ยินดีต้อนรับชาวอำเภออื่นในจังหวัดราชบุรี ด้วยความยินดียิ่ง
   
โดย: เจ้าบ้าน [9 ก.พ. 47 23:47] ( IP A:203.113.67.37 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อยากคุยด้วยคน
โดย: cometuey [28 ก.พ. 47 8:02] ( IP A:198.81.26.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: [14 มี.ค. 47 21:38] ( IP A:203.113.34.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อำเภอปากท่อ
ตามจดหมายเหตุราชบุรี อำเภอวัดเพลงเดิมเป็น อำเภอท่านัดวัดประดู่ และ เมื่อย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำอ้อม เรียกว่า อำเภอแม่น้ำอ้อม ต่อมาเมื่อ ร.ศ. 128 ทางราชการเห็นว่า อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีมีมากเกินควร จึงได้ตัดอำเภอ แม่น้ำอ้อมไปขึ้นอยู่กับ จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ในปีเดียว กันนั่นเองราษฏรในอำเภอแม่น้ำอ้อมได้ร้องเรียนต่อมณฑลราชบุรีว่า การ ไปมาติดต่อกับ สมุทรสงครามไม่สะดวก เพราะราษฏรไม่สันทัดทางเรือ ทำให้ได้รับอันตราย บ่อย ๆ ขอให้โอนกลับมาราชบุรีตามเดิม กระทรวง มหาดไทยจึงให้อำเภอแม่น้ำอ้อมมาตั้งเป็นอำเภอปากท่อ แต่ยังคงให้สถานี ตำรวจภูธรไว้ตามเดิมด้วยเกรงว่า เหตุการณ์โจรผู้ร้ายจะกำเริบขึ้นและตั้ง เป็นกิ่งอำเภอขึ้นแทน อำเภอแม่น้ำอ้อม กิ่งอำเภอวัดเพลงได้ยกฐานะเป็น อำเภอ เมื่อ พ.ศ.2506 หนังสือประวัติศาสตร์ มหาดไทยส่วนภูมิภาค บันทึกไว้ว่า ปากท่อมีพื้นที่ ทั่ว ๆ ไปเป็นที่ราบส่วนมาก และมีที่หนึ่งเป็นที่ ต่ำกว่าตำบลอื่น พื้นที่แห่งนี้ เรียกว่า "หนองทะเล" ในฤดูฝน น้ำฝนจาก ตำบลต่าง ๆ จะไหลมารวมกันอยู่ที่ หนองทะเลนี้ จากหนองทะเล จะไหล ไปทางอื่นก็ไม่ได้ เพราะมีช่องทางน้ำไหลทางเดียว ขณะน้ำไหลจะไหล เชี่ยวมาก คล้ายน้ำไหลออกจากท่อ ชาวบ้านเลย ขนานนามพื้นที่ หนองทะเล นี้ว่า "ปากท่อ" ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ (ที่เก่า) บางคนก็เล่า ว่าแต่ก่อนพื้นที่นี้เป็นทะเล มีพ่อค้าชาวจีนได้นำเรือสำเภา บรรทุกสินค้ามา ถึงบริเวณนี้ นำเรือมาจอดขายของอยู่เป็นนิตย์ ชาวจีนปักถ่อผูกเชือก จอด เรือเรียกว่า "ปักถ่อ" แล้วจึงเพี้ยนมาเป็นปากท่อ ตำนานเรื่องนี้ ทาง ราชการไม่ยอมรับจึงไม่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เพราะ เป็นเรื่องเล่า ไม่มีหลักฐาน.
อำเภอจอมบึง
ชื่อจอมบึง สืบเนื่องมาจากแต่เดิม ในบริเวณนั้น มีบึงขนาด ใหญ่มีน้ำตลอดปี อุดมด้วยนกและสัตว์น้ำ ชาวบ้านละแวกนั้น จึงเรียกว่า "จอมบึง" แต่ต่อมาบึงใหญ่โต ตื้นเขินขึ้นเป็นลำดับประกอบกับชาวบ้านลงไปทำนาในพื้นที่บึงบางส่วนที่ตื้นเขิน แล้ว บริเวณบึงจึงแคบลงเหลืออยู่แต่เพียงชื่อ มิได้มีสภาพเป็น บึงใหญ่อย่างแต่ก่อน พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคย เสด็จประภาสจอมบึง ข้าหลวง เทศาภิบาลเมืองราชบุรีได้สั่งเตรียมการรับเสด็จ โดยให้ เจ้าหน้าที่มาถางป่าปรับสนาม สร้างพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณ ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอจอมบึงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอ จอมบึงในปัจจุบันนี้ จากการเสด็จประภาสดังกล่าว พระพุทธเจ้าหลวงจึงทรง มีพระราชดำริว่า ท้องที่จอมบึงเป็นที่ ราบมีที่ทำนามากกว่าแห่งอื่น ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนา แน่น แต่กันดารและห่างไกลตัวเมืองราชบุรีมาก จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2501
อำเภอบางแพ
อำเภอบางแพ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2457 โดยแบ่งตำบลต่าง ๆ ของอำเภอ บ้านโป่ง ดำเนินสะดวก และโพธาราม ตั้งเป็นอำเภอขึ้นใหม่ที่หมู่บ้านลำ พญาและเรียกว่า อำเภอลำพญา ในปีพ.ศ. 2460 ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอไปอยู่ ที่บริเวณวัดหัวโพ โดยอาศัยศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นศาลาดินเป็นที่ว่าการ อำเภอชั่วคราวและเปลี่ยนชื่อว่า อำเภอหัวโพ ครั้นในปีต่อมาทาง ราชการเห็นว่า สถานที่ที่เดิมไม่เหมาะสมประกอบ กับราษฏร ตำบล บางแพแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์ให้สร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ จึง ได้ย้าย มาตั้งที่ตำบลบางแพ อยู่ฝั่งตะวันออกของบางแพ และเปลี่ยนชื่อ เป็น อำเภอบางแพ ต่อมาในปีพ.ศ. 2496 จึงย้ายมาปลูกสร้างที่ทำการ ใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางหลวงริมแผ่นดินที่ 325 บางแพดำเนิน สะดวก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเดิมอยู่ ที่ลับ การคมนาคมไม่สะดวกเพราะมี คลองใหญ่คั้นกลาง อยู่ระหว่างอำเภอกับตลาด มีเพียงสะพานไม้แคบ ๆ เชื่อมติดต่อกันถึง ประกอบกับอาคารสถานที่ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว ประวัติความเป็นมาของคำว่าบางแพ มีอยู่ว่า สมัยก่อนท้องที่อำเภอนี้ เป็นที่ลุ่มจรดชายทะเลถึงฤดูน้ำจะมีผู้คนพากันขึ้นไปตัดไม้ถางป่า ผูกเป็น แพล่องลงมา ตามลำน้ำ ไปขายทางชายทะเล การเดินทางจะต้องนำแพมา จอดพักค้างแรมที่ บ้านบางแพนี้ เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จึงพา กันเรียกว่า บางแพ
อำเภอวัดเพลง
ตามจดหมายเหตุราชบุรี อำเภอวัดเพลงเดิมเป็น อำเภอท่านัด วัดประดู่ และ เมื่อย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำอ้อม เรียกว่า อำเภอแม่น้ำอ้อม ต่อมาเมื่อ ร.ศ. 128 ทางราชการเห็นว่า อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีมี มากเกินควร จึงได้ตัดอำเภอ แม่น้ำอ้อมไปขึ้นอยู่กับ จังหวัดสมุทร สงคราม แต่ในปีเดียวกันนั่นเองราษฏรในอำเภอแม่น้ำอ้อมได้ร้องเรียน ต่อมณฑลราชบุรีว่า การไปมาติดต่อกับ สมุทรสงครามไม่สะดวก เพราะราษฏรไม่สันทัดทางเรือ ทำให้ได้รับอันตราย บ่อย ๆ ขอให้โอน กลับมาราชบุรีตามเดิม กระทรวงมหาดไทยจึงให้อำเภอแม่น้ำอ้อมมาตั้ง เป็นอำเภอปากท่อ แต่ยังคงให้สถานีตำรวจภูธรไว้ตามเดิมด้วยเกรงว่า เหตุการณ์โจรผู้ร้ายจะกำเริบขึ้นและตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นแทน อำเภอ แม่น้ำอ้อม กิ่งอำเภอวัดเพลงได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2506
อำเภอสวนผึ้ง
สวนผึ้ง เดิมมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอจอมบึง เรียกว่า ตำบลสวนผึ้ง อันเป็นตำบลที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและ ป่าไม้ ประ ชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง อำเภอจอมบึงใน สมัยก่อนมีพื้นที่กว้างขวางมากถึง 60 % ของเนื้อที่ ทั้งจังหวัดท้อง ที่บางแห่งจึงอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ดูแลได้ไม่ทั่วถึงประกอบกับมีประชาชนอพยพเข้ามามีภูมิลำเนา อยู่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงต้องมีการจัดเขตการปกครองให้ เหมาะสมในปี พ.ศ.2515 กระทรวงมหาดไทยได้ เปลี่ยนแปลง เขตตำบลและท้องที่อำเภอจอมบึงใหม่โดยแบ่งตำบลสวนผึ้งออก ตั้งเป็นตำบลใหม่เพิ่มขึ้น 2 ตำบล คือ ตำบลป่าหวาย และตำบล บ้านบึง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2517 จึงได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอสวนผึ้ง จนถึงพ.ศ.2526 กิ่งอำเภอแห่งนี้จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอ
โดย: อนุรักษ์ท้องถิ่น [2 เม.ย. 47 9:05] ( IP A:203.113.67.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Welcome to Paktho Jombung Bangpae Suanpung Wadpleng Bankha Online Society WebBoard blink
โดย: HouseKeeper [8 เม.ย. 47 16:57] ( IP A:203.113.67.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   อำเภอจอมบึง
700201 - ตำบลจอมบึง
700202 - ตำบลปากช่อง
700203 - ตำบลเบิกไพร
700204 - ตำบลด่านทับตะโก
700205 - ตำบลแก้มอ้น
700206 - ตำบลรางบัว
อำเภอปากท่อ
700801 - ตำบลทุ่งหลวง
700802 - ตำบลวังมะนาว
700803 - ตำบลดอนทราย
700804 - ตำบลหนองกระทุ่ม
700805 - ตำบลปากท่อ
700806 - ตำบลป่าไก่
700807 - ตำบลวัดยางงาม
700808 - ตำบลอ่างหิน
700809 - ตำบลบ่อกระดาน
700810 - ตำบลยางหัก
700811 - ตำบลวันดาว
700812 - ตำบลห้วยยางโทน
อำเภอบางแพ
700601 - ตำบลบางแพ
700602 - ตำบลวังเย็น
700603 - ตำบลหัวโพ
700604 - ตำบลวัดแก้ว
700605 - ตำบลดอนใหญ่
700606 - ตำบลดอนคา
700607 - ตำบลโพหัก
อำเภอวัดเพลง
700901 - ตำบลเกาะศาลพระ
700902 - ตำบลจอมประทัด
700903 - ตำบลวัดเพลง
อำเภอสวนผึ้ง
700301 - ตำบลสวนผึ้ง
700302 - ตำบลป่าหวาย
700304 - ตำบลท่าเคย
700307 - ตำบลตะนาวศรี
กิ่งอำเภอบ้านคา
701001 - ตำบลบ้านคา
701002 - ตำบลบ้านบึง
701003 - ตำบลหนองพันจันทร์
โดย: ซอกแซก [28 เม.ย. 47 17:07] ( IP A:203.150.209.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ขอชื่นชมกับการจัดทำเวบไซท์ที่สร้างสรรค์สำหรับสังคมชาวเมืองโอ่งอย่างแท้จริง กับความเร็วที่แรงในการโลดแล่นบนอินเตอร์เนตซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียว โดยเฉพาะต้องยกเครดิตให้กับ pantip.com
โดย: คนไกลบ้าน [1 พ.ค. 47 20:40] ( IP A:203.155.239.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ดีใจที่ได้ข่าวคนบางแพ ทำงานอยู่ไกล นานๆกลับบ้านทีหนึ่ง แทบไม่รู้จักใครเลย ต่อจากนี้จะกลับตอนมีแข่งกีฬาเดือนธันวาคม กับตอนเลือกผู้แทน ไม่เลือกไทยรักไทยครับ
เกิดบางแพหมู่๓
โดย: nai-in@hotmail.com [10 ธ.ค. 47 23:01] ( IP A:202.57.168.120 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ลันดาออคิด และ รีสรอ์ท
สวนกล้วยไม้และบ้านพักคนรักธรรมชาติริมลำธาร
ระหว่างน้ำตกเก้าโจน กับ ธารนำร้อนบ่อคลึง
https://www.lundaorchid.com

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:12] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ลันดาออคิด และ รีสรอ์ท
สวนกล้วยไม้และบ้านพักคนรักธรรมชาติริมลำธาร
ระหว่างน้ำตกเก้าโจน กับ ธารนำร้อนบ่อคลึง
https://www.lundaorchid.com
โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:12] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
สวนกล้วยไม้

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:14] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
บ้านพักคนรักธรรมชาติ

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:15] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
บ้านพักคนรักธรรมชาติ ริมลำธาร

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:16] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
เรือนกล้วยท่ามกลางหุบเขา

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:17] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
ลูกค้านำรถเอทีวี ขับขี่ไปเที่ยวเขากระโจม

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:21] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
ลูกค้านำรถเอทีวี ไปเที่ยวบ้านพุระกำ และ บ้านห้วยคอกหมู

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:22] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
ลูกค้าชม เรือนกล้วยไม้ ลันดา 2

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:24] ( IP A:125.24.161.235 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ลันดาออคิด และ รีสอร์ท
บ้านแคทลียา พักได้ไม่เกิน 6 ท่าน ราคา 2500 บาท

โดย: lundaorchid@gmail.com [18 ก.ย. 52 10:26] ( IP A:125.24.161.235 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน