ประวัติพระวิษณุกรรม
   คนไทยเรารู้จักคุ้นเคยชื่อพระวิษณุกันดี ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน ๓ เทพองค์สำคัญของศาสนาฮินดู ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเทพแห่งวิศวกรรมคือพระวิษณุ

แต่ความจริงแล้ว เทพแห่งวิศวกรรม คือ "พระวิศวกรรมา" ที่คนไทยเรานิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "พระวิศวกรรม" หรือเรียกตามความคุ้นเคย(ซึ่งพ้องกับชื่อของพระวิษณุ)ว่า "พระวิษณุกรรม" บ้าง หรือเรียกแผลงเป็น "พระเพชฉลูกรรม" บ้าง "ท้าววิสสุกรรม" บ้าง หรือ "ท้าวเวสสุกรรม" บ้าง ฯลฯ

การที่คนไทยเราเรียกพระวิศวกรรมา ว่า "พระวิษณุกรรม" และในที่สุดก็กร่อนลงเหลือเพียง 'พระวิษณุ' ซึ่งเป็นชื่อของเทพที่คนไทยเรารู้จักมักคุ้นกันมากกว่า ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนี่เอง ทำให้หลายคนเข้าใจว่าพระวิษณุเป็นเทพแห่งวิศวฯ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

กล่าวสำหรับ เทพแห่งวิศวฯ ตัวจริง คือ พระวิศวกรรมา หรือพระวิษณุกรรม นั้น ท่านเป็นทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่มีความชำนาญงานช่างทุกแขนง

ในตำนานพุทธศาสนาเล่าว่า ท่านเป็นผู้สร้างอาศรมให้แก่พระโพธิ *** หลายพระองค์(ก่อนที่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า) เป็นผู้สร้างบันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว ทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสนคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าใช้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์(หลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ในช่วงเข้าพรรษา) นอกจากจะเป็นสถาปนิกและเป็นวิศวกรด้านโยธาและสำรวจ ดังจะเห็นได้จากผลงาน ๒ ประการที่ว่านี้แล้ว พระวิศวกรรมายังเป็นวิศวกรเครื่องกลอีกด้วย กล่าวคือ ท่านเป็นผู้สร้างวาฬสังฆาตยนต์ ซึ่งเป็นกงล้อหมุนรอบองค์พระสถูป ปกปักรักษาป้องกันมิให้บุคคลเข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังพุทธปรินิพพานและอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในองค์พระสถูปที่ว่านี้[๑>

ส่วนตามตำนานฮินดู พระวิศวกรรมาก็มีผลงานเด่นๆ สรรค์สร้างไว้มากมาย เช่น ครั้งหนึ่ง ธิดานางหนึ่งของท่าน ชื่อว่านางสัญชญา เป็นชายาของพระอาทิตย์ บ่นให้พระวิศวกรรมาผู้เป็นพ่อฟังว่า พระอาทิตย์สามีของตนนั้นช่าง "ร้อนแรง" เหลือเกิน เข้าใกล้ไม่ค่อยได้ พระวิศวกรรมาสงสารลูกสาว จึงช่วยเหลือ โดยไปขูดผิวพระอาทิตย์ออกเสียบางส่วน ทำให้ความร้อนแรงนั้นทุเลาลงไปบ้าง และผิวพระอาทิตย์อันมีรัศมีเจิดจ้าที่ขูดออกมาได้นั้น พระวิศวกรรมาได้นำไปรังสรรค์-ปั้น-แต่ง แล้วถวายให้เป็นอาวุธทรงอานุภาพและมีประกายแวววาวแก่เทพองค์สำคัญของสวรรค์ชั้นฟ้า ได้แก่ อาวุธ "ตรีศูล" (สามง่าม) ของพระอิศวร "จักราวุธ" (กงจักร) ของพระนารายณ์ "วชิราวุธ" (สายฟ้า)[๒> ของพระอินทร์ "คทาวุธ" (กระบอง) ของท้าวกุเวร และ "โตมราวุธ" (หอก) ของพระขันทกุมาร เป็นต้น[๓>
โดย: ดิ๊บ ปวส.กรุงธน31บ่าย (เจ้าบ้าน ) [16 ส.ค. 49 19:12] ( IP A:203.156.136.73 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ผลงานอื่น ๆ ของท่านที่สำคัญ ๆ ได้แก่ เป็นผู้สร้างกรุงลงกาให้แก่ทศกัณฐ์ในเรื่องมหากาพย์รามายณะ สร้างกรุงทวารกาให้แก่พระกฤษณะ(ซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์)ในเรื่องมหากาพย์มหาภารตะ สร้างวิมานให้แก่พระวรุณ(เทพแห่งน้ำ)และพระยม(เทพแห่งความตาย) สร้างราชรถบุษบกเป็นพาหนะให้แก่ท้าวกุเวร[๔> เป็นผู้ปั้นนางติโลตตมา นางฟ้าที่สวยที่สุดนางหนึ่งบนสวรรค์[๕> (สวยจนทำให้พระอินทร์ผู้ปรารถนาเห็นนางติโลตตมาอย่างจุใจ กลายเป็น "ท้าวสหัสนัยน์" มีดวงตา ๑,๐๐๐ ดวง และทำให้พระพรหมผู้ปรารถนาเห็นนางติโลตตมาจากทุกด้าน กลายเป็น "ท้าวจตุรพักตร์" มี ๔ หน้า) ฯลฯ

ผลงานเด่นอันสุดท้ายที่ใคร่อยากนำเสนอในที่นี้ ก็คือ "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร ฯ มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งเทวดานั้น พระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้าง ตามพระบัญชาของพระอินทร์

จากผลงานสรรค์สร้างที่ปรากฏมากมายนี้เอง เทพองค์นี้จึงได้ชื่อว่า "วิศวกรรมา[๖>" ซึ่งมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า "ผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง" (the "Universal Doer") คือเป็น "นายช่างแห่งจักรวาล" นั่นเอง

ตำนานฮินดูกล่าวว่า พระวิศวกรรมา มีพระเนตร ๓ ดวง มีกายสีขาว ทรงอาภรณ์สีเขียว โพกผ้า มือถือคทา แต่ไทยนิยมวาดหรือปั้นรูปพระวิศวกรรมา ทรงชฎา มือถือจอบหรือผึ่ง (เครื่องมือสําหรับถากไม้ชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายจอบ แต่มีด้ามสั้นกว่า) และลูกดิ่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางช่างอย่างชัดเจน

พวกช่างชาวฮินดูจะประกอบพิธีบูชาบวงสรวงพระวิศวกรรมา เพื่อขอพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกัน ในวันที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ฤกษ์ภัทรบท ในวันนี้ พวกช่างจะงดใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางช่างทุกชนิด พวกเขามีความเชื่อว่าพระวิศวกรรมาจะเข้ามาสถิตในใจ และดลบันดาลให้พวกตนมีความคิดความอ่านที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ดี มีคุณภาพอยู่เสมอ
โดย: ดิ๊บ ปวส.กรุงธน31บ่าย (เจ้าบ้าน ) [16 ส.ค. 49 19:14] ( IP A:203.156.136.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ชาวไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการสืบทอดประเพณีบางอย่างมาจากอินเดีย ซึ่งนับถือว่าพระวิศวกรรมาเป็นเทพแห่งช่าง เป็นผู้สรรค์สร้าง หรือเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดการสรรค์สร้างประดิษฐกรรมต่าง ๆ ในโลก เราจึงบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศ "ENGINEERING" ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งช่าง ใช้ในภาษาไทยว่า "วิศวกรรมศาสตร์" หมายถึง "ศาสตร์ที่มีพระวิศวกรรมา(เทวดาแห่งช่าง)เป็นครู"

หวังว่า ท่านที่อ่านเรื่องนี้จนจบแล้ว จะทราบที่มาพร้อมทั้งความหมายของคำว่า "วิศวกรรมศาสตร์" และมีความเข้าที่ถูกต้องว่า เทพแห่งวิศวกรรมที่จริงแล้ว คือ "พระวิศวกรรมา" หรือ "พระวิษณุกรรม" (ไม่ใช่พระวิษณุ เฉย ๆ) นะครับ

เขียนโดย...
อาจารย์ ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.E.E.) University of Minnesota, USA (2538)
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (M.S.E.E.) University of Minnesota, USA (2542)
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า (Ph.D.) University of Minnesota, USA (2544)
ประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.) รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2548)
โดย: ดิ๊บ ปวส.กรุงธน31บ่าย (เจ้าบ้าน ) [16 ส.ค. 49 19:15] ( IP A:203.156.136.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   บทคำไหว้ อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุณครูอาจาริยัง พระวิษณุกรรมบัง สิทธิพุทธัง สิทธิธัมมัง สิทธิสังฆัง สิทธิลาภัง ประสิทธิเมฯ
โดย: ดิ๊บ ปวส.กรุงธน31บ่าย [21 ส.ค. 49 11:27] ( IP A:203.156.136.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อยากได้ขอมูลอย่างระเอียดได้มั้ยคะ
โดย: milk_198@thaimail.com [6 ธ.ค. 50 15:05] ( IP A:117.47.14.84 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ชอบมากเลยครับ

แต่อยากได้ทะเอียดกว่านี้
โดย: boss_love_oishi@hotmail.com [23 มี.ค. 51 12:25] ( IP A:125.24.4.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: pichetchai_za@hotmail.com [9 มิ.ย. 51 13:50] ( IP A:124.157.203.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ประวัติ พระวิษณุกรรม

ประวัติพระวิษณุกรรมไม่แน่ชัดนักตำนานหนึ่งว่าเป็นโอรสของ"ภูวน"อีกตำนานหนึ่งว่าเป็นโอรสของ"ประภาส" ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะวสุเทพบริวารของพระอินทร์วสุเทพนี้มี๘องค์คือธร(ดิน)อาป(น้ำ)อนิล(ลม)อนล(ไฟ)โสม(เดือน)ธรุระ
(ดาวเหนือ) ปรัตยุษ(รุ่ง) และประภาส(แสงสว่าง)

เรื่องราวของพระวิษณุกรรมมักจะเกี่ยวข้องกับพระอินทร์อยู่เสมอด้วยพระวิษณุกรรมเป็นเทพบริวารฝ่ายช่างของ
พระอินทร์ดังปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทว่าเมื่ออดีตภพพระอินทร์เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่า"มาฆมาณพ"อาศัยอยู่ที่
ตำบลจุลคามแคว้นมคธมาฆมาณพได้ดำเนินชีวิตไปในทางบุญกุศลตลอดเริ่มด้วยการแผ้วถางทางเดินซึ่งในขณะที่สร้าง
ได้มีบุรุษมาไต่ถามถึงความประสงค์เรื่อยๆ มาฆมาณพ ตอบว่าสร้างทางไปสวรรค์บุรุษนั้นๆ ก็มาร่วมด้วยจนมีจำนวนได้
๓๓คนต่อมาบุรุษทั้ง๓๓คนนั้นได้พากันไปสร้างศาลาที่ทางใหญ่สี่แพร่ง ด้วยความมุ่งหมายเพื่อสร้างทางไปสวรรค์ต่อ
ไป ในการสร้างศาลานี้มาฆมาณพพร้อมด้วยบุรุษทั้ง๓๓คนได้ไปเชิญนายช่างไม้ที่มีความสามารถผู้หนึ่งมาเป็นนายงาน
นายช่างไม้ผู้นี้ได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในที่สุดศาลานั้นก็สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมาด้วยการ
กระทำของมาฆมาณพซึ่งเป็นผู้กำกับการนายช่างไม้เป็นนายก่อสร้างและบุรุษทั้ง ๓๓ คนเป็นคนงาน ด้วยอานิสงส์ของกุศลดังกล่าวเมื่อ
มาฆมาณพและเหล่าบุรุษทั้งหลายถึงแก่กรรมก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพยาดาในสรวงสวรรค์ทั้งหมด

มาฆมานพไปเกิดเป็นสมเด็จอมรินทราชาธิราช(พระอินทร์)แห่งดาวดึงส์ภิภพเป็นใหญ่กว่าเทพยดาในสองชั้นฟ้า
นายช่างไม้ไปเกิดเป็นพระวิษณุกรรมนายช่างศิลปะแห่งเทวโลกรับใช้องค์สมเด็จ บุรุษทั้ง ๓๓ คนนั้นก็บังเกิดเป็นเทพยดาองค์อื่นๆ ตามลำดับ
พระวิษณุกรรมมีหน้าที่คอยรับใช้พระอินทร์ เมื่อพระอินทร์ใคร่จะสร้างเทวาลัย สถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีหน้าที่รับภาระสนองจัดสร้าง

ลักษณะของพระวิษณุกรรมจะมีกายสีเขียวมีพระโลหิตเป็นสีเลือดหมูโพกพระเศียรด้วยผ้าขาวทรงจำศีลและถือหาง
นกยูงเป็นเครื่องมือเพื่อโบกปัดกวาดสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างไรก็ตามมักพบรูปปั้นรูปหล่อหรือรูปเขียนของพระองค์ทรงถือผึ่งด้วยพระหัตถ์ขวา
และทรงถือดิ่งด้วยพระหัตถ์ซ้ายนั้นคงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้มีความหมายตรงกับหน้าที่ของพระองค์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็น
บรมครู แห่งศิลปะการช่างเพราะผึ่งกับดิ่งนั้นเป็นเครื่องมือของช่างไม้ หรือคงเพื่อต้องการให้ตรงกับกำเนิดเดิมของพระวิษณุกรรมซึ่งเป็น
นายช่างไม้สร้างศาลาดังกล่าวแล้วก็เป็นได้
โดย: สยาม40 [20 ก.ค. 51 11:29] ( IP A:118.174.89.150 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ผมเด็กช่างฝีมือปัญจวิทยา
ขอบูชาองค์พ่อเหนือหัว
โดย: คณะ 52 บางซื่อ-ปากเกร็ด [11 ต.ค. 51 21:41] ( IP A:118.172.203.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เนี่ยของจิง องค์พ่อราชสิทธฯ

โดย: ตอง ราชสิทธฯ ยน32 [26 ต.ค. 51 22:20] ( IP A:202.149.24.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   เด็กช่าง วท.เทคนิคสระบุรี ขอกราบพระบาทพ่อพระวิษณุอย่างบรรจง
โดย: ตรี วท.เทคนิคสระบุรี ไฟฟ้า [26 ธ.ค. 51 19:44] ( IP A:125.26.23.196 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   อาชีวศิลปะคับ

โดย: วศิลปรักสงบ [30 มี.ค. 52 14:22] ( IP A:58.8.122.183 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ผมเด็กช่าง ม.ปลาย สายใหม่

มาแวะเวียนเยี่ยมเยือน
โดย: cocacolazaa@hotmail.com//flower [16 ส.ค. 52 10:57] ( IP A:61.7.129.95 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   พระวิษณุกรรมมีโลหิต

สีน้ำเงิน
โดย: ปลาย [29 ส.ค. 52 12:35] ( IP A:124.121.24.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   แล้ว จะ เหยียบ เฟือง ทำไม

ลูก พระวิษณุกรรม (นั่ง)
โดย: ไม่ใช่นกเลงคีบอร์ด [15 ก.ย. 52 11:50] ( IP A:124.121.208.83 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   ของ โรงเรียนเทคโนโลยี หมู่บ้านครู

พอดีแวะเข้ามาอ่าน อ๊ะค๊ะ

โดย: ช่างกลอุตสาหกรรม [16 ก.ย. 52 12:16] ( IP A:58.9.112.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ขอบคุณคับ ที่เข้ามาแวะชมเวปกัน หุๆๆๆ
โดย: ชก.กรุงธน31บ่าย [16 ก.ย. 52 12:24] ( IP A:203.156.136.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   อ้าว...เพิ่งรุว่านี้เวปของกรงธน

พอดีเข้า google มาหาอ่านประวัติพระวิษณุอ่ะ

เหนมีโพสรูปของแต่ละสถาบัน

ก๊เลยอยากโพสมั้ง อิอิ

ต้องขอโทดด้วยนร้า
โดย: ช่างกลอุตสาหกรรม [18 ก.ย. 52 19:24] ( IP A:58.9.109.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
    สวยมาก....................
โดย: wwwlgji@fjgfh.com [23 พ.ย. 52 18:39] ( IP A:124.122.180.226 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   นี่องค์พ่อของเทคนิคสมุทรสาครครับ

มีอีกองค์ครับสีดำเหมือนองค์พ่ออุเทน

ตั้งอยุ่เทคนิคสมุทรสาคร2บ้านบ่อครับ

โดย: sakornmc14.hi5.com [1 ธ.ค. 52 11:09] ( IP A:119.42.72.16 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   พระวิษนุกรรม เทคนิคจันฯ
ก่อนตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคจันสมัยยังเป็นรร.การช่าง นศ.รร.การช่างเป็นคู่อริกับ
วิทยาลัยครู หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เหตุเกิดเพราะนศ.รร.การช่างไปเผาป้าย วิทยาลัยครู นศ.วิทยาลัยครูแค้นมากจึงตามไปถีบป้ายของรร.การช่าง บนอาคารไม้ ชั้น 2 ใกล้กับระเบียง ซึ่งแถวนั้น
ตรงข้างล่างมีรูปปั้นพระวิษนุกรรมอยู่ นศ.วิทยาลัยครูถีบทีเดียวป้ายก็ตกลงมา หลังจากนั้นผ่านมา 1 สัปดาห์ วิทยาลัยครูได้พา นศ. ไปทัศนศึกษา และประสพอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกมันสำปะหลังพุ่งชนเข้ากลางรถบัสทัศนศึกษา รถบรรทุกมันอัดเสียบขาของนศ.ที่ถีบป้ายเสียชีวิตคาที่
โดย: ribbinbobo@gmail.com [1 ธ.ค. 52 15:58] ( IP A:118.172.247.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   นี่องค์พ่อ ฐานเทคโนโลยี

ที่เราไม่เหมือนใครพ่อเราถือผึ่งมือซ้าย

ถือดิ่งมือขวา
โดย: อิเล็กทรอนิกส์ แซ็ก 04 [27 ธ.ค. 52] ( IP A:112.142.149.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   จะนั่งจะยืนก็องค์วิษณุเหมือนกัน
โดย: เด็กเทคนิคกรุงเทพฯ [23 ม.ค. 53 15:34] ( IP A:222.123.137.141 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   ศักดิ์ศรี เหนือยิ่ง สิ่งอื่นใด...

สามัคคี นั้นไซร้ ดั่งภูผา...

วิษนุกรรม พ่อ *** คือบิดา...

ขนานนาม ทั่วล่า เทคนิคอุบลราชธานี...

ในนานของเด็กช่างเหมือนกัน...

รักใคร่กันไว้นะครับ...
โดย: t.kingdom_cj@hotmail.com [2 ก.พ. 53 21:57] ( IP A:125.26.126.241 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   ช่างกลสยาม
ทำไมต้องเยียบเฟืองด้วยว่ะ
ถ้าเจอเยียบดิ่งบ้างจะคิดไงว่ะ
โดย: zonerama8@hotmail.com [13 ก.พ. 53 21:07] ( IP A:125.24.119.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   อนึ่งข้าคนจริง หยิ่งทรนง
นับถือองค์พระวิษณุ อยู่เหนือเศียร
เป็นทั้งนักรบ นักรัก และ นักเรียน
เกิดเป็นเซียน โลกรู้จักเรา"ช่างกล"

อันตัวข้ามีนามว่า"ช่างมีน"
ผู้มีศีล ความดี อันยิ่งใหญ่
จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครๆ
แม้ตัวตายแต่หัวใจยังใฝ่ดี

1กันยา ฟ้าส่งข้าลงมาเกิด
ก่อกำเนิดเกิดเป็นช่างพลังหิน
ใหญ่ทั่วหล้าทั้งธาราและผืนดิน
กำเนิดถิ่นดินแดนข้า" *** ช่างมีน"

จะรักเพื่อนเหมือนหนึ่งซึ่งพี่น้อง
จะรักพ้องเพื่อนแก้วอย่างแน่วแน่
เคารพศักดิ์ รักประธาน มั่ยผันแปร
เพราะข้าคือนักรบแท้แห่ง"ช่างมีน"

อันนภา บนฟ้ากว้าง
*** จะสร้างตำนานให้ *** เห็น
อันบุรุษนิรนามผู้เลือดเย็น
*** จะเห็น" *** ช่างมีน"คือพ่อ ***
โดย: ผมอาชีวะช่างกลมีน 72 [26 มี.ค. 53 1:03] ( IP A:124.120.181.147 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   เลือดในกายสีโลหิต

เลือดในจิตสีน้ำเงิน
โดย: a_ddz@hotmail.com [26 มี.ค. 53 16:36] ( IP A:203.158.221.227 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
    ลาเพื่อนเทคโนภาคฯ
ลาแล้วต้องลาจากกัน
เห็นคูณอยู่ทุกวันเหลืองพราวเจ้าลอยแลพร้อยนภา
แล้วอีกเมื่อไรหนา
จะหวนกลับมาเทคโนภาคฯอาลัยเหลือ
ลาเพื่อนพ้องน้องเคยหยอกเหย้า
นับวันจะเหงาบอกเพื่อนเราด้วยเสียงอันเครือ
กายจากแล้วใจยังเกื้อ
คงมีวันเอื้อเฟื้อให้กลับมาพบด้วยความดีใจ
ลาแล้วอาจารย์ท่านสอน
รับคำที่ขอพรเป็นอุทาหรณ์ชีวิตใหม่
จำตึกเรียนเอาไว้
ให้สวยติดใจตรึงไปอยู่ในอุรา
จำเฟื้องฟ้าที่บังแดดไว้
จำน้ำตกไหล และจำไทรห้อยย้อยงามตา
ลาพระวิษณุกรรมสูงค่า
องค์ประทานคาถา ล้ำค่าเอาไว้ให้คอยเตือนตน
******************************
โดย: sujitra2029@hotmail.com [27 มี.ค. 53 14:15] ( IP A:117.121.221.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   จากกำเนิดเกิดตนจนเป็นร่าง
ธัญญะสร้างสืบสานกาลสมัย
พระวิษณุเทิดทูนศูนย์รวมใจ
คงมั่นไว้เลือด *** นี้สีโลหิต
โดย: flu_21@hotmail.com [24 เม.ย. 53 10:19] ( IP A:124.121.189.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   สรุปแล้วไม่ว่าจะปรางค์ไหนก็คือหลวงปู่วิษนุกรรมเหมือนกันล่ะคัฟจะมาแกทับกันทำไม
โดย: korn-play-@hotmail.com [9 มิ.ย. 53 3:33] ( IP A:115.67.253.110 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   ขอบคุณครับ ทศช่างยนต์

โดย: tos_playgirl2hotmail.com [18 มิ.ย. 53 13:44] ( IP A:113.53.150.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   ช่างเต๋าโมดิฟาย

โดย: tao-ee@hotmail.com [18 มิ.ย. 53 13:48] ( IP A:113.53.150.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   เด็กเทคนิคปทุมธานีค่ะ
สาขา ช่างก่อสร้าง ค่ะ
โดย: niorza@windowslive.com [18 มิ.ย. 53 22:15] ( IP A:124.122.17.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   เทคนิคธัญบุรี

โดย: นิคญะ [15 ก.ค. 53 22:10] ( IP A:124.122.237.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   ผมเทคนิคบางปู

โดย: เทคนิคสมุทรปราการ [27 ก.ค. 53 2:15] ( IP A:115.87.105.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   ช่างกลอุดรธานี คับ รายงานตัว
โดย: เด็กช่างกลอุดร ช่างยนต์ [31 ก.ค. 53 18:57] ( IP A:180.180.40.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   เทคนิคดอนเมือง

โดย: เทคนิคดอนเมือง [1 ส.ค. 53 20:29] ( IP A:125.25.79.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   ผมเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

โดย: กาญจนา17 [6 ส.ค. 53 8:34] ( IP A:1.46.64.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   เทพบุตร เฟื่อง 9

โดย: โบ๊ท เทพช่าง 41 ปี [24 ส.ค. 53 8:24] ( IP A:125.24.4.200 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   เด็กช่างกลอุดร 16 ครับ

โดย: OTA [2 ก.ย. 53 10:37] ( IP A:203.146.197.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   เทคนิคธัญบุรี
จ.ปทุม

โดย: นิคญะ [23 ก.ย. 53 23:10] ( IP A:124.121.105.17 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   นวมิทร์อาชีวะ

โดย: bomb007@hotmail.com [2 ต.ค. 53 12:31] ( IP A:124.122.184.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   จะพ่อนั่งหรือพ่อยืนก็คือพระวิษณุกรรม บิดาของเด็กช่างทุกๆสถาบัน อดีตคือความสรงจำ แต่อนาคตเราต่างต้องมาร่วมงานกัน แต่คนละสาขาเท่านั้นเอง อย่ากให้คุณได้เห็นของเก่าๆกันนะ
โดย: โก๋นาจ [4 ต.ค. 53 21:33] ( IP A:61.90.83.43 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   เสียใจด้วยที่ดูไม่ได้นะครับ
โดย: โก๋นาจ [4 ต.ค. 53 21:38] ( IP A:61.90.83.43 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   

โดย: วะ รามอินทรา [14 ต.ค. 53 21:44] ( IP A:124.122.97.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
   พระวิษณุกรรม เป็นที่เครารพของเหล่ามวนหมู่ช่างทั้งหลาย ใยเล่าเจ้าต้องมาทำลายกัน จะยืนหรือนั้ง ก็พ่อวิษณุกรรมเอย ต่อจากนี้ขอให้เจ้าจงเข้าใจ พ่อจะปกป้องผู้ที่รักสถาบันด้วยใจแล หยุดเข็นฆ่ากันเสียที่ จงทำตนเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเทอญ

โดย: โก๋หลังวัง [16 ต.ค. 53 10:01] ( IP A:110.49.205.200 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   เดกช่างกล....เทคโนลำพูนคับ....
ขอมารายงานตัวคับ
โดย: เดกเมืองเจ้าเเม่ [18 ต.ค. 53 17:42] ( IP A:110.49.15.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   ขออวดบ้างละกันนะครับ

โดย: สาคร [19 ต.ค. 53 18:01] ( IP A:58.11.8.115 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   ฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ ใจสะอาด
*** ประกาศ ศักดิ์ดา ให้ *** เห็น
ทั้งเทคโน ศิษป์ศาสตร์ *** ไม่เกรง
พวก *** เอง เด็กสาคร พ่อพวก ***
โดย: เรารักสาคร [9 พ.ย. 53 22:25] ( IP A:125.27.157.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   พวกเรา
ชาวสีกรม
จะเคารพรัก
สถาบันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ตลอดชีวิตวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อ โรงเรียนช่างไม้สมุทรสาคร ซึ่งเริ่มทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยเริ่มเปิดสอนในรายวิชาช่างไม้ก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสมุทรสาคร โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร และในปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
โดย: สมุทรสาครอาชีวะ [9 พ.ย. 53 22:29] ( IP A:125.27.157.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   พวกเราชาวสมุทรสาครอาชีวะ

ไม่เคยกลัวสถาบันใด

จงจำไว้นะคับ
โดย: เด็กสมุทรสาครคับ [9 พ.ย. 53 22:31] ( IP A:125.27.157.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
โดย: สาคร [9 พ.ย. 53 22:34] ( IP A:125.27.157.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
   สาธุ ถ้าผมรำรวยถูกรดเตอรีรางวัลที่หนึ่งแจคพอด ผมจะสร้างพระวิศณุกรรมหรือบูชามาประดิษฐานไว้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้น้องนักศึกษาวิศวฯได้กราบไหวและบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคณะ มหาลัย สาธุ
โดย: an [10 ธ.ค. 53 22:20] ( IP A:202.28.51.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 79
   องค์พ่อ ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ครับ

โดย: ช่างอุตฯหัวหมาก [27 ม.ค. 54 16:20] ( IP A:183.89.153.165 X: )
ความคิดเห็นที่ 80
   เทคโนโลยี กรุงธน คณะ 101 พระราม 2 รุ่น 43 ปี

29 ธันวาสถาปนา

โดย: กรุงธน อาชีวะ [29 ม.ค. 54 2:07] ( IP A:58.9.98.133 X: )
ความคิดเห็นที่ 81
   พระรามหกเทคโนโลยี
โดย: wan_za1@hotmail.com [29 ม.ค. 54 20:20] ( IP A:58.10.234.84 X: )
ความคิดเห็นที่ 82
   ช่างเชื่อม รุ่น 18
การอาชีพนครปฐม

โดย: คณะ นครชัยศรี [21 ก.พ. 54 17:02] ( IP A:223.206.36.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 83
   องพ่อก่อสร้างลพบุรี

โดย: mc_uza@hotmail.com [2 มี.ค. 54 8:51] ( IP A:27.55.175.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 84
   องพ่อสง่างามมากนาม *** ก่อสร้างลพยุรี

โดย: mc_uza@hotmail.com [2 มี.ค. 54 8:53] ( IP A:27.55.175.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 85
   องพ่อที่แผนกก่อสร้างลพบุรี

โดย: mc_uza@hotmail.com [2 มี.ค. 54 8:57] ( IP A:27.55.175.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 86
   เทคนิคพระรามหก(ค่ำ) 25

โดย: wave_wow@hotmail.com [4 มี.ค. 54 14:39] ( IP A:111.84.250.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 87
   พ่อพวกเราชาว ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 22 RED

โดย: ลูกพระวิษณุกรรม ช.อ.ก [5 มี.ค. 54 14:56] ( IP A:27.130.174.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 88
   เด็กช่างกลที่อื่นอาดจะเก่ง
เต่ที่นี้
เด็กช่างไฟ....สุดยอด
เกิดเป็นเชียน
โลกรู้จัก
... *** ...ช่างไฟ
โดย: เด็กชางไฟ [18 มี.ค. 54 19:02] ( IP A:49.228.157.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 89
   ผม Gสายใหม่แห่ง เทคนิคฉะเชิงเทรา
ช่างฉะยิ่งใหญ่ไม่ยอมให้ใครยำยีในสักสีคับ
ดังที่ว่าสายราวาไม่เคยทิ่งกัน

องค์พ่อของผมสวยมากดูและมีความน่าเกรงขามและน่าเคารพคับ


นิคฉะมีองพ่อสทิดในเนื้อกายคับ
โดย: zaak_555@hotmail.com [22 มี.ค. 54 3:37] ( IP A:1.47.232.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 91
   ช่างกลอุดรขอรับ

โดย: ppp_piya@hotmail.com [26 มี.ค. 54 20:13] ( IP A:110.168.84.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 92
   *** ช่างกล สยาม
โดย: เทคโนสยาม [29 มี.ค. 54 10:51] ( IP A:58.9.107.110 X: )
ความคิดเห็นที่ 97
    ไม่ต่องพูดมากเทพช่างเทพสุส

โดย: jirawat_Cap08@otmail.copm [31 มี.ค. 54 19:36] ( IP A:14.207.242.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 98
   เทคนิคสมุทรสาคร

โดย: 19 สิงหา [16 พ.ค. 54 10:02] ( IP A:118.174.114.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 99
   เด็กช่างเหมือนกันไม่น่าจะตีกันเลยน๊
โดย: nookatzaa@hotmail.com [18 พ.ค. 54 10:03] ( IP A:125.27.237.48 X: )
ความคิดเห็นที่ 101
   การอาชีพพระสมุทร

ยนตกรรม ๑๓

โดย: beeer_9303@hotmail.com [23 มิ.ย. 54 23:34] ( IP A:125.25.100.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 102
   อินทรอาชีวะ ก่อสร้างเทวดา ไม่มีวันตาย
โดย: ddddd [25 มิ.ย. 54 21:52] ( IP A:183.89.195.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 104
   กรุงเทพช่างกล

ค้อนเฟือง9ฟันเฟืองดี

โดย: kiadin@2499.com [10 ก.ค. 54 2:04] ( IP A:124.120.20.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 105
   อื่มๆๆๆๆแจ่ววะ
ทุกสถาบันเลย
ผมเทคนิคอุทัยคับ
โดย: ช่างยนอุทัยธานี [10 ก.ค. 54 9:00] ( IP A:115.67.29.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 106
    พระวิษณุกรรม องค์ดำยืน

โดย: ราชสิทธ [18 ก.ค. 54 21:19] ( IP A:101.109.203.128 X: )
ความคิดเห็นที่ 107
   วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
โดย: เด็กช่าง [20 ก.ค. 54 20:41] ( IP A:101.51.85.164 X: )
ความคิดเห็นที่ 108
   กระทู้นี้ดีมากๆครับ....
ขอเรียนคุณดิ๊บ ปวส.กรุงธน31บ่าย เป็นกระทู้ที่ดีมากๆเลยครับ ต่างก็รวบรวมองค์พากันมาลงอย่างคับครั่งดี ดีมากๆเลยครับ ขอชมจากใจจริง..............
ผมเองก็มีพี่ๆน้องและเพื่อนๆที่ไปต่อ ปวสที่นี้นะครับ(ปีที่ต่อ'40)แต่ผมต่อบางปูแล้วจะติดตามชมเวปนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ....
(ขอนำองค์พ่อช่างกลปทุมวันมาให้ชมแล้วกัน)Copyมานะครับ

โดย: เด็กปี40 [23 ก.ค. 54 16:33] ( IP A:58.9.133.4 X: )
ความคิดเห็นที่ 109
   วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ช่างเชื่อม รุ่น 19
โดย: ช่างเชื่อมรุ่น 19 [26 ก.ค. 54 21:23] ( IP A:101.108.169.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 110
   รักศักดิ์ศรี รักหนักหนา สถาบัน

โดย: โพลีเทคนิคกรุงเทพ [26 ก.ค. 54 23:04] ( IP A:115.87.142.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 111
   โพสต์ที่ 103 คนขวามือสุดเสื้อขาว ใช่ชื่อ เข่ง รึป่าว
โดย: hp_2524@hotmail.com [27 ก.ค. 54 15:55] ( IP A:110.77.228.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 112
   องค์พระพิษณุกรรมโรงเรียนเทคโนโลกรุงเทพ(กรุงเทพช่างกล)ครับ
ครั้งที่แล้วลงรูปขาวดำไปเลยเอารูปองค์จริงมาให้ดูกัน

โดย: kiadin@2499.com [27 ก.ค. 54 18:04] ( IP A:124.120.232.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 114
    ไทยวิจิตรศิลป

63 นนทบุรี

โดย: 63 นนทบุรี [17 ส.ค. 54 21:56] ( IP A:124.121.109.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 115
   เทคโนโลยีปิ่นมณฑล(เทคโนฯปิ่นเกล้า)เดิม

โดย: golf [15 ก.ย. 54 21:28] ( IP A:58.9.19.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 116
   ช่างเชื่อม รุ่น 18
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คับ
เลือดกายสีโลหิต เลือดจิตสีน้ำตาล

โดย: คณะ นครชัยศรี poparamboy@hotmail.co.th [17 ก.ย. 54 7:29] ( IP A:223.205.68.169 X: )
ความคิดเห็นที่ 117
   ช่างกล บางแค

โดย: ช่างยนต์ [17 ก.ย. 54 14:44] ( IP A:58.11.9.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 119
   วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

โดย: ชนกลุ่มน้อย [20 ต.ค. 54 12:46] ( IP A:58.11.3.146 X: )
ความคิดเห็นที่ 120
   พระวิษณุกรรม องค์ดำประทับฐาน พระหัตส์ซ้ายทรงดิ่ง พระหัตส์ขวาทรงจอบ (เทคโนโลยีปทุมธานี สาย 34)

โดย: เทคโนชื่อดังย่านรังสิต ! [22 ต.ค. 54 2:35] ( IP A:111.84.9.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 123
   แม้ตะวัน คลาดเคลื่อน หรือเดือนดับ
จะลาลับ ขอบฟ้า ข้าไม่สน
จะถือองค์ วิษณุกรรม เป็นครูตน
สีดำข้น คือเลือดข้า อย่าท้าทาย

โดย: 100% [27 ต.ค. 54 14:19] ( IP A:49.237.159.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 124
   เอาจัดกันมาให้ครบขาดใครบ้าง
โดย: 100% [27 ต.ค. 54 14:22] ( IP A:49.237.159.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 125
   ขอกราบกราน แทบเท้าพ่อฯ อย่างบรรจง
: ว่าที่เคหะภัณฑ์ .... ค่ะ
โดย: flower_in_dor_yota57@hotmail.com [28 ต.ค. 54 12:24] ( IP A:58.11.9.222 X: )
ความคิดเห็นที่ 127
   องค์พ่อของเรา

โดย: a&hotmail.com [8 ธ.ค. 54 12:27] ( IP A:124.121.73.31 X: )
ความคิดเห็นที่ 128
   

โดย: a&hotmail.com [8 ธ.ค. 54 12:33] ( IP A:124.121.73.31 X: )
ความคิดเห็นที่ 135
   นี คือ องค์พระวิษณุ
ของ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป อาชีวะ

โดย: เลือดมนกายคือ โลหิต เลือดในจิต คือน้ำเงินทอง [8 ม.ค. 55 14:25] ( IP A:58.11.73.223 X: )
ความคิดเห็นที่ 138
   ช่างกลสยามจร้า

โดย: ช่างกลสยามค่ำ 19 [13 ม.ค. 55 23:25] ( IP A:101.109.182.244 X: )
ความคิดเห็นที่ 139
   วิษณุ องค์พ่อที่สูงศักดิ์
ที่ประจักษ์นามระบือทุกแห่งหน
14 กรกฎา สถาปนาตน
ออกแบบทุกคนล้นศรัทธา

โดย: ออกแบบ มหาเมฆ [14 ม.ค. 55 20:59] ( IP A:61.90.96.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 142
   ช่างก่อสร้าง สุพรรณบุรี
โดย: narakorn_mix@notmail.co.th [5 ก.พ. 55 9:19] ( IP A:101.51.1.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 143
   ก่อสร้าง สุ1000

โดย: narakorn [5 ก.พ. 55 9:23] ( IP A:101.51.1.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 144
   พวกข้า คือ สายฟ้า แห่ง เทคนิคราดรี

โดย: nut2035@hotmail.com [17 ก.พ. 55 16:01] ( IP A:171.4.34.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 145
   

โดย: DON [19 ก.พ. 55 14:52] ( IP A:182.53.140.121 X: )
ความคิดเห็นที่ 146
   ไฟฟ้า รุ่น 23 ปี เทคนิคราชสิทธาราม

โดย: ช.ฟ. ราชสิทธฯ [20 ก.พ. 55 21:52] ( IP A:27.130.195.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 148
    เทคนิคดอนเมือ ครับ

โดย: DoN [29 ก.พ. 55 15:13] ( IP A:110.168.45.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 149
    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง Gรังสิต

โดย: DoN [29 ก.พ. 55 15:35] ( IP A:110.168.45.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 150
   ทำเมื่อวาน มาโพสที่ กรุงธน..แล้วเร็วจริงๆ..ถ้าน้องเป็นเด็กDonจริงๆนะ 25 มีนาคม.55 เรียนเชิญนะ..
โดย: DONพศ.2534 [29 ก.พ. 55 15:38] ( IP A:58.137.12.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 152
   เด็กช่างกลเทคนิคอุบล

โดย: machine@hotmail.com [29 ก.พ. 55 21:43] ( IP A:113.53.47.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 153
   องค์พ่อ กาญจนาภิเษกมหานคร บึงใหญ่คับ

โดย: อาชีวะ กลางนา ย่านมีนบุรี [4 มี.ค. 55 22:16] ( IP A:58.8.193.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 155
   ช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู องค์พ่อของพวกผม เห็นเพื่อนนำมาให้ชมกันเลยเอามาให้ชมบ้างมาเยือนอย่างมหามิตร

โดย: ศิษเก่า ช.ก.อ 30 85โต้ล้ง กระทุ่มเเบน [14 มี.ค. 55 12:49] ( IP A:58.11.35.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 156
   ช่างฝีมือปัญจวิทยา เห้นเพื่อนพ้องลงกัน กะผม ก็เลยอยาลงบ้างมาเยี่ยมอย่างเป็นมิตร

โดย: ศิษเก่า ช.ป.ว.37 ReDZone [18 เม.ย. 55 3:27] ( IP A:14.207.184.62 X: )
ความคิดเห็นที่ 157
   องค์พ่ออินทรตำนานเทวดาไม่มีวันตายอยู่ที่สมาคมศิษย์เก่าอินทร

โดย: เก่งอินทร80 [18 เม.ย. 55 18:54] ( IP A:27.130.208.84 X: )
ความคิดเห็นที่ 158
   กรุงเทพวิจิตรศิลป์

โดย: เอ๋ ก.ว.ศ 27 [4 พ.ค. 55 15:09] ( IP A:27.55.1.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 159
   พระวิษณุกรรม องค์เดียวกันทุกสถาบัน เเต่ กรุงเทพช่างกล ท่านทรง ถือ ฆ้อนทอง

โดย: ิbin.nothai@hotmail.com [8 พ.ค. 55 22:06] ( IP A:180.183.118.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 160
   สยามเก่าๆครับ

โดย: สยาม [10 พ.ค. 55 13:10] ( IP A:61.90.109.221 X: )
ความคิดเห็นที่ 161
   สยามองค์ใหม่ครับ

โดย: สยาม [10 พ.ค. 55 13:12] ( IP A:61.90.109.221 X: )
ความคิดเห็นที่ 162
   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โดย: ช่างกล DVT 12 [25 พ.ค. 55 22:01] ( IP A:124.120.23.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 164
   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

เด็กช่างกล ห้องสาม

โดย: ช่างกลโรงงาน เทคนิคจันทร์ [12 มิ.ย. 55 2:25] ( IP A:180.180.70.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 169
   แม้ไม่เกี่ยว แต่ขอแจมครับ

โดย: ลูกพระพรหม [7 พ.ย. 55 22:42] ( IP A:58.11.39.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 170
   เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

โดย: ช่างยนต์ [19 ม.ค. 56 4:49] ( IP A:171.99.53.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 171
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
โดย: ohm_ks@hotmail.com [20 ธ.ค. 56 21:23] ( IP A:125.26.70.150 X: )
ความคิดเห็นที่ 172
   องค์พ่อวิษณุกรรมองค์ดำเหยียบศิลา พระหัสขวาทรงไม้วา พระหัสซ้ายทรงฉากแลดิ่ง

โดย: วท.นครปฐม [24 ธ.ค. 56 17:02] ( IP A:171.5.250.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 173
   ช่างหนังอาชีวะ

โดย: สมายด์ [29 ม.ค. 57 21:46] ( IP A:14.207.151.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 174
   เราชาวช่างเรียกว่า "องค์เเดง"

โดย: ช่างกลสยาม [26 พ.ค. 57 23:43] ( IP A:61.90.101.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 175
   

โดย: [6 ก.ค. 58 22:08] ( IP A:171.6.35.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 176
   

โดย: [6 ก.ค. 58 22:10] ( IP A:171.6.35.45 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน