใช่การทำให้นักเรียนเจ็บปวดทั้งทางร่างกายจิตใจ หรือเป็นการสนองอารมณ์ของครู แต่มีจุดมุงหมายให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอันจะนำไปสู่ความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
บรรณานุกรม
กรมพลศึกษา. (2537). รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคุ้มครองความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำ ปีงบประมาณ 2536.
กรุงเทพมหานคร: กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา.
กรมสามัญศึกษา. (2534). การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
โอเดียนสโตร์.
ต้าว เมืองพาน. (2539). “ระเบียบวินัย”. ครูเชียงราย.
ประเวศ วะสี. (2538). “ยุทธศาสตร์ทางปัญญาแห่งชีวิต”. ทิศทางไทย.
สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว. (2523). จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร:
ไทยวัฒนาพานิช.
โดย: นกน้ำแข็ง.. [14 พ.ย. 55 3:30] ( IP A:125.25.106.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เป็นผมจะกระทืบแม่งเลย
โดย: แก่วัด [14 พ.ย. 55 11:04] ( IP A:223.207.44.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ดีไม่เจอแบบ ผอ.เจนภพ
โดย: [14 พ.ย. 55 13:10] ( IP A:182.52.201.77 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   อย่ากลัวครับ ลุยเลยโรงเรียนอะไรครับ ให้ผมไปด้วยมั้ย
โดย: 1111 [14 พ.ย. 55 13:59] ( IP A:223.205.65.175 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สมัยเด็กๆผมเล่น ป.5-ป.6 ก็โดนครูผู้ชายคนนึงตบหัว ครูคนนี้นิสัยก้าวร้าวมากๆ โดนผู้ปกครองร้องเรียนมาเยอะ อาศัยพวกเยอะเลยไม่โดนย้าย ขนาดลูกศิษย์บางคนยกมือไหว้ยกเก็กไม่รับไหว้ พอผมโตไปนั่งเรียนกะคนที่เรียนครู พอรู้อะไรบ้างเลยเลิกนับถือและเลิกไหว้มันเป็นครูเลย พฤติกรรมกากๆแบบนี้ไม่น่ามาเป็นครูเลย..
โดย: นกน้ำแข็ง.. [14 พ.ย. 55 14:09] ( IP A:101.108.87.141 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ ผมเข้าไปปรึกษากับ ผ.อ. โรงเรียนแล้ว สรุปให้ย้ายห้องลูก เพราะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบชั้นอนุบาล 3 แล้ว แต่อยากจะบอกให้ครูทราบว่า เวลาลูกเล่าอะไรให้ผมฟัง ผมจะเชื่อลูก แค่ 50 อีก 50 ผมดูจากหลักฐานที่ฝากเอาไว้บนตัวลูกของผม จึงไม่จำเป็นที่ครูจะมาแก้ตัว มันเปล่าประโยชน์
โดย: คุณพ่อคนหนึ่ง [16 พ.ย. 55 8:08] ( IP A:182.52.111.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อีกไม่นานก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก เพราะหากเป็นโดยนิสัยของเค้าเองแล้วยังไงก็แก้ยาก การเป็นครูเดี๋ยวนี้หาที่มีโดยจรรยาบรรณแท้ๆนั้น แทบไม่เหลือแล้ว
โดย: คนเดินดิน [17 พ.ย. 55 18:10] ( IP A:171.4.41.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   เออมันก็แปลกๆดีย้ายเด็ก ทำไมไม่ย้ายครู ให้ครูฝึกมาสอนแทนสักระยะ ครูท่านเดิมจะได้พัก อาจเหนื่อยจากภาวะครอบครัว หรืออื่นๆแล้วเด็กต้องมาเรียนรู้เพื่อน ครูกันใหม่ ว้า...อย่ารังแกเด็กครับ ตอนผมสอนอยู่ผมใช้วิธีนี้ก็ได้ผลดี...โรงเรียนไหนกันน้ะ
โดย: ครูอ้วน [18 พ.ย. 55 22:46] ( IP A:110.49.226.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   นั่นสิโรงเรียนไหนกันน๊ะ!!!
โดย: อยากรู้ [19 พ.ย. 55 9:46] ( IP A:61.7.173.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ย้ายเด็กครับ เพราะหลานผมก็ต้องย้ายโรงเรียนเหมือนกัน เนื่องจาก ผ.อ.ไม่ย้ายครู
***คิดดูนะครับ หลังจากมีเรื่องกัน ผ.อ.ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลานผมก็ต้องทนเรียนกับครูคนนี้อีก ซ้ำร้าย ครูก็ทำกริยาเหวี่ยงหนักกว่าเดิม แถมบอกหลานผมว่า เธอจะทำการบ้านหรือไม่ทำก็ได้นะ

สุดท้ายเด็กทนแรงกดดันจากครูไม่ได้ ก็บอกแม่ให้ย้ายโรงเรียน

แต่ยังจำหน้าครูที่ผมมีโอกาสไปคุยด้วยได้ หน้าตาเธอโหดๆ พูดจาไม่มีหางเสียง พร้อมจะเอาเรื่องเสมอ
โดย: เทศบาล 1 [8 ธ.ค. 55 13:58] ( IP A:223.205.34.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ตอนนี้ลูกมีความสุขดีครับ เล่าให้ฟัง คุณครูคนใหม่ตีเหมือนกัน แต่ตีที่มือ ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับการลงโทษแบบนี้ เพราะลูกผมไม่ชอบเขียน ตั้งแต่ย้ายห้องมา ประมาณ 2 สัปดาห์ สังเกตุเห็นได้ชัดว่า ลูกนอนหลับสบายดี ไม่กัดฟันเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วย และมีความสุขกับการทำกิจกรรมของโรงเรียนมาก สำหรับผมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดี หากแต่มีครูคนนี้เพียงคนเดียวที่จะทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย ขอบคุณมากๆครับทุกท่าน
โดย: คุณพ่อคนหนึ่ง [11 ธ.ค. 55 19:36] ( IP A:49.49.129.42 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ขอแสดงความยินดีกับคุณและลูกของคุณด้วยนะครับ ที่สามารถแก้ไขปัญหา และผ่านอุปสรรคนี้ไปได้
โดย: คนเดินดิน [20 ธ.ค. 55 6:17] ( IP A:223.205.16.173 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

แนะนำเว็บไซต์ รักครู.com https://www.xn--12cg5gc1e7b.com 

ชุมชนคนรักอาชีพครู ข่าวครู ข่าวการศึกษา ข่าวสอบบรรจุ บทความเกี่ยวกับการศึกษา แนวทางการสอน เว็บครู ข่าวสำหรับครู

โดย: rukkroo [18 ก.พ. 57 20:56] ( IP A:118.172.189.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

Libya's newly appointed

Coach Outlet Online

Prime Minister Abdullah al-Thinni stepped down from his post on Sunday after an attack on him and his family.

Coach Outlet

The General National Congress,

Coach Factory Outlet

the country's interim parliament,

Coach Outlet Online

appointed al-Thinni Tuesday as interim prime minister and gave him a week to form a new cabinet.

Coach Factory Outlet

In a letter to the GNC posted on the government's website,

Coach Outlet Store Online

al-Thinni said he and his family were the victims of a "cowardly attack" on Saturday night,

Coach Outlet Store Online

a "shooting that terrified people in a residential area and endangered the lives of some.""

Coach Factory Outlet

I do not accept a single drop of Libyan blood be shed because of me

Coach Outlet

and I do not accept to be a reason for fighting among Libyans because of this position,"

Coach Outlet

al-Thinni said. "Therefore I apologize for not accepting my designation as interim prime minister."

Coach Outlet

Al-Thinni said he and members of the cabinet will continue their work as a caretaker

Coach Outlet Online

government until a new prime minister is chosen by the GNC.Before his appointment on Tuesday,

Coach Outlet

al-Thinni had taken over the cabinet as acting prime minister after his predecessor, Ali Zeidan,

Coach Handbags Outlet

was voted out by the GNC last month.Zeidan, who was briefly kidnapped

Louis Vuitton

by a militia while in office,

Michael Kors Outlet

fled to Germany after his ouster because of security threats.

Coach Outlet

There were no injuries reported in the attack on al-Thinni and his family, and no details about the incident were released.

True Religion Jeans

A resident in the neighborhood told CNN

Michael Kors Outlet Online

that al-Thinni was with his family when his convoy came under attack by a militia close to the area where he lives in Tripoli.

True Religion Outlet

After they escaped the attack and entered the neighborhood close to Tripoli's airport road,

True Religion

heavy gunfire erupted in the area.There have been increased concerns about the worsening security situation in Libya and the country's rocky transition to democracy after the overthrow of Moammar Gadhafi in 2011.

Michael Kors Outlet

The government has so far been unable to build an

Chanel Outlet Online

army and a police force to rein in the hundreds of militia groups with competing interests,

Michael Kors Outlet Store

ideologies and agendas who continue to destabilize the North African nation.Officials have frequently been targeted and intimidated by

Louis Vuitton Outlet

the different militia groups.

โดย: frontier [14 เม.ย. 57 15:18] ( IP A:210.61.116.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

สวัสดีค่ะดิฉันมีความทุกข์อย่างมาก เรื่องมีอยู่ว่าหลังเลิกเรียนลูกเราอนุบาลหนึ่งวัยหกขวบ นั่งขัดสมาธิบนพื้น ครุนั่งบนเก้าอี่ชี้หน้าซ้ำๆถามว่าทำทำไม  มันเป็นเวลายาวนานมากค่ะ ถึงสี่สิบนาที่ลูเรานั่งตัวตรงนิ่ง แต่ตัวเริ่มสั่นแรงและร้องไห้ คุนพ่อทนไม่เดินเข้าไป แต่ภาวะตอนนั้นลูกสั่นไปตั้งตัวร้องไห้อ้าปากแบบสติแตกไปเลย ทางร.รบอกเราว่าครูไม่ได้ด่าตี แต่มันเป้นการบีบคั้น ขนาดเราต้องถูกถามจ้องหน้าสิบนาที่เรายังเครียดและอยากเดินออกมาเรามองว่าสี่สิบนาที่มันคงนานและบีบคั้นมา หลังเกิดเหตุการลูกของเรานอนผวา กัดฟัน และกระสับกระส่ายตลอดคืน ตื่นมาอิดโรยแต่ก้อเล่นปกติ แกคงไม่รู้ตัว สิ่งที่ทาง ร.ร บอกเราคือเราเก่งเลี้ยงลูกได้ดีเอาลูกไปเลี้ยงเอง ให้เอาเด็กออก คิดว่าสภาพลูกแบบนี้ถ้าแกต้องฟังแม่อกอีกว่าต้องออกจากร.รต้องย้ายออก แล้วสภาพแกจะยิ่งแย่ขนาดไหนแกทำอะไรผิด

โดย: dokuringo88@gmail.com [26 ก.ค. 57 13:00] ( IP A:49.49.115.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

louis vuitton
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
tory burch outlet
longchamp outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet online
kate spade
polo outlet
prada outlet
nike air max
ray ban sunglasses
chanel handbags
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
nike air max,air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013
longchamp outlet
christian louboutin
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
tiffany and co jewelry
louis vuitton outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
nike outlet
burberry outlet
kate spade outlet
christian louboutin uk
oakley sunglasses
burberry handbags
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
jordan shoes
michael kors outlet online
nike free
tiffany and co
christian louboutin outlet
gucci handbags
prada handbags
coach outlet
 

โดย: ninest123 [9 ก.พ. 58 14:12] ( IP A:157.7.123.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

louis vuitton, nike outlet, chanel handbags, coach outlet, michael kors outlet online, michael kors outlet, louis vuitton outlet, christian louboutin, louis vuitton outlet, michael kors outlet, christian louboutin shoes, polo outlet, longchamp outlet, prada handbags, jordan shoes, michael kors outlet online, oakley sunglasses wholesale, nike air max, christian louboutin uk, kate spade outlet, coach outlet, prada outlet, kate spade, polo ralph lauren outlet online, michael kors outlet store, michael kors outlet online, tory burch outlet, longchamp outlet, nike free, ray ban sunglasses, burberry outlet, christian louboutin outlet, tiffany and co jewelry, nike air max,air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013, burberry handbags, louis vuitton, tiffany and co, gucci handbags, longchamp outlet, oakley sunglasses, oakley sunglasses, louis vuitton outlet, ray ban sunglasses

โดย: ninest123 [9 ก.พ. 58 14:18] ( IP A:157.7.123.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

https://www.nikeoutletstore-online.com Nike Free 3.0 Nike LunarGlipse Louis Vuitton Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Bags https://www.louisvuitton-christmas.com Louis Vuitton Handbags Louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet Online https://www.themercyseller.com cheap louis vuitton bags louis vuitton louis vuitton luggage Louis Vuitton Store Louis Vuitton Outlet Store https://www.louisvuitton--outletstore.net https://www.louisvuitton-lv.us.com Louis Vuitton Bags Louis Vuitton Purses Louis Vuitton Outlet online Louis Vuitton Louis Vuitton Sunglasses Louis Vuitton Outlet Stores Louis Vuitton Outlet Handbags Louis Vuitton Outlet Handbags https://www.cheaplouisvuittonbagso.com Cheap Louis Vuitton Cheap Louis Vuitton Bags louis vuitton outlet louis vuitton store 2015 https://www.louisvuittonstore2015.com new Louis Vuitton Louis Vuitton Handbags outlet Louis Vuitton outlet https://www.louisvuitton-bags-2015.com Louis Vuitton Bags 2015 louis vuitton handbags https://www.louisvuittonoutletsyear.com Louis Vuitton Outlet stores Louis Vuitton Outlet stores Louis Vuitton purses Louis Vuitton wallets Louis Vuitton Handbags LV Purses Louis Vuitton https://www.louisvuitton-lvpurses.com LV handbags LV Bags Louis Vuitton Outlet Michael Kors Purses Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Handbags chanel bags chanel factory outlet store chanel outlet online prada outlet prada online outlet prada online outlet gucci bags gucci outlet gucci outlet online michael kors bags mk bags outlet Michael Kors satchel bag michael kors outlet online store sale us Michael Kors outlet Michael Kors store new balance factory outlet new balance outlet online new balance factory store https://www.louisvuittonoutlet-2015.com louis vuitton outlet 2015 Louis Vuitton Sale https://www.guccioutletpurse.com gucci outlet gucci purses https://www.katespadehandbags.net Kate Spade Online Sale Kate Spade New York https://www.katespadestoreonline.com kate spade store online kate spade new york https://www.michaelkorsoutlets-mk.com Michael Kors Outlet https://www.michaelkorsoutlets-mk.com gucci handbag gucci handbags gucci handbags kate spade bags katespade.com kate spade outlet https://www.thebagsstyle.com kate spade bags kate spade new york https://www.katespadeoutletst.com Kate Spade Bags Kate Spade Bags kate spade online sale kate spade outlet online Kate Spade Bags https://www.usalouisvuittonoutlet-store.com Louis Vuitton Outlet Handbags Louis Vuitton Outlet Online https://www.louisvuittonsunglassess.net LV outlet Louis Vuitton Outlet https://www.cheaplouisvuitton-bagso.net https://www.cheaplouisvuitton-bagso.net https://www.cheaplouisvuitton-bagso.net https://www.louisvuittonstore2013.com https://www.louisvuittonstore2013.com https://www.louisvuittonstore2013.com Louis Vuitton Louis Vuitton Handbags outlet Louis Vuitton Handbags outlet authentic michael kors handbags michael kors shoulder bags michael kors shoulder bags https://www.louisvuitton-bags-2014.com https://www.louisvuitton-bags-2014.com Louis Vuitton Bags barbour outlet barbour.com barbour jackets https://www.christainloubutinshoesstore.com Christian Louboutin Shoes Christian Louboutin Outlet Store https://www.christianlouboutinoutlet14.com christian louboutin outlet christian louboutin shoes https://www.freerunsport.com free run 2 nike free run High Heels Christian Louboutin Outlet High Heel Shoes Moncler Outlet Moncler Outlet Store Moncler Outlet Online https://www.christianlouboutinoutletwow.com Christian Louboutin shoes Christian Louboutin online store nba jerseys online sale cheap nba jerseys wholesale nba jerseys new balance shoes outlet new balance factory outlet cheap new balance Moncler Coats Moncler Outlet Moncler Coats https://www.new-balance-nb.com cheap new balance shoes newbalance.com nike air max Nike Shoes On Sale cheap nike shoes Louis Vuitton Sale Louis Vuitton Outlet https://www.themercyseller.com Michael Kors outlet online sale Michael Kors outlet store michael kors outlet store online sale christian louboutin outlet online https://www.outletchristianlouboutin13.com christian louboutin online Cheap Moncler Jackets Moncler Outlet https://www.shopmoncleroutlet.com

โดย: egsaeg [11 มี.ค. 58 12:57] ( IP A:118.35.72.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

ray ban sunglasses sale found every reason to be satisfied with her conduct. She entered her fourth place, in the family of one Monsieur Dumesnil, when she was twenty years of age. This was the turning-point in her career; and here the strange story of her life properly begins. Among the persons who often visited Monsieur Dumesnil and his air max 2015 wife was a certain Monsieur Revel, a relation of Madame Dumesnil��s. He was a man of some note in his part of the country, holding a responsible legal appointment at the town of Caen, in Normandy; and he honored Marie, when he first saw her at her master��s house, with his special attention and Nike Free approval. She had an innocent face and a winning manner; and Monsieur Revel became almost oppressively anxious, in a strictly paternal way, that she should better her condition, by seeking service at Caen, where places were plentiful and wages higher than in the country, and where, it is also necessary to remember, Monsieur Revel Ray Ban 3025 himself happened to live. Marie��s own idea, however, of the best means of improving her condition was a little at variance with the idea of her disinterested adviser. Her ambition was to gain her living independently, if she could, by being a seamstress. She left the service of Monsieur Dumesnil of her own accord, without air jordan so much as the shadow of a stain on her character, and went to the old town of Bayeux to try what she could do by taking in needlework. As a means of subsistence, needlework soon proved itself to be insufficient; and she found herself thrown back again on the old resource of going fake ray bans for sale out to service. Most unfortunately, as events afterward turned out, she now called to mind Monsieur Revel��s paternal advice, and resolved to seek employment as a maid of all work at Caen. She left Bayeux with the little bundle of clothes which represented all the property she had in the world, on the first of https://www.nikeairmax1essential.com August, seventeen hundred and eighty-one. It will be well to notice this date particularly, and to remember �� in case some of the events of Marie��s story should seem almost incredible �� that it marks the period which immediately preceded the first outbreak of the French Revolution. Among the few articles of the maid��s apparel https://www.shopmoncleroutlet.com which the bundle contained, and to which it is necessary to direct attention at the outset, were two pairs of pockets, one of them being still in an unfinished condition. She had a third pair which she wore on her journey. In the last century, a country girl��s pockets were an important and prominent nike air max 1 premium part of her costume. They hung on each side of her, ready to her hand. They were sometimes very prettily embroidered, and they were almost always large and of a bright color. On the first of August, seventeen hundred and eighty-one, Marie left Bayeux, and early on the same day she reached Caen. Her good https://www.nikeairjordanshoes-store.com manners, her excellent character, and the modesty of her demands in the matter of wages, rendered it easy for her to find a situation. On the very evening of her arrival she was suited with a place; and her first night at Caen was passed under the roof of her new employers. The family consisted Ralph Lauren UK of Marie��s master and mistress, Monsieur and Madame Huet Duparc (both highly respectable people); of two sons, aged respectively twenty-one and eleven years; of their sister, aged seventeen years; and of Monsieur and Madame De Beaulieu, the father and mother of Madame Duparc, one eighty-eight years old, the other eighty-six. Madame Duparc explained to Marie Ray Ban Sale the various duties which she was expected to perform, on the evening when she entered the house. She was to begin the day by fetching some milk �� that being one of the ingredients used in preparing the hasty-pudding which formed the favorite morning meal of the old gentleman, Monsieur De Beaulieu. The hasty-pudding oakley sunglasses sale was always to be got ready by seven o��clock exactly. When this had been done, Marie was next required to take the infirm old lady, Madame De Beaulieu, every morning to mass. She was then to go to market, and get all the provisions that were wanted for the daily use of the family; nike air max thea and she was, finally, to look to the cooking of the food, and to make herself additionally useful (with some occasional assistance from Madame Duparc and her daughter) in every remaining branch of household work. The yearly wages she was to receive for performing all these conflicting duties amounted to precisely two pounds sterling Louis Vuitton Outlet of English money. She had entered her new place on a Wednesday. On Thursday she took her first lesson in preparing the old gentleman��s morning meal. One point which her mistress then particularly impressed on her was, that she was not to put any salt in the hasty-pudding. On the Saturday following, when she went out coach handbags 2014 to buy milk, she made a little purchase on her own account. Of course the purchase was an article of dress �� a piece of fine bright orange-colored stuff, for which she paid nearly the whole price on the spot, out of her small savings. The sum of two sous six deniers (about a nike.com penny English) was all that Marie took credit for. On her return to the house she showed the piece of stuff to Madame Duparc, and asked to be advised whether she should make an apron or a jacket of it. The next day being Sunday, Marie marked the occasion by putting on all the little Ray Ban Outlet finery she had. Her pair of festive pockets, striped with blue and white, came out of her bundle along with other things. When she had put them on, she hung the old workaday pockets which she had worn on leaving Bayeux to the back of a chair in her bed-chamber. This was a little lauren by ralph lauren bedding outlet room on the ground floor, situated close to the dining-room, and perfectly easy of access to every one in the house. Long afterward, Marie remembered how pleasantly and quietly that Sunday passed. It was the last day of happiness the poor creature was to enjoy in the house of Madame Duparc. On the Monday morning, oakley outlet she went to fetch the milk as usual. But the milk-woman was not in the shop to serve her. After returning to the house, she proposed making a second attempt; but her mistress stopped her, saying that the milk would doubtless be sent before long. This turned out to be the case, and Marie, cheap ray bans sunglasses having cleaned the saucepan for Monsieur De Beaulieu��s hasty-pudding, received from the hands of Madame Duparc the earthen vessel containing the meal used in the house. She mixed this flour and put it into the saucepan in the presence of Madame Duparc and her daughter. She had just set the saucepan on the fire, https://www.cheapnikeairmaxltd.com when her mistress said, with a very remarkable abruptness: ��Have you put any salt in it?�� ��Certainly not, ma��am,�� answered Marie, amazed by the question. ��You told me yourself that I was never to put salt in it.�� Upon this, Madame Duparc snatched up the saucepan without saying another word, turned to the dresser, stretched out her coach.com hand toward one of four salt-cellars which always stood there, and sprinkled salt into the saucepan �� or (to speak with extreme correctness, the matter being important), if not salt something which she took for salt. The hasty-pudding made, Marie poured it from the saucepan into a soup-plate which her mistress held. Madame Duparc herself Moncler Outlet then took it to Monsieur De Beaulieu. She and her daughter, and one of her sons, remained with the old man while he was eating his breakfast. Marie, left in the kitchen, prepared to clean the saucepan; but, before she could do so, she was suddenly called in two different directions by Madame De oakley sunglasses cheap Beaulieu and Madame Duparc. The old lady wished to be taken to mass, and her mistress wanted to send her on a number of errands. Marie did not stop even to pour some clean water, as usual, into the saucepan. She went at once to get her instructions from Madame Duparc, and to attend Air Max on Madame De Beaulieu. Taking the old lady to church, and then running on her mistress��s errands, kept her so long away from the house, that it was half-past eleven in the forenoon before she got back to the kitchen. The first news that met her on her return was that Monsieur De Beaulieu had been suffering, ever since nine o��clock, from a violent attack of https://www.shoppingray-bansunglasses.com vomiting and colic. Madame Duparc ordered her to help the old man to bed immediately; and inquired, when these directions had been followed, whether Marie felt capable of looking after him herself, or whether she would prefer that a nurse should be sent for. Being a kind-hearted, willing girl, always anxious to make herself useful, Marie replied that she would gladly undertake the nursing of the old man; and thereupon her bed was moved at once into Monsieur De Beaulieu��s room. Meanwhile Madame ray ban Duparc fetched from a neighboring apothecary��s one of the apprentices of the shop to see her father. The lad was quite unfit to meet the emergency of the case, which was certainly serious enough to require the attention of his master, if not of a regularly qualified physician. Instead of applying any internal remedies, cheap nike shoes the apprentice stupidly tried blistering. This course of treatment proved utterly useless; but no better advice was called in. After he had suffered for hours without relief, Monsieur De Beaulieu began to sink rapidly toward the afternoon. At half-past five o��clock he had ceased to exist. This shocking catastrophe, startling and suspicious as it was, Louis Vuitton did not appear to discompose the nerves of Madame Duparc. While her eldest son immediately left the house to inform his father (who had been absent in the country all day) of what had happened, she lost no time in sending for the nearest nurse to lay out the corpse of Monsieur De Beaulieu. coach purses On entering the chamber of death, the nurse found Marie there alone, praying by the old man��s bedside. ��He died suddenly, did he not?�� said the nurse. ��Very suddenly,�� answered Marie ��He was walking about only yesterday in perfect health.�� Soon afterward the time came when it was customary to prepare supper. Marie went Louis Vuitton Bags into the kitchen mechanically, to get the meal ready. Madame Duparc, her daughter, and her youngest son, sat down to it as usual. Madame De Beaulieu, overwhelmed by the dreadful death of her husband, was incapable of joining them. When supper was over, Marie assisted the old lady to bed. Then, worn out though she https://www.outletchristianlouboutin13.com was with fatigue, she went back to the nurse to keep her company in watching by the dead body. Monsieur De Beaulieu had been kind to Marie, and had spoken gratefully of the little attentions she had shown him. She remembered this tenderly now that he was no more; and she could not find ray ban wayfarer it in her heart to leave a hired mourner to be the only watcher by his death-bed. All that night she remained in the room, entirety ignorant of what was passing the while in every other part of the house �� her own little bedroom included, as a matter of course. About seven o��clock the new balance outlet next morning, after sitting up all night, she went back again wearily to the kitchen to begin her day��s work. Her mistress joined her there, and saluted her instantly with a scolding. ��You are the most careless, slovenly girl I ever met with,�� said Madame Duparc. ��Look at your dress; how can you expect to Wholesale Christian Louboutin be decent on a Sunday, if you wear your best pair of pockets on week-days?�� Surely Madame Duparc��s grief for the loss of her father must have been slight enough, if it did not prevent her from paying the strictest attention to her servant��s pockets! Although Marie had only known the old man for a uk ray ban sunglasses shopping few days, she had been too deeply impressed by his illness and its fatal end to be able to think of such a trifle as the condition of her dress. And now, of all the people in the world, it was Monsieur De Beaulieu��s daughter who reminded her that she had never thought of https://www.raybansunglassesonlinestores-usa.com changing her pockets only the day after the old man��s dreadful death. ��Put on your old pockets directly, you untidy girl!�� said Madame Duparc. The old pockets were of course hanging where Marie had left them, at the back of the chair in her own room �� the room which was open to any one who Cheap Oakley Sunglasses chose to go into it �� the room which she herself had not entered during the past night. She left the kitchen to obey her mistress; and taking the old pair of pockets off the chair, tied them on as quickly as possible. From that fatal moment the friendless maid of all work was michael kors outlet store online sale

โดย: ralph lauren bedding [7 เม.ย. 58 13:20] ( IP A:203.228.197.235 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน