ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.และ สอบจ. ราชบุรี
   สรุปผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี แบ่งตามอำเภอ ของผู้สมัคร หมายเลข 6 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล (ประชาธิปัตย์) และ หมายเลข 8 นายสมศักดิ์ รัตนมุง (ไทยรักไทย)
อำเภอ........................บุญมาก.............สมศักดิ์
อำเภอเมือง..................45,079.............22,920
อำเภอบ้านโป่ง..............26,014.............26,815
อำเภอโพธาราม............19,156.............35,939
อำเภอดำเนินสะดวก.......12,319.............25,035
อำเภอปากท่อ...............11,276.............13,363
อำเภอจอมบึง.................8,748.............10,571
อำเภอบางแพ.................8,191...............6,592
อำเภอสวนผึ่ง................4,706................3,519
อำเภอวัดเพลง...............2,807................1,885
กิ่งอำเภอบ้านคา.............3,392................3,541
รวมคะแนน................141,688............150,180
โดย: [16 มี.ค. 47 12:22] ( IP A:203.150.14.161 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 8 คน ดังนี้
หมายเลข 1 นายวีรวัฒน์ ฤทธิ์สุข…………..ลำดับ..3…คะแนนที่ได้…. 31,352
หมายเลข 2 นายธีรเดช อินทมาตย์…………ลำดับ..4…คะแนนที่ได้…. 21,978
หมายเลข 3 นายอำนวย ล้วนศรีมงคล……...ลำดับ..5…คะแนนที่ได้……9,659
หมายเลข 4 นายธีรวัฒน์ ประกอบมงคล…...ลำดับ..6…คะแนนที่ได้……3,845
หมายเลข 5 นางวัลลีย์ สืบน้อย………ไม่รับสมัคร
หมายเลข 6 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล………..ลำดับ..2…คะแนนที่ได้....141,688
หมายเลข 7 นายชูชาติ สมิตศรัทธา…………ลำดับ..7…คะแนนที่ได้……1,205
หมายเลข 8 นายสมศักดิ์ รัตนมุง…………....ลำดับ..1…คะแนนที่ได้…150,180
จำนวนผู้มีสิทธิ 581,958 คน จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 387,375 คน คิดเป็น 66.56 % จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน 8,819 ใบ คิดเป็น 2.28 % จำนวนบัตรเสีย 18,649 ใบ คิดเป็น 4.81 %
คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ดำเนินสะดวก)
เขต 1
หมายเลข 2 ส.ต.พัด ศรีคง....……………...................…ลำดับ..2..คะแนนที่ได้…3,803
หมายเลข 3 นายสมพุฒ ปุสสวงษ์....…………….........…ลำดับ..3..คะแนนที่ได้…....47
หมายเลข 4 นายประเดิม บุญชู....……………..............…ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…....12
หมายเลข 5 นางณรงค์ วุฒิวรฉัตร......…………...............ลำดับ..6..คะแนนที่ได้….....11
หมายเลข 7 นายไพโรจน์ จันทร์ลอยนภา..…………...…ลำดับ..4..คะแนนที่ได้….....15
หมายเลข 8 นายคำนวณ ธุจจิตร์จูล....…………….......…ลำดับ..1..คะแนนที่ได้…7,315
เขต 2
หมายเลข 1 นายประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ....…….......…ลำดับ..4..คะแนนที่ได้…...599
หมายเลข 2 นางสาวสุดา จันทสุวรรณโณ....………….…ลำดับ..2..คะแนนที่ได้…2,298
หมายเลข 3 นายวิรัช สุทธิเวช....……………................…ลำดับ..6..คะแนนที่ได้….....34
หมายเลข 4 นางกนกวรรณ จันทร์แก้ว....……………...…ลำดับ..7..คะแนนที่ได้….....12
หมายเลข 5 นายวีระชัย กำบิลดีลิราช........…………….....ลำดับ..7..คะแนนที่ได้….....12
หมายเลข 6 นางสาย คงสุคนธ์....……………................…ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…...472
หมายเลข 7 นางเยาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ์....…………….....…ลำดับ..7..คะแนนที่ได้….....12
หมายเลข 8 นายนิพนธ์ ฐิติกุลเจริญ....……………........…ลำดับ..3..คะแนนที่ได้…1,896
หมายเลข 9 นายธวัชชัย จตุรนต์รัศมี....……………......…ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….6,336
เขต 3
หมายเลข 1 นายบัณฑิตย์ เกษตรสิน....……………......…ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….3,822
หมายเลข 2 นายนิคม น่วมเงิน....……………...............…ลำดับ..6..คะแนนที่ได้….......51
หมายเลข 3 นายปรีชา ลิ้มพัฒนากิจ....……….……......…ลำดับ..4..คะแนนที่ได้….....810
หมายเลข 4 นางศิริขวัญ นาคะศิริ....……………...........…ลำดับ..7..คะแนนที่ได้…......22
หมายเลข 6 นายการุณ รัตนบำรุง.........……………......…ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…....675
หมายเลข 7 นายศิริ จิตตเลิศ....……………...................…ลำดับ..8..คะแนนที่ได้…......12
หมายเลข 8 นายไชยา เอี่ยมสะอาด....…………….........…ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….3,473
เขต 4
หมายเลข 3 นายจรัญ กรพงศ์สุภัทร......………….........…ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….2,246
หมายเลข 4 นายปรีชา สุขเสาร์....……………...............…ลำดับ..4..คะแนนที่ได้….....26
หมายเลข 5 นายชัด คลึงชัด....……………....................…ลำดับ..6..คะแนนที่ได้….....20
หมายเลข 6 นายเจริญ หลวนเกียว....……………......…....ลำดับ..3..คะแนนที่ได้…...839
หมายเลข 7 นายชัฎวาล โกชนพันธ์....……………......….ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…......21
หมายเลข 8 นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์....…………….........ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….6,228
โดย: [17 มี.ค. 47 19:03] ( IP A:203.150.14.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อ่านตั้งนาน หาชื่อผมไม่เจอ????
โดย: cometuey [18 มี.ค. 47 7:52] ( IP A:198.81.26.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ผู้ว่าเข้าเนตเป็นไหม ถ้าไม่เป็นลาออกดีก่า อายเด็ก
โดย: cometuey [19 มี.ค. 47 12:24] ( IP A:198.81.26.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ด้าน นายบุญมาก ศิริเนาวกุล ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาที่สำนักงาน กกต. เพื่อเข้าร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งต่อ กกต. โดยระบุว่า ในการเลือกตั้งมีนายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก อ.โพธาราม และ อ.บ้านโป่ง ซึ่งได้รับคำสั่งจาก นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รมว.การพัฒนาสังคมฯ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น ผอ.การเลือกตั้งภาคกลางของพรรคไทยรักไทย ว่าช่วยโกงการเลือกตั้งและนับคะแนนครั้งนี้
ข่าว: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2547
โดย: สืบเสาะเจาะข่าว [20 มี.ค. 47 17:46] ( IP A:203.113.34.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   กกต.กลางรับรองผลส.อบจ.ราชบุรีแล้ว20เขต เผย10เขตร้องเรียนเพียบคาดเม.ย.พิจารณาจบ
นายฉลาด วงษ์ประเสริฐ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กกต.กลางได้รับรองผลเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ราชบุรี แล้ว 20 เขต จาก 30 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย อ.เมือง เขต 2 นายสมคิด อโศกสกุล เขต 3 ด.ต.บุญมาก พัฒน์จันทร์หอม เขต 5 นายสมชาย สรสิทธิ์ อ.บ้านโป่ง เขต 1 นายเซี้ยว จิรวัฒนพันธ์ เขต 2 นายวินัย พูสมจิตร เขต 4 นายสมนึก ตาลเจริญ เขต 5 นายวสันต์ เที่ยงตรง เขต 6 นายสุทัสน์ กฤษ์สกุลชัย อ.โพธาราม เขต 2 นางอารยา จังพานิช เขต 3 นายคณิศร หลวนเกียว เขต 4 นายวชิระ สาลีติ๊ด เขต 5 นายศักดิ์ชัย มะลิพันธ์ อ.ดำเนินสะดวก เขต 1 นายคำนวน สุจจิตร์กุล เขต 2 นายธวัชชัย จตุรนต์รัศมี เขต 3 นายบัณฑิตย์ เกษตรสิน เขต 4 นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์ อ.ปากท่อ เขต 2 นางเล็ก อุดมนพวงศ์ อ.จอมบึง เขต 2 นายสมนึก วิจิตรโสภณ อ.บางแพ เขต 1 นายวรินทร์ เนียมฉาย อ.วัดเพลง เขต 1 นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ
"ส่วนอีก 10 เขตเลือกตั้งที่ยังไม่รับรองเพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน เพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก คาดว่าภายในเดือนเมษายน กกต.จังหวัดจะเสนอให้ กกต.กลางพิจารณาได้" นายฉลาดกล่าว
โดย: youngblood [26 เม.ย. 47 19:58] ( IP A:203.113.86.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ทำไมไม่มีรายชื่อของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคนปัจจุบั้นวะ

โดย: nongaor-ka@hotmail.com [21 ม.ค. 52 13:57] ( IP A:119.42.66.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สรอรรถโกงเลือกตั้งตลอด ตั้งแต่ลูกพี่ไปยันลูกน้อง ตั้งใจจะเป็นใหญ่ในจังหวัดราชบุรีพยายามสร้างอิทธิพล แต่หารู้ไม่ว่าความดีเท่านั้นถึงจะยั่งยืนถ้าคิดจะเป็นผู้นำประชาชน
โดย: ผมจะเป็นคนดี [9 ก.พ. 52 11:02] ( IP A:202.176.100.29 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ประชาสัมพันธ์ Web ใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน
https://www.memberlocal.com ยินต้อนรับทุกท่านสู่บ้านสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดย: saranya.2512@hotmail.com [2 เม.ย. 52 19:15] ( IP A:125.26.170.212 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน