ข้อกฎหมาย: ทางสาธารณะประโยชน์ไม่สามารอ้างการครอบครอบปรปักษ์
   นาย ก. นำชี้เขตทางสาธารณะประโยชน์ไม่ตรงตามแผนที่ในโฉนดที่ดิน ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดทางสาธารณะประโยชน์คลาดเคลื่อนไปจากทางสาธารณะประโยชน์เดิม เมื่อมีผู้เสียหายคัดค้านขอให้ศูนย์ดำรงธรรมไกล่เกลี่ยและขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินทำการลงรังวัดตรวจสอบพื้นที่ตามเส้นและระยะรวมถึงเนื้อที่ดินของโฉนดที่มีการร้องเรียน เพื่อกำหนดเส้นทางสาธารณะประโยขน์เดิมให้ถูกต้องชัดเจน จึงเป็นคำขอที่ชอบ
ทั้่งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทและความผิดพลาดในอนาคต เข่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ กทม. สั่งให้เจ้าของโรงงแรมลดจำนวนชั้นจาก 18 ชั้นลงเหลือ 7 ไม่เกิน 8 ชั้นของอาคารที่ 1. และลดจำนวนชั้นจาก 24 ชั้นเหลือ 7 หรือไม่เกิน 8 ชั้นของอาคารที่ 2 ทั้งๆที่อาคารทั้งสองหลังก่อสร้างเสร็จและเปิดประกอบกิจการแล้ว เพียงเพราะฝ่ายโยธา กทม. ไม่ได้ขอให้กรมที่ดินทำการลงรังวัดในพื้นที่จริง มีผลให้ฝ่ายโยธา กทม. ออกใบอนุญาตให้เจ้าของโรงแรมก่อสร้างโรงแรมสูง 18 ชั้น และ 24 ชั้นดังกล่าวได้ กทม.จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางโรงแรมนับพันล้านบาทตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว
โดย: 323 [31 ธ.ค. 57 11:47] ( IP A:180.180.35.158 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

ข้อกฎหมาย: ทางสาธารณะประโยชน์ไม่อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์

โดย: 323 [31 ธ.ค. 57 11:50] ( IP A:101.108.20.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   
สำหรับผมไม่มีความเห็นเพิ่มเติม แต่ขอบคุณมากที่นำมาเผยแพร่ให้ได้รู้กันแต่ก็เสียดายเงินที่กทมต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แล้วใครจะรับผิดชอบ

โดย: ลูกบป [1 ม.ค. 58 10:56] ( IP 125.27.105.201 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

1. กฎระเบียบของ กทม. ประกาศว่า ในกรณีถนนซอยมีความกว้างไม่เกิน 6 เมตร กทม. โดยฝ่ายโยธา มีอำนาจอนุมัติแบบก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 7-8 เมตร และหากถนนซอยกว้างไม่เกิน 10 เมตร กทม. มีอำนาจอนุมัติแบบก่อสร้างสูงไม่เกิน 24 ชั้น (จำความสูงเป็นเมตรไม่แน่ชัด)

2, มีเจ้าของที่ดินในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กทม. ยื่นแบบก่อสร้างโรงแรมอาคารที่ 1 สูง 18 ชั้น อาคารที่ 2 สูง 24 ชั้น พร้อมแสดงถนนซอยกว้างกว่า 6 เมตร ขอให้ฝ่ายโยธา กทม. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมที่สองอาคารโดยมีผู้ลงนามรับรองแบบตามระเบียบของ กทม.

3. ฝ่ายโยธา กทม. พิจารณาแบบก่อสร้างอาคารโรงแรมและเอกสารประกอบอื่นๆ รวมถึงตรวจแผนที่ทางสาธารณะประโยชน์ขนาดความกว้างถนนซอยร่วมฤดีของ กทม. แล้ว เห็นว่าถูกครบถ้วนตามกฎระเบียบการให้ความเห็นชอบให้ก่อสร้างได้ จึงลงนามอนุมัติและนำเสนอให้ฝ่ายเหนือลงนามอนุมัติแบบการก่อสร้างตามขอได้ โดยมิได้ขอให้กรมที่ดินลงพื้นที่ทำการรังวัดความกว้่างถนนซอยร่วมฤดีว่า มีความกว้างถูกต้องตามที่ผู้ยื่นคำขอสร้างโรงแรมนำเสนอมาหรือไม่

4. เมื่อเจ้า่ของที่ดินได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติแบบก่อสร้างโรงแรมทั้งสองอาคาร มีความสูงอาคารที่ 1 สูง 18 ชั้น และอาคารที่ 2 สูง 24 ชั้น จึงได้ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างอาคารโรงแรมตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ จนแล้วเสร็จ และขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากหน่วยราชการถูกต้องเรียบร้อย จึงเปิดประกอบกิจการโรงแรม

5. ในระหว่างก่อนสร้างอาคารโรงแรมดังกล่าว ผู้ที่อยู่อาศัยในซอยร่วมฤดีร้องทุกข์ต่อ กทม. ให้ตรวจสอบการอนุมัติความสูงของอาคารโรงแรม 18 ชั้นและ 24 ชั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของถนนซอยซึ่งกว้างไม่เกิน 6 เมตร แต่ฝ่ายโยธายืนยันว่า ตามแผนผังทางสาธารณะประโยชน์มีหลักฐานเก็บรักษาที่ฝ่ายโยธา กทม. มีความกว้างเกินกว่า 6 เมตร แต่มิได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดความกว้างถนนซอยที่ีมีข้อโต้แย้ง

6. ผู้อาศัยในซอยจำนวนหนึ่งร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยมีผู้อำนวยการฝ่ายโยธา กทม และผู้ว่าการ กทม เป็นผู้ถูกฟ้องคดีคนที่ 1 และ คนที่ 2. โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เห็นว่า เมื่อผลการรังวัดจริงในถนนซอยร่วมฤดีโดยกรมที่ดิน มีถนนซอยกว้างไม่เกิน 6 เมตร แม้บางช่วงจะกว้างเกิน 6 เมตรก็ตาม จึงเป็นความบกพร่องของฝ่ายโยธา กทม. ที่มิได้ยื่นขอให้กรมที่ดินลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบความกว้างของถนนซอยประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้างอาคารโรงแรมทั้งสองอาคาร ศาลมีคำสั่งให้ กทม. ออกคำสั่งให้รื้ออาคารทั้งสองลดความสูงลงมาไม่เกิน 7-8 ชั้นตามอำนาจที่มี หรือสั่งให้ร้ือถอนทั้งหมดสุดแต่กรณี ภายใน 60 วัน

7. ในเบื้องต้นฟังได้ว่า เป็นความบกพร่องของฝ่ายโยธา กทม. ที่มิได้ขอให้กรมที่ดินลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบความกว้างถนนซอยร่วมฤดี แต่ได้อาศัยแผนที่แสดงทางสาธารณะประโยชน์ถนนซอยร่วมฤดีที่เก็บรักษาไว้ในสำนักโยธา กทม. เป็นหลักฐานในการให้ความเห็นชอบ จึงต้องรับผิดชอบที่ได้ให้การอนุมัติก่อสร้างอาคารโรงแรมทั้งสอง

(เฉพาะเงินลงทุนต่อสร้างอาคารโรงแรมและอุปกรณ์โรงแรมคงจะไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาส)

8. มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ผู้บริหาร กทม. จะยื่นคำฟ้องให้ผู้อำนายการฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องรับผิดชอบทางแพ่งให้ใช้เงินคืนแก่ กทม. ด้วยหรือไม่

9. ส่วน กทม. จะยื่นฟ้องกล่าวหาเจ้าของโรงแรมยื่นเอกสารเท็จจริงแสดงความกว้างของถนนซอยร่วมฤดีกว้างเกินกว่า 6 เมตร ทำให้ กทม. หลงผิด เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ กทม. อาจยื่นฟ้องกลับได้ ส่วนกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้รื้นถอนถือว่าถึงที่สุดแล้ว

 

หมายเหตุ จึงเป็นอุธาหรณ์ในกรณี คห 1 และ 2 ข้างต้น

หาก อบต. ในบ้านโป่งจะไม่ดำเนินการขอให้ที่ดินอำเภอบ้านโป่งลงพื้นที่ตรวจสอบทางสาธารณะประโยชน์เดิมให้ถูกต้องตรงกันตามโฉนด ต่อมาเกิดอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร และมีข้อพิพาท หากในภายหังสำนักที่ดินบ้านโป่งลงพื้นที่รังวัดตามแผนที่โฉนดแล้วพบว่า ทางสาธารณะเดิมได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจริง จนถึงกับต้องมีการทุบอาคารทิ้ง (เพราะอาคารตั้งอยู่บนทางสาธารณะประโยชน์เดิม) ฝ่ายโยธาและ นายก อบต. ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทุบทิ้งอาคารที่อนุมัติ

 

โดย: 323 [1 ม.ค. 58 12:15] ( IP A:101.108.16.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   
อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับ

โดย: ลูกบป [1 ม.ค. 58 20:29] ( IP 125.27.105.201 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

oakley sunglasses government discount oakley canteen oakley jury sunglasses coach outlet tannersville pa coach gift card ray ban aviator titanium coach purses sale oakley replacement lenses clubmaster ray ban sunglasses official ray ban classic ray ban aviator sunglasses air max tailwind 4 nike max air oakley golf bag oakley fishing sunglasses coach outlet calhoun ga is there a ray ban outlet ray ban sunglasses stores oakleys sunglasses ray ban 4118 foldable ray ban sunglasses oakley prescription oakley jupiter lx ray ban clubmaster sale fake ray ban sunglasses coach factory outlet online store fake coach outlet shop online oakley crowbar lenses coach outlet shopping online free oakley sunglasses oakley outlet stores nike online outlet nike air jordan 3 retro coach bag outlet sales health coaching ray ban wayfarer white all black nike air max ray bans glasses frames oakley lens nike free 50 best price ray ban sunglasses t pain oakleys fake coach purses womens ray ban eyeglasses blue coach bag ray ban mirrored aviator sunglasses ray bans frames ray bans sunglasses for men oakley sunglass dealers nike womens free ray ban sunglasses usa ray ban wayfarer sunglasses shop oakley sunglasses nike dunk sb low coupons for oakley sunglasses military oakley ray ban glasses outlet nike free running shoe coach u coach clearance oakley straight jacket polarized factory coach online oakley shirts ray ban highstreet sunglasses air jordan viii oakley eye jacket ray ban wayfarer prescription glasses oakley plaintiff sunglasses new ray ban wayfarer sunglasses oakley radar sunglasses ray bans rb3025 coach discount handbags oakley prescription eyewear new nike shox where can i get cheap ray bans oakley thump 2 ray ban sunglasses aviator men ray ban round sunglasses oakley oilrig nike shox basketball military oakleys discount oakley goggles cheap ray ban clubmaster coach williamsburg outlet nike dunk hi ray bans 3025 oakley m frame hybrid discontinued ray ban sunglasses oakley baseball sunglasses ray ban wayfarer rb2140 shop ray ban coach outlet myrtle beach life coach nike air jordan 1 coach outlet locations cheap coach wallets cheap nike air max oakley iridium ray ban 4151 oakley whisker oakley flak jacket polarized how much are ray ban sunglasses coach outlet tulare ray ban sunglass sizes ray ban mirror sunglasses coach outlet locator nike women dunk low coach outlet albertville oakley wholesale sunglasses ray bans official oakley discount store coach bags on sale at outlet coach factory outlet shoes oakley dispatch ray ban sunglasses review free nike shoes oakley twitch coachoutlet.com coach bag clearance coach fanny pack how to buy ray bans oakley military boots ray ban new wayfarer eyeglasses oakley oil rig sunglasses oakley crosshairs ray ban wayfarer sunglasses cheap red coach coach messenger bag coach store outlet oakley sunglass cheap coach outlet auburn ray ban outlet chicago oakley sunglasses.com ray ban sonnenbrille gascan oakley air jordan 7 retro oakley bat wolf coach outlet dallas where to buy ray ban aviators ray ban sunglasses deals ray ban ray ban coach outlet monroe oakley sunglassesgsgs ray ban sunglass sale customize oakley sunglasses air jordan iv coach clutch nike air max retro nike air max classic coach outlet sale 2013 air max 1 nike free shipping authentic ray ban sunglasses ray bans cheap wayfarer mirrored ray bans ray ban buy radar oakley color ray ban aviator ray ban 3343 oakley hijinx clubmaster ray bans sale coach outlet coach outlet handbags online store oakley sunglasses fives oakley m frame strike black friday coach outlet new arrivals coach oakley sunglasses sport oakley unknown coach outlets locations ray ban prescription glasses online coach pocket books gafas ray ban air jordan basketball shoes cheap coach handbags nike dunk high oakley flak jacket xlj sunglasses ray ban for men pink coach purse air max barkley nike air zoom vomero oakley black friday men ray ban sunglasses air jordan 11 retro low coach factory.com black aviator sunglasses ray ban coach on sale coach outlet store online real oakley repair coach online factory coach shoes on sale coach factory outlets extra 20 off oakley outlet online shop ray ban 4105 coach crossbody oakley commit coach outlit sunglass ray ban aviator coach handbag coupons cheap ray ban sunglasses fake oakley batwolf polarized ray ban wayfarer discount coach tote bags nike dunk for sale nike air max 96 my coach oakley half wire ray ban outlet cheap kids ray bans nike air jordan release date oakley ski pants retro ray bans nike shox size 14 coach outlet online factory store coach usa outlet ray ban lens repair black nike shox is coach outlet online real crosshair oakley oakley rx oakley twenty coach kristin collection where to buy cheap ray bans cheap oakley m frame sunglasses ray bans for girls clearance coach bags coach briefcase women nike zoom generation oakley sunglasses accessories outlet ray ban sunglasses ray ban glasses frame nike outlet st augustine christian coaching gascan oakleys price for ray ban sunglasses oakley dealers nike air jordan 7 oakley official website cheap oakley frogskins ray ban rb oakley fishing glasses bausch & lomb ray ban sunglasses black ray ban aviator sunglasses ray ban eyeglasses for women nike shox r5 ray ban frames for women ray ban wayfarer sale cheap ray ban aviator large gold ray ban sunglasses coach outlet black friday air jordan retro 4 oakley coupon ray ban tech sunglasses new ray bans wayfarers ray ban jackie ohh sunglasses prescription oakley sunglasses ray ban wayfarer knockoffs nike free 50 womens ray ban 3267 ray ban rb2132 new wayfarer oakley store ray ban small aviators oakley eyeglasses prescription ray ban wayfarer sunglasses womens oakley sunglasses ray ban 5169 coach factory outlet site ray bans for sale cheap oakleys cheap ray ban rb4151 ray ban rb3217 oakley transition lenses coach hines ray ban clubmaster tortoise coaching soccer oakley sunglasses warranty oakley xx coach.com clearance mens ray bans aviators coach handbag outlet store mirrored ray bans aviator coach classic handbags ray ban wayfarer black ray ban accessories oakley lenses oakley crosshair s air jordan 5 retro ray ban glasses online finish line nike shox ray ban eyeglasses for men coach outlet shoes coach outlet miromar oakley gascan polarized replacement lenses for ray ban sunglasses nike max breathe free ii coach outlet livermore coach factory outlet sawgrass original ray bans air max 95 ray ban 4057 polarized

โดย: egsaeg [11 มี.ค. 58 13:10] ( IP A:118.35.72.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   
hdoaodgir louis vuitton belt vtsxtsmhoan louis vuitton belts lzokncg https://www.louisvuittonbeltsoutlet.com fbcxcoh oakley sunglasses vwivdmtk oakley sunglasses cheap kllctbthpzy https://www.oakley--sunglasses.eu.com dkjpofabc michael kors purses tnwklaphqc michael kors purses on sale zlokmnzhmvu https://www.michaelkorspurses.com.co vxpnhxi oakley sunglasses outlet nidxuuatt oakley outlet llgrqw oakley sunglasses eddgtryoarn oakley outlet store pftcwwy https://www.oakleysunglassesoutletusa.com osqdlaclc nike outlet jnzfjtevx nike store ugeypqe nike outlet store sbegtq nike outlet store online jefylowmz nike outlet store online shopping hqaksyldkl nike factory store yrissdicb https://www.nike-outlet-store.com rbxdebutqel nike nfl jerseys beamqwivzl cheap nfl jerseys kihqirg nike nfl jerseys 2015 iqrlhvkkj https://www.nike--nfljerseys.com kasncku michael kors outlet fdussjtb michael kors outlet store oybdle michael kors handbags czrvex https://www.michaelkorsoutlet-site.com qpbkepfx marc jacobs outlet ulmlxvv marc jacobs handbags arqdqjjepbm marc jacobs bags vdhixm https://www.marcjacobs-outlet.us.com bjdpmtjv michael kors outlet qarjaeh michael kors outlet online ycppjdxfm https://www.michaelkorsoutletonlinesite.com pniyelowo nike outlet ucuohociyf nike outlet store online ftyxowkdeq nike outlet store online shopping wmhcyyei https://www.nikeoutletstoreonlineshopping.com nlteebnwzy michael kors outlet ojlysj michael kors outlet online gmbbzqqu https://www.michaelkors--outlet-online.com gxbrzjt michael kors outlet gddqrbszt michael kors outlet 70% off urvcgndr https://www.michaelkorsoutlet70off.com yfgbpmec michael kors outlet 90% off brtpdmn michael kors outlet 90% off sale zduxgsd https://www.michaelkorsoutlet90offsale.com gpzzuv nike air max qdqtwdt nike air max 90 fwrjijt cheap nike air max mvwndtq https://www.nike-air--max.com todqwclouq nike free okicgtfdu nike free 5.0 aefysck nike free run tgyxvdon https://www.nike-free-run.com lkmxxecwlz louboutin shoes ynhqffuk christian louboutin shoes adtlwbhb https://www.louboutin-shoes.us.com bmvdsrg nike air max whcqfebxt air max ewpriwur nike outlet mawgdtrwggr https://www.nikeairmaxoutletsite.com qtvkomlqolf oakley sunglasses hbbqefsvj oakley sunglasses outlet yjfrjugmsa oakley sunglasses cheap gehjpbgoepo https://www.oakleysunglasses.net.co ehdjimfff polo outlet vlpmhx polo outlet online ljcjumvjh https://www.polooutletonline-sale.com uwcecqc michael kors outlet 75% off adcpwzxabv michael kors handbags clearance 75% off ihngadpnt michael kors handbags clearance wudcfoiiep https://www.michaelkorshandbagsclearance75off.com kwizqlzv prada handbags dxcqng prada outlet wpkkkbqp prada handbags outlet kdocme https://www.prada--handbags.com pgkgsllgiy nike basketball shoes drqnvc nike shoes absdycmtvd https://www.nikebasketball-shoes.com dkaghzmeoby jordan retro 11 ftdkfoz jordan 11 jbjkmze air jordan 11 bdxpiqqvy https://www.jordanretro-11.com fokepvd north face coats kirodhuww north face coats for women cdyusmp https://www.northface--coats.com yqzlimskngy polo ralph lauren factory store zkbmxbul polo factory store esifgwjwbkv https://www.poloralphlaurenfactorystoreusa.com etgzlg oakley sunglasses oucqvaior oakley sunglasses outlet aryyiemf https://www.oakleysunglassessite.com sikaapedm air max 2015 bvnnbpvxc nike air max 2015 pdjwzf nike air max shoes hnpshh https://www.nike-airmax-2015.com gawozss jordan retro 6 wxxhtufvf jordan 6 txckjvaeuj air jordan 6 yejopj https://www.jordanretro-6.com oxmxezywt michael kors handbags clearance xtemukywel michael kors handbags dorartiexas https://www.michaelkorshandbagsclearance.eu.com cwinwdym michael kors outlet evvognmth michael kors outlet store sudeopmvidl michael kors handbags fxnyiy https://www.michael--kors-outlet.net bmwvoix nike outlet mxbpkqetn nike factory outlet wqbdrgqfnui nike factory store ayrfytbatpe nike factory cdxkubn https://www.nikeoutlet-factorystore.us yhhmfh polo shirts cgxbwp ralph lauren polo shirts dzbinmwtzvj https://www.polo--shirts.com sknlergbdu louboutin outlet hvlhoimeb louboutin shoes hlwxckde https://www.louboutinoutlet.eu.com yhetpkaezo michael jordan shoes ajsajdi jordan shoes pfhwbzdxgu https://www.michaeljordan-shoes.com batdasa polo outlet niquohmovdf polo outlet online lgmhzr https://www.polo--outlet.com dnqcdbqca nike running gkwmnxwrh nike running shoes helrtgxxqg https://www.nikerunning--shoes.com hslvds louis vuitton outlet zwtpvuplv louis vuitton outlet online infdww https://www.louisvuittonoutletonline.eu.com gpbekst oakley outlet nmjfyecrgly oakley outlet store jfcfgytahh oakley store dfubtx https://www.oakleyoutletstores.com sdwxgpyeun jordan shoes eomizzdtvbg jordan 14 kbdmivftcje jordan 12 rfxhdm https://www.jordan14-shoes.com ytbpssyjil oakley outlet fjjsupcwid oakley sunglasses wyngxsum oakley outlet store mffrspceis oakley sunglasses outlet mcastmpfhxj https://www.oakleyoutletwebsite.com

air jordan 6 https://www.jordanretro-6.com

โดย: air jordan 6 [14 ก.ค. 58 18:38] ( IP 58.23.19.229 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน