ผลการแข่งขัน ปิงปอง ทีมชายและหญิง กีฬาแห่งชาติ วันที่ 18 ก.ย. 50 และรอบก่อนรองชนะเลิศ
   ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ( ปิงปอง )

18/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 1 : 3
สุชาธิษณ์ จีประดับ-สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล
Set 1 ==> 5 : 11
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 12 : 10
Set 4 ==> 4 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 : 2
ภาคภูมิ รัตนพันธ์-ฉัตรชนก หาญเชิงค้า
Set 1 ==> 4 : 11
Set 2 ==> 11 : 6
Set 3 ==> 15 : 13
Set 4 ==> 9 : 11
Set 5 ==> 11 : 9
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
นรินทร์ รอดเอี่ยม-สิริพงศ์ พึงแย้ม
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 2 : 11
Set 3 ==> 6 :11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
สุชาธิษณ์ จีประดับ-ฉัตรชนก หาญเชิงค้า
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 5 :11
Set 3 ==> 6 : 11

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ นนทบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1

18/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง พิจิตร VS สงขลา ผลการแข่งขัน 3 : 1
ยุทธนา ทับบุญมี-ปอนด์ ชอบแต่ง
Set 1 ==> 11: 7
Set 2 ==> 4 : 11
Set 3 ==> 11 : 9
Set 4 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง พิจิตร VS สงขลา ผลการแข่งขัน 3 : 0
สุริยะ ประเสริฐศรี-ทัศนะ โสมาบุตร
Set 1 ==> 12 : 10
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง พิจิตร VS สงขลา ผลการแข่งขัน 3 : 0
ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ-ยศ ลออพิพัฒน์
Set 1 ==> 11 : 6
Set 2 ==> 11 : 8
Set 3 ==> 11 :6

สรุปผลการแข่งขัน พิจิตร ชนะ สงขลา ผลการแข่งขัน 3 : 0

18/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่างเชียงใหม่ VS สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
กฤษณ์ ผลวิวัฒน์ - ทศพล วิวรรณธนานุตร์
Set 1 ==> 11 :9
Set 2 ==> 11:3
Set 3 ==> 14 : 12
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
กฤษณ์ ลิขิตอนุรักษ์ - อนุวัฒน์ เทพประเทียน
Set 1 ==>11: 4
Set 2 ==>11:4
Set 3 ==>11 :8
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่3 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
กฤษดา กิตติยะ - อนุกูล ยิมเยือน
Set 1 ==>11:8
Set 2 ==>11:7
Set 3 ==> 11:2

สรุปผลการแข่งขัน เชียงใหม่ ชนะ สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3 :0

18/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่างชัยภูมิ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3:2
สุรียัน ชาลี-ธนกร สว่างวงศ์
Set 1 ==> 4 :11
Set 2 ==> 11:8
Set 3 ==> 11 : 6
Set4 ==> 7 : 11
Set5 ==>11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมชายคู่ที่ 2 คู่ระหว่างชัยภูมิ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน0:3
นพรัตน์ บุญทิม- ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==>9: 11
Set 2 ==>6:11
Set 3 ==>9 :11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่3 คู่ระหว่างชัยภูมิVS ชุมพร ผลการแข่งขัน 1:3
สิทธิพัน ฤทธิสำเร็จ-ศุภรัตน์ เมืองทิพย์
Set 1 ==>8:11
Set 2 ==>5:11
Set 3 ==>11:9
Set 4 ==> 5:11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่4 คู่ระหว่างชัยภูมิVS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3:1
สุรียัน ชาลี-ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==>6:11
Set 2 ==>11:9
Set 3 ==>11:7
Set 4 ==> 13:11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่5 คู่ระหว่างชัยภูมิVS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3:0
นพรัตน์ บุญทิม-ธนกร สว่างวงศ์
Set 1 ==>11:8
Set 2 ==>11:6
Set 3 ==>11:3

สรุปผลการแข่งขัน ชัยภูมิ ชนะ ชุมพร ผลการแข่งขัน 3 :2รอบรองชนะเลิศ

18/09/2550 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบรอบรองชนะเลิศ สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3 : 1
ฉัตรชนก หาญเชิงค้า-ธนกร สว่างวงศ์
Set 1 ==> 2 : 11
Set 2 ==> 12 : 10
Set 3 ==> 11 : 6
Set 4 ==> 11 : 7
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3 : 1
สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล-ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 11 : 13
Set 3 ==> 11 : 9
Set 4 ==> 11 : 9
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3 : 0
ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล-ศุภรัตน์ เมืองทิพย์
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 11 : 3
Set 3 ==> 13 : 11

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ ชุมพร ผลการแข่งขัน 3 : 0

18/09/2550 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบรอบรองชนะเลิศ สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง พิจิตร VS ชัยภูมิ ผลการแข่งขัน 3 : 1
ยุทธนา ทับบุญมี-นพรัตน์ บุญทิม
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 4 : 11
Set 4 ==> 11 : 9
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง พิจิตร VS ชัยภูมิ ผลการแข่งขัน 3 : 1
สุริยะ ประเสริฐศรี-สุริยัน ชาลี
Set 1 ==> 14 : 16
Set 2 ==> 11 : 7
Set 3 ==> 11 : 8
Set 4 ==> 11 : 7
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง พิจิตร VS ชัยภูมิ ผลการแข่งขัน 3 : 0
ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ-ชวนันท์ ชวนินทวิสุทธิ์
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 11 : 2
Set 3 ==> 12 : 10

สรุปผลการแข่งขัน พิจิตร ชนะ ชัยภูมิ ผลการแข่งขัน 3 : 0


ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ( ปิงปอง )

18/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0
ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ์-อมรรัตน์ อึ้งสกุล
Set 1 ==> 11: 6
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 5
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0
อุษณี ทวิสัตย์-ทิฆัมพร ดูวา
Set 1 ==> 11 : 3
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 8
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0
นุจรี วงศ์พมิตร-ณัฐพร ศุภสันติ
Set 1 ==> 11 : 6
Set 2 ==> 11 : 8
Set 3 ==> 11 :6

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0

18/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ระนอง ผลการแข่งขัน 3 : 2
วารุณี กสิกิจ-วิสุดา สบายดี
Set 1 ==> 7: 11
Set 2 ==> 10 : 12
Set 3 ==> 11 : 6
Set 4 ==> 11 : 4
Set 5 ==> 11 : 3
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ระนอง ผลการแข่งขัน 0 : 3
ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว-สุธาสินี เสวตรบุตร
Set 1 ==> 4 : 11
Set 2 ==> 5 : 11
Set 3 ==> 4 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ระนอง ผลการแข่งขัน 0 : 3
อมรรัตน์ สวัสดิรักษา-นิธิพร สกุลลิ่มสุวรรณ
Set 1 ==> 5 : 11
Set 2 ==> 5 : 11
Set 3 ==> 4 :11
เ ทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ระนอง ผลการแข่งขัน 1 : 3
วารุณี กสิกิจ-สุธาสินี เสวตรบุตร
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 12 :10
Set 4 ==> 7 : 11

สรุปผลการแข่งขัน ระนอง ชนะ สุโขทัย ผลการแข่งขัน 3 : 1

18/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน 3:1
ปิยพร ปานนาค - ฉวีวรรณ ศรีตุมทอง
Set 1 ==> 8 :11
Set 2 ==> 11:8
Set 3 ==> 11 : 5
Set4 ==> 11: 3
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิงคู่ที่ 2 คู่ระหว่างนนทบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน3:0
ธิดาพร วงศ์บุญ - ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง
Set 1 ==>11: 5
Set 2 ==>11:2
Set 3 ==>11 :8
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่3 คู่ระหว่างนนทบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน 3:2
สุวิดา โทศรีทา - บุญญาภรณ์ สินธุบุญ
Set 1 ==>8:11
Set 2 ==>5:11
Set 3 ==>11:5
Set 4 ==> 11:5
Set 5==> 11:6

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ ลำพูน ผลการแข่งขัน 3 :0

18/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 1 : 3
นภาพร แหวนแก้ว-กรกช สุภาเนติรัตน์
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 11 : 3
Set 3 ==> 3 : 11
Set 4 ==> 7 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 2 : 3
กนิษฐา โพธิอุดมสกุล-พรรัตน์ รูปสูง
Set 1 ==> 11 : 8
Set 2 ==> 11 : 8
Set 3 ==> 7 : 11
Set 4 ==> 7 : 11
Set 5 ==> 10 : 12
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 2
อิศราภรณ์ เถาว์โท-วิวรรธณี พิณพงศ์
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 3
Set 4 ==> 11 : 13
Set 5 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 2 : 3
นภาพร แหวนแก้ว-พรรัตน์ รูปสูง
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 11 :9
Set 3 ==> 11 :8
Set 4 ==> 7 : 11
Set 5 ==> 12 :14

สรุปผลการแข่งขัน ราชบุรี ชนะ อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3 : 1
รอบก่อนรองชนะเลิศ


18/09/2550 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบรอบรองชนะเลิศ สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ระนอง VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3:1
สุธาสินี เสวตรบุตร - กรกช สุภาเนติรัตน์
Set 1 ==>12 :10
Set 2 ==> 11:5
Set 3 ==> 10 : 12
Set4 ==> 11: 6

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิงคู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ระนอง VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน1:3
วิสุดา สบายดี- นพรัตน์ รูปสูง
Set 1 ==>11: 5
Set 2 ==>5:11
Set 3 ==>8 :11
Set4 ==>7 :11

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่3 คู่ระหว่าง ระนอง VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3:1
นิธิพร สกุลลิมสุวรรณ- วิวรรธนี พิณพงศ์
Set 1 ==>11:5
Set 2 ==>9:11
Set 3 ==>11:4
Set 4 ==> 11:7

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่4 คู่ระหว่าง ระนอง VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
สุธาสินี เสวตบุตร- นพรัตน์ รูปสูง
Set 1 ==>11:8
Set 2 ==>11:8
Set 3 ==>11:8

สรุปผลการแข่งขัน ระนอง ชนะ ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3 :1

18/09/2550 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบรอบรองชนะเลิศ สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3:1
ธิดาพร วงศ์บุญ - อุษณี ทวิสัตย์
Set 1 ==>11 :8
Set 2 ==> 4:11
Set 3 ==> 11 : 6
Set4 ==> 11: 8

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิงคู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน1:3
ปิยพร ปานนาค- ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ
Set 1 ==>12: 14
Set 2 ==>13:11
Set 3 ==>4 :11
Set4 ==>9 :11

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3:2
พิสิฏฐา เมฆอัมพร- นุจรี วงศ์พมิตร
Set 1 ==>11:13
Set 2 ==>9:11
Set 3 ==>12:10
Set 4 ==> 11:5
Set 5 ==> 11:7

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่4 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3:2
ธิดาพร วงศ์บุญ- ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ
Set 1 ==>7:11
Set 2 ==>11:5
Set 3 ==>9:11
Set 4 ==>11:8
Set 5 ==>11:9

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 :1
โดย: คิงคองลุย [18 ก.ย. 50 21:20] ( IP A:125.27.128.155 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ทีมชายคู่ชิงชนะเลิศ กรุงเทพ พบกับ พิจิตร 19 กย 50
ที่ 3 ร่วม ชุมพร กับ ชัยภูมิ

ทีมหญิงคู่ชิงชนะเลิศ ระนอง พบกับ นนทบุรี
ที่ 3 ร่วม กรุงเทพ กับ ราชบุรี
โดย: คิงคองลุย [18 ก.ย. 50 21:31] ( IP A:125.27.128.155 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน