"ค่ายหลวงบ้านไร่"ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของชาวเมืองคนสวย
    " ค่ายหลวงบ้านไร่ "อยู่บริเวณคลองตาคต กำลังมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวโพธารามและชาวไทย อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของไทยกันนะครับ ขับรถถึงสี่แยกบางแพเลี้ยวเข้าตัวเมืองโพธาราม วิ่งเข้าไปก่อนถึงตัวเมืองโพธาราม วัดบ้านเลือกอยู่ด้านขวามือเข้าไปในซอยข้างวัดบ้านเลือกพอสุดซอยให้เลี้ยวซ้าย (ถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าวัดโบสถ์) ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง"ค่ายหลวงบ้านไร่"
โดย: ชาวบางแพ [13 ต.ค. 47 16:30] ( IP A:203.150.217.117 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ปี พ.ศ. 2450 การลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกของโลกหรือเกือบร้อยปีมาแล้ว หลังจากนั้นอีกสามปีต่อมา คือในปี พ.ศ.2454 การลูกเสือในประเทศไทยก็ได้เริ่มขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสำเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า (Wild Tiger Corps) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นอีก 2 เดือน ก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม และได้ยึดถือ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ตามหลักการและเจตนารมย์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1.ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ
5. ให้มีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใดๆ
และได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือ เป็นศูนย์อเนกประสงค์ เป็นศูนย์พัฒนาเยาวชน ที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย การศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติศึกษา สวนป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการสำหรับเยาวชนและและประชาชนทั่วไป ค่ายหลวงบ้านไร่ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี เป็นค่ายลูกเสือระดับชาติ ที่อยู่ในความดูแลของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 3 ค่าย อีก 2 ค่ายคือค่ายที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรีและ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ. ตรัง และ ค่ายลูกเสือนานาชาติ จ.กระบี่ อีก 1

โดย: สืบเสาะฯ [13 ต.ค. 47 20:13] ( IP A:203.150.217.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    "ค่ายหลวงบ้านไร่" เป็นค่ายเสือป่าในอดีต ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 7 กิโลเมตร รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาฝึกอบรมเสือป่าภาคปฏิบัติ เช่น ฝึกซ้อมรบ ฝึกขุดสนามเพลาะ หัดเพลงอาวุธ ฯลฯ ณ ที่แห่งนี้ถึง 9 ครั้ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและทางราชการเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย ณ ค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3223 2828, 0 1880 3672

โดย: สืบเสาะฯ [13 ต.ค. 47 20:18] ( IP A:203.150.217.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โดย: สืบเสาะฯ [13 ต.ค. 47 20:24] ( IP A:203.150.217.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    " ทางเสด็จ " เส้นทางนี้เป็นทางซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาที่ ค่ายหลวงบ้านไร่ นี้ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2462 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2467 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยเสด็จมาประทับแรมถึง 9 ครั้ง จากทางเสด็จนี้จะเห็นทุ่งนาทางทิศเหนือ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า " ทุ่งซ้อมรบ " หรือทุ่งพลับพลา ซึ่งพระองค์เคยประทับพระเก้าอี้อยู่ที่ทุ่งนาข้างทางเสด็จ ได้มีการบันทึกภาพไว้เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2462

โดย: สืบเสาะฯ [13 ต.ค. 47 20:58] ( IP A:203.150.217.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ ขอเชิญที่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดย: สืบเสาะฯ [13 ต.ค. 47 21:04] ( IP A:203.150.217.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: สืบเสาะฯ [13 ต.ค. 47 21:06] ( IP A:203.150.217.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เรียนคุณสืบเสาะฯที่เคารพ
ผมก็เป็นชาวบ้านแต่เข้ามาสับสนุนงานการท่องเที่ยว7วัดภายในวันเดียวเมืองคนสวยโพธาราม อยากให้คุณช่วยกันอีกแรง ช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากๆ ของดีเราเต็มอำเภอไปหมด หรือคุณสืบเสาะฯจะว่าอย่างไร เชิญที่กระดานข่าวอำเภอโพธารามค่ะ
https://odin.prohosting.com/photaram ถ้าติดขัดด้านภาษาก็ไปที่ View และไปที่ ecoding ไปที่ thai(windows)เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเราใช้เนื้อที่ฟรี odin Prohosting ไม่รู้ไงภาษาเดี๋ยวไทยเดี๋ยวคอมฯ
ขอบคุณมากครับ

โดย: ประชาสัมพันธ์อำเภอโพธาราม [22 ต.ค. 47 13:52] ( IP A:203.150.217.113 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ได้เคยไปเที่ยวมีความสวยงามมาก แต่เนื่องจากขณะนี้ประสงค์จะให้จัดกิจกรรมให้เด็กได้บำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิดเทอม
หากมีโปรแกรมอะไรก็ขอฝาก email ไว้ สวัสดีค่ะ
โดย: sopan@tisi.go.th [10 เม.ย. 53 9:57] ( IP A:124.122.110.39 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   555+
โดย: wa [25 ต.ค. 54 14:33] ( IP A:182.93.225.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน