ใครเป็นใครในโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ.ราชบุรี
   -รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
-เรียงตามลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ วุฒิฯ อาชีพ ส่วนรายละเอียดประสบการณ์ นโยบาย แผนงาน และวิสัยทัศน์ ต้องติดตามกันเอาเอง
-หมายเลข 1 นายวีรวัฒน์ ฤทธิ์สุข บ้านเลขที่ 71/ 1 -2 ซอยบ้านไทย ถ. บ้านดอนตูม ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110 032 - 341149 36 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง
-หมายเลข 2 นายธีรเดช อินทมาตย์ บ้านเลขที่ 3/ 2 หมู่ 1 ต.ดอนทราย อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 032 - 356949 35 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง
-หมายเลข 3 นายอำนวย ล้วนศรีมงคล บ้านเลขที่ 10 ม. 10 ต.บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 06 - 9988334 31 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง
-หมายเลข 4 นายธีรวัฒน์ ประกอบมงคล บ้านเลขที่ 87/9 ซอย2 ถ. ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032 - 323695, 09 - 1652185 33 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง
-หมายเลข 6 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล บ้านเลขที่ 80/ 22 ถ. คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-315532-3 โทรสาร 032 -315531, 01 - 8656993 49 ปี ปริญญาเอก รับจ้างสอนหนังสือ
-หมายเลข 7 นายชูชาติ สมิตศรัทธา บ้านเลขที่ 256/ 171 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 50 ปี ปริญญาตรี รับจ้าง
-หมายเลข 8 นายสมศักดิ์ รัตนมุง บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 032 - 365561, 01 - 9292871 55 ปี ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว
เขตเลือกตั้งที่ 1
1. นายไพโรจน์ อินคล้าย 3-7004-00558-03-1 158 หมู่ที่ 6 ต.ดอนกราย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 05-1738428 30 ประถมศึกษาปีที่ 6 รับจ้าง
2. ส.ต. พัด ศรีคง 3-7004-00266-97-9 80 หมู่ที่ 8 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 01-9441084 77 ประถมศึกษาปีที่ 4 ทำนา
3. นายสมพุฒ ปุสสวงษ์ 3-7004-00977-43-3 198 หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุราษฏร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 01-8282282 53 ประถมศึกษาปีที่ 7 รับจ้าง
4. นายประเดิม บุญชู 3-7004-01006-94-6 257 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฏร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 09-7785948 32 ประถมศึกษาปีที่ 6 รับจ้าง
5. นายณรงค์ วุฒิวรฉัตร 3-7004-00073-20-8 34 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุราษฏร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-345293 48 ประถมศึกษาปีที่ 7 รับจ้าง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
6. นายชัยยะ จนะศิลป์ 3-7004-00692-27-7 30/2 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี - 27 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับจ้าง
7. นายไพโรจน์ จันทร์ลอยนภา 3-7004-00076-67-3 56 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฏร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 09-5489136 39 ประถมศึกษาปีที่ 6 รับจ้าง
8. นายคำนวณ สุจจิตร์จูล 3-7004-00877-27-7 116 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 01-9328759 44 อนุปริญญา ธุรกิจส่วนตัว
เขตเลือกตั้งที่ 2
1. นายประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ 3-7004-00560-59-1 79 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 01-8584141 45 ปริญญาตรี รับจ้าง
2. นางสาวสุดา จันทสุวรรณโณ 3-7004-00233-72-8 198 หมู่ที่ 9 ซอยสุขาภิบาล 2 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 09-5471141 47 ปริญญาตรี ข้าราชการบำนาญ
3. นายวิรัช สุทธิเวช 3-7001-00070-67-0 138 หมู่ที่ 5 ถนนหัวโพ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี - 07-1675864 50 ประถมศึกษาปีที่ 4 รับจ้าง
4. นางกนกวรรณ จันทร์แก้ว 3-7001-00881-62-7 47 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 09-9151355 48 ประถมศึกษาปีที่ 4 ค้าขาย
5 . นายวีระชัย กำบิลดีลิราช 3-7008-00289-94-1 111 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 07-0026436 48 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค้าขาย
6. นางสาย คงสุคนธ์ 3-7001-00879-31-2 10 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 032-227609 46 ประถมศึกษาปีที่ 4 ทำนา
7. นางเยาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 3-7004-00655-30-4 174 หมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี - 37 อนุปริญญา แม่บ้าน
8. นายนิพนธ์ ฐิติกุลเจริญ 3-1018-00775-43-5 ี่ 277/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางแพ - ดำเนิน ฯ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 01-8439797 38 ปริญญาตรี ค้าขาย
9. นายธวัชชัย จตุรนต์รัศมี 3-7004-00553-66-8 230/8 หมู่ที่ 9 ถนนบางแพ -ดำเนิน ฯ ตำบลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 01-7364745 48 อนุปริญญา ธุรกิจส่วนตัว
เขตเลือกตั้งที่ 3
1. นายบันฑิตย์ เกษตรสิน 3-7004-00397-13-5 68/6 หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    09-2242152 25 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค้าขาย
2. นายนิคม น่วมเงิน 3-7004-00167-29-6 112 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบคลองปู่เจริญ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 01-8809124 45 ประถมศึกษาปีที่ 4 รับจ้าง
3. นายปรีชา ลิ้มพัฒนากิจ 3-7004-00951-78-7 63 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 01-9424678 52 ประถมศึกษาปีที่ 7 ค้าขาย
4. นางศิริขวัญ นาคะศิริ 3-7001-00679-56-9 บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - 25 - รับจ้าง
5. นายณรงค์ชัย พวงนาม 3-1005-02072-41-9 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - 43 ประถมศึกษาปีที่ 6 รับจ้าง
6. นายการุณ รัตนบำรุง 3-7008-00130-05-5 159/2 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 01-7582572 50 ประถมศึกษาปีที่ 4 ค้าขาย
7. นายศิริ จิตตเลิศ 3-7008-00140-28-0 2 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 032-282568 44 ประถมศึกษาปีที่ 7 รับจ้าง
8. นายไชยา เอี่ยมสะอาด 3-1020-02263-79-9 45 หมู่ที่ 1 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 01-8608981 42 ปริญญาตรี ค้าขาย
9. นายสมพงษ์ ลีลาเลิศ 3-7004-00952-05-8 69 หมู่ 6 ตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 032-360724 57 ประถมศึกษาปีที่ 4 ทำสวน
เขตเลือกตั้งที่ 4
1. นายประหยัด ศรีเมือง 5-7001-90005-80-1 185 หมู่ที่ 5 ถนนหัวโพ- ราชบุรี ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 07-0786285 42 ประถมศึกษาปีที่ 4 รับจ้าง
2. นายประทีป สีมาก 3-7605-00654-51-2 361 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบคลองปู่เจริญ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินฯ จังหวัดราชบุรี 09-9127595 32 ประถมศึกษาปีที่ 6 รับจ้าง
3. นายจรัญ ภวพงศ์สุภัทร 3-7004-00957-00-9 72 หมู่ที่ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 01-7362338 35 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค้าขาย
4. นายปรีชา สุขเสาร์ 3-7001-01133-36-5 73/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 032-317062 42 ปวช. รับจ้าง
5. นายชัด กลึงชัง 3-7004-00875-99-1 306 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านไร่-ราชบุรี ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 01-5703636 31 ประถมศึกษาปีที่ 6 รับจ้าง
6. นายเจริญ หลวนเกียว 3-7007-00101-82-7 42 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 06-6608478 40 ประถมศึกษาปีที่ 7 ค้าขาย
7. นายชัฎวาล โภชนพันธ์ 3-7001-00999-86-5 50/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - 29 ปวส. รับจ้าง
8. นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์ 3-7004-00918-79-8 116 หมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 01-8065858 43 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เกษตรกรรม

โดย: [9 มี.ค. 47 23:36] ( IP A:210.203.175.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   มีภาพอีกไหมครับ
น่าจะให้ผู้เข้าชิงทุกท่านเข้ามาเขียนข้อความในเวปนี้ อยากจะมีส่วนในการบริหารก็น่าจะเป็นผู้รักในการเรียนรู้
โดย: [13 มี.ค. 47 6:35] ( IP A:198.81.26.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   คงต้องช่วยบอกต่อๆกันไปสำหรับคนที่เข้ามาในนี้ ยุคใหม่สื่อสารทางอินเตอร์เนตเร็วสุดแล้ว
โดย: [13 มี.ค. 47 9:36] ( IP A:210.203.175.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: [13 มี.ค. 47 10:13] ( IP A:210.203.175.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   มีคนรุนพี่หลายท่านที่กลัวเครื่องคอม ไม่กล้าลองใช้
มีเด็กรุ่นใหม่จํานวนมากที่ใช้คอมเล่นเกมเท่านั้น
มีคนจํานวนมากเอาเครื่องคอมใว้จีบกันเท่านั้น
อยากจะให้คอมมีประโยชน์กับทุกคนมากกว่านี้
อย่างน้อยก็เอาไว้แลกเปลียนและเรียนรู้ฃึ่งกันและกัน
ยังมีสิ่งดีๆอีกหลายอย่างที่ทุกคนสามารถให้และรับ
โดย: cometuey [13 มี.ค. 47 16:47] ( IP A:198.81.26.49 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน